top of page
Välkommen till KMR - Den internationella övervakaren av psykiatrin

VAD ÄR KOMMITTÉN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER?

KMR (eng. Citizens Commission on Human Rights, CCHR) grundades 1969 av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

 

Dess medgrundare är Dr Thomas Szasz, professor emeritus i psykiatri och internationellt känd författare.

 

KMR omfattar idag mer än 133 lokalavdelningar i 34 länder (2006). Kommittén har en rådgivande styrelse, vars ledamöter kallas kommissionärer, med bl.a. läkare, jurister, pedagoger, artister, affärsmän samt medborgar- och människorättsrepresentanter.

 

KMR har åstadkommit hundratals reformer genom vittnesmål i samband med utfrågningar inför lagstiftande församlingar, genom offentliga förhör om psykiatriska övergrepp, och genom att samarbeta med media, lagstiftare och statliga befattningshavare över hela världen. 

Välkommen till KMR - Den internationella övervakaren av psykiatrin

Dr Thomas Szasz, professor emeritus i psykiatri och internationellt känd författare.

OM CCHR INTERNATIONAL — KMR PÅ INTERNATIONELL NIVÅ

Välkommen till KMR - Den internationella övervakaren av psykiatrin

Jan Eastgate
Ordförande CCHR Int.

CCHR International har sin verksamhet i Los Angeles och är en paraplyorgansiation för över 130 lokalavdelningar
av CCHR (Citizens Commission on Human Rights) i 34 länder.

 

 

 

 

Ordförande i CCHR International är Jan Eastgate, som verkat mot psykiatriska övergrepp i mer än 30 år. Hon kommer ursprungligen från Australien och bidrog där bl.a. till avslöjandet av ”deep sleep”-behandling inom psykiatrin, vilket ledde till att metoden förbjöds och att patienter kompenserades ekonomiskt av den australiska staten.

 

”Deep sleep” var en dödlig mix av sömnmedel och elchocker under lång tid som användes för att medvetet bryta ner människor psykiskt.

 

 

 

 

CCHR Int samarbetar med en rad experter inom olika områden, allt från medicin till konst, i ett Board of Advisors. Tryck på knappen under för mer information.

bottom of page