top of page

ELCHOCKER

 

"Effekterna av elchockbehandling är fruktansvärda. Men att både elchocksbehandling och psykokirurgi är extremt inkomstbringande för psykiatrin - då de resulterar i en lång, utdragen och dyr psykiatrisk 'eftervård' som säkerställer framtida inkomster och ökade anslag - nämns aldrig i konversationen."

 

Jan Eastgate, internationell ordförande, Kommittén för Mänskliga Rättigheter

ELCHOCKER: ATT FÖRSTÖRA LIV

 

- Enligt rapporter är elchockbehandling (även känd under namnet elektrokonvulsiv terapi, ECT) och psykokirurgi (såsom lobotomi) "behandlingar" som psykiatriker idag försöker förbereda för comeback. Allt sedan dessa metoder började användas har de förföljts av konflikter mellan de ECT-psykiatriker som hårdnackat håller fast vid att använda dem och det stora antal offer och deras familjer, vars liv blivit fullständigt förstörda.

 

Alla som mått illa av att ha sett videoinspelningar av elchocksbehandlingar eller psykokirurgi vet allt för väl vad det handlar om. Dessa metoder har tortyrens alla kännemärken, den tortyr som hörde till arsenalen hos KGB:s förhörsledare, och har inget att göra med medicinsk vetenskap. Det är dock ytterst få som har sett inspelningar av det här slaget, speciellt bland de som lagstiftat om dess tvångsanvändning, och än färre har sett metoderna tillämpas i verkligheten.

 

ECT innefattar att 80-120 volt skickas genom hjärnan och framkallar krampanfall av grand mal-typ och ger svåra hjärnskador. Ibland avlider patienten omedelbart. Psykiatriker döljer medvetet ingreppen bakom en medicinsk täckmantel: sjukhusmiljö, vitklädda assistenter, bedövningsmedel, muskelavslappnande droger och utrustning som ser sofistikerad ut. Effekterna av chockbehandling är fruktansvärda, men den verkliga innebörden förklaras aldrig för patienterna eller deras familjer.

 

Och ännu värre, när invändningar görs avvisas de. Att både elchocksbehandling och psykokirurgi är extremt inkomstbringande för psykiatriker och sjukhus - då de resulterar i en lång, utdragen och dyr psykiatrisk "eftervård" som säkerställer framtida inkomster och ökade anslag - nämns aldrig i konversationen när man vill övertyga de motvilliga eller de inte ont anande.Med bokstavligt talat miljarder i vinst från ECT och psykokirurgi finner man en förfärande nivå av felaktig information om dessa idag.

 

Det mesta av det som sprids görs av psykiatriker, medan många vetenskapsmän är starkt kritiska mot denna procedur.

 

Neurologen John Friedberg, som har forskat om effekterna av ECT i över 30 år, konstaterar: 

 

"Det är mycket svårt att uttrycka i ord vad chockbehandling gör med människor rent allmänt [...] den förstör deras ambitioner och [...] deras livskraft. Den gör dem ofta tämligen passiva och apatiska [...] Förutom minnesförlust är apati och bristen på energi anledningen till att [psykiatrikerna] fortfarande kan komma undan med denna behandling."

 

Mary Lou Zimmerman vet hur det känns att förlora sina ambitioner och sin vitalitet - men inte som ett offer för ECT utan för psykokirurgi.

 

I juni 2002 dömdes Cleveland Clinic i Ohio av en jury att betala 7,5 miljoner dollar till den då 62-åriga kvinnan för en psykokirurgisk operation som hade utförts på henne fyra år tidigare. Hon hade sökt hjälp för sin tvångsmässiga handtvätt.

 

På klinikens hemsida på internet sa man sig ha positiva resultat i 70 procent av fallen. Man genomförde en operation på henne varvid fyra hål borrades i hennes skalle och man avlägsnade delar av hennes hjärna, var och en ungefär så stor som en spelkula. Följden blev att hon vare sig kunde gå eller stödja på sina ben, hon kunde inte äta själv och inte klara av sina toalettbestyr. Hennes advokat Robert Linton skrev: 

 

"Hon har förlorat allt förutom vetskapen om att hon har förändrats [...] Hon är fullständigt handikappad och behöver ständig omvårdnad..."

 

Den psykiatriska industrin i USA tjänar idag fem miljarder dollar per år på ECT.

 

Det är 360 % fler 65-åringar som får ECT per år än 64-åringar eftersom Medicare (den statliga sjukförsäkringen) börjar gälla från 65 års ålder, vilket visar att ECT inte används av medicinska skäl utan av profithunger och girighet.

 

Även om psykokirurgi inte längre används så ofta genomförs fortfarande 300 ingrepp årligen i USA, inklusive de ökända prefrontala lobotomierna.Trots deras sofistikerade sken av "vetenskaplighet", visar den brutalitet som ECT och psykokirurgi representerar att psykiatrin fortfarande inte har kommit längre än deras tidigaste barbariska behandlingsmetoder.

 

Den här rapporten har skrivits för att säkerställa att, likaväl som det idag är förbjudet att använda piskor, åderlåtning och prygel, så bör de "behandlingar" som vi här redogör för förbjudas och överlämnas till åklagare och domstolar som de grova brott de bevisligen är.

  1. ECT och psykokirurgi bör kallas för vad de är - tortyr - och bör förbjudas.
     

  2. Lagar bör stiftas vilka gör det till ett brott att ge ECT eller psykokirurgibehandling till en patient som inte lämnat sitt medgivande, eller om den information som patienten gavs inte var fullständig.
     

  3. Psykiatriker som ger ECT- och psykokirurgibehandlingar skall ställas fullt ansvariga, både civilrättsligt och enligt brottsbalken, för vad som händer med patienten i samband med, efter, och på grund av behandlingen, och dömas för alla skador som kan ha uppstått pga. deras "behandling".

KMR:s REKOMMENDATIONER

 

bottom of page