top of page
Välkommen till KMR - Den internationella övervakaren av psykiatrin

Jan Eastgate
Ordförande CCHR Int.

Välkommen till KMR - Den internationella övervakaren av psykiatrin

Dr Thomas Szasz, professor emeritus i psykiatri och internationellt känd författare. Medgrundare i CCHR Int.

OM PSYKIATRIN
AGERA
LOGGA IN

VAD ÄR KOMMITTÉN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER?

KMR (eng. Citizens Commission on Human Rights, CCHR) grundades 1969 av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

 

Dess medgrundare är Dr Thomas Szasz, professor emeritus i psykiatri och internationellt känd författare.

 

KMR omfattar idag mer än 133 lokalavdelningar i 34 länder (2006). Kommittén har en rådgivande styrelse, vars ledamöter kallas kommissionärer, med bl.a. läkare, jurister, pedagoger, artister, affärsmän samt medborgar- och människorättsrepresentanter.

 

KMR har åstadkommit hundratals reformer genom vittnesmål i samband med utfrågningar inför lagstiftande församlingar, genom offentliga förhör om psykiatriska övergrepp, och genom att samarbeta med media, lagstiftare och statliga befattningshavare över hela världen. 

bottom of page