VÄLKOMMEN TILL KMR — DEN INTERNATIONELLA ÖVERVAKAREN AV PSYKIATRIN

Om du börjar titta på det här måste du se slutet.

Tillverkare av medicinska apparater måste alltid rapportera negativa händelser vid behandling. Tillverkare av ECT-maskiner gör så g...

Idag riktar psykiatrikerna in sig på nya befolkningsgrupper vad det gäller ECT. Gravida kvinnor får nu höra att ECT är ofarligt för dem och deras ofödda barn.

Gravida kvinnor får an...

Många vet inte om det, men man kan faktiskt tvingas till elchocker mot sin vilja. Psykiatrin är det enda medicinska område där saker kan göras med tvång. Personen har rätt till sin...

Antalet dödsfall från ECT är högre än man någonsin velat erkänna. Men det är känt, det finns noterat i Medwatch Reports hos FDA. Men eftersom de sällan dör direkt under ECT-behandl...

ECT orsakar inte bara hjärnskador och förstör kroppsfunktion, den kan göra folk självmordsbenägna.

Antingen funderar på det eller faktiskt ta livet av sig.

Nobelpristagaren i littera...

Trots stora mängder fall med skador som orsakats av ECT avfärdar psykiatriker dessa rapporter som anekdotiska.

De struntar även i deras egna undersökningar som visar att det inte fi...

ECT orsakar svåra skador för alla som utsätts för det. Världens främsta expert på ECT erkänner att skadorna är kognitiva, det orsakar minnesförlust och hos en del blir den djupgåen...

Psykiatriker erkänner själva att de inte vet hur elchocker fungerar. Och till skillnad från elektriker så vet de inte hur skadlig elektricitet är för mänsklig vävnad, och hjärnan i...

Electrochock var så motbjudande namn för psykiatrin att de bytte namn till elektrokonvulsiv terapi.  Men det är ingen terapi och det har aldrig varit terapi.

För att dölja skadorna...

Psykiatriker tror att de botar genom att chocka personer. Det har de gjort genom hela sin historia. 1935 såg en italiensk psykiatriker hur grisar som leddes till slakt elchockades...

Please reload

Välkommen till KMR - Den internationella övervakaren av psykiatrin

© 2015 Kommittén För Mänskliga Rättigheter. Alla rättigheter förbehållna.