top of page

EGEN UTGIVNING

Du Sköna Nya Psykiatriska Värld

 

Välkommen till KMR - Den internationella övervakaren av psykiatrin

Andra världskriget var i full gång. Man försökte hitta anledningar till de ständiga krigen. Psykiatrikerna skyllde på kyrkan och kärnfamiljen. De måste bort. Det var bara psykiatrin som kunde rädda världen ansåg de. Men först måste de ut från de trånga institutionerna och ut i samhället. Men det var ingen som ville ha dem där. Därför måste det ske i smyg. Den 18 juni 1940 håller en av världens mest kända psykiatriker vid denna tid, John Rawling Rees, tal till National Council for Mental Hygien i London om hur detta skulle ske. 
 

"Vi har gjort ett framgångsrikt angrepp på ett antal yrkeskårer. De som är lättast att angripa är naturligtvis lärarkåren och kyrkan, de svåraste är juridiken och medicinen ... Om vi ska infiltrera andra människors yrkesmässiga och sociala aktiviteter, tror jag att vi måste imitera de totalitära staterna och organisera någon slags femtekolonnverksamhet."

 

Man förespråkade en  dold "långsiktigt plan". En psykiatrisk världsorganisation startades med detta syfte. Tyska nazistpsykiatriker, som hade dödat så gott som alla mentalpatienter i Tyskland (94%), strömmade in i organisationen efter krigets slut. Här såg man en chans att fortsätta drömmen om det tredje riket - en världsregering med psykiatrin i topposition.

Beteendevetarna var i full gång, man experimenterade på möss och apor - människan betraktades som ett djur, själen en myt. Allt för att kunna programmera om människan till en social stimulus-respons maskin - en världsmedborgare. Stalin krävde att Pavlov skulle utforma tekniker för att styra och omforma människan till en idealisk samhällsmedlem. Skolan invaderas av beteendevetare som skulle se till att det trycktes på rätt "stimuli-knapp" redan från början. Alva Myrdal förde in denna psykologi i skolan i Sverige.

 

1950 kom de första psykiatriska drogerna. Man såg här enorma möjligheter. Kanske inte i första hand för att hjälpa människor utan för att kontrollera dem. 1967 samlades ett antal psykiatriker i Puerto Rico för att diskutera "Psykofarmaka år 2000: Normala personers bruk av dem". I konferensrapporten kunde man läsa: 

 

"De av oss som arbetar inom detta område ser en allt större möjlighet till nästan total kontroll av människors emotionella tillstånd, mentala förmågor och handlingsvilja. Dessa mänskliga fenomen kan startas, stoppas eller elimineras med olika slags kemiska ämnen."

 

Man skulle nu koncentrera sig på "normala personer". De skapade en psykiatrisk diagnoshandbok med diagnoser som ständigt utökades för att omfatta denna grupp (DSM). Samtidigt skapades sjukdomsbegreppet; det att psykiska störningar nu var "sjukdomar" som måste behandlas med sin "medicin". Det var bara det att dessa "psykiska störningar" var beteenden och inte sjukdomar och "medicinerna" var inte mediciner. Varje udda beteende betraktas idag som en sjukdom som skall behandlas och det finns ingen människa i dagens samhälle som inte skulle kunna diagnosticeras som psykiskt sjuk. Och staten bara öser in pengar till en psykiatri som inte har några som helst resultat, förutom kaos och vansinnesdåd, men vars obskyra yttersta mål är total kontroll av människan. Välkommen till  Du Sköna Nya Psykiatriska Värld.

 

Beställ hos KMR kontakta oss här 

(290 sidor, illustrerad)

Pris: 225 kr inkl frakt

 

Ett sekel med psykiatrin, del I

 

Välkommen till KMR - Den internationella övervakaren av psykiatrin

I del 1, Männen bakom Hitler, spårar författaren ursprunget till rashygienen och visar hur människan ”avsjälades” för att sedan bli mottaglig för den biologiska syn som idag kännetecknar mentalhälsovården. Därefter avslöjas psykiatrins roll vid utrotningen av stora folkgrupper under andra världskriget i Tyskland. Det har varit ett mörkt kapitel i historien och fördolt för de flesta människor. Trots att psykiatrikerna i Tyskland på eget initiativ utrotade över 275 000 mentalpatienter och förståndshandikappade barn före, under och till och med efter andra världskriget har ytterst lite skrivits om detta. Få människor känner till att det faktiskt var psykiatriker som låg bakom utrotningen.

 

När mentalpatienterna tog slut på sjukhusen, monterades gaskamrarna ner på de psykiatriska dödsinstituten och flyttades ut till förintelselägren. Psykiatrikerna följde med som konsulter och experter på massmord och Förintelsen blev ett faktum. Allt fler historiker och forskare hävdar nu att Förintelsen knappast skulle ha ägt rum utan psykiatrins inblandning.

Ett annat skrämmande faktum som inte alls är känt är att bara ett ytterst fåtal av de inblandade psykiatriker som deltog i själva mördandet av mentalpatienterna blev straffade efter kriget. Tvärtom fick de höga positioner vid universiteten och inom sjukvården. De utvecklade därefter dagens biologiska psykiatri såväl som den psykiatriska genetiken som fungerar som en språklig dimridå för det rashygieniska tänkande som fortsatt att genomsyra psykiatrin under senare delen av 1900-talet.

 

Peter Anstrin var den första i Sverige som avslöjade att det faktiskt förekom eutanasi på svenska mentalsjukhus också. Ett kapitel ägnas åt denna mörka historia.

 

ETT SEKEL MED PSYKIATRIN DEL I
225 sidor

60 bilder
ISBN 91-630-9965-9
Pris 195 kr
 

Köp genom att sätta in 245 kr (fraktkostnad 50 kr) på postgiro 10001-6. Ange namn, adress och bokens titel. Meddela gärna även e-postadress och telefonnummer.

 

”Peter Anstrin skriver med glödande patos Han är initierad, engagerad och hans bok högst angelägen i en biologiserande kvasivetenskaplig tid” – Gävle Tidning
 

”En av årets mest spektakulära böcker är ”Ett sekel med psykiatrin” ... Boken är en hälsosam ögonöppnare för alla och vi ser fram emot den andra delen.” – Fritänkaren
 

”Sammantaget har Peter Anstrin med sin bok gjort en historiebeskrvning som verkligen lyfter fram medspelarna vid Förintelsen.” – 2000-Talets Vetenskap

 

Ett sekel med psykiatrin, del II

 

Välkommen till KMR - Den internationella övervakaren av psykiatrin

I den andra delen får vi följa psykiatrins försök att konsolidera sina ställningar efter andra världskriget. Ett världsförbund bildades med syfte att influera samhället med psykiatriska och psykologiska ideal. Många nazipsykiatriker blev medlemmar. Moral, kyrka och kärnfamiljen var några av de begrepp och instanser som psykiatrin nu hävdade ytterst låg bakom krigen och helst skulle upplösas. Allt skulle dock ske i smyg; medlemmarna uppmanades att agera som ”försäljare” och femtekolonnare. En svensk förening blev deras röst i Sverige. Föreningen som är verksam än idag hade, och har fortfarande, flera kända svenskar i styrelsen, ända upp i riksdagen.

 

Det är även intressant att notera att det kalla kriget startades på inrådan av militärpsykiatriker i USA. Man ville också nå ut i samhället istället för att arbeta på jättelika institut. Tusentals små psykiatriska vårdcentraler öppnades vilka fungerade som utskänkningscentraler för psykiatriska droger och begreppet bagladies blev känt. Sverige tog över denna modell i slutet av 1980-talet. Barn, åldringar och medelålders får idag allehanda droger för att stå ut med den kommande världsordningen - ivrigt planerad av den internationella psykiatrin sedan mitten av 1950-talet.

Jättelika skandaler, bedrägerier och öppen kriminalitet följer i psykiatrins spår, men trots detta får den fortsätta som ansvarig för samhällets mentala hälsa. Är det kanske här vi skall söka den grundläggande anledningen till oron i samhället? Psykiatrin och psykologin har sakta men säkert underminerat samhället genom sina flumläror och ytterst skadliga behandlingsmetoder. Deras teorier om människan har verkat som ett skadligt virus i tankebanorna på de som försöker bygga ett friskt och sunt samhälle. Författaren pekar även på konkreta alternativ och uppmanar makthavarna att snabbt reformera psykiatrin. Anledningen finns i all sin skrämmande tydlighet i boken. 43 skilda kapitel täcker olika aspekter på psykiatrin och psykologins olika behandlingsmetoder och resultat och ger en sammanfattad bild av psykiatrins skrämmande historia - och framtid.

 

ETT SEKEL MED PSYKIATRIN, DEL II
576 sidor

150 bilder
ISBN 91-631-1719-3
Pris: 350 kr

Köp genom att sätta in 400 kr (fraktkostnad 50 kr) på postgiro 10001-6. Ange namn, adress och bokens titel. Meddela gärna även e-postadress och telefonnummer.

 

REKOMMENDERAD LÄSNING

Internationella författare, enbart Engelska

 

Böckerna nedan finns tillgängliga att köpa på vår syster sida CCHR Sverige, klicka på den bok du är intresserad i för att beställa direkt från CCHR Sverige. NOTERA ATT PRISERNA VISAS I AMERIKANSKA DOLLAR. Priserna kan vara inaktuella, för att verifiera pris klicka på den bok du är intresserad i. 

Välkommen till KMR - Den internationella övervakaren av psykiatrin

Undersökande jornalisten Kelly O'Meara från Washington Times granskar bristen på vetenskap bakom psykiatriska diagnoser och vad som egentligen ligger bakom uppmärksammade skottdramer i den amerikanska skolan...

Pris: $15.95

Välkommen till KMR - Den internationella övervakaren av psykiatrin

Beverly Eakman från National Education Consortium i USA ger en genomlysning av psykiatrins effekter på undervisning och elever i sin bok Cloning the American Mind.

Pris: $24.95

Välkommen till KMR - Den internationella övervakaren av psykiatrin

Bruce Wiseman ger en historisk bakgrund till fenomenet psykiatri och hur den infiltrerade vårt dagliga liv - och blev det värsta tänkbara sveket.

Pris: $24.95

Välkommen till KMR - Den internationella övervakaren av psykiatrin

Den välkände psykiatrikritikern dr. Fred Baughmans senaste publikation om ADHD och varför sjukdomen är ett bedrägeri. Själv barnneurolog och välinitierad i ämnet.

Pris: $24.95

Välkommen till KMR - Den internationella övervakaren av psykiatrin

En av en lång rad klassiker skriven av dr Thomas Szasz, en av grundarna till KMR. Djuplodande, filosofisk och mycket läsvärd genomgång av pskiatrin och dess rötter.

Pris: $18.95

Välkommen till KMR - Den internationella övervakaren av psykiatrin

En revolutionerande kritik av psykiatrin och en verklig "ögonöppnare" för många. Kan en psykiater verkligen vara så kritisk mot sitt egna yrke? Dr Thomas Szasz avslöjar hänsynslöst myterna bakom psykisk sjukdom i denna bok.

Pris: $14.99

bottom of page