top of page

VIKTIG INFORMATION

 

Den psykiatriska yrkeskåren hävdar att de är ensamma om att ha kunskap om mental hälsa och psykiska "sjukdomar". Fakta visar dock på motsatsen:

1. PSYKISKA STÖRNINGAR är inte medicinska sjukdomar

Inom medicinen existerar strikta kriterier för att man skall få kalla ett tillstånd för en sjukdom - en förutsägbar grupp av symptom och orsak till dessa symptom eller förståelse för deras fysiologi (funktion) måste etableras och bevisas. Frossa och feber är symptom. Malaria och tyfus är sjukdomar. Sjukdomars existens kan påvisas genom objektiva bevis och fysiska tester. Det finns ännu inga psykiska "sjukdomar" vars medicinska existens har bevisats.

 

2. PSYKIATRIKER SYSSLAR ENBART MED PSYKISKA "STÖRNINGAR", 
inte med påvisade sjukdomar

Medan man inom traditionell somatisk medicin ägnar sig åt sjukdomar som malaria, bronkit och hepatit, ägnar sig psykiatri åt "störningar". I frånvaro av kända orsaker eller fysiologi kallas en grupp symtom som man har sett hos många olika patienter för en störning eller syndrom. Joseph Glenmullen, psykiatriker vid Harvarduniversitetet, säger att inom psykiatrin, "är alla diagnoser rätt och slätt syndrom [eller störningar], grupper av symtom som anses vara relaterade till varandra, inte sjukdomar." Detta har dr Thomas Szasz, professor emeritus i psykiatri, observerat, "Det existerar inte något blodprov eller annat biologiskt test som kan användas för att konstatera om mentalsjukdom föreligger eller inte, vilket det finns för de flesta kroppsliga sjukdomar."

 

3. PSYKIATRIN HAR ALDRIG fastställt orsaken till någon "psykisk störning"

Ledande psykiatriska sammanslutningar som t.ex. World Psychiatric Association och National Institute of Mental Health i USA medger att psykiatriker varken känner till orsaker eller botemedel för någon psykisk störning eller vad deras "behandlingar" har för specifika effekter på patienterna. De har enbart teorier och motstridiga åsikter om sina diagnoser och metoder, och de saknar vetenskapliga bevis för dem. En tidigare ordförande för World Psychiatric Association konstaterade, "Den tid då psykiatriker ansåg att de kunde bota de psykiskt sjuka är förbi. I framtiden måste de psykiskt sjuka lära sig att leva med sin sjukdom."

 

4. TEORIN ATT PSYKISKA STÖRNINGAR BEROR PÅ EN "KEMISK OBALANS" I HJÄRNAN 
är en obevisad åsikt — inte ett faktum

En rådande psykiatrisk teori (och förklaring till att personlighetsförändrande droger säljs) är att psykiska störningar är ett resultat av en kemisk obalans i hjärnan. Liksom med psykiatrins övriga teorier finns det inga biologiska eller andra bevis som stödjer detta. Fil. dr. Elliot Valenstein, representant for en stor och aktiv grupp av medicinska och biokemiska experter, och författare till boken Blaming the Brain säger, "Det finns inga tillgängliga tester för att bestämma det kemiska tillståndet hos en levande persons hjärna."

 

5. ORSAKERNA TILL PROBLEM I LIVET finns inte i hjärnan

Människor har problem och upprördheter i livet som kan leda till psykiska problem, vilka ibland kan vara mycket allvarliga. Men att säga att problemen kommer sig av obotliga "hjärnsjukdomar" som bara kan lindras med farliga piller är oärligt, skadligt och leder ofta till döden. Sådana droger är ofta starkare än narkotika och kan leda till att människor tar till våld eller begår självmord. De döljer de verkliga orsakerna till problemen, gör individen mindre kapabel och hindrar därmed möjligheterna till verkligt tillfrisknande och framtidstro.

 

"Psykiatriker vet inget om sinnet, de behandlar individen som om hon vore ett organ i huvudet (hjärnan) och har lika stort intresse för andlighet, standardmässig medicin och för att bota som en bödel har intresse av att rädda liv".


— Dr Megan Shields, familjeläkare, rådgivande styrelsemedlem, Internationella KMR​

bottom of page