top of page

KORTFATTADE FAKTA OM PSYKIATRI

 

Trots att psykiatriker framställer sig som ”auktoriteter” på sinnet och mental hälsa, så finns det ingen vetenskaplig grund för någon av psykiatrins behandlingar eller metoder. Här presenteras konkreta bevis som vederlägger ett flertal av denna pseudovetenskaps främsta anspråk och metoder.

VERKLIG SJUKDOM KONTRA psykisk "störning"

Psykiska störningar är inte medicinska sjukdomar. Det finns inga labbtester, hjärnskanningar, röntgen eller tester för kemisk obalans som kan verifiera att någon som helst mental störning är ett fysiskt tillstånd. Detta innebär inte att människor inte blir deprimerade, eller att folk inte kan uppleva känslomässiga eller psykiska påfrestningar, men psykiatrin har paketerat om dessa känslor och beteenden som ”sjukdom” för att sälja psykofarmaka. Detta är en lysande reklamkampanj, men det är inte vetenskap.

Psykiatrins diagnostiska kriterier röstas bokstavligen fram och förs in i Amerikanska psykiatriförbundets Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders (DSM). Det man röstar fram är ett system för klassificering av symptom som är drastiskt annorlunda och främmande för allt inom den vetenskapligt grundade läkekonsten. Ingen av diagnoserna stöds av objektiva belägg för fysisk åkomma, sjukdom eller vetenskap.

PSYKISKA STÖRNINGAR röstas fram

PSYKIATRIN MEDGER ATT den inte har några botemedel

”Vi vet inte orsakerna [till någon psykisk sjukdom]. Vi har ännu inga metoder för att ’bota’ dessa sjukdomar.”

 

– Dr Rex Cowdry, psykiater och chef för National Institute of Mental Health (NIMH), 1995

INGA HJÄRSKANNINGAR  för psykisk sjukdom

Psykiatriker hävdar att hjärnröntgen nu visar på förändringar i hjärnan som ”bevisar” att mentala störningar, såsom schizofreni och depression, är hjärnbaserade. Det finns inga vetenskapliga bevis för detta: det som kvarstår är det ”finstilta” i studierna: ”tyder på”, ”måhända” och ”förhoppningsvis”.

BIVERKNINGAR för psykatriska medel

 

Psykiatriker kan inte förutsäga vilka negativa biverkningar du riskerar att råka ut för, eftersom inte en enda av dem vet hur deras preparat fungerar.

 

Psykofarmaka avslöjas alltmer till att vara kemiska gifter som kan döda. Psykiatriker hävdar att deras psykofarmaka räddar liv, men enligt deras egna undersökningar fördubblar dessa medel risken för självmord.

INGE GENETISKA BEVIS på psykiska sjukdomar

”Inga anspråk på en gen för något psykiatriskt tillstånd har stått sig genom tiderna, trots allmän felinformation.” 

 

– Dr Joseph Glenmullen, psykiater vid Harvard Medical School

bottom of page