top of page
Rätten till informerat samtycke

kommunicera diagnosens natur, syftet med en föreslagen behandling eller ett förfarande, riskerna och fördelarna med den föreslagna behandlingen och att informera patienten om alternativa behandlingar så att han kan göra ett informerat, välunderbyggt val. Psykiatriker informerar inte rutinmässigt patienterna om behandling utan medicin, och utför inte heller grundliga medicinska undersökningar för att försäkra sig om att en persons problem inte härrör från en obehandlad medicinsk sjukdom som manifesterar sig som ett ”psykiatriskt” symptom. De brister i sin information till patienter om vilken sorts diagnos som används, vilket skulle kräva att man informerade patienten om att psykiatriska diagnoser är helt subjektiva (baserade enbart på beteende) och inte har någon vetenskaplig/medicinsk giltighet (ingen röntgen, skanning av hjärnan, tester av kemisk obalans för att bevisa att någon har en psykisk störning).

 

Alla patienter bör få vad som kallas en ”differentialdiagnos”. Läkaren ser till att han får en grundlig sjukdomshistoria och utför en fullständig kroppslig undersökning, utesluter alla tänkbara problem som kan ge upphov till en rad symptom och förklarar varenda möjlig biverkning av den rekommenderade behandlingen.

 

Det finns många alternativ till psykiatriska diagnoser och behandlingar, inbegripet medicinsk vård som inte kräver en stigmatiserande och subjektiv psykiatrisk etikett eller ett personlighetsförändrande preparat. Myndigheter bör stödja och finansiera drogfria behandlingar som alternativ till farliga psykofarmaka som har visat sig inte vara effektivare än placebo, och vara farligare än de flesta gatudroger.

 

Även om internationella KMR inte rekommenderar eller förespråkar särskilda läkare, någon medicinsk organisation, verksamhet eller grupp har vi funnit resurserna nedan vara till hjälp för personer som söker mer information om följande ämnen:

— RÄTTEN ATT BLI INFORMERAD

Psykiatriker informerar inte rutinmässigt patienterna om behandling utan medicin, och utför inte heller grundliga medicinska undersökningar för att försäkra sig om att en persons problem inte härrör från en obehandlad medicinsk sjukdom som manifesterar sig som ett ”psykiatriskt” symptom.

ALTERNATIV

Inom allmänmedicin inkluderar normen för informerat samtycke att

green mental health

INFORMATION OM METODER FÖR ATT UPPNÅ MENTAL HÄLSA 
Vilka inte innefattar Psykofarmaka och/eller att tryggt kunna sluta med psykiatriska droger

Green Mental Health

Green Mental Health – Holistiskt inriktat mentalvårdssystem som erbjuder traditionella miljömässiga, humanitära och hälsomedvetna värden.


http://greenmentalhealthcare.com

Safe Harbor

Safe Harbor Innehåller länkar för att hitta läkare (genom postnummer) som kan hjälpa människor att säkert komma bort från psykiatriska läkemedel och finna medicinsk personal som behandlar människor utan användning av psykiatriska droger. 

 

http://www.alternativementalhealth.com

MH Ut PsykFarm
Sluta PsykFarm

Soteria House

Soteria House – Alternativa, drogfria lösningar för personer som fått diagnosen schizofreni. 


http://www.moshersoteria.com

Alternativ till Psykofarmaka för barn 

The Block Center

The Block Center – Hittar och behandlar underliggande hälsoproblem hos barn och ger information om hur barn säkert kan bli fria från psykiatriska droger.

 
http://www.blockcenter.com

 

The Doris J. Rapp Education Corporation

The Doris J. Rapp Education Corporation – Viktig information om miljöfaktorer som påverkar hälsan hos barn och vuxna. 

https://www.facebook.com/DrRappMD/

 

DrugFreeChildren.org

DrugFreeChildren.org – Informerande webbsajt om frågor kring användningen av kemiska medel på barn. 


http://www.drugfreechildren.org

 

Able Child

AbleChild – Föräldrar för en undervisning utan diagnoser och droger.


http://www.ablechild.org

Grupper för Mentalvårdspatienters Rättigheter
Barn

Grupper för mentalvårdspatienters rättigheter

Mind Freedom International

Mind Freedom International – En ideell organisation som arbetar för att vinna mänskliga rättigheter och erbjuda alternativ för människor som diagnostiserats med psykiatriska oförmågor.


http://www.mindfreedom.org/about-us

 

Kompletterande / Alternativ Hälsa

Kompletterande Alternativ Hälsa

Miljöfrågor och mental hälsa

American Academy of Environmental Medicine

American Academy of Environmental Medicine – Förespråkar optimal hälsa genom förebyggande och säkra och effektiva behandlingar.

 

http://www.aaemonline.org

Byrån för registrering av giftiga ämnen och sjukdomar

Byrån för registrering av giftiga ämnen och sjukdomar – Blyförgiftning: Vilka är de fysiologiska verkningarna av blyförgiftning?

 

http://www.atsdr.cdc.gov

The American College for
the Advancement of Medicine

The American College for the Advancement of Medicine – Ideellt medicinskt sällskap engagerat i att förbättra kompletterande och alternativ medicin.

 

http://acam.org 

 

Institute for Progressive medicine

Institute for Progressive medicine – Konventionella och kompletterande terapier.

 

http://www.iprogressivemed.com

Whitaker Wellness Institute

Whitaker Wellness Institute – Sjukvård för ett längre och mer aktivt liv med fokus på äldrevård.

 

http://www.whitakerwellness.com

Miljöfrågor och Mental Hälsa

Information om läkemedel

Faror med psykofarmaka

Faror med psykofarmaka – Internationella KMR:s sökmotor för psykiatriska medels biverkningar, inkluderar rapporterade biverkningar av psykofarmaka till USAs FDA.

 

http://www.cchrint.org/psychdrugdangers

https://www.fass.se/LIF/substanceliststart?userType=0

Hälsoalternativ och Information

Hälsoalternativ och Information

Natural News

Naturalnews.com – Oberoende nyheter om naturlig hälsa, kost m.m.


http://www.naturalnews.com

Natural Solutions

Natural Solutions – Naturliga botemedel och hälsosamma lösningar.

 

http://www.naturalsolutionsmag.com

Natural Health Education


http://www.thepeopleschemist.com

Juridiska resurser

Bailey Perrin Bailey

Bailey Perrin Bailey – Stor processdrivande firma som specialiserar sig på processer om personskador.

 

http://www.bpblaw.com

Vickery Waldner & Mallia LLP

Vickery Waldner & Mallia LLP – advokater som hanterar dödsfall på orättmätiga grunder och medicinsk försummelse.

 

http://www.justiceseekers.com

 

Baum, Hedlund, Aristei & Goldman

Baum, Hedlund, Aristei & Goldman – advokater som hanterar dödsfall och personskador på orättmätiga grunder.

 

http://www.baumhedlundlaw.com 

 

Weitz & Luxenberg PC

Weitz & Luxenberg PC – advokater som hanterar personskador och medicinsk felbehandling.

 

http://www.weitzlux.com

Juridiska Resurser
Federal Lagstiftande Information

Federal lagstiftande information

Bailey Perrin Bailey

THOMAS – lagstiftande information från kongressbiblioteket. 

 

http://thomas.loc.gov

bottom of page