top of page

Search Results

390 items found for ""

Blog Posts (337)

 • Svensk studie: Antidepressiva medel ökar självmordsförsök trefaldigt hos ungdomar.

  Självmord är en ledande dödsorsak i världen. Emotionella orsaker är ledande, för vilka antidepressiva är den huvudsakliga behandlingen. Trots det så är det ett långvarigt bekymmer att antidepressiva medel i sig kan framkalla självmord för dessa störningar. Så skriver forskarna i en så gott som helt ny svensk studie där de fann att antidepressiva ökade risken för självmordsförsök trefaldigt för dem som är yngre än 18 och upp till tvåfaldigt för de i åldern 18-24. De hade heller ingen förebyggande effekt i alla åldrar, inte ens för dem med hög risk för självmord. Det bekräftar tidigare studier men tillför en del ny information. "Den här studien ger liknande resultat som tidigare observationsforskning - det vill säga konsekventa bevis på en ökad risk för suicidalitet under behandling med SSRI hos barn och ungdomar”, skriver forskarna. Studien leddes av Tyra Lagerberg vid Karolinska Institutet och publicerades i tidskriften Neuropsychopharmacology. (1) Uppgifterna kom från ett svenskt register, inkluderande 162 267 personer mellan 2006 och 2019 från Stockholms län, som fått diagnosen depression. Av dessa började 52 917 personer behandling med ett SSRI-antidepressivt läkemedel inom 28 dagar, medan 109 350 inte gjorde det. Resultat av intresse var självmordsförsök som registrerats i registret (alltså försök som är tillräckligt allvarliga för att resultera i ett möte med läkarkåren). Forskarna analyserade data efter tre månaders uppföljning och efter ett år (resultaten var likartade vid båda tidpunkterna). Analyserna visade klart att SSRI-användning var associerad med ökade självmordsförsök hos personer under 25 år. De analyserade resultaten på två olika sätt, en standard inom forskning. På ett analyssätt inkluderade man alla personer oavsett om de hoppade av behandling eller ej – (intention-to-treat). Där hade 6-17-åringar 2,9 gånger större risk att försöka begå självmord på SSRI. Det andra sättet som innebär att alla deltagare följde behandlingen, var det 3,34 gånger mer sannolikt – (per-protokoll). De som var över 18-24 var 1,59 gånger mer benägna att försöka begå självmord i intention-to-treat-analysen och 2,01 gånger så sannolikt i per-protokoll-analysen. De som var över 25 år var dock inte mer benägna att försöka begå självmord om de fick antidepressiva, baserat på bägge analyserna. Men det innebär även att antidepressiva medel inte hade en förebyggande effekt – de minskade heller inte sannolikheten för självmord för de över 25. Det var bara ingen ökning. Sverige ger antidepressiva till många gånger fler ungdomar än hos våra grannländer. De som hade tidigare försök var mer benägna att försöka igen - oavsett om de tog antidepressiva medel eller inte. Det vill säga antidepressiva medel verkade varken förvärra problemet eller hjälpa alls. För dem som är yngre än 25 år, utan historia av suicidalt beteende, så löper man upp till tre gånger större risk att försöka begå självmord om man tar ett antidepressivt medel. För de som är 25 år eller äldre hjälper det alltså inte att ta antidepressivt för att minska risken för självmord. Likaså för dem med hög risk för självmord minskar inte risken att ta ett antidepressivt läkemedel. Fynden här överensstämmer med tidigare studier, som upprepade gånger visat att antidepressiva medel ökar självmordsrisken, särskilt för barn och ungdomar, i vissa studier mer än fördubblades risken för självmord och i minst en analys fanns en sexfaldig ökning. Studier har också funnit att antidepressiva läkemedel försämrar resultaten på lång sikt. Och en studie fann att de med svårare depression, de som även hade ångest och de som var suicidala var minst benägna att dra nytta av antidepressiva läkemedel. Det står till och med på burkarna eller i bipacksedlarna att medlen ökar självmordsrisken för barn och ungdomar, med en s.k. Black Box varning, den allvarligaste varningen (se bild överst). (1) Lagerberg, T., Matthews, A. A., Zhu, N., Fazel, S., Carrero, J. J., & Chang, Z. (2023). Effect of selective serotonin reuptake inhibitor treatment following diagnosis of depression on suicidal behaviour risk: A target trial emulation. Neuropsychopharmacology. Published online July 28, 2023. https://doi.org/10.1038/s41386-023-01676-3 (Link) https://www.nature.com/articles/s41386-023-01676-3 För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu Den internationella övervakaren av psykiatrin Kommittén för Mänskliga Rättigheter Box 6039 , 129 06 Hägersten

 • Överläkare i psykiatri dömd för barnpornografi – har kvar legitimationen

  En psykiater i ledande ställning på Danderyds sjukhus i Stockholm har dömts till villkorlig dom och samhällstjänst för innehav av barnporr. Han hade också skapat bilder på barnporr av en anhörig. Enligt domslutet (B2782-21) kan man utläsa att brottet uppdagades av dottern till psykiatern som såg bilder på nakna barn när han skulle stänga av datorn. Dottern valde att omedelbart polisanmäla händelsen. Detta uppdagades i juli 2018. Först 2 juni 2023 kom domen. Psykiatern har haft kvar sin legitimation sedan dess, även om han avskedades från Danderyds sjukhus. Vid husrannsakan fann polisen 583 grova barnpornografiska bilder och elva filmer, varav 54 var särskilt hänsynslösa då de skildrar övergrepp på barn, enligt åklagaren. Psykiatern skulle även ha kopierat in huvudet på en anhörig som barn på en vuxen naken kropp. Han skulle även ha smygfilmat ”Sekretess AA” genom nyckelhålet då denne duschar. Tingsrätten dömde psykiatern med ledande ställning till villkorlig dom och 120 timmars samhällstjänst. Om fängelse valts som påföljd skulle fyra månaders fängelse dömts ut. Han skall även betala 70 000 i skadestånd till personen han klippt in som barn på vuxen naken kvinna samt en manlig person. Dator och mobiltelefon med bilder beslagtogs och förverkades. Psykiatern försökte neka till brott genom att påstå att de använts i studiesyfte. Då han har överklagat domen har den därför ännu inte vunnit laga kraft. Eftersom det inte verkar som har psykiatern begått brott i tjänsten, väntar IVO med utredning då det handlar om förtroendefråga, säger inspektör Clara Cordemans på IVO till KMR. När och om IVO:s utredning blir klar så skall den gå till ansvarsnämnden HSAN där beslut om återkallning av legitimation görs, vilket kan ta mycket lång tid, om det överhuvudtaget görs. Under tiden får psykiatern ha kvar sin legitimation som läkare. Även om han knappast kan få anställning i Sverige kan han söka jobb utomlands. Nedan: från Socialstyrelsens register av legitimerad sjukvårdspersonal För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu Den internationella övervakaren av psykiatrin Kommittén för Mänskliga Rättigheter Box 6039 , 129 06 Hägersten

 • Fysisk aktivitet bättre än antidepressiva

  Forskare från University of South Australia har gjort den hittills största forskningsöversikten av studier om effekten av träning på psykisk ohälsa. Deras resultat visade att träning fungerar långt bättre än antidepressiv medicin. Alla träningsformer är fördelaktiga och så lite som 15 – 20 minuter några gånger i veckan räcker långt. Resultaten baseras på 1039 studier med totalt 128 000 deltagare. Nu när funktionen och effektiviteten hos antidepressiva medel visat sig vara en myt skapad av läkemedelsbolag och inte bättre än placebo kan alternativen lyftas fram. Ett mycket enkelt och effektivt alternativ är fysisk aktivitet. Om någon undrar varför ”psykisk ohälsa” är så hög bland ungdomen idag så kan man forska i vem som tog bort fysisk aktivitet i skolorna. Folkhälsoinstitutet och Socialstyrelsen har nyligen lagt fram att förslag till regeringen (Underlag till nationell strategi för psykisk hälsa) som skall ligga till grund för åtgärder tio år framåt. Utredningen är på tättskrivna 120 sidor – med enbart en enda mening på alla dessa sidor har man föreslagit att det skall finnas tillgång till idrottsanläggningar. I övrigt är det mycket psykiatri, det pratas om, och naturligtvis medicinering, om än i bakgrunden. Man menar att eftersom det säljs så mycket psykofarmaka så måste den psykiska ohälsan vara hög. Därför måste det till mer psykofarmaka. Ett slags omvänd Moment 22. Det finns definitivt en hel del bra saker i utredningen, men man skulle kunna tro att det är läkemedelsbolagen tillsammans med psykiatrin som författat den. Om Prins Daniel och Carolina Klüft med generation Pep fått vara med hade fysisk aktivitet legat i topp som alternativ – men då hade det definitivt inte sålts så mycket psykofarmaka. Generation Pep redovisar att bara 2 av tio barn och unga får den fysiska aktivitet som rekommenderas. Den psykiska hälsan blir därefter. Fysisk aktivitet är mycket fördelaktigt för att förbättra symtom på depression, ångest och psykisk stress i ett brett spektrum av barn, ungdomar och den vuxna befolkningar, inklusive personer med bokstavskombinationer, diagnostiserade psykiska störningar och personer med kronisk sjukdom. Fysisk aktivitet bör vara en aktiv stöttepelare i hanteringen av depression, ångest och psykisk ångest, skriver man i den australiska studien. Alla former av fysisk aktivitet var fördelaktiga. Både promenader, aerobics, dans, styrketräning, pilates och yoga. Det betonades att det skulle vara lustfyllt. Systematisk träning med medium till hög intensitet gav bättre resultat än låg intensitet. Det bör pågå en längre tid för att ge varaktigt resultat. Överdriven träning gav sämre resultat. Det har gjorts hundratals studier om effekterna av fysisk aktivitet på depression, ångest och psykisk stress med positiva resultat. "Fysisk aktivitet är känt för att bidra till att förbättra den mentala hälsan. Men trots bevisen har det inte antagits allmänt som en förstahandsbehandling, säger den ledande australienske forskaren dr Ben Singh. "Vår granskning visar att fysisk aktivitet avsevärt kan minska symtom på depression och ångest i alla kliniska populationer, med vissa grupper som visar ännu större tecken på förbättring.” Flera studier har jämfört de som tränar med de som inte är fysiskt aktiva alls. Baserat på den forskningen finns det solid dokumentation som säger att träning är bra för den mentala hälsan. Svensk studie Redan för tio år sedan har forskare vid Göteborgs universitet tittat på hur den psykiska hälsan förändras när människor går från att vara nästan helt passiva till att träna bara lite. – Mycket tidigare forskning har jämfört fysiskt aktiva med fysiskt inaktiva. Det unika med vår studie är att vi har följt samma personer över tid. Vi har mätt vad en förändring av dessa personers aktivitetsnivå betyder för deras psykiska hälsa, säger Magnus Lindwall som är forskare vid Göteborgs universitet. Lindwall och hans kollegor har följt 3717 personer under åren 2004 till 2010. Studien är goda nyheter för dem som hittills haft svårt att ta sig ur soffan: – Det man har gjort tidigare i livet är inte så viktigt. Det viktiga är vad man gör här och nu. För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu Den internationella övervakaren av psykiatrin Kommittén för Mänskliga Rättigheter Box 6039 , 129 06 Hägersten

View All

Other Pages (53)

 • Avslöja psykiatrin | KMR Sverige

  Stöd KMR Pressmeddelande KMR Pressmeddelande KMR 36 minutes ago Svensk studie: Antidepressiva medel ökar självmordsförsök trefaldigt hos ungdomar. Självmord är en ledande dödsorsak i världen. Emotionella orsaker är ledande, för vilka antidepressiva är den huvudsakliga behandlingen.... "Kritik av psykiatrin är nödvändig och viktig, och kommer att fortsätta att vara det, och psykiatrin kan bara avfärda den på egen risk.” –Psychiatric Times, 6 januari 2022 Vi avslöjar psykiatrin … Du gör det möjligt RAPPORTERA TILL OSS OM PSYKIATRIN Sanningen om psykiatri Kortfattade fakta Fallberättelser Viktig information Broschyrer Psykiatriska droger Nerdrogning av barn Biverkningar Våldtäkter inom psykiatrin Elchocker FILMER DSM, Medicinskt bedrägeri Varning: psykiatri Dödens industri Marknadsföring av vansinne Mördande vinst Den dolda fienden Dödlig utgång RÄTTIGHETER Rättigheter inom psykiatrin Grupper för mentalvårdspatienter Juridiska resurser Federal lagstiftande information ALTERNATIV Alternativ mental hälsa Jag vill sluta med psykofarmaka Alternativ för barn Kompletterande alternativ hälsa Hälsoalternativ & information AGERA Rapportera psykiatriska brott Rapportera biverkningar Bli medlem Donera Kontakta oss BLI KMR STÖDMEDLEM Skriv på uppropet mot psykiatrins elchockbehandlingar på barn! Skriv på här Ta del av KMR´s nyhetsbrev Garanterat spam- och kostnadsfritt! Se Alla Broschyrer

 • KMR Sverige — Om psykiatrin

  OM PSYKIATRIN Sanningen om psykiatri Kortfattade fakta Fallberättelser Viktig information Broschyrer Psykiatriska droger Nerdrogning av barn Biverkningar Våldtäkter inom psykiatrin Elchocker FILMER DSM, Medicinskt bedrägeri Varning: psykiatri Dödens industri Marknadsföring av vansinne Mördande vinst Den dolda fienden Dödlig utgång RÄTTIGHETER Rättigheter inom psykiatrin Informerat samtycke Grupper för mentalvårdspatienter Juridiska resurser Federal lagstiftande information ALTERNATIV Alternativ mental hälsa Jag vill sluta med psykofarmaka Alternativ för barn Kompletterande alternativ hälsa Hälsoalternativ & information AGERA Rapportera psykiatriska brott Rapportera biverkningar Bli medlem Donera Kontakta oss SANNINGEN OM PSYKIATRI "Om man förlitar sig på antidepressiva preparat för att undertrycka emotionella symptom utan att först undersöka om det föreligger någon fysisk sjukdom och bota den, kan resultatet bli att man ger patienten en kemisk lösning på problemet och lämnar dem med en sjukdom som kan förvärras." Jan Eastgate, internationell ordförande, Kommittén för Mänskliga Rättigheter ATT MANIPULERA OCH FÖRDÄRVA LÄKARVETENSKAPEN - Alan I. Leshner, psykiatriker och tidigare chef för National Institute of Drug Abuse, uttryckte sig på det här viset 1998: "Min åsikt idag, 1998, är att ni [läkare] skall fängslas om ni vägrar att skriva ut SSRI-preparat mot depression." Varför ska doktorer sättas i fängelse för att de vägrar att skriva ut antidepressiva medel mot "depression"? Jag har pratat med hundratals läkare och tusentals patienter för att avslöja psykiatrins kränkningar av mänskliga rättigheter. Det var dock först nyligen som det föll mig in att läkarnas rättigheter kanske också står under attack. Många primärvårdsläkare har bekräftat att det finns åtskilliga fysiska tillstånd som kan orsaka emotionella störningar och beteendestörningar, och att det är av allra största vikt att först undersöka patienterna fysiskt. Om man förlitar sig på antidepressiva preparat för att undertrycka emotionella symptom utan att först undersöka om det föreligger någon fysisk sjukdom och bota den, kan resultatet bli att man ger patienten en kemisk lösning på problemet och lämnar dem med en sjukdom som kan förvärras. Hur skulle det vara om en läkare skulle diagnostisera en sådan sjukdom korrekt och bota den utan att ge psykdroger? Skulle läkaren kunna anklagas för att vara oetisk eller till och med bli dömd och fängslad för "brottslig medicinsk försumlighet" för att han inte ordinerat antidepressiva droger? Vansinnigt, säger du? Skulle aldrig kunna hända? Nej, kanske inte. Men det verkar som om vi har kommit till en punkt där en läkare kan bli anklagad för att vara oetisk när han utövat etisk medicin. Idag kan läkare, specialister och andra, kritiseras, trakasseras och bli behandlade som "extremister" när de praktiserar traditionell, fungerande diagnostisk medicin. KMR:s information i ämnet har sammanställts med tanke på läkare, speciellt de som skulle vilja utöva medicin som inte är psykiatriinfluerad, som drivs av stark medmänsklighet i enlighet med den Hippokratiska eden, och som vill fortsätta att göra sitt bästa för att verka för människors hälsa. Var än psykiatrin dyker upp är den mycket destruktiv för individers visshet, stolthet, värdighet, strävsamhet, initiativförmåga, välmående och sunda förnuft; och även för alla läkare. Psykiatriska inrättningar måste installera komplett diagnostisk utrustning för att kunna finna, diagnostisera och behandla kroppsliga tillstånd. Säkerställ att icke-psykiatriska läkare utför denna uppgift. Till dess att de är vetenskapligt bevisade kan inga av de 374 psykiska störningarna i DSM/ICD ligga till grund för försäkringsersättningar. Undersök den inverkan psykiatrins bedrägerier och skadeståndsersättningar har på allmän medicin och på kostnaderna att bedriva medicin. KMR:s REKOMMENDATIONER

 • KMR Sverige — Dödlig utgång, film

  OM PSYKIATRIN Sanningen om psykiatri Kortfattade fakta Fallberättelser Viktig information Broschyrer Psykiatriska droger Nerdrogning av barn Biverkningar Elchocker DOKUMENTÄRFILMER DSM, Medicinskt bedrägeri Varning: psykiatri Dödens industri Marknadsföring av vansinne Mördande vinst Den dolda fienden Dödlig utgång RÄTTIGHETER Rättigheter inom psykiatrin Informerat samtycke Grupper för mentalvårdspatienter Juridiska resurser Federal lagstiftande information ALTERNATIV Alternativ mental hälsa Jag vill sluta med psykofarmaka Alternativ för barn Kompletterande alternativ hälsa Hälsoalternativ & information AGERA Rapportera psykiatriska brott Rapportera biverkningar Bli medlem Donera Kontakta oss DÖDLIG UTGÅNG Från skaparna av dom pris belönta dokumentärerna Making a Killing: The Untold Story of Psychotropic Drugging och Marknadsföring av Vansinne: Är Vi Alla Galna? kommer nu denna heta nya dokumentär som avslöjar hur ödeläggande—och dödliga—psykofarmaka kan vara för barn och familjer. Bakom dom brutala döds-statistikerna, självmorden, spädbarns missbildningarna och de mycket allvarliga biverkningarna hittar vi, det mänskliga ansiktet, dom personliga berättelserna om förlust och sorg, berättelser om mod och styrka hos dom som tvingats till att betala det ultimata priset. Psykiatriker påstår att det är tryggt att ge deras droger till barn? När du lyssnat till berättelserna från åtta modiga mödrar, deras familjer, hälso experter, medicinska rådgivare och doktorer så kommer du vara övertygad om en enda sak … Psykiatrin har DÖDLIGT FEL. DÖDLIG UTGÅNG Finns tillgänglig att köpa på DVD, kontakta oss för att beställa genom att trycka på knappen här under. Kontakt SE ÄVEN DESSA FILMER — TRYCK PÅ DEN FILM DU VILL SE DSM Psykiatrins Dödligaste Bedrägeri Dödlig Utgång Marknadsföring Av Vansinne Mördande Vinst Den Dolda Fienden Psykiatri Dödens Industri KMR på YouTube

View All
bottom of page