top of page

Genom att framställa sig själva som auktoriteter har deras pseudovetenskap nu infiltrerat våra utbildningssystem och medicinska institutioner. Psykiatriker förorsakar förödelse genom hela samhällsstrukturen genom att erbjuda ett smörgåsbord av personlighetsförändrande droger till vuxna och barn.

 

Dessa läkemedel är så farliga att statliga myndigheter har utfärdat stränga varningsetiketter för mani, fientlighet, självmord, stroke och plötslig död. Lägg därtill de tiotusentals dokumenterade fall där psykiatriska preparat förorsakat våld.

 

 

Anser du att psykiatri inte har något med dig att göra? Tänk igen.

 

TITTA PÅ DESSA VIDEOS. SKAFFA DIG FAKTA OM PSYKOFARMAKA.

bottom of page