top of page
onödigt, farligt, drogande, barn

"Psykiatrin ödelägger ungas liv; 'psykiatrisk propaganda' när det gäller barn och utbildning har duperat både välmenande föräldrar, lärare och politiker, så att det som faktiskt är fullt normalt bland småbarn inte längre betraktas som normalt, utan som en psykisk 'sjukdom' eller 'störning'."

 

Jan Eastgate, internationell ordförande, Kommittén för Mänskliga Rättigheter

 

SVEKET MOT VÅRA MEST SÅRBARA

 

- Tidningsartiklar basunerar ofta ut den nutida psykofarmakologiska forskningens nya "underverk" vid behandling av småbarns inlärning och emotionella "problem" och "oförmågor".

De verkar förnuftiga. De låter övertygande. Än en gång besegrar vetenskapen den materiella världen till gagn för mänskligheten. Vem skulle kunna ha något emot att ge dem som har det svårt möjligheten att leva ett normalt liv?

 

Jo, det skulle Daniels föräldrar ha! Liksom Corys föräldrar! De skulle argumentera mot detta häftigt och våldsamt. Och med uppskattningsvis 17 miljoner skolbarn världen över som sägs lida av psykiska störningar som gör det nödvändigt att hålla dem i en kemisk tvångströja av tunga personlighetsförändrande psykiatriska droger, är de långt ifrån ensamma.

 

Vilka är Daniel och Cory? Och varför protesterar deras föräldrar? Jo, de är barn som, på grund av s.k. "mirakeldroger", inte bara har berövats möjligheten att leva ett normalt liv. På grund av drogerna så lever de tragiskt nog inte längre.

 

Ta och granska det ovanstående lite noggrannare.

 

Fundera lite på flera av orden och hur de används. Ta till exempel ordet "normalt". Du har förmodligen en egen idé om vad det innebär att leva ett normalt liv. Innefattar det konsumtion av beroendeframkallande, personlighetsförändrande och potentiellt farliga droger? Innefattar det ett totalt beroende av dessa droger för att förbli normal?

 

Vad sägs om ordet "läkemedel"? Känner du dig bättre till mods genom att trolla fram bilden av någon välgörande hostmedicin ordinerad av en snäll husläkare? Inget kan vara längre från sanningen. Psykiatriska läkemedel är mycket starka, vanebildande droger.

 

Termen "vetenskaplig" används ofta inom psykiatrin för att ge legitimitet åt deras uttalanden. Enligt World Book Dictionary betyder det "systematisk, noggrann, exakt". Vetenskaplighet har inget med psykiatri att göra, och faktiskt inte heller något med dess kusin, psykologi, att göra.

 

Problemet är att deras internationella propaganda när det gäller barn och utbildning har duperat både välmenande föräldrar, lärare och politiker, så att det som faktiskt är fullt normalt bland småbarn inte längre betraktas som normalt, utan som en psykisk "sjukdom" eller "störning". Och vidare påstår man att det "drabbade" barnet kanske endast kan klara sig igenom svårigheterna med hjälp av fortsatt tung medicinering från mycket tidig ålder.

 

ATT GE DROGER TILL BARN

Varning: Innan du slutar att ta psykiatriska droger, sök alltid hjälp och råd av en kompetent, icke-psykiatrisk läkare.

I motsats till den psykiatriska åsikten är barn inte "försöksdjur", de är mänskliga varelser som i kraft av sin ungdom har rätt att förvänta sig skydd, omvårdnad och möjlighet att uppnå sin fulla potential. Detta kan förvägras dem genom de begreppsmässiga och kemiska tvångströjor som psykiatrins diagnoser och droger utgör.

 

KMR erbjuder information som annars inte är lättillgänglig för föräldrar och andra berörda. Barnen är vår framtid. Det är inget mindre än hela vår framtid som står på spel här.

 

"Barnpsykiatriker är en av de farligaste fiender som inte bara barn
kan ha, utan även vuxna... De måste avskaffas." 

- Dr. Thomas Szasz, Professor emeritus i psykiatri 1997

 


KMR:s REKOMMENDATIONER

 

  1. Du har rätt att vägra att låta ditt barn utsättas för psykologiska eller psykiatriska frågeformulär, tester eller bedömningar i skolan.
     

  2. Om ditt barn har varit föremål för psykologisk/psykiatrisk undersökning utan din vetskap eller har blivit drogat och skadat under tvång, konsultera då en jurist för att undersöka möjligheten att väcka åtal eller inlämna en stämningsansökan. Stäm upphovsmännen till frågeformuläret, och om de är psykologer och psykiatriker, deras utbildningsinstitutioner och förbund.
     

  3. Alla psykiatriker och psykologer måste avskiljas från alla undervisningssystem, och deras tvingande och icke fungerande metoder skall inte finansieras av allmänna medel.
     

Varning: Innan du slutar att ta psykiatriska droger, sök alltid hjälp och råd av en kompetent, icke-psykiatrisk läkare.

 

bottom of page