top of page
INOM PSYK

DEKLARATION FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER INOM MENTALVÅRDEN

 

År 1969 skrev KMR Deklarationen för rättigheter inom mentalhälsovården, som uttrycker de vägledande principer som KMR följer, och den fungerar som norm i arbetet med att undersöka och avslöja psykiatrins överträdelser och kränkningar. Denna deklaration innefattar bland annat:

1. Ingen person skall ges psykiatrisk eller psykologisk behandling mot sin vilja.


2. Ingen man, kvinna eller barn får förvägras sin personliga frihet på grund av s.k. mental sjukdom utan rättslig prövning av en lekmannajury och rättsligt biträde.

 

3. Ingen person får tas in eller kvarhållas på psykiatrisk institution, sjukhus eller inrättning på grund av sin religiösa, politiska eller kulturella övertygelse och utövning.

 

4. Varje patient har rätten att bli behandlad med värdighet i egenskap av mänsklig varelse; rätten att få en grundlig kroppslig och klinisk undersökning av en kompetent legitimerad allmänläkare utifrån eget val; att acceptera eller vägra behandling och speciellt, rätten att vägra sterilisering, elchock, insulinchock, lobotomi (eller någon annan psykokirurgisk hjärnoperation), aversionsterapi, narcoterapi, djupsömnsterapi och psykiatriska droger.

 

5. Rätten att få kopior av sina psykiatriska sjukjournaler och att vidta rättsliga åtgärder med hänsyn till alla slag av falska uppgifter i journalerna, vilka kan vara av skada för sitt eget rykte.

 

6. Rätten att få stämma psykiatriker, deras sammanslutningar och utbildningsinrättningar, institutionen eller personal för olaga internering, falska redogörelser eller skadlig behandling.

 

7. Rätten till en trygg omgivning, utan att i sin närhet ha personer som är placerade där på grund av kriminella orsaker.

 

8. Rätten till utbildning med syfte att ge patienten förmåga att tjäna sitt uppehälle efter frigivning samt rätten att välja typ av utbildning.

 

9. Rätten att motta besökare och att träffa präst eller pastor av ens egen trosuppfattning.

bottom of page