Search Results

353 items found

Blog Posts (300)

 • Läkemedelsindustrin pumpar ut enorma mängder läkemedel och antibiotika i vattendragen

  Så gott som alla floder i världen är förorenade. Medan Greta får oss alla att titta upp i himlen efter klimatförändringar så håller läkemedelsindustrin på att förgifta floder, sjöar och vårt dricksvatten genom att pumpa ut enorma mängder antibiotika och andra läkemedelsrester. Under ett enda dygn pumpas det ut 45 kilo antibiotika från ett enda reningsverk i Indien. Och här finns ingen Greta som åker runt och larmar allmänheten. Allt sker i det tysta. Det är dags att reformera Big Pharma, miljömässigt och finansiellt. Ett flertal undersökningar visar på att oroväckande mängder vattendrag världen över är förorenade av läkemedel. I en undersökning som nyligen utförts av York University i Storbritannien hade man samlat in 1052 vattenprover från 258 floder i 104 olika länder. Den mest omfattande globala undersökningen någonsin. Så gott som alla floder var förorenade i någon grad. 43,4% (461) innehöll direkt skadliga doser av läkemedel. Man letade ”bara” efter 61 mediciner. (1) Det finns 1900 aktiva ämnen i de läkemedel som säljs globalt (1200 i Sverige). Så även dessa siffror är mycket begränsade. Hälften av allt avlopp från den globala farmaceutiska industrin beräknas vara orenat, så även i Sverige. Läkemedel är designade för att ha en biologisk effekt även vid låga doser. Vissa påverkar hjärnan och nervsystemet direkt. Det har även observerats på organismer som utsätts passivt för föroreningar av läkemedel i vattendrag. Mängder av effekter har upptäckts, från könsbyte av fiskar, som även ändrar kroppsform och fiskar som kan bli både aggressiva och passiva till antibiotikaresistens vilket naturligtvis påverkar människan. Fiskar som får i sig ångestdämpande blir mer risktagande och mindre sociala. Fiskar som fick antidepressiva blev aggressivare, vissa blev rent mordiska, andra som zombies. Psykofarmaka kan även få människor att bli aggressiva. Hanfiskar ”feminiseras” och om den ökande mängden könsbyten bland människor beror på detta må vara osagt, dock är det ett nytt fenomen. Det kan också bero på mängden östrogen som hamnar i vattnet. Fiskar blir dessutom sterila av alla P-piller som läcker ut och vad allt detta har för konsekvenser för oss människor återstår att reda ut. Blir de inte sterila av detta så händer något annat av allt östrogen de får i sig. Vissa läkemedel är så giftiga att de uttryckligen inte får slängas av användarna såsom cellgifter och det potenta nevirapine i hiv-mediciner t.ex, men som går ut via urinen. Men det förklarar inte de höga halterna som uppmätts av nevirapine, utan det måste komma från tillverkningen, säger Joakim Larsson som forskar i utsläpp vid Göteborgs universitet. I vattendragen simmar fiskar omkring med hjärtmedicin, antidepressiva, lugnande medel, sömnmedel och diabetesmedicin i en salig röra. Det värsta är nog den oerhört höga mängden antibiotika som hamnar i vattendragen. Det är mest av alla mediciner som släpps ut. Vi behöver bara nämna resistenta bakterier. FN:s Miljöprogram varnar för att resistenta bakterier från miljöförgiftning är bland de största kommande hoten mot mänskligheten. Men det är inte bara människor som använder antibiotika. 36% används av människor, 67% kommer att användas vid boskapsuppfödning år 2030, räknar FN med. Redan idag dör 700 000 människor per år av resistenta bakterier, 1,2 miljoner har nämnts. Är det mer än från klimatändringarna? (2) År 2050 kommer tio miljoner dödsfall att inträffa om inget görs. (3) ”Hela ekosystem kan förändras genom dålig rening av läkemedelsrester. Dålig rening kan leda till att arter försvinner, säger Tomas Brodin, professor i akvatisk ekologi vid SLU i Umeå., en av de främsta experterna på de ekologiska effekterna av läkemedelsrester i våra vattendrag. ”För människan är antibiotikaresistens det absolut allvarligaste problemet. (Läkemedels Världen 2021-11-10) Global situation Undersökningen som York University har gjort visar att floder över hela världen var förorenade av läkemedel, som Themsen i London, Amazonas i Brasilien, Mississippi i USA och Mekong i Vietnam. Fyrisån i Uppsala hade fyra gånger högre värden än gällande gränsvärden. Föroreningar fanns på alla kontinenter. Man fann enbart två floder av totalt 258 utan föroreningar, en i Venezuela och en på Island. Forskarna menar att det beror på människornas livsstil runt dessa vattendrag, långt borta från modern livsföring. Ser man på ”modern livsföring” så är USA ett bra exempel. Där fylls det mer än 250 miljoner recept på antidepressiva medel varje år. Vattendragen är fulla med Prozac. Fiskar vid Niagarafallen har höga koncentrationer av antidepressiva. 68% av alla amerikaner använder någon receptbelagd medicin. Den höga användningen av opioider såsom oxikodon har satt sina spår i så gott som alla vattendrag. Även om man inte hämtar ut en medicin så får 51 miljoner amerikaner vatten som är förorenat av en cocktail av giftiga medicinrester, litium, koppar, nitroglycerin m.m. I USA har tillverkare helt legalt släppt ut över 600 miljoner kilo läkemedel i vattendrag som sedan används som dricksvatten. Man räknar med att det är klart i underkant dessutom. Och detta upptäcktes 2009. Situationen i Sverige 60% av alla människor i Sverige använder minst en receptbelagd medicin. 1,6 miljoner svenskar använder psykofarmaka. En del av dessa, som inte metaboliseras i kroppen, går ut via urinen och hamnar i vattendragen. En hel del slängs bara. För att förstå omfattningen av detta, bara i Sverige, så läcker det ut över 600 kilo läkemedel i vattendragen, enbart i Skåne. Fast det gäller bara 21 läkemedelsrester som testats för. ”Men om man skulle mäta alla läkemedelssubstanser så rör det sig nog snarare om ett par ton,”, säger professor Erland Björklund, professor i analytisk kemi som fått i uppdrag att utreda detta. Om skåningarna anses vara lite mer sävliga, så kan det bero på att det släpps ut motsvarande 600 000 tabletter per år av det lugnande medlet Oxazepam bara i en enda sjö, Hammarsjön utanför Kristianstad. Det motsvarar en tablett i minuten, dygnet runt, året runt. I en enda sjö! Ett enda läkemedel! Fem av tio abborrar utanför reningsverket på Lidingö simmar omkring med lugnande medel i kroppen. Fiskar skall vara aktiva och rädda, annars tar gäddan dem. I Mälaren simmar det runt laxar med lyckopiller i kroppen – men det resulterar inte i några glada laxar. Över en miljon svenskar använder antidepressiva, användningen av antidepressiva bland 5-9-åringar har femdubblats. Detta förutom övriga mediciner som påverkar allt levande i vatten, fiskar såväl som alger. På sikt kan det betyda att Mälarens vatten kan bli otjänligt som dricksvatten. Sveriges lantbruksuniversitet SLU har analyserat ett sjuttiotal läkemedel kring och i Vänern, Vättern och Mälaren som förser tre miljoner med dricksvatten. Hormonläkemedel och smärtstillande låg över gränsvärden. Man vet att fortplantningen av fisk och musslor hämmas av hormonpreparat. Reningsverken klarar idag inte av att rena läkemedel. Den dramatiskt ökade användningen av läkemedel gör att det läcker ut i den redan förorenade Östersjön. Omkring 1000 ton läkemedel lämnas tillbaka till apoteken i Sverige. Vi är definitivt bra på det. Men det utgör ändå bara 70-80 procent av alla läkemedel. Resten slängs eller spolas ner i avloppen, alltså 200-300 ton. Bara i Sverige. Läkemedel tas ju ofta i milligram per tablett så det blir en oerhörd mängd tabletter. Vissa läkemedel har en enormt lång halveringstid och stannar kvar i vattnet. Läkemedelscocktail Det finns ett par andra aspekt på dessa läkemedelsrester i vattnet. Man hör från försvararna, att det är så små mängder – av vissa. Men forskarna undersökte ”enbart” 61 av 1900 substanser. Forskarna tog dock inte upp den synergistiska effekten av dessa 61 läkemedel när de finns närvarande i kombination. Forskning har redan bekräftat faran med kemiska cocktails i livsmedel. (2) Det visade sig att även små mängder av t.ex. pesticider och PCB ihop kan förstärka varandras negativa effekter flerfaldigt. Ett forskarteam upptäckte, att inte ens en dator kunde räkna ut alla biverkningar på fem läkemedel som togs tillsammans. Det finns 1900 aktiva ämnen. Dessutom är de designade för att verka biologiskt i ytterst små mängder. Fiskar är ju dessutom så små att även små mängder har en avsevärd effekt på deras beteende, vilket kan vara förödande för det ekologiska systemet. Avloppsbrunn från farmaceutiskt företag i Indien (Swedwatch) Miljömässigt och finansiellt ohållbar industri Det är dags att konfrontera läkemedelsindustrin. Big Pharma både liknar och överträffar Big Tobacco i sina metoder. Vi behöver absolut mediciner, men kanske inte 1900 olika. Flera läkare och forskare menar att upp till 90 procent av alla mediciner är onödiga och inte uppfyller något ändamål. Det lämnar 190 kvar, mer än nog. Den farmaceutiska industrin är varken vetenskaplig eller hållbar. Den är enbart vinsthungrig numera och förväntas uppnå 1,8 biljoner dollar år 2026. I och med att detta betalas av skattebetalarna, via försäkringsbolag och sjukkassor, så märker inte gemene man de oerhörda kostnader som de faktiskt får betala, fast via skatten. Big Pharma vet hur en slipsten skall dras. En artikel i Journal of the American Medical Association (JAMA) nyligen uppskattade att närmare hälften av alla nya receptbelagda mediciner som marknadsfördes 2020 och 2021 hade en prislapp på minst 150 000 dollar per år. Detta handlar om ”affärer i sjukdom” och inte ”affärer i hälsa”. Vi behöver ersätta Big Pharma med naturligt förebyggande, näringsbaserade system som prioriterar hälsa och miljö. Medicinen behöver reformeras. Alternativen svartmålas via media. Antibiotika den stora faran Den största faran är den höga mängden antibiotika som släpps ut i vattnet, främst av läkemedelsbolag i Indien och Kina. Tre globala organisationer samverkar mot antibiotikaresistens. Det handlar om den så kallade tripartiten, bestående av the World Health organisation (WHO), the Food and Agricultural Organisation of the United nations (FAO) och the World organisation for animal Health (OIE). Men det räcker inte på långa vägar. Sverige har för närvarande bara ett reningsverk som renar läkemedelsrester, det finns i Linköping och är nyinsatt. Det är dock ett testcenter. Beroende på resultaten kommer det ta många år innan alla reningsverk kan rena läkemedel. Kostnaderna är också ett stort hinder. Att bygga ut alla reningsverk i Sverige skulle kosta närmare tio miljarder kronor. Regeringen gav 2018 Naturvårdsverket 200 miljoner kronor som spreds ut till 57 olika projekt. Men hittills har vi inte sett några konkreta resultat. Och globalt sett spelar det ingen större roll om vi renar allt vatten i Sverige, i så fall som ett gott exempel för andra länder som bara pumpar ut läkemedelsrester, via industrier, men också via befolkningen. 68% av befolkningen i USA använder receptbelagda mediciner; 60% i Sverige. (4) Läkemedelsindustrin hindrar Dessutom sätter läkemedelsindustrin käppar i hjulen. Nyligen föreslogs det i Sverige att läkemedelsindustrin borde betala reningen, vilket utlöste stora protester – naturligtvis. Ordförande för Läkemedelsindustriföreningens miljökommitté håller inte med om larmrapporterna – naturligtvis. Läkemedelsbolagen i Indien de stora förorenarna Många läkemedelsföretag har lagt sin tillverkning I Indien för att utnyttja billig arbetskraft. Det finns 3000 läkemedelsföretag och 10 000 läkemedelstillverkare i Indien som tillverkar 20 procent av all generisk medicin i världen. Exporten var 15 miljarder dollar 2018 och uppskattas uppgå till 80-90 miljarder dollar 2030 (Det var 725 miljoner år 1995). Incitamentet är enormt, miljöförstöringen katastrofal. Det smärtstillande medlet diklofenak orsakade en miljökatastrof och utrotade så gott som hela gampopulationen i Indien. Vilket naturligtvis ledde till ytterligare komplikationer. På flera ställen i Indien styckar man liken från avlidna och bär upp delarna i bergen, för att gamarna skall ta dem och föra upp dem i himlen(!) Problemet var att liken var fulla av mediciner. Och då kunde man inte fortsätta med denna ritual vilket orsakade stora problem i sig. (Nu finner man rester av i diklofenak Östersjön.) Att dricka vatten från vissa byar är direkt farligt. Utsläppet från ett reningsverk(!) som renar utsläpp från 90(!) läkemedelsföretag i Patancheru, nära Hyderabad i Indien, innehöll mer läkemedelsrester än något annat utsläpp överhuvudtaget. Utsläpp av den mest förekommande antibiotikan översteg giftigheten för vissa bakterier tusenfaldigt. Här pumpades det ut 45 kilo antibiotika – på ett dygn – när man testade. Från ett enda utsläpp! Det räcker för att behandla 90 000 personer – per dag, dag efter dag. Folk och boskap dricker vatten från närbelägna källor. Man gjorde en undersökning med 93 bakteriestammar från ett utsläpp med antibiotika. De utsattes för 39 antibiotika från 12 klasser. • Alla strängarna var resistent mot minst 5 antibiotika. • 86% var resistenta mot 20 eller antibiotika. • 53% var resistenta mot 29 antibiotika. • 62% var resistenta mot ett bredspektrumantibotika. (5) Befolkningen i vissa byar är förgiftade och lider av alla möjliga förgiftningssymtom. Vissa byar är obeboeliga. Här kommer tankbilar från 90 olika läkemedelsföretag till det enda reningsverket i Patancheru som blandar allt restvatten från dessa 90 läkemedelsindustrier och försöker rena så gott det går, vilket det inte gör. De använder biologisk rening i samma tank som det finns stora mängder antibiotika, vilket naturligtvis inte fungerar, antibiotikan dödar ju allt biologiskt levande (Journal of Hazardous Materials). Här pumpas det ut läkemedelsrester för en miljon kronor per dag, vilket får en att undra över prissättningen på läkemedel som påstås vara så dyrt att producera att de sätter fantasipriser på mediciner. Dessutom vägrar alla antibiotikaproducerande företag att avslöja sina aktiva substanser eller hur stora utsläpp de har, vilket omöjliggör spårning. På toppen av detta planerar regeringen en 100 miljarderdollarindustri i Hyderabad under det kommande årtiondet. Spännande då det inte finns något annat utsläpp av avloppsvatten än i floden Musi. Hyderabad släpper ut omkring 600 miljoner liter orenat vatten i Musifloden – varje dag, vilket gör det till en ren avlopsskanal. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304389407009909 Floden Musai Att vi i Sverige är relativt bra på miljön spelar ingen större roll globalt sett med sådana utsläpp, från ett enda ställe. ”Och det drabbar inte bara människor i Indien. Om industrin pumpar ut sådana mängder rakt ut i vattnet är allt arbete för att minska antibiotikaanvändningen inom sjukvård och djurhållning inte värt någonting”, säger infektionsläkare Björn Olsen till Läkemedels Världen. En rapport från Greenpeace pekar redan på allvarlig påverkan på miljön. Lösning Hundratals miljoner människor får antibiotika mot diarré varje dag. Det kan lösas med bättre hygien. Boskapsuppfödning använder mest antibiotika. Det måste lösas med mindre enheter, sammanpackade djur sprider smitta. Reningsverk måste byggas ut snabbare. Vad det gäller läkemedel så får vi se över hela läkarvetenskapen. Den har urartat till en kemikalieindustri. Medicin behöver vi till viss del, men inte denna galenskap. Det är helt och hållet en finansiell fråga. Det handlar inte längre om att hjälpa människan med sina sjukdomar. Medicinkostnader upptar en mycket stor del av nationalbudgeten. Många tar upp till tio piller om dagen. Och blir vi verkligen friskare av alla dessa mediciner? Nej, verkligen inte. Medicinerna är inte designade för att bota längre. De skall dölja symtomen men inte bota, för då säljs inga mediciner. Det finns bra undantag naturligtvis. Men en total reformation krävs. Nog så svårt, eftersom så gott som alla har aktier i läkemedelsindustrin, såväl som använder deras mediciner. Kapitalintressena är enorma. Dessutom körs alla alternativ ner som ”ovetenskapliga”. Men det måste göras. Greta, var är du? Referenser: (1) https://www.dr-rath-foundation.org/2015/04/research-from-denmark-confirms-dangers-of-chemical-cocktails-in-foods/ https://www.pnas.org/doi/pdf/10.1073/pnas.2113947119 (2) https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/antimicrobial-resistance-environmental-pollution-among-biggest https://setac.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/etc.5355 (3) https://www.theweek.in/news/biz-tech/2020/09/20/apathy-of-pharma-industry-and-its-effects-on-surface-water-ecology.html (4) https://www.lakemedelsvarlden.se/effektiv-avloppsrening-kraver-miljardinvesteringar/?link_id=Ss4vcyZabd (5) https://www.reactgroup.org/news-and-views/news-and-opinions/year-2017/environmental-effects-of-antibiotics-in-sewage/ Läs mer: https://www.washingtontimes.com/news/2009/jan/26/worlds-highest-drug-levels-entering-india-stream/ https://journals.biologists.com/jeb/article/222/20/jeb211888/224473/Effects-of-monoamine-manipulations-on-the https://www.globalpharms.org/effects-of-pharmaceuticals https://www.science.org/content/article/prozac-turns-guppies-zombies https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-9255127/Prozac-finding-way-waterways-turning-fish-ZOMBIES-study-reveals.html https://www.expressen.se/kvallsposten/har-ar-ostersjons-varst-fororenat-unik-karta-/ https://phys.org/news/2009-04-tons-drugs-taint.html https://www.usgs.gov/news/technical-announcement/understanding-how-pharmaceuticals-environment-affect-fish För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu Den internationella övervakaren av psykiatrin Kommittén för Mänskliga Rättigheter Box 6039 , 129 06 Hägersten

 • Varning för mentalhälsoappar Kränkning av mänskliga rättigheter och integritetsbrott

  Läkare på appföretag för mental hälsa får skriva ut rent amfetamin (Adderall) utan personligt möte sedan två år tillbaka. Förskrivningen av Adderall ökade med 10% på ett enda år efter det. KMR i USA (CCHR – Citizens Commission on Human Rights) dokumenterar ett spår av kränkningar av mänskliga rättigheter för konsumenter, inklusive universitetselevers användning av appar för mental hälsa som hjälper till att underblåsa en global industri på 35 miljarder dollar (350 miljarder kronor) för psykofarmaka. Denna artikel handlar i första hand om situationen i USA. Där råder rena Vilda Västern bland tiotusentals mentalhälsoappar. Men appar startar upp i alla länder med rasande fart. I Sverige har apparna Kry och Mindler haft omkring en halv miljon digitala besök mellan 2019 och 2022. Situationen i USA gör det möjligt att följa en skrämmande utveckling hos företag som startar appar utan någon kunskap om mentala besvär. De medicinska apparna följer ett regelverk, men bland mentalhälsoapparna är patientens integritet starkt hotad. En annan sak som händer är att de många apparna är beroende av besök och därför ser vi så mycket artiklar om ”den ökande psykiska ohälsan”. Minsta lilla vardagsproblem klassas som en psykisk störning. ”Får inga likes på Instagram” är faktiska exempel. Av CCHR, Internationella övervakaren för mental hälsa, 18 november 2022 ”Konsumenter måste bli bättre informerade om riskerna med att använda en mentalhälsoapp. Nyckelordet här är ’hälsa’, vilket betyder fri från sjukdom eller skada - fullständigt välbefinnande. Som det visat sig så kan psykiatrisk behandling inte bota någon fysisk skada eller sjukdom, men det kan definitivt skada och skapa ohälsa." – CCHR International Högskoleelevernas psykiska hälsa har varit målet för aggressiv marknadsföring som uppmanar dem att använda appar för mental hälsa, utan att inse att deras personliga information kan skickas vidare till sociala medier och användas för datautvinning. Apparna skapar också en ny tidsålder inom övervakning med sensorer. Patienter som får hälsovård inom den somatiska sektorn har sin integritet skyddad genom olika förordningar, som förbjuder avslöjande av känslig patientinformation utan patientens samtycke eller vetskap.[1] Så är inte fallet med appar för mental hälsa, som kan vara en inkörskanal för att få användare att börja ta psykiatriska droger (som kan ordineras via appar i USA utan personligt besök sedan två år tillbaka) och som kan ha allvarliga effekter. Tidigare sjuksköterskor i en app för receptbelagda psykiatriska läkemedel sa att de fruktade att de underblåste en ny missbrukskris genom att göra Adderall och andra amfetaminer så lätta att få tag i.[2] Förskrivningen av Adderall ökade med 10% på ett enda år. Det finns cirka 10 000 till 20 000 appar för mental hälsa tillgängliga, enligt American Psychological Association.[3] Det läggs ner och skapas nya hela tiden. De utgör den största andelen av "sjukdomssegmentet” inom appmarknaden. Dessa kan sträcka sig från sådana som erbjuder träningsprogram för bättre mental hälsa till andra som ger bedömning, diagnos och behandling, såsom kraftfulla och potentiellt beroendeframkallande droger. Den globala marknaden för appar för mental hälsa förväntas växa från 4,71 miljarder dollar 2021 till 5,54 miljarder dollar 2022.[4] Dessa kan alltså ytterligare underblåsa de nästan 25 miljarder dollar (250 miljarder kronor) per år i försäljning av psykotropa (beteendeförändrande) läkemedel enbart i USA.[5] Roger Severino, en före detta chef för den federala myndigheten som ansvarar för att upprätthålla regler för integritetsskydd, påpekade att detta skydd inte gäller hälsoappar. "Berätta för en psykolog, 'Jag är deprimerad', och HIPAA [integritetsförordning] begränsar hur den informationen kan användas. Men skriv in samma ord i en app som inte har någon koppling till en ”covered entity” [läkare, försäkringsbolag, etc. som är ansvariga enligt HIPAA], och HIPAA skyddar dig inte.”[6] Appar för mental hälsa orsakar kränkningar av mänskliga rättigheter ”TAO Connect” är bara en av dussintals appar för mental hälsa som genomsyrat universitetsområden de senaste åren. Som The Washington Post rapporterade, "När data från en app för mental hälsa delas eller säljs till andra parter, kan en mängd information användas för ändamål utöver elevernas hälsobehov. Försäkringsgivare kan använda det för att beräkna premier, arbetsgivare kan använda det för att bedöma risker, annonsörer kan använda det för att skräddarsy annonser efter konsumenternas preferenser eller villkor, och alla kan utnyttja elevernas svagheter.”[7] Man behöver bara se när man sökt efter något på internet. Nästan omedelbart kommer det annonser om samma sak. The Post fann att många appar inte uppfyllde sina löften. En app bad om åtkomst till användarens kontaktinformation och telefonens mikrofon, så den kunde ringa en närstående om användaren inte hade lämnat sitt rum under en längre tid. Forskare lämnade appen öppen i en månad. Den tog all information i marknadsföringssyfte men ringde inte en enda gång till någon anhörig.[8] Talkspace-appen länkar användare till en licensierad terapeut.[9] De står nu inför en rättegång för bedrägerier, anklagade för att vilseleda investerare innan den offentliggjordes 2021 genom att felaktigt framställa sin ekonomi och tillväxt.[10] I juni 2022 skrev en grupp av tre amerikanska senatorer brev till chefer för Talkspace och en annan app för mental hälsa (BetterHelp) och krävde detaljer om hur de skyddar sina patienters dataintegritet och hur patientdata delas med tredje part, inklusive datamäklare, onlineannonsörer och sociala medieföretag. Senatorerna var bekymrade över hur appar för mental hälsa kan "få tillgång till och använda så mycket konfidentiell personlig och medicinsk information."[11] Tidigare anställda och terapeuter på appföretaget Talkspace berättade för The New York Times att konversationer som var avsedda att vara anonyma mellan läkare och deras kunder regelbundet granskades av företaget så att de kunde använda dem för information. Eftersom textkonversationerna betraktas som medicinska journaler kan användare inte radera utskrifterna.[12] Den psykiatriska drogpushen Sådana appar kan bli reella apotek och psykiatriska droger kan förskrivas som är beroendeframkallande, såsom det potenta ADHD-amfetaminet Adderall, eller antidepressiva medel som kan ha självmordsbiverkningar, särskilt för studenter i högskoleåldern.[13] Överdoser är inte ovanligt. Cerebral mental health/therapy-appen riktar sig även till yngre användare.[14] Alla skrek efter Adderall Cris Wibby gick med i online-psykiatriföretaget Cerebral som sjuksköterska då hon letade efter flexibiliteten att kunna arbeta hemifrån samtidigt som hon hjälpte nya patienter. Hon började intervjua vuxna med ADHD på nätet och erbjöd recept på kraftfulla stimulantia som Adderall (rent amfetamin). Wibby sa att patienter skrek efter Adderall. Hon skulle diagnostisera ADHD under ett 30-minuters videosamtal. ”Hela dagen, varje dag krävde folk Adderall,” sa hon och tillade att ”man kan inte diagnostisera människor på en halvtimme.” Men företaget Cerebral tvingade henne om hon skulle få jobba kvar. Programvaran var designad för 30-minuters samtal. Hälften av alla som ringer in fick en ADHD-diagnos. De två största aktörerna Cerebral och Done Health, behandlar tiotusentals patienter online. Förskrivning av Adderall i USA ökade med 10% på ett år till 41,4 miljoner recept, samtidigt med att myndigheterna tillät utskrivning av stimulantia utan personligt besök. På två år blev Cerebral och Done Health de största leverantörerna av psykisk vård eller rättare sagt, av psykiatriska droger. Ingen av grundarna har medicinsk utbildning. De har däremot välkända supportrar från riskkapital- och sportvärlden. Cerebral har 2000 anställda och är värderat till en miljard dollar sedan starten 2020. [14] San Francisco Online-Prescribing Company utreds av Drug Enforcement Administration (DEA) och det amerikanska justitiedepartementet för möjliga brott mot lagen om kontrollerade ämnen (narkotika) för dess förskrivning av Adderall. Företaget berättade för nyhetsorganisationer att det inte har anklagats för att ha brutit mot lagen men tidigare i år pausade det förskrivningen av Adderall och andra kontrollerade läkemedel för ADHD.[15] Tjänsten marknadsförs som en one-stop-shop [heltäckande affär] för individer att få diagnoser, rådgivning och recept. En av Cerebrals tidigare chefer, Matthew Truebe, stämmer dock företaget för överförskrivning av ADHD-läkemedel.[16] En Bloomberg-undersökning av Cerebral fann bevis på skadlig "överbehandling". Till exempel påstod en användare hos Cerebral att hon hade ordinerats tre antidepressiva medel, ett antikonvulsivt medel och ett antipsykotiskt läkemedel under loppet av tre månader. En av dessa mediciner ordinerades efter bara ett 18-minuters videobesök. En annan konsument berättade för CBS News att i hennes första cirka 15-minuters möte med Cerebral fick hon tre läkemedel och i ett andra, lika kort tid, fick hon ytterligare två läkemedel. Hon förvärrades och varnade sin förskrivare om mardrömmar hon hade om att hänga sig men sa att hon blev avfärdad. Dagen efter hittade en familjemedlem henne hängande i ett hundkoppel i sitt badrum. Hon minns ingenting från händelsen och trodde att hon hade "drömt".[17] Läkare på Cerebral ordinerar stimulantia till användare utan utvärdering, utan personligt möte och förväntas av företaget tillhandahålla ett recept i slutet av ett 30-minuterssamtal. ADHD-läkemedel som Adderall är mycket beroendeframkallande, och det påstods att Cerebral använde detta för att hålla kvar kunderna.[18] Matthew Truebe, Cerebrals tidigare VD, hävdade att Cerebral planerade att öka kundbehållningen genom att förskriva stimulantia till 100% av sina ADHD-patienter. Enligt klagomålet som lämnades in den 27 april 2022 bad Cerebrals VD Kyle Robertson anställda att spåra kvarhållningsgraden för ADHD-patienter som fick recept på stimulantia av Cerebral jämfört med de som inte fick det. Robertson bad sedan anställda att hitta sätt att förskriva stimulantia till fler ADHD-patienter för att öka kvarhållandet.[19] Appen kräver din kreditkortsinformation innan den hänvisar dig till terapeuten du kommer att matchas med. Vissa konsumenter blev debiterade av företaget och blev sedan bara matchade med terapeuter eller kuratorer som inte matchade kriterierna som krävdes. När användarna bad om en återbetalning var de tvungna att ringa och maila flera gånger bara för att få 30% återbetalning. Användare har också svårt att säga upp sina medlemskap eftersom de påstås behöva fylla i ett formulär och skicka e-post till kundtjänst vid en viss tid på dygnet för att kunna få igång uppsägningsprocessen.[20] Washington Journal of Law noterar att många appar märker sig själva som "wellness-appar" istället för hälsoappar för att undvika att behöva söka godkännande hos Food and Drug Administrations (FDA). Artikeln påpekar att få appar behöver genomgå rigorösa kliniska tester. En metagranskning av 145 studier av appar för mental hälsa visade att det fanns få bevis för effektivitet bland de flesta av dem. En app visade sig ha aktivt orsakat klinisk skada.[21] En annan väg för att främja bedrägeri med kemisk obalans Med liten, om ens någon tillsyn av appindustrin för mental hälsa, gör det som patienterna får veta om området ännu mer riskfyllt. Healthline publicerade en "snabb titt på de bästa depressionsapparna" som rådde läsare om vilka de bör överväga. I samma artikel säger den till potentiella konsumenter: "Några av de vanligaste orsakerna till depression är familjehistoria, hormon- eller ”kemisk obalans”, trauma och droganvändning."[22] En banbrytande studie publicerad i Molecular Psychiatry i juli har grundligt avfärdat teorin om kemisk obalans. Forskare vid University College London granskade 17 stora studier publicerade under flera decennier och fann inga bevis för att stödja teorin. Professor Moncrieff och kollegor sa: "Serotonin-teorin [kemisk obalans] som depression har varit en av de mest inflytelserika och omfattande undersökta biologiska teorierna om ursprunget till depression. Vår studie visar att denna uppfattning inte stöds av vetenskapliga bevis. Det ifrågasätter också grunden för användningen av antidepressiva läkemedel.”[23] Hoppar ur askan i elden Frågan är inte om appar för mental hälsa är lika "effektiva" som besök på mottagningen med psykiatriker eller psykologer, eftersom båda är baserade på ineffektiv "vetenskap". Att välja endera kan vara som att hoppa ur askan och in i elden. AI-teknik spårar data Många smartphone-appar ansluter till sensorer i bärbara teknologier. Passiva data erhålls automatiskt genom sensorer, antingen på smarttelefonen eller via en bärbar enhet, allt från enkel användningsmätning till globalt positioneringssystem (GPS) och även numera röstton (via mikrofon) eller ansiktsuttryck (via kamera). De går längre och använder sensorer för att upprätthålla efterlevnad av psykiatrisk medicinering. Ett exempel är Abilify MyCite, ett antipsykotiskt medel (aripiprazol) med en inbyggd sensor som kommunicerar till ett bärbart plåster vid intag, som sedan överför data till en smartphone-app för att säkerställa att patienten har tagit sin "medicinering".[24] För att använda MyCite-systemet behöver patienten ladda ner och använda MyCite-appen på en smartphone.[25] 2020 publicerade psykologen Lisa Cosgrove en artikel: "Digital Fenotyping and Digital Psychotropic Drugs: Mental Health Surveillance Tools That Threaten Human Rights", i tidskriften Health Human Rights – och enligt forskarna: "Det finns för närvarande inga data från kliniska prövningar som visar att sensorn antingen konsekvent kan spåra intag i realtid eller få personen att öka medicinering."[26] Vidare, "Det är anmärkningsvärt att aripiprazol var det mest sålda läkemedlet i USA år 2014, då det kostade i genomsnitt över 800 USD för en månads konsumtion och genererade över 7,5 miljarder USD i försäljning från oktober 2013 till september 2014. Efter patentet gick ut i USA, sjönk försäljningsintäkterna med nästan 7 miljarder USD 2015, vilket var när Otsuka och Proteus [läkemedelstillverkarna] skickade in en ansökan [till FDA] om marknadsgodkännande av sina ”digitala versioner”. Den generiska orala versionen av aripiprazol kostar cirka 20 USD per månad, medan Abilify MyCite kostade 1700 USD för en månads leverans [vid denna tid].”[27] Cosgrove och medforskare drog slutsatsen att: "Tillkomsten av digital psykofarmaka markerar en ny tidsålder inom övervakning och utgör risker för privatlivet och mänskliga rättigheter, möjligen på sätt som ännu inte föreställts."[28] Medan tillverkare hävdar att patienter samtycker till att använda Abilify MyCite innan de tar deras piller och dess spårningsenhet,[29] kan det lätt missbrukas som påtvingad behandling, vilket FN:s människorättsorgan säger utgör tortyr. För patienter med domstolsbeslutad behandling, får "samtycke" en annan innebörd om det betyder att man får frihet, vårdnad om barn eller ett lindrigare straff.[30] De kan gå med på att ta ett sådant "läkemedel" om det lindrar att andra restriktioner sätts på dem. Oron för institutionalisering och andra tvångsmetoder var ett stort fokus för barnpsykiatern Dainius Pūras under hans sex år långa tjänstgöring som FN:s specialrapportör för rätten till hälsa. Han betonade det akuta behovet av att överge föråldrade metoder inom mentalvård, inklusive medikalisering, tvång och institutionalisering, och varnade för de biomedicinska vaktmästarna samt krävde en revolution inom psykiatrin.[31] Dessa digitala tekniker ”främjar därför utövning som kränker rätten till frihet, inklusive frihet från tvång eller förnedrande behandling. Till exempel, om patienter uppmuntras att ta den digitala versionen av ett psykofarmaka (genom att erbjudas öppenvård som ett alternativ till obligatorisk slutenvård, eller som ett villkor för villkorlig frigivning), blir gränsen mellan incitament och tvång suddig." [32] Appar bygger inte på vetenskap, har inga botemedel Det som är så störande är att appar för mental hälsa är baserade på helt subjektiva data om beteende och känslor. Det är så subjektivt och godtyckligt bestämt att vissa experter kan göra skrämmande påståenden som att "ungefär hälften av den amerikanska befolkningen är drabbad av psykiska problem."[33] Att tillämpa en godtycklig idé – inte stödd av vetenskap – att nästan 50% av amerikanarna, oftast med vardagsproblem, är psykiskt sjuka, skapar en potentiellt enorm marknad för psykiatrisk behandling. Syftet med dessa påståenden är naturligtvis att slussa mer folk till läkare för att kunna sälja mer ”mediciner”. I en granskning av 52 appar fann ett internationellt team av forskare att 62 procent hade utvecklats utan vägledning av någon inom hälsovården. I en annan granskning av 25 appar som låg högst i bedömningen för ångest, innehöll exakt noll något innehåll med evidensbaserad behandling. I vissa fall kan det säkert vara lika bra, men man vet aldrig vad man får istället. Konsumenterna som utnyttjas är inte informerade om att de "störningar" de kan diagnostiseras med, som är listade i diagnosbibeln Diagnostic & Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), inte kan upptäckas och bekräftas av något fysiskt eller neurobiologiskt test, hjärnskanning, eller röntgen, som medicinska sjukdomar kan. Dr Darshak Sanghavi, en klinisk läkare vid Harvard Medical School sa: "Det finns inget blodprov eller hjärnskanning för allvarlig depression. Ingen genetiker kan diagnostisera schizofreni.”[34] ”All diagnos görs endast utifrån symtom som är uppbyggda av grupper av psykiatriker. Varken DSM eller psykiatrin i sig har någon giltighet, varnade Dr. Keith Hoeller, Ph.D.[35] Inte heller kan en konsument förvänta sig något botemedel. Webbplatsen för den farmaceutiska frontgruppen Mental Health America säger: "Det finns inget botemedel mot psykisk ohälsa ...."[36] Till och med Mayo Clinic medger "...psykiatriska mediciner botar inte psykisk ohälsa ...."[37] WebMD rapporterar också: " Droger kan inte bota psykiska sjukdomar.”[38] Som Cosgrove-tidningen påpekar: "Bristen på biomarkörer, eller objektiva mätningar, för att fastställa psykiska störningar har plågat psykiatrin och resulterat i oro över giltigheten av psykiatriska störningar." Följaktligen riktar psykiatriker och neuroforskare sin uppmärksamhet mot digital fenotypning (spårning av en uppsättning observerbara egenskaper eller karaktärer hos en person), som förespråkas som ett objektivt sätt att mäta – och förment förutsäga – egenskaper, beteende och humör. Digital fenotypteknik använder sensorer som kan spåra en individs beteende, plats och talmönster (t.ex. intonation).[39] Standarden och giltigheten för psykiatriska diagnoser var redan chockerande dålig. Fenotypning representerar nu en helt ny nivå av pseudovetenskap. Det är en modern typ av frenologi, skallmätning, där man påstod sig kunna mäta mentala egenskaper och karaktärer genom att mäta skallen! Cosgrove och medforskare påpekar att genom att analysera interaktion mellan människa och dator (eller en smartphone) ligger mätningens fokus inte på innehåll (vad du skriver) utan hur du skriver. Dessa interaktioner – mönstren och tidpunkterna för användaraktivitet på pekskärmsenheter – läggs ihop och analyseras med hjälp av dataregistrering. Resultaten av dessa interaktioner kallas digitala "biomarkörer". Scrollning, klickning, fingertappande och andra beteenden på pekskärmen analyseras med dataregistrering för att förutsäga kognitiva funktioner och humör.” "De data som samlas in och analyseras av teknikjättar genom icke-transparent övervakning kan nu användas för att kategorisera människor som "i riskzonen" att begå brott, inklusive förmånsbedrägeri."[40] Appar för mental hälsa är baserade på hypoteser om beteenden och "störningar" som man kommit fram till genom åsikter, inte vetenskap. Gigantiska löner drivkraften Det är en lukrativ verksamhet. Marknaden för appar för mental hälsa beräknas nå 17,46 miljarder dollar per år 2032.[41] Riskkapitalbolag investerade mer än 2,4 miljarder dollar i digitala mentalhälsoappar 2020 – mer än dubbelt så mycket som investerat belopp 2019.[42] Terapeutlön är definitivt ett incitament. Den genomsnittliga årslönen för någon som tillhandahåller onlineterapi för mental hälsa i Los Angeles varierar mellan $65 164 och $80 207.[43] Terapeuter tjänar upp till 10 770 USD i månaden nästan tre gånger så mycket som en genomsnittlig amerikansk heltidsarbetare per månad.[44] Den genomsnittliga ingångslönen för psykiatriker ökade med 7% från ett genomsnitt på 279 000 dollar år 2021 till 299 000 dollar år 2022.[45] Psykiatriker har den högsta årliga medellönen (250 000 dollar) av alla jobb inom mental hälsa, enligt nya uppgifter från U.S. Bureau of Labor Statistics. Kliniska och rådgivande psykologer, de näst högst tjänande, tjänar bara 100 000 dollar per år.[46] Vägen framåt Konsumenter måste bli bättre informerade om riskerna när de använder en app för mental hälsa. Dessa appar kan definitivt skada och skapa ohälsa. FN:s råd för mänskliga rättigheter rekommenderar att fokus för mentalvårdssystem och -tjänster bör vidgas bortom den biomedicinska modellen till att inkludera ett holistiskt tillvägagångssätt som tar hänsyn till alla aspekter av en persons liv och att påtvingad intagning till mentalvårdsinstitutioner och behandling bör förbjudas och ersättas med rättighetsbaserade mentalvårdstjänster i samhället som samtyckes av personen själv.[47] För ytterligare information, läs: Artificiell Intelligens (AI) inom psykiatrin. Du sköna ny värld är här: https://www.kmr.nu/single-post/2020/05/29/artificiell-intelligens-ai-inom-psykiatrin-du-sk%C3%B6na-ny-v%C3%A4rld-%C3%A4r-h%C3%A4r CCHR:s Mental Health Declaration of Human Rights, skriven 1969, innehåller också många av de rättigheter som högskolestudenter och konsumenter av mentalvårdsbehandling bör vara medvetna om.[48] Referenser: (Om länken inte fungerar, kopiera och klistra in i webläsaren.) [1] https://www.cdc.gov/phlp/publications/topic/hipaa.html [2] “How mental health apps can accelerate the psychiatric prescribing cascade,” Lown Institute, 18 Mar. 2022, https://lowninstitute.org/how-mental-health-apps-can-accelerate-the-psychiatric-prescribing-cascade/ [3] https://www.popsci.com/science/mental-health-apps-safety/ [4] https://www.thebusinessresearchcompany.com/report/mental-health-apps-global-market-report [5] https://www.cchrint.org/2020/05/19/the-brave-new-world-of-artificial-intelligence-in-mental-health/ [6] Thomas Germain, “Mental Health Apps Aren’t All As Private As You May Think,” Consumer Reports, 2 Mar. 2021, https://www.consumerreports.org/health-privacy/mental-health-apps-and-user-privacy-a7415198244/ [7] Deanna Paul, “Colleges want freshmen to use mental health apps. But are they risking students’ privacy?” Washington Post, 2 Jan. 2020, https://www.washingtonpost.com/technology/2019/12/27/colleges-want-freshmen-use-mental-health-apps-are-they-risking-students-privacy/ [8] Ibid. [9] https://try.talkspace.com/online-therapy/ [10] Rebecca Torence, “JPM 2022: Talkspace faces securities fraud class-action suit as consumer revenue declines,” Fiercehealthcare.com, 13 Jan 2022, https://www.fiercehealthcare.com/digital-health/jpm-2022-talkspace-faces-securities-fraud-class-action-suit-as-consumer-revenues [11] Abraham Jewett, “Talk therapy apps under fire over data privacy concerns,” Top Class Actions, 28 June 2022, https://topclassactions.com/lawsuit-settlements/consumer-products/mobile-apps/talk-therapy-apps-under-fire-over-data-privacy-concerns/ [12] Matthew Roza, “Therapy app Talkspace allegedly data-mined patients’ private conversations with therapists,” Salon.com, 10 Aug. 2020, https://www.salon.com/2020/08/10/therapy-app-talkspace-allegedly-data-mined-patients-conversations-with-therapists/ [13] Harris Meyer, “How much should you trust BetterHelp, Talkspace, Cerebral and other mental health start-ups touted by celebrities?” Sharp Brains, https://sharpbrains.com/blog/2022/07/11/how-much-should-you-trust-betterhelp-talkspace-cerebral-and-other-mental-health-start-ups-touted-by-celebrities [14] Smitha Gundavajhala, “Cerebral Exposes Cracks in Mental Health Apps,” Washington Journal of Law, 12 May 2022, https://wjlta.com/2022/05/12/cerebral-exposes-cracks-in-mental-health-apps/; https://sharpbrains.com/blog/2022/07/11/how-much-should-you-trust-betterhelp-talkspace-cerebral-and-other-mental-health-start-ups-touted-by-celebrities https://www.wsj.com/articles/startups-make-it-easier-to-get-adhd-drugs-that-made-some-workers-anxious-11648267205 [15] Op. cit., Sharp Brains [16] Op. cit., Washington Journal of Law [17] Anna Werner, “Expert alarmed by mental health app Cerebral’s speedy sessions and prescriber qualifications,” CBS News, 7 Sept. 2022, https://www.cbsnews.com/news/cerebral-app-mental-health/ [18] Op. cit., Washington Journal of Law [19] Ibid. [20] https://chimicles.com/cerebral-litigation/ [21] Op. cit., Washington Journal of Law [22] https://www.healthline.com/health/depression/top-iphone-android-apps#A-quick-look-at-the-best-depression-apps [23] https://www.cchrint.org/2022/07/22/cchr-lauds-study-disproving-chemical-imbalance-causes-depression/; Joanna Moncrieff, Ruth E. Cooper, Tom Stockmann, Simone Amendola, Michael P. Hengartner and Mark A. Horowitz, “The serotonin theory of depression: a systematic umbrella review of the evidence,” Molecular Psychiatry, 20 July 2022, https://www.nature.com/articles/s41380-022-01661-0; “Depression is probably not caused by a chemical imbalance in the brain – new study,” The Conversation, 21 July 2022, https://theconversation.com/depression-is-probably-not-caused-by-a-chemical-imbalance-in-the-brain-new-study-186672 [24] https://journalbipolardisorders.springeropen.com/articles/10.1186/s40345-019-0164-x [25] https://www.goodrx.com/abilify-mycite/what-is [26] Lisa Cosgrove Ph.D., et al., “Digital Phenotyping and Digital Psychotropic Drugs: Mental Health Surveillance Tools That Threaten Human Rights,” Health Human Rights, Dec. 2020, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7762923/ [27] Ibid. [28] Ibid. [29] https://www.statnews.com/2017/12/05/smart-pill-abilify-ethics/ [30] Ibid. [31] Op. cit., Health Human Rights [32] Ibid. [33] https://www.fiercehealthcare.com/tech/softbank-leads-mental-health-startup-cerebral-s-300m-round-propelling-valuation-to-4-8b [34] “Prozac Backlash by Joseph Glenmullen, M.D.,” http://www.webheights.net/depression/glenm/pb.htm; Dr. Darshak Sanghavi, “Health Care System Leaves Mentally Ill Children Behind,” The Boston Globe, 27 Apr. 2004, http://www.darshaksanghavi.com/columns/mentally%20ill.htm [35] Keith Holler, “Thomas Szasz Versus the Mental Health Movement,” MIA, 17 Sept. 2022, https://www.madinamerica.com/2022/09/thomas-szasz-versus/ [36] https://screening.mhanational.org/content/mental-illness-curable/?layout=actions_a [37] https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/mental-illness/diagnosis-treatment/drc-20374974 [38] “Drugs to Treat Mental Illness,” WebMD, 26 Oct. 2022, https://www.webmd.com/mental-health/medications-treat-disorders#091e9c5e80007853-4-11 [39] Op. cit., Health Human Rights [40] Ibid. [41] https://www.globenewswire.com/news-release/2022/09/29/2525233/0/en/Mental-Health-App-Market-is-estimated-to-be-US-17-46-billion-by-2032-with-a-CAGR-of-15-8-during-the-forecast-period-2032-By-PMI.html [42] “In a Murky Sea of Mental Health Apps, Consumers Left Adrift,” California Healthline, 21 June 2021, https://californiahealthline.org/news/article/mental-health-apps-tech-startups-cognitive-behavioral-therapy-saturated-market-unregulated/ [43] https://www.salary.com/research/salary/listing/mental-health-therapist-salary/los-angeles-ca [44] https://www.checkcity.com/career-and-business/how-much-do-therapists-make [45] https://www.beckersbehavioralhealth.com/behavioral-health-news/psychiatrist-starting-pay-up-7-since-2021.html?origin=BHE&utm_source=BHE&utm_medium=email&utm_content=newsletter&oly_enc_id=3257B5846812I1X [46] “Psychiatrists Make the Highest Annual Mean Wage in Behavioral Health,” Behavioral Health Business, 20 Oct. 2022, https://bhbusiness.com/2022/10/20/psychiatrists-make-the-highest-annual-mean-wage-in-behavioral-health/ [47] https://www.cchrint.org/memorandum-need-for-human-rights-in-mental-health-laws/ [48] https://www.cchrint.org/about-us/declaration-of-human-rights/ För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu Den internationella övervakaren av psykiatrin Kommittén för Mänskliga Rättigheter Box 6039 , 129 06 Hägersten

 • Etikettera barn är lönsamt Att sälja läkemedel genom att sälja sjukdom

  Den globala försäljningsmarknaden för ADHD-droger uppskattas till 29,5 miljarder dollar (ca 300 miljarder kr) för hela 2022 och förutspås uppgå till hela 45,6 miljarder dollar per år 2027. Alltså en halv biljon kronor. ”Att etikettera ett barn som psykiskt sjukt är en stigmatisering, inte en diagnos. Att ge ett barn en psykiatrisk drog är förgiftning, inte behandling. Vi har inte en epidemi av psykisk sjukdom, vi har en epidemi av psykiatri.” – Dr. Thomas Szasz, professor i psykiatri, medgrundare till KMR. Denna artikel handlar till största delen om situationen i USA där det finns flest ADHD-barn och säljs mest ADHD-droger. Likheten med Sverige och andra västländer är dock slående, om än inte i samma skala, men på väg... KMR i USA (CCHR) avslöjar myterna, riskerna och skador som barn har fått av att ordineras centralstimulantia, samtidigt som de hyllar insatser som har lett till en minskning med 1,2 miljoner barn och ungdomar som får beteendedroger – från 4,4 till 3,1 miljoner. Oktober var "ADHD Awareness Month", (i USA) under vilka patient- och anhöriggrupper som finansieras av läkemedelsbolag framhävde riskerna för "obehandlad" ADHD och behovet av sinnesförändrande droger. Det diskuterades dock inte hur de psykiatriska droger som skrivs ut för att behandla ADHD är kopplade till psykoser, agitation, mani, beroende, sömnlöshet, aptitförlust, hjärtarytmi, hjärtstillestånd, överdoser och självmord, samtidigt som de säljer för 20 miljarder dollar per år enbart i USA.[1] Dessa pengar skulle kunna användas bättre genom att anställa 365 000 ytterligare lärare och 827 000 lärarassistenter.[2] Ansträngningar för att avslöja farorna med drogerna är berömvärda och sätter barns skydd i första hand. Trots de miljarder dollar som spenderades på att främja förskrivningen av ADHD-droger var det 1 248 919 färre amerikanska barn med ADHD-diagnos som tog dem mellan 2013 och 2020, enligt IQ Vias spårningsstatistik. Men i ett försök att öka försäljningen av stimulerande läkemedel framhäver ADHD-förespråkande grupper – ofta välfinansierade av läkemedelsföretag som tillverkar ADHD-läkemedel – att situationen har försämrats och kräver mer pengar. Möjligen menar de med ”försämrats”, att färre barn får amfetamin. Kampanjer som befrämjar att "allt är dåligt" - trots spridningen av psykofarmaka och de miljarder dollar som investerats i behandling av ADHD så fortsätter förekomsten av ADHD bland barn och ungdomar att öka - från 6% 1997-1998 till 10% under 2015-2016. [3] Den statistiken påstås ha ökat till 11% år 2017.[4] Takeda, tillverkaren av ADHD-läkemedlet, Vyvanse (ett amfetamin), hävdar i sin tur att ADHD-frekvensen är upp till 12%.[5] En annan studie visar att frekvensen av diagnoser är så hög som 14% av alla amerikanska barn.[6] Man förstår incitamentet till att få fler barn diagnostiserade med ADHD. "ADHD Awareness Month" sponsras till stor del av CHADD (Children and Adults with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder), ADDA (Attention Deficit Disorder Association) och ACO (ADHD CoachesOrganization). Redan 1995 väckte FN:s International Narcotics Control Board (INCB) larm om att CHADD aktivt lobbar för användningen av metylfenidat (Ritalin) för barn diagnostiserade med ADHD samtidigt som det finansierades av Ciba Geigy (idag Novartis), tillverkaren av Ritalin. Under räkenskapsåret som slutade 30 juni 2008 fick CHADD 1,2 miljoner dollar i donationer och anslag från läkemedelsföretag; 64% av CHADD:s försäljning och reklam kom från sådana företag.[7] Shire Pharmaceuticals (nu Takeda) hade också gett bidrag till ADDA, så att "medvetenhet om ADHD ökar."[8] I Sverige fick anhörigföreningen Attention en miljon kronor av Eli Lilly för att bereda väg för deras Strattera, och därefter helsidesannonser i sin medlemstidning från läkemedelsbolag som vill öka sin försäljning. CHADD hävdade att 10 miljoner vuxna också har ADHD.[9] Passande nog i samband med att begreppet ”Adult ADHD” (Vuxen ADHD) marknadsfördes av läkemedelsjätten Eli Lilly som vid den tiden hade det enda ADHD-preparatet med FDA:s godkännande för att behandla vuxna. CHADD berättade villigt för media att mellan 2 och 4% av alla vuxna hade ADHD. Media vidarebefordrade villigt ”nyheten” vilket gjorde att Eli Lilly annonserade i dessa media. Eli Lillys TV- och radioannonser om ADHD för vuxna och dess "icke-stimulerande" Strattera centrerade kring subjektiva screeningsfrågor som "Hur ofta distraheras du av aktivitet eller buller omkring dig?" och "Hur ofta känner du dig rastlös eller pirrig?"[10] År 2008 gav Lilly CHADD ett anslag på $200 000 som tack för hjälpen.[11] Under 2018 rapporterade de brittiska psykiatrikerna Joanna Moncrief och Sami Timini: "Att uppmuntra självdiagnos har varit en framträdande del av marknadsföringskampanjena för ADHD för vuxna, med företagsdrivna och andra kommersiellt sponsrade webbplatser med frågeformulär som människor själva kan svara på för att se om de har tillståndet och de uppmuntrar människor att fråga sin vårdpersonal om läkemedelsbehandling.” Utbildningsmaterial från företagen förstärker också uppfattningen att ”ADHD hos vuxna är ett hjärnbaserat sjukdomstillstånd, ett verkligt och behandlingsbart, medicinskt tillstånd."[12] Vilket gör, även om de fenomen som vuxna och barn kan uppleva är väldigt verkliga för dem, att de blir vilseledda när de får höra att ADHD är en neurobiologisk störning. Det är det inte. Moncrief och Timini diskuterade vidare hur det år 2008 avslöjades under ett senatsförhör i USA att psykiatriprofessor Joseph Biederman och andra forskare på Harvard University, som hade främjat konceptet med ADHD för vuxna och utfört mycket av forskningen inklusive läkemedelsprövningar, hade misslyckats att avslöja alla intäkter de hade fått från läkemedelsföretag. De erkände därefter att de tagit emot miljontals dollar under flera år tillsammans, och data som erhållits från de inblandade företagen tydde på att siffrorna kunde vara långt högre.[13] CHADD hade utnämnt Biederman, som också var med i dess medicinska rådgivande nämnd, till sitt "Hall of Fame" pris.[14] Moncrief och Timini skrev: "Vi anser att ADHD för vuxna representerar ett av de senaste försöken att medicinera vanliga mänskliga svårigheter och att dess popularitet delvis är beroende av marknadsföring och de förstärkande effekterna av centralstimulerande medel ... Fenomenet med ADHD hos vuxna började dyka upp i USA under 1990-talet, framdrivet av aktiviteterna från patientgrupper, media och yrkesverksamma.”[15] 2013 kallade Dr Keith Conners, en psykolog, professor emeritus vid Duke University och en tidigare aktiv förespråkare för ADHD, den ökande andelen ADHD-diagnoser hos barn för "en nationell katastrof av farliga proportioner...". Siffrorna får det att se ut som en epidemi. Tja, det är det inte – det är absurt.”[16] Prof. Allen Frances, tidigare ordförande för TaskForce för diagnostiska handboken för psykiska störningar (DSM-4), kommenterade att frekvensen av ADHD "har tredubblats, delvis på grund av att nya läkemedelsbehandlingar släppts som marknadsfördes aggressivt." Han tillade att "det finns oro för att de skadliga effekterna av DSM-5 (senaste upplagan) kan spridas utanför USA:s gränser. Den överdrivna diagnosen ADD [ADHD utan hyperaktivitet] och autism började i USA, men dessa falska epidemier är medryckande och har nu blivit ett världsomspännande fenomen."[17] Sedan år 2000 har FDA anmält alla stora ADHD-läkemedelstillverkare för falsk och vilseledande reklam – vissa flera gånger.[19] I februari 2014 gick Shire med på att betala 57,5 ​​miljoner dollar (en halv miljard kronor) i böter för anklagelser om otillbörlig försäljning och reklam för flera droger, inklusive Adderall XR, Vyvanse och Daytrana, det senare ett plåster som ger stimulansen genom huden.[20] CHADD:s webbplats innehåller en friskrivning av ansvar: "...det finns inget enskilt medicinskt, fysiskt eller genetiskt test för ADHD ... grundläggande forskning av neuroavbildning (hjärnavbildning) genomförs för att ytterligare avgränsa patofysiologin för ADHD ... Forskningen är dock inte tillräckligt definitiv för praktisk tillämpning av neuroavbildning.”[23] Med andra ord kan neuroavbildning inte diagnostisera ADHD. Om man jämför med en röntgenbild så kan den visa ett brutet ben, men det finns ingen möjlighet att säga vad som orsakade ADHD. Man kan bara uppvisa färgglada hjärnbilder. Det är rött där och grönt där, är allt det visar. Att sälja läkemedel genom att sälja sjukdom "Att främja sjukdomar för att sälja läkemedel är en vanlig praxis bland läkemedelsföretag", förklarade Marcia Angell, universitetslektor i socialmedicin vid Harvard Medical School och tidigare chefredaktör för New England Journal of Medicine. "De försöker utöka marknaden genom att antyda att nästan alla har tillståndet."[24] En recension i New York Times av journalisten Alan Schwarz bok ADHD Nation: Children, Doctors, Big Pharma, and the Making of an American Epidemic avslöjade den oheliga alliansen mellan drogtillverkare, akademiska psykiatriker, beslutsfattare och kändisar. "Den försåtliga genialiteten med denna allians", påpekade Schwarz, var "att sälja sjukdomen snarare än drogerna, i sken av att främja medvetenhet om ADHD.” Inget blodprov eller datortomografi kan fastställa om man har ADHD - diagnosen är gjord genom subjektiv klinisk utvärdering och ett screening frågeformulär. "Denna brist på en klar linje mellan patologi och excentricitet, hävdar Schwarz, har gjort det möjligt för Big Pharma att komma undan med en obeveklig expansion."[25] Artikeln fortsatte: "Genom att finansiera studier, odla ömsesidigt fördelaktiga relationer med psykofarmakologer vid prestigefyllda universitet som Harvard och tvätta sina marknadsföringsbudskap genom betrodda organisationer som WHO, skapade läkemedelsindustrin, vad Schwarz träffande kallar "en självbekräftande vetenskapskrets, en krets som upphävde all oenighet.'”[26] Enorm global marknad Mellan 1998 och 2006 ökade de årliga utgifterna för läkemedelsannonser direkt till konsument från 1,3 miljarder USD till 5,4 miljarder USD (”Talk to your doctor”). Detta är ett lukrativt område för drogtillverkare eftersom varje dollar som spenderas på direktreklam till konsument tros generera 6 USD i försäljning.[27] Den globala försäljningsmarknaden för ADHD-läkemedel uppskattas till 29,5 miljarder dollar (ca 300 miljarder kr) för 2022 men förutspås uppgå till hela 45,6 miljarder dollar per år 2027.[28] Alltså en halv biljon kronor. Mot sådana enorma finansintressen är det ändå anmärkningsvärt att det har skett en minskning av antalet barn som drogas, även när de har fått en diagnos. När människor, särskilt föräldrar, blir mer medvetna om de drogrisker och lögner som berättas för att övertyga dem om att det är nödvändigt att sätta sina barn på sinnesförändrande droger, har CCHR dokumenterat en nedgång i ADHD-droganvändning bland Amerikas barn. Under 2013 visade IMS Vector One National-databasen (nu IQ Via) 4 404 360 barn och tonåringar som tog ADHD-droger, uppdelade enligt följande: • 0-1 år: 1422 • 2-3 år: 10 413 • 4-5 år: 181 023 • 6-12 år: 2 723 126 • 13-17 år: 1 775 896 [29] Sju år senare rapporterade IQ Via att 3 155 441 barn och tonåringar använde ADHD-droger – tack och lov en minskning med 1 248 919. • 0-1 år: 310 • 2-3 år: 1 300 • 4-5 år: 57 010 • 6-12 år: 1 750 481 • 13-17 år: 1 409 438.[30] Framlidne psykiatriprofessor Thomas Szasz, medgrundare till KMR, kritiserade sin egen yrkeskår som drogade så många barn: "Ingen förklarar var denna sjukdom [ADHD] kommer ifrån, varför den inte existerade för 50 år sedan. Ingen kan diagnostisera den med objektiva tester. I sociala termer ger det intrycket hos människor att beteendeproblem är medicinska och bör hanteras med droger; det ger barnet ett visst stigma, möjligen även familjen. Det medikaliserar problem som har att göra med utbildning och barnuppfostran, och det kan orsaka biologiska problem hos personen som tar drogen. Jag vet inte om den genomsnittliga personen på Main Street inser att om en 30-årig man har en ficka full av Ritalin, kan han hamna i fängelse i flera år. Detta kallas "speed". Och det här är vad de ger som behandling till skolbarn trots att det absolut inte finns några laboratorie- eller medicinska bevis för att de är sjuka."[31] Diffusa symtom Beteenden på ADHD-frågeformulär är så subjektiva att vem som helst kan falla offer för en diagnos. Notera det vetenskapliga ”ofta”. Symtom inkluderar: • "Ofta misslyckas med att uppmärksamma detaljer eller gör slarviga misstag i skolarbetet..." • "Undviker, ogillar, eller är ovillig att engagera sig i uppgifter som kräver ihållande mental ansträngning (som skolarbete eller läxor)..." • "Viftar ofta med eller trummar med händer och fötter eller skruvar sig i bänken." • "Ofta oförmögen att tyst leka eller delta i fritidsaktiviteter." • Avbryter ofta andra i tal. [32] Dr Fred Baughman, en pensionerad neurobiolog som upptäckt verkliga barnsjukdomar, och har följt ADHD-forskningen i 20 år kallade det "ett kolossalt bedrägeri." Han säger att det inte finns några bevis för en fysisk eller kemisk abnormitet hos personer som diagnostiserats med ADHD.[33] Dr Patrick Hahn, en biträdande professor i biologi vid Loyola University Maryland, påminner föräldrar: "Det övergripande budskapet i dessa annonser är tydligt: ​​dessa läkemedel kommer att förbättra alla aspekter av ditt barns liv, inklusive betyg, fritidsaktiviteter, kamratrelationer och familjeliv. Det finns faktiskt inga trovärdiga bevis för att någon av dessa droger leder till några meningsfulla långsiktiga fördelar för barn...”[34] Ett kolossalt bedrägeri med förödande risker CHADD:s marknadsföring kan låta "övertygande": "Medicinering botar inte ADHD; när den är effektiv kan den lindra ADHD-symptomen under den tid den är aktiv. Det är alltså inte som ett antibiotikum som kan bota en bakterieinfektion, utan mer som glasögon som hjälper till att förbättra synen bara under den tid som glasögonen faktiskt bärs.”[35] Det är dock en skrämmande liknelse – att bära glasögon medför ingen risk för att driva någon till självmord, få hallucinationer eller att bli psykotisk eller till och med dödad. CCHR har dokumenterat ett flertal dödsfall i samband med användningen av ADHD-droger. KMR Sverige har dokumenterat över 1773 fall av överdoseringar med självskadesyfte med barn som hamnade på sjukhus. Endast ett fåtal biverkningsrapporter skrevs. https://www.kmr.nu/single-post/301-unga-tog-%C3%B6verdoser-av-adhd-droger-i-sj%C3%A4lvdestruktivt-syfte-tre-biverkningsrapporter Risker med ADHD-stimulantia inkluderar plötslig död hos barn som har hjärtproblem. De orsakar vanligtvis märkbar viktminskning och sömnsvårigheter. Barnens tillväxt stannar upp, inklusive den växande hjärnan. Hos vissa barn kan stimulantia orsaka den paranoida känslan av att insekter kryper på dem. En studie rapporterade rädsla för att bli skadad av andra barn och tankar på självmord. Metylfenidatets (Ritalina) tillverkare medger att det är beroendeframkallande. Självmord är också en stor komplikation av abstinens från amfetaminliknande stimulantia.[36] Fysiskt beroende av stimulantia resulterar i abstinens- eller återverkningsreaktioner och kan komplicera försök att avbryta läkemedelsbehandling. [37] Varningar för psykos En studie publicerad i den medicinska tidskriften Pediatrics år 2015 förstärkte nio varningar från läkemedelsverk för att ADHD-läkemedel framkallar psykos. Studiens resultat, som genomfördes på 141 barn, visade att barn som fick ADHD-droger var över 200% mer benägna att uppleva psykotiska symtom.[38] CCHR och KMR har dokumenterat flera fall där barnen hamnat i psykos med kraftiga hallucinationer och självmordsförsök. Ett barn upplevde spindlar som föll ned från taket på honom. En familj i Uppsala fick tag i sin son när han stod på fönsterbrädet för att hoppa ut, tre veckor efter han fick Ritalina. Han hade inga sådana tendenser innan. Strattera, som marknadsförs som ett icke-stimulerande medel, är ett antidepressivt medel och har en FDA Black Box-varning [högsta varningen] om risken för självmordstankar hos barn och ungdomar.[39] CHADD hävdar att Strattera saknar missbrukspotentialen hos stimulantia, eftersom det inte är ett kontrollerat Schedule II narkotiskt läkemedel som andra ADHD-läkemedel är.[40] Men det är inte utan allvarliga risker. En studie med titeln "Aggression, Mania, and Hypomania Induction Associated with Atomoxetine" (Strattera), publicerad i Pediatrics, visade att 33% av patienterna som tog läkemedlet uppvisade extrem irritabilitet, aggression, mani eller hypomani.[41] Martin Whitely är en tidigare statlig lagstiftare i västra Australien och en forskare vid John Curtin Institute of Public Policy. I sin bok 2021 Overprescribing Madness berättade Whitely om några av rapporterna om biverkningar för Strattera i Australien: • En sjuårig pojke som upplevde självmordstankar, humörförändringar, extrem aggression och självskada • En åttaårig pojke som slog huvudet i väggen och sa att han ville ta livet av sig • En nioårig pojke som uppvisade extrema humörsvängningar, ilska och våldsamma utbrott, slog huvudet i väggen och sa att han ville ta livet av sig • En tioårig pojke som upplevde psykotiska symtom och började prata om att ta livet av sig • En tolvårig pojke som upplevde starka självmordstankar och uttryckte en önskan att hänga sig själv.[42] I Sverige dog en 14-åring en plötslig död efter sju månader på Strattera. Han föll bara ihop i klassrummet. Läkaren konstaterade att dödsfallet hade samband med Strattera. Sedan Strattera släpptes ut på marknaden i slutet av 2002 har minst 53 barn dött i samband med ”behandling” med pillret. 28 av dem begick självmord. Fler än 10 barn har rapporterats döda i plötslig död. All denna information bör göras allmänt tillgänglig men det görs inte. Som rapporterats ovan har USA:s försäljning av ADHD-droger enbart i USA uppgått till närmare 20 miljarder dollar. "För den typen av utgifter skulle vi kunna betala löner för ytterligare 365 000 lärare, eller 827 000 lärarassistenter", påpekade Hahn.[43] CCHR ser behovet av fler lärare och medhjälpare, inte mer psykofarmaka som pushas på barn. Som Dr. Szasz sa: "Att stämpla ett barn som psykiskt sjukt är stigmatisering, inte diagnos. Att ge ett barn en psykiatrisk drog är förgiftning, inte behandling.” Vidare: "Vi har inte en epidemi av psykisk sjukdom, vi har en psykiatriepidemi.” [44] Referenser (Om länken inte fungerar, kopiera och klistra in i webläsaren) [1] Patrick Hahn, “ADHD: The Money Trail,” MIA, 4 May 2022, https://www.madinamerica.com/2022/05/adhd-money-trail/ [2] Patrick Hahn, “ADHD: The Money Trail,” MIA, 4 May 2022, https://www.madinamerica.com/2022/05/adhd-money-trail/ [3] https://www.grandviewresearch.com/press-release/global-attention-deficit-hyperactivity-disorder-adhd-market [4] https://www.thehastingscenter.org/masked-marketing-pharmaceutical-company-funding-adhd-patient-advocacy-groups/ [5] https://www.takeda.com/en-ca/what-we-do/conditions-we-treat/adhd/ [6] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3918118/ [7] https://www.cchrint.org/issues/psycho-pharmaceutical-front-groups/chadd/, citing: Report of theInternational Narcotics Control Board, 1995,https://www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/AR1995/AR_1995_E.pdf, p. 21; “CHADD’s Incomeand Expenditures (2007-2008),” CHADD, 2008 [8] https://www.cchrint.org/2013/10/10/adhd-awareness-month-bigpharma/ [9] https://chadd.org/for-adults/medication-management/ [10] “Adult ADD: Common disorder or marketing ploy?: Critics say ad campaign on condition raises ethicalquestions,” CNN Health, 21 Jul, 2003, http://www.cnn.com/2003/HEALTH/07/18/adult.add/ [11] https://www.scoop.co.nz/stories/HL1011/S00161/unsung-hero-in-battle-against-psychopharmaceutical-industry.htm?from-mobile=bottom-link-01 [12] Joanna Moncrief and Sami Timini, “Critical analysis of the concept of adult attention-deficit hyperactivitydisorder,” Cambridge University Press, 2 Jan. 2018, https://www.cambridge.org/core/journals/the-psychiatrist/article/critical-analysis-of-the-concept-of-adult-attentiondeficit-hyperactivity-disorder/08A941DC5B98FAF2E876E8DA0B651960 [13] Joanna Moncrief and Sami Timini, “Critical analysis of the concept of adult attention-deficit hyperactivitydisorder,” Cambridge University Press, 2 Jan. 2018, https://www.cambridge.org/core/journals/the-psychiatrist/article/critical-analysis-of-the-concept-of-adult-attentiondeficit-hyperactivity-disorder/08A941DC5B98FAF2E876E8DA0B651960 [14] https://www.cchrint.org/issues/psycho-pharmaceutical-front-groups/teenscreen/ [15] Joanna Moncrief and Sami Timini, “Critical analysis of the concept of adult attention-deficit hyperactivitydisorder,” Cambridge University Press, 2 Jan. 2018, https://www.cambridge.org/core/journals/the-psychiatrist/article/critical-analysis-of-the-concept-of-adult-attentiondeficit-hyperactivity-disorder/08A941DC5B98FAF2E876E8DA0B651960 [16] https://www.cchrint.org/2022/03/21/adhd-marketing-brands-children-to-hook-them-on-psychostimulants/,citing: Alan Schwarz, “The Selling of Attention Deficit Disorder” in The New York Times, 14 Dec. 2013,https://www.nytimes.com/2013/12/15/health/the-selling-of-attention-deficit-disorder.html2022-10-13 06:59 CCHR Warns Children Labeled “ADHD” Subsidize $20 billion Pharmaceutical Industry – CCHR International CCHR Warns Children La… https://www.cchrint.org/2022/10/07/cchr-warns-children-labeled-adhd/ 8/10 [17] https://www.cchrint.org/2022/03/21/adhd-marketing-brands-children-to-hook-them-on-psychostimulants/;“Does your child really have a behavior disorder? A shocking book by a leading therapist reveals how millions ofus – including children – are wrongly labeled with psychiatric problems,” Daily Mail, 6 May 2013,http://www.dailymail.co.uk/health/article-2320493/Does-child-really-behaviour-disorder-A-shocking-book-leading-therapist-reveals-millions–including-children–wrongly-labelled-psychiatric-problems.html#ixzz2SciDb8UA; Allen Frances, “The International Reaction to DSM-5,” Huffington Post, 25 Apr.2013, http://www.huffingtonpost.com/allen-frances/reaction-to-dsm-5_b_3146659.html [18] https://www.cchrint.org/2016/11/09/adhd-is-real-campaign-chadd-pharmafunding/; Megan Brooks, “ADHDTakes Heavy Economic Toll,” Medscape, 12 Nov 2012, http://www.medscape.com/viewarticle/774298 [19] https://www.cchrint.org/2022/03/21/adhd-marketing-brands-children-to-hook-them-on-psychostimulants/,citing: Alan Schwarz, “The Selling of Attention Deficit Disorder” in The New York Times, 14 Dec. 2013,https://www.nytimes.com/2013/12/15/health/the-selling-of-attention-deficit-disorder.html [20] https://www.cchrint.org/2022/03/21/adhd-marketing-brands-children-to-hook-them-on-psychostimulants/,citing: Alan Schwarz, “The Selling of Attention Deficit Disorder” in The New York Times, 14 Dec. 2013,https://www.nytimes.com/2013/12/15/health/the-selling-of-attention-deficit-disorder.html [21] https://www.takeda.com/newsroom/newsreleases/2019/takeda-completes-acquisition-of-shire-becoming-a-global-values-based-rd-driven-biopharmaceutical-leader/ [22] https://www.cchrint.org/issues/psycho-pharmaceutical-front-groups/chadd/; https://adhd-institute.com/assessment-diagnosis/assessment/; https://adhd-institute.com/burden-of-adhd/aetiology/ [23] https://www.cchrint.org/2016/11/09/adhd-is-real-campaign-chadd-pharmafunding/; Diagnosis of ADHD inAdults, http://www.chadd.org/Understanding-ADHD/For-Adults/Diagnosis-of-ADHD.aspx; The Science of ADHD,http://www.chadd.org/Understanding-ADHD/About-ADHD/The-Science-of-ADHD.aspx [24] “Pharma Watch: Raising Awareness or Drumming Up Sales?: Restless legs? Binge eating? Behind manydisease-awareness campaigns are drug company dollars,” Scientific American, 1 Sept. 2015,https://www.scientificamerican.com/article/pharma-watch-raising-awareness-or-drumming-up-sales/ [25] https://www.cchrint.org/2016/08/24/adhd-redefining-childhood-as-a-mental-disorder-for-profit/; SteveSilberman, “Overselling A.D.H.D.: A New Book Exposes Big Pharma’s Role,” The New York Times, 22 Aug 2016,http://www.nytimes.com/2016/08/28/books/review/adhd-nation-alan-schwarz.html. [26] https://www.cchrint.org/2016/08/24/adhd-redefining-childhood-as-a-mental-disorder-for-profit/; SteveSilberman, “Overselling A.D.H.D.: A New Book Exposes Big Pharma’s Role,” The New York Times, 22 Aug 2016,http://www.nytimes.com/2016/08/28/books/review/adhd-nation-alan-schwarz.html. [27] Patrick Hahn, “ADHD: The Money Trail,” MIA, 4 May 2022, https://www.madinamerica.com/2022/05/adhd-money-trail/ [28] https://www.marketdataforecast.com/market-reports/attention-deficit-hyperactivity-disorder-therapeutics-market [29] https://www.cchrint.org/2016/09/22/adhd-drugs-can-cause-psychosis-in-children/ [30] https://www.cchrint.org/psychiatric-drugs/people-taking-psychiatric-drugs/ [31] https://www.cchrint.org/about-us/co-founder-dr-thomas-szasz/quotes-on-child-psychiatry/;https://reason.com/2000/07/01/curing-the-therapeutic-state-t/2022-10-13 06:59 CCHR Warns Children Labeled “ADHD” Subsidize $20 billion Pharmaceutical Industry – CCHR International CCHR Warns Children La… https://www.cchrint.org/2022/10/07/cchr-warns-children-labeled-adhd/ 9/10 [32]Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5-TR, American Psychiatric Association Publishing,(Washington, DC, 2022), pp. 68, 69 [33] https://abcnews.go.com/Health/story?id=118057&page=1 [34] Patrick Hahn, “ADHD: The Money Trail,” MIA, 4 May 2022, https://www.madinamerica.com/2022/05/adhd-money-trail/ [35] https://chadd.org/for-adults/medication-management/ [36] https://www.cchrint.org/2022/03/21/adhd-marketing-brands-children-to-hook-them-on-psychostimulants/ [37] Joanna Moncrief and Sami Timini, “Critical analysis of the concept of adult attention-deficit hyperactivitydisorder,” Cambridge University Press, 2 Jan. 2018, https://www.cambridge.org/core/journals/the-psychiatrist/article/critical-analysis-of-the-concept-of-adult-attentiondeficit-hyperactivity-disorder/08A941DC5B98FAF2E876E8DA0B651960 [38] https://www.cchrint.org/2016/09/22/adhd-drugs-can-cause-psychosis-in-children/ Lynn E. MacKenzie, et al.,“Stimulant Medication and Psychotic Symptoms in Offspring of Parents with Mental Illness,” Pediatrics, Dec 2015,http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2015/12/29/peds.2015-2486. [39] https://californiahealthline.org/morning-breakout/fda-requires-label-for-adhd-medication-strattera-to-include-black-box-warning/ [40] https://chadd.org/for-adults/medication-management/ [41] https://www.cchrint.org/cchrs-exposure-of-antidepressant-risks-false-marketing-of-the-chemical-imbalance-theory/; Theodore A. Henderson, M.D., Ph.D. and Keith Hotman, M.D., “Aggression, Mania, and HypomaniaInduction Associated with Atomoxetine,” Pediatrics, Vol. 114, No. 3, Sept. 2004. [42] Patrick Hahn, “ADHD: The Money Trail,” MIA, 4 May 2022, https://www.madinamerica.com/2022/05/adhd-money-trail/ [43] Patrick Hahn, “ADHD: The Money Trail,” MIA, 4 May 2022, https://www.madinamerica.com/2022/05/adhd-money-trail/ [44] https://www.cchrint.org/about-us/co-founder-dr-thomas-szasz/ SUBSCRIBE > För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu Den internationella övervakaren av psykiatrin Kommittén för Mänskliga Rättigheter Box 6039 , 129 06 Hägersten

View All

Pages (53)

 • Avslöja psykiatrin | KMR Sverige

  Stöd KMR Pressmeddelande KMR Pressmeddelande KMR 21 minutes ago Läkemedelsindustrin pumpar ut enorma mängder läkemedel och antibiotika i vattendragen Så gott som alla floder i världen är förorenade Medan Greta får oss alla att titta upp i himlen efter klimatförändringar så håller... "Kritik av psykiatrin är nödvändig och viktig, och kommer att fortsätta att vara det, och psykiatrin kan bara avfärda den på egen risk.” –Psychiatric Times, 6 januari 2022 Vi avslöjar psykiatrin … Du gör det möjligt RAPPORTERA TILL OSS OM PSYKIATRIN Sanningen om psykiatri Kortfattade fakta Fallberättelser Viktig information Broschyrer Psykiatriska droger Nerdrogning av barn Biverkningar Våldtäkter inom psykiatrin Elchocker FILMER DSM, Medicinskt bedrägeri Varning: psykiatri Dödens industri Marknadsföring av vansinne Mördande vinst Den dolda fienden Dödlig utgång RÄTTIGHETER Rättigheter inom psykiatrin Grupper för mentalvårdspatienter Juridiska resurser Federal lagstiftande information ALTERNATIV Alternativ mental hälsa Jag vill sluta med psykofarmaka Alternativ för barn Kompletterande alternativ hälsa Hälsoalternativ & information AGERA Rapportera psykiatriska brott Rapportera biverkningar Bli medlem Donera Kontakta oss BLI KMR STÖDMEDLEM Skriv på uppropet mot psykiatrins elchockbehandlingar på barn! Skriv på här Ta del av KMR´s nyhetsbrev Garanterat spam- och kostnadsfritt! Se Alla Broschyrer

 • FILMER | KMR Sverige — Kommittén För Mänskliga Rättigheter

  OM PSYKIATRIN Sanningen om psykiatri Kortfattade fakta Fallberättelser Viktig information Broschyrer Psykiatriska droger Nerdrogning av barn Biverkningar Elchocker DSM, Medicinskt bedrägeri ECT: Terapi eller Tortytr Varning: psykiatri Dödens industri Marknadsföring av vansinne Mördande vinst Den dolda fienden Dödlig utgång RÄTTIGHETER Rättigheter inom psykiatrin Informerat samtycke Grupper för mentalvårdspatienter Juridiska resurser Federal lagstiftande information ALTERNATIV Alternativ mental hälsa Jag vill sluta med psykofarmaka Alternativ för barn Kompletterande alternativ hälsa Hälsoalternativ & information AGERA Rapportera psykiatriska brott Rapportera biverkningar Bli medlem Donera Kontakta oss En video om Psykiatrin och drömmen om en värld utan psykiatriska övergrepp. En video som visar dom sanna statistikerna för psykiatrin. Stämplad inte Räddad, ta reda på fakta innan du riskerar ditt barns liv Varning om biverkningar från Psykofarmaka Viktig information om Psykofarmaka En film om dom faktiska riskerna med psykofarmaka och barn. Mördande Vinst — Vad du inte visste om psykofarmaka En video om Psykiatrin och deras brott mot mänskligheten. Miljarder dollar varje år till botemedel som psykiatriker erkänner inte fungerar En video som ger oss en inblick till Psykiatrins dolda agenda. Psykiatrin — en tids era av fruktan, skapad för att tjäna pengar. En film om Psykiatrins dödligaste bedrägeri, deras diagnostik manual En film om "Den kemiska obalansen i hjärnan" en av vår dags största myter DOKUMENTÄRFILMER

 • KMR Sverige — Kontakta oss

  OM PSYKIATRIN Sanningen om psykiatri Kortfattade fakta Fallberättelser Viktig information Broschyrer Psykiatriska droger Nerdrogning av barn Biverkningar Våldtäkter inom psykiatrin Elchocker FILMER DSM, Medicinskt bedrägeri Varning: psykiatri Dödens industri Marknadsföring av vansinne Mördande vinst Den dolda fienden Dödlig utgång RÄTTIGHETER Rättigheter inom psykiatrin Informerat samtycke Grupper för mentalvårdspatienter Juridiska resurser Federal lagstiftande information ALTERNATIV Alternativ mental hälsa Jag vill sluta med psykofarmaka Alternativ för barn Kompletterande alternativ hälsa Hälsoalternativ & information AGERA Rapportera psykiatriska brott Rapportera biverkningar Bli medlem Donera Kontakta oss Ta del av KMR´s nyhetsbrev Garanterat spam- och kostnadsfritt! Skicka Kontakta Oss Ditt meddelande har skickats, vi återkommer så snart som möjligt! skicka

View All