top of page
Onödiga, farliga, droger

- Vad är en av de mest destruktiva företeelserna i dagens värld? Om du svarade "droger" så delar du uppfattning med majoriteten människor. En nyligen genomförd internationell undersökning visade att illegala droger och det de för med sig i form av våld och kriminalitet ansågs vara ett av de största hoten mot barnen och samhället. Få människor inser dock att illegala droger bara är en del av problemet idag. Under de senaste 40-50 åren har vi kunnat se en förändrad attityd till en annan typ av droger, nämligen av läkare ordinerade psykiatriska droger.

 

Tidigare var den här sortens medel avsedda för psykiskt störda personer, men idag är det inte svårt att hitta en familjemedlem, en vän eller granne som har blivit ordinerad en personlighetsförändrande drog. För många människor har de här medlen blivit en så viktig beståndsdel av livet, att de omöjligen kan tänka sig "ett liv utan droger".

EN DROGAD OCH FARLIG OMVÄRLD

Varning: Innan du slutar att ta psykiatriska droger, sök alltid hjälp och råd av en kompetent, icke-psykiatrisk läkare.

Idag skrivs droger ut till allt från inlärnings- och uppförandeproblem till sängvätning, aggressivitet, ungdomsbrottslighet, kriminalitet, drogberoende och rökning samt för olika rädslor och problem som drabbar äldre människor. Från vaggan till graven blir vi bombarderade med information som skall förmå oss att ta till denna "kemiska lösning". Det är sedan inte förvånande att statistik från olika delar av världen visar en snabb ökning av människor i olika åldersgrupper, från barn till äldre, som är tungt beroende av dessa droger i sina dagliga liv. År 2002 såldes antidepressiva medel för 19,5 miljarder dollar. Försäljningen av antipsykotiska preparat har nått över 12 miljarder dollar.

 

Författarna Richard Hughes och Robert Brewin varnade i sin bok The Tranquilizing of America, att även om personlighetsförändrande droger verkar "ta udden av oro, smärta och stress, tar de också udden av livet självt... dessa piller bedövar inte bara smärtan, utan hela sinnet." Faktum är att en grundlig undersökning avslöjar att ingen av dessa droger botar någonting, samtliga har fruktansvärda biverkningar, och på grund av deras beroendeframkallande och personlighetsförändrande egenskaper kan samtliga ödelägga en människas liv. Betänk även det faktum att terrorister har använt personlighetsförändrande droger för att hjärntvätta unga män till att bli självmordsbombare. Dessutom används åtminstone 250 000 barn, vissa så unga som sju år, för terrorism och revolutionära aktiviteter och ges amfetamin och lugnande medel för att gå på flera dagar långa "mordpartyn".

 

Och ändå är dessa droger de samma som psykiatriker skriver ut till barn som har problem med "inlärning" eller "uppförande".

 

Hur kunde miljontals människor bli fast på så skadliga droger? Vi behöver titta tidigare i utvecklingen.

 

Innan man blir fast på de psykiatriska drogerna måste man övertygas om att de behövs för att man ska klara av livet. Det främsta försäljningsverktyget som användes var ett påhittat diagnostiskt system, det amerikanska psykiatrikersällskapets Diagnostisk och statistisk handbok för mentala störningar (DSM-IV) och kapitlet för mentala störningar i den europeiska Internationell klassificering av sjukdomar,(ICD). Från den tidpunkt när diagnosen väl är ställd och "medicinen" utskriven är det drogen och dess skadliga egenskaper som styr föreställningen.

 

Att vi misslyckas i kriget mot drogerna beror delvis på att vi inte har lyckats sätta stopp för den skadligaste av alla droglangare i vårt samhälle.

 

KMR visar hur dagens psykiatriker arbetar - hur de förleder och hur de ödelägger din omvärld med droger.

 

KMR:s REKOMMENDATIONER

 

  1. Vårdhem för personer med psykiska besvär måste inrättas som ersättning för auktoritära psykiatriska institutioner. Dessa måste ha medicinsk utrustning, som icke-psykiatriska läkare kan använda för att göra grundliga undersökningar så att man kan upptäcka alla bakomliggande fysiska problem som kan yttra sig i stört beteende.
     

  2. Det ytterst skadliga inflytandet från psykiatrin har skapat förödelse i hela samhället, och särskilt inom sjukvården, inom utbildningssystemet och kriminalvården. Medborgarrättsgrupper, intresseorganisationer och ansvariga myndigheter måste samarbeta för att avslöja och avlägsna psykiatrins dolda manipulering av samhället.
     

  3. Ifall du, en anhörig eller närstående har blivit inlagd på en psykiatrisk klinik på felaktiga grunder, attackerad, misshandlad eller skadad av en psykiatriker, sök då advokathjälp för att inleda civilprocess mot de psykiatriker som bryter mot lagen och hans eller hennes sjukhus, förbund eller lärosäte för ersättning för sveda och verk.

 

Varning: Innan du slutar att ta psykiatriska droger, sök alltid hjälp och råd av en kompetent, icke-psykiatrisk läkare.

 

 

bottom of page