top of page

 

RAPPORTERA PSYKIATRISKA ÖVERGREPP – DET ÄR ETT BROTT

Hjälp till att reformera psykiatrin. Vi vet att tusentals patienter behandlats illa inom psykiatrin. För att vi skall få till stånd en förändring, måste alla övergrepp och felbehandlingar anmälas.

KMR:s SYFTE ÄR ATT REFORMERA MENTALVÅRDEN OCH VERKA FÖR PATIENTENS MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER.

VI VILL ATT PSYKIATRIN SKALL FÖRAS IN UNDER LAGEN.

För att åstadkomma detta är det viktigt att psykiatrikers felbehandlingar, övergrepp och brott rapporteras. KMR kommer därför att samla ihop anmälningar

och kontakta politiker för att kräva förändring. När tillräckligt många anmälningar om övergrepp gjorts är de tvungna att vidta åtgärder.

Se KMR:s anmälningsformulär längst ner på sidan.

Internationellt har KMR anmält tusentals psykiatriker under årens lopp för mycket grova brott - allt från mord, våldtäkter och sexuella övergrepp till droglangning och förskingring. Många psykiatriker har hamnat i fängelse, förlorat sina licenser och fått betala skadestånd och böter.

IVO INSPEKTIONEN FÖR VÅRD OCH OMSORG

Det är också viktigt att anmälningar går till IVO - Inspektionen för Vård och Omsorg, som är tillsynsmyndighet för bl.a. psykiatrin.

Anmälan kan man göra direkt på IVO:s hemsida. LÄNK TILL IVO ANMÄLAN

Även om IVO skulle komma fram till att de inte finner att några fel eller överträdelser har begåtts i fallet ifråga är det ändå bra att anmälan faktiskt gjordes och skickades in. Synen på vad som är ”vetenskap och beprövad erfarenhet” förändras, speciellt vad gäller inom psykiatrin, och det faktum att du eller en anhörig har sökt hjälp hos psykiatrin och inte blivit bra, eller t.o.m. försämrats, är något som kan komma att beaktas i en eventuell granskning av psykiatrin i stort.

Genom att anmälningar görs till IVO finns det underlag som kan användas vid kontakter med politiker, som då får underlag till förslag till nya lagar, som i sin tur leder till att den psykiatriska vården kommer tillbaka in under Svea rikes lag och att det blir förbjudet att elchocka och droga ned människor under benämningen vård och hjälp.

 

På IVO:s hemsida finns även information om andra instanser man kan vända sig till, t. ex. Patientnämnden. LÄNK TILL PATIENTNÄMNDEN

                                        

POLISANMÄLAN

Vid övergrepp, vanvård, etc., som faller under Brottsbalken görs även polisanmälan. Man kan gå direkt till polisen eller skriva en anmälan på nätet.

LÄNK TILL POLISANMÄLAN

Om man väljer att stämma en psykiatriker vänder man sig till en advokat som är villig att åta sig fallet.  LÄNK TILL ADVOKATSAMFUNDET

ANMÄLAN AV LÄKEMEDELSBIVERKNINGAR   (För mer info om biverkningar)

Uppgifter om läkemedelsbiverkningar bör rapporteras till Läkemedelsverket. Psykiatriker skall rapportera läkemedelsbiverkningar, men det är ytterst få fall som rapporteras av dem. Via nedanstående länk kommer du direkt till Läkemedelsverkets blankett som du kan använda.

LÄNK TILL ANMÄLAN FÖR LÄKEMEDELSBIVERKNINGAR

När väl en anmälan till IVO är skriven och skickad ber vi även om att nedanstående formulär fylls i och skickas in till KMR.

Vi behandlar alla uppgifter konfidentiellt.

(Kontakta oss här om du inte ser formuläret nedan.)

Läkemedelsbiverkningar
Anchor 1
Anchor 2
bottom of page