top of page

FELbehandling​

 

Mattias kontaktade KMR hösten 2007 för att han ville visa på olika brister inom psykiatrin. Han vill dessutom få igång ett nytänk inom psykiatrin.

 

När Mattias var 26 år gammal hade han oerhörda fysiska besvär med ryggen. Men han förstod till slut att det måste vara något psykosomatiskt, så den 18 mars 2004 vände han sig därför till psykiatrin, för att få hjälp med detta. Han var då arbetslös.

 

Men förutom att bli sjukskriven, så har Mattias inte fått någon hjälp alls från psykiatrin.

 

De har istället gett honom olika mer eller mindre kränkande diagnoser, såsom:

 

 • allvarlig psykisk störning 

 • reaktiv psykos 

 • ångest

 • rösthallucinationer

 • kverulansparanoia 

 • vanföreställningar

 

De har även gett honom olika slags psykiatriska droger: 

 

 • Cisordinol 

 • Zyprexa 

 • Stesolid

 • Haldol

 • Nitrazepam  

 • Zopiklon.
   

Av alla dessa psykiatriska droger har han fått olika slags allvarliga biverkningar: 

 

 • spänningar, framför allt i käkmusklerna och ansiktet

 • frossa 

 • trötthet 

 • balanssvårigheter 

 • suddig blick som medförde svårigheter med att läsa 

 • oförmåga att fokusera blicken 

 • en känsla av att vara trög och dum i huvudet, som lobotomerad.

 

Förutom detta så har de vid flera olika tillfällen omhändertagit Mattias med tvång, varav två gånger när han helt frivilligt sökte deras hjälp.

 

Vid de här olika intagningstillfällena har läkarna lagt mycket större vikt vid de gamla journalanteckningarna, än vid hur han egentligen mådde just då, och varför han mådde som han gjorde, och därför gjort helt felaktiga bedömningar av honom.

 

I dagsläget är Mattias arbetslös. Han tar inte längre några psykiatriska droger. Men de gamla journalanteckningarna med sina kränkande diagnoser är idag ett stort hinder för honom. De har bland annat medfört att primärvården inte har tagit sig an Mattias, trots att detta är hans egna önskemål.

 

Mattias vill uppnå att kunna stämma psykiatrin på grund av all den felbehandling de har utsatt honom för. Med motivering att de inte följer lagar och paragrafer, att de inte upprättar någon vårdplan, att de inte svarar på frågor, etc, etc.

bottom of page