top of page

Neurolog: ADHD finns inte – men är en utmärkt ursäkt.


Vi publicerade denna artikel på MyNewsdesk för några år sedan. Den blev viral – närmare 500 000 tittade på den.

 

 

Socialministern vill se över den exploderande diagnostiseringen av ADHD men samtidigt undersöka möjligheten till ökad förskrivning genom att undersöka om allmänpraktiserande läkare får skriva ut amfetamin. Vi finner det passande att åter publicera denna som en utökad artikel. Om vi haft en explosion innan så är det inget mot vad som händer om detta går igenom.

 

”Inte en enda enstaka individ – inte ens personen som finner det näst intill omöjligt att koncentrera sig eller sitta still – är påverkad av störningen ADHD som vi kallar den idag”, skriver neurologen Richard Saul i sin uppmärksammade bok. Att behandla ADHD som ett tillstånd i stället för en samling olika symtom skadar barn, menar dr Richard Saul, beteendeneurolog i Chicago: "Efter att ha arbetat som läkare i 50 år och sett tusentals patienter med ADHD-symptom har jag kommit till slutsatsen att en sådan sak som ADHD inte existerar".  Han menar att vi har blivit så ”hjärntvättade” av den enorma propagandan bakom ADHD att folk kommer in självmant till läkarna och anmäler sig för diagnos.

 

Vi har träffat ett flertal neurologer som bara ruskar på huvudet åt neuropsykiatrin. ”Psykiatrin är en lekstuga. Det är ingen vetenskap”, sade en känd svensk neurolog till KMR i Almedalen.

 

Men det är inga kritiker av ADHD som förnekar att barn och vuxna kan ha problem med koncentrationen eller kan bli överaktiva, vilket brukar vara argumentet emot kritikerna. Tvärtom är kritikerna oftast mer engagerade i dessa personer än de som bara vill ge dem amfetamin. Att ge unga barn amfetamin är verkligen något som kan och bör kritiseras.

 

Var sitter ADHD?

Psykiatrin hävdar att det skulle vara något funktionsfel i hjärnan på dessa personer, och ger dem en etikett, en klumpdiagnos och mer eller mindre sjukdomsförklarar dem. Men var i hjärnan sitter detta ”funktionsfel”? Och om det sitter i hjärnan så är det väl neurologerna som skall ta hand om det, inte psykiatrin. Och hur testar man för denna obefintliga sak? Jo, man prickar för en lista med beteenden; kan inte sitta still, avbryter andra, stör andra, etc. ”Störningen” sitter i första hand hos psykiatrikerna och hos de som kräver att barnen skall ha amfetamin för att sitta still och hålla tyst. Galenskapen har inga gränser.

 

Man säljer sjukdomar

Barnläkare och neurolog Fred Jr Baughman, en känd amerikansk neurolog, som upptäckt verkliga neurologiska sjukdomar, har kritiserat psykiatrins diagnoser i många år, och i synnerhet ADHD som han anser är en ren bluff, enbart avsedd att sälja ADHD-droger. Han menar att de började i fel ända, de hade för avsikt sälja psykiatriska droger och gick bakåt för

att hitta symtom som de kunde klassificera som sjukdom. Han avslöjar den ena myten efter den andra i sin bok, The ADHD FRAUD: How Psychiatry Makes "Patients" of Normal Children. 

 

Ta bara exemplet med 400 magnetröntgenbilder som gjordes på 400 barn, som fortfarande refereras till som vetenskapligt underlag. Hälften av barnen hade ADHD-diagnos. Psykiatrin på högsta nivå i USA (NIH) ansåg genom denna studie att barnens hjärna utvecklade sig senare hos ”ADHD-barn” på grundval av dessa bilder. Vad de inte rapporterade var att 66 procent av ADHD-barnen hade gått på kraftiga centralstimulantia, amfetaminliknande preparat, innan – vilka bevisligen undertrycker tillväxt, och naturligtvis inkluderar hjärnan. Detta var vad de såg.

 

Flera undersökningar har nämligen visat att ADHD-droger krymper hjärnan med 10 procent. (1998 National Institutes of Health (NIH) Consensus Conference on ADHD) Baughman pekar ut en annan studie som publicerades i The Lancet år 2000, där man hävdade att ADHD kunde kopplas till överproduktion av dopamin i hjärnan. Nu publicerade man inte det faktum att hälften hade gått på centralstimulantia lång tid innan, och slutat ta det först en månad innan hjärnan skannades. Man vet att centralstimulantia påverkar dopaminsystemet. Skillnaden mellan de med påstådd ADHD och kontrollgruppen hade naturligtvis orsakats av amfetaminet.

 

Orsakar hjärnskador

En av de främsta internationella experterna scanning av hjärnan, samt ledande inom avbildning av hjärnskador efter användning av droger, Nora Volkov från New York, har tidigare bevisat vad kritiker sagt i alla år: ADHD-droger skapar skadliga förändringar i hjärnan. Forskningen visar att personer med en ADHD-diagnos hade normal hjärnaktivitet till att börja med, men fick tydliga skadliga hjärnförändringar efter ett års behandling med metylfenidat (typ Ritalin, Concerta). När hon såg scanning av barn som använt Ritalina så sa hon i en artikel i Washington Post: ”Jag blev chockad utav helvete (Sic)!” PET-scanning av hjärnan visade att Ritalina orsakade större förändring av hjärnan än kokain och är ännu mer beroendeframkallande. Hon menade att ”påståendet att Ritalina är en svag stimulantia är helt felaktigt.”

 

Inga bevis

Det finns inga vetenskapliga bevis för att ADHD ens existerar och de som presenterats är till största delen påhittade. (1) Därmed inte sagt att barn inte har problem.

 

Det finns med andra ord inga hållbara bevis för att ADHD existerar som en biologisk, medicinsk åkomma. Till och med i den uppmärksammade psykiatriska diagnosboken DSM skriver man: ”det finns inga laboratorietest som etablerats för att diagnostisera ADHD”.

 

– Allen Frances, en av världens mest kända psykiater och tidigare ordförande för DSM-IV Task Force, skriver om psykiatrins ”störningar”:

"Det finns inga objektiva tester inom psykiatrin - ingen röntgen, laboratorietest eller annan testning som definitivt avgör att någon har eller inte har en psykisk störning, och där finns ingen definition av en psykisk störning. Jag menar, du kan bara inte definiera det." (2)

 

I den längsta långtidsstudien som gjorts om ADHD-medicinering, MTA-studien, så kunde man efter 16 år utläsa följande slutsats:

”Vi hade trott att barn som medicinerade under en längre tid skulle ha bättre resultat. Det visade sig inte vara fallet. Det fanns inga gynnsamma effekter [av medicinering], inga alls. … Och den upplysningen borde mycket tydligt framföras till föräldrarna.”

De senaste 30 åren har dock psykiatrin trots detta kört en offensiv kampanj för att omvandla barndom till en mental ”störning” genom diagnosen ADHD. De har haft stor hjälp av anhörigföreningar – som naturligtvis har fått betalt för denna hjälp. I synnerhet för hjälpen att sälja amfetamin. I USA i synnerhet. Mångmiljonbelopp har slussats dit, även till anhörigföreningen Attention i Sverige. Media hänger på som vanligt när det gäller kontroverser.

 

Betalda experter

Myndigheter blir överkörda av läkemedelsbolag och deras betalda ”experter”. Vi har till exempel psykiater Lotta Borg Skoglund som har företaget SMART Psykiatri. Hon har synts i var och varannan tidning senaste åren där hon hävdar att barnen får på tok för lite diagnoser och amfetamin. Vilket är ”smart”, då det naturligtvis slussar barn in till hennes företag. Hon tar 34 000 kr för en diagnos. Ingen kommer ut därifrån utan diagnos och recept. Nyligen blev hon utesluten ur Läkemedelsverkets vetenskapliga råd på grund av allvarliga finansiella intressekonflikter med beslutet:  ”Läkemedelsverket finner att Charlotte Borg Skoglund inte längre kan anlitas som expert i rådet. Myndigheten finner att rådets saklighet och opartiskhet kan komma att ifrågasättas” (3) Hon hade kopplingar till tio (10) läkemedelsbolag. Man kan med andra ord inte lita på hennes påstående. Dock syns hon i media fortfarande. Det finns ett flertal andra betalda ”experter”.

 

Myndigheterna blir totalt överkörda av betalda experter och konsulter som är så intimt kopplade till läkemedelsindustrin att de lika väl kunde vara anställda som försäljare.

 

Allmänheten har i sin tur blivit fullständigt ”hjärntvättad” av den betalda propagandan. Folk kommer nu in på läkarmottagningarna efter att ha sett på TV eller läst i tidningar om ADHD, med krav på att de själva eller deras barn skall få en ADHD-diagnos – med tillhörande obligatorisk ”medicin”. Skolan och lärarna kräver det.

 

Explosion av diagnoser världen över

Det har resulterat i att barn med ADHD-diagnoser fullständigt exploderat världen över.

I USA har närmare 15 % av alla barn och ungdomar mellan 3 och 17 år en ADHD-diagnos (7 miljoner enligt CDC).


Det ökade med en miljon från 2016. 1 av 9 barn i USA har nu en ADHD-diagnos. CNSNews.com rapporterade att 20 procent av alla 11-åringar hade fått en ADHD-diagnos. (4) I Storbritannien är det den mest vanliga mentala störningen bland barn, såväl som i Sverige och flera andra länder.Sverige

Totalt använder 218 000 personer i Sverige ADHD-droger. Idag får 13-14 procent av alla pojkar 10-17 år i Region Västra Götaland narkotika i form av Concerta/Ritalin/Elvanse. Ren narkotika ges alltså unga barn, utan någon som helst test eller bevis för att det är något medicinskt eller fysiskt fel på dem som berättigar ”medicinering”. Pröva det med diabetes eller cancer. Inom psykiatrin går uppenbarligen vad som helst. Barn och ungdomar drogas helt enkelt ner för sitt beteende.

 

Kostnader

KMR har spårat kostnaderna för ADHD globalt, vilka överstiger nationalbudgeten för vissa länder. En finanstidning i USA räknade ut att globalt sett var kostnaderna för ADHD-medicinering 30 miljarder dollar (300 miljarder kronor) år 2022 men beräknas öka till ca 46 miljarder dollar år 2027, och detta enbart för medicinering. (5) Men tittar vi på de totala sociala kostnaderna hamnar man på en helt annan nivå.

 

Även i Sverige skenar kostnaderna. Enligt TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) så var kostnaderna för ADHD-droger i Sverige 1,5 miljarder år 2023 och till det lägger man 1,5 miljarder om året i omvårdnadsbidrag till föräldrarna. (6) Men då har vi inte tagit med Regionernas kostnad för utredning och behandling. En privat utredning kostar i genomsnitt 30 000 kronor.

 

140 ton ADHD-droger

Totalt konsumeras omkring 140 ton ADHD-droger om året globalt, så gott som alla narkotiska preparat. Med tanke på att dagsdosen i genomsnitt är 60 mg, en knivsudd, så blir det miljardtals doser. 140 ton amfetamin fyller en flyghangar med pallar.

 

ADHD existerar inte

En bok med titeln ADHD Does Not Exist: The Truth About Attention Deficit and Hyperactivity Disorder, är resultatet av neurolog Richard Sauls halvsekellånga erfarenhet med att behandla tusentals barn och vuxna och har fått stor uppmärksamhet. (7) Han säger: ”Inte en enda enstaka individ – inte ens personen som finner det näst intill omöjligt att koncentrera sig eller sitta still – är påverkad av störningen ADHD som vi kallar den idag”. Han hade mängder med patienter med uppmärksamhetssvårigheter som kom in till hans mottagning och hävdade att de hade ADHD. De var mentalt självdiagnostiserade med ADHD efter all propaganda. Och de ville ha – krävde – Adderall, Elvanse eller Ritalina.

Han berättar hur patienter besökt honom med diagnosen ADHD redan inskrivet i pannan. Dr Sauls kunde dock lokalisera det underliggande problemet som kunde lösas utan diagnos och det annars obligatoriska amfetaminet.

 

”ADHD utgör en utmärkt ursäkt för deras beteende”, säger han. ”Diagnosen är en lättillgänglig krycka. Dessutom finns det ett attraktivt element med en ADHD-diagnos, i synnerhet hos vuxna – det kan vara spännande att betrakta sig själv som en individ involverad i många olika saker på en gång – istället för att ha fastnat i en tråkig fåra.”

Dr Saul menar att den påhittade diagnosen ADHD bara är en samling symtom, inte en sjukdom eller mental störning. Det är ett kluster med symtom som härstammar från ett tjugotal olika orsaker. Han anser att ADHD som diagnos borde lyftas ur diagnosbibeln DSM. Han tycker att symtomen borde närmas holistiskt istället för att se på symtomen hyperaktivitet, rastlöshet och brist på fokus som en ”klumpsjukdom”. Dr Saul beskriver i boken orsaker, metoder och alternativa lösningar för människor som har svårt att koncentrera sig och fokusera.

 

Han nämner ett enkelt exempel med en flicka som behandlades för ADHD därför att hon var störande i klassen. Det visade sig att hon inte kunde se svarta tavlan. Hon var uttråkad av att inte kunna följa med och blev störande. Hon behövde glasögon, inte amfetamin. När hon fick glasögon ändrades hennes beteende omedelbart.

 

En pojke som han beordrade blodtest på hade järnbrist på grund av att han åt mest sockerrik mat, utan järn. Det orsakar utmattning, dålig uppmärksamhet och koncentration. Hans beteende förbättrades i takt med järnintaget från näringsrik mat. Hade en psykiatriker fått tag i honom hade han fått amfetamin omedelbart.

 

I Frankrike fann en studie år 2004 som visade att 84 procent av barnen som hade fått diagnosen ADHD hade järnbrist, jämfört med 18 procent av de icke ”ADHD-barn”. Barn blir trötta av järnbrist. Vilket lätt slår över till överaktivitet.

 

Sömn är en stor faktor, barn kan behöva upp till 9-10 timmars sömn för att fungera. Med TV, spel, mobiltelefoner kan de sitta uppe halva nätterna.

 

Dr Saul undersökte noggrant en efter en av sina patienter och fann allt annat än ”ADHD”.

Och det kan ta lite tid, men är väl värt det. En ADHD-test i form av en checklista med ett tjugotal olika beteenden kan ta några minuter, och vips har man en diagnos. Man behöver bara pricka i fem beteenden av tjugo så får man en ADHD-diagnos.

 

Vi har själva hört talas om ett flertal barn som inte hört vad läraren sagt och som fått ADHD-diagnos med obligatoriskt amfetamin – när de i själva verket skulle behövt en hörselundersökning och kanske en hörapparat, eller få bort vaxproppen i örat.

 

Allergier som ”ADHD”

För att inte tala om alla allergireaktioner som exakt liknar de symtom som psykiatrikerna listar upp som ADHD-symtom. Dr Doris Rapp i USA har i en video gett en åttaåring ett allergiframkallande medel (tomatextrakt) och pojken blev omedelbart självmordsbenägen och ville döda sin mor. Flera fick hålla fast honom. Han fick en spruta mot allergier och blev så gott som omedelbart normal. Flera sådana fall filmades. Se gärna den: https://www.youtube.com/watch?v=ZzvIq8WISUo

 

Referenser:

 

 

Boken kan köpas på:

 

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu


Den internationella övervakaren av psykiatrin

Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Box 6039 , 129 06 Hägersten


 


 

Comments


imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page