top of page

MÄNNISKOR SOM HAR BLIVIT SKADADE eller fördärvade av Elchocker (ECT)

Läs dessa vittnesmål. De berör verkligen. Känns som min mest angelägna och viktiga artikel någonsin. Kommentera gärna eller maila mig vad du tycker. Klicka på Läs mer och gå till slutet på sidan, där du kan skriva din kommentar eller skicka meddelande till mig. Skriv gärna på protestlistan mot elchocker om du inte redan gjort det.

Tack för ordet!

Peter U Larsson, Medlem i KMR

KERSTINS berättelse

"Läkarens uttalande om min hälsa blir allt mer tydligt. Jag bedöms nu ha en klar symtombild och läkaren förklarar tröstande för mig att ju mer vi behandlar mina schizofrena symtom desto bättre kan det hela bli, ytterligare månader senare med fortsatt tung medicinering skriver läkaren "hon blir all sämre, hallucinerar kraftigt. Sitter idag i en krok utanför sitt rum och tittar rakt fram".

MIN DOTTER Ehline

"Detta får inte hända att patienter som lider så svårt av sin ångest och depression. tar sitt liv för att psykiatrin är så dålig.
Måste hända nått!
Den skördar många liv idag."

SEXUELLA övergrepp

Maritha kom i kontakt med KMR efter ett antal sexuella övergrepp inom psykiatrin och blev snart aktiv medlem. Hennes berättelse som publicerades i KMR:s tidning Mänskliga rättigheter ledde till stor uppmärksamhet i media, och resulterade bl.a. i en artikel i Expressen med rubriken ”Den legala våldtäkten". Uppmärksamheten ledde dessutom till en ny lag, som förklarar sexuellt umgänge mellan sjukvårdspersonal och patient som illegalt och därmed förstås förbjudet. Detta var tidigare helt lagligt..

ISTÄLLET FÖR VÅRD — En berättelse om misshandel och sexuella övergrepp

Följande berättelse är en brutal skildrig av hur psykiskt störd personal inom den psykiatriska vården i Stockholm väljer ut en sårbar och ensam patient för att tillfredsställa sina perverterade lustar.

VÄRRE ÄN Gökboet

"... Nästa elchock gavs två dagar senare. Efter detta kunde pappa inte gå utan rullstol. Trots detta lämnar de honom ensam i rummet för att klara sina toalettbestyr. Han ramlar handlöst på toalettstolen och bryter höftbenet ..."

"MIN KUSIN BLEV FELBEHANDLAD AV PSYK ... Hon tog sitt liv."

"... Ingen ska behöva uppleva detta ... vi gör detta för en upprättelse ... så min kusin inte dog allt förgäves.
Sen att INGEN annan ska behöva genom gå detta helvete ..."

ELCHOCK ... "Efter tredje behandlingen ...

förvärrades jag och fick åka in akut då jag hade hallucinationer och kände att jag aldrig tidigare varit så nära att begå självmord. När jag kom in så konstaterades det att jag drabbats av mani som utlösts av ECT:n ..."

ÄR JAG en människa?

"Har man fått denna stämpling - en s.k. psykosdiagnos - kan man hälsa hem. Då tillhör man de obotligas skara och får leva på samhällets nåder resten av livet!"

FELBEHANDLING "Av alla dessa psykiatriska droger har han fått olika slags allvarliga biverkningar

  • spänningar, framför allt i käkmusklerna och ansiktet

  • frossa 

  • trötthet 

  • balanssvårigheter 

  • suddig blick som medförde svårigheter med att läsa 

  • oförmåga att fokusera blicken 

  • en känsla av att vara trög och dum i huvudet, som lobotomerad ..."

bottom of page