top of page

”Experterna” bakom den explosiva ökningen av ADHD-diagnoser


Kändispsykiatern Lotta Borg Skoglund är en av de främsta förespråkarna för att fler barn skall få ADHD-diagnos och amfetamin. Hon har synts överallt i media. Men nu har hon blivit utesluten ur Läkemedelsverkets vetenskapliga råd.

 

Senaste prognosen från Socialstyrelsen visar att hela 15 procent av alla pojkar i Sverige kommer att få en ADHD-diagnos och 11 procent av alla flickor. Sista tre åren har det skett en ökning med hela 50 procent. Hos de yngsta barnen 5–9 år är ökningen 45 procent. I dag är det 190 000 personer som har en ADHD-diagnos och får amfetamin. Diagnosen är främst till för att sälja amfetamin. Kostnaderna för samhället är gigantiska. Internationellt sett är ADHD en mångmiljardindustri.

 

2022 sålde apoteken bara i Sverige ADHD-droger (95% amfetamin) enligt följande:

Försäljning kr:      1 265 992 504 kr (1,26 miljarder kr)

Förpackningar:     2 266 629

Dygnsdoser:          74 079 586

 

Främsta förespråkaren

Det är ett fåtal psykiatriker som anlitats som ”experter” hos Socialstyrelsen och Läkemedelsverket som drar upp siffrorna. Den främsta är kändispsykiatrikern Lotta Borg Skoglund. Hon har synts överallt i media där hon hävdar att det är för få barn, i synnerhet flickor, som får ADHD-diagnos – med tillhörande amfetamin. Flickor uppvisar inget ADHD-beteende, därför kallar man det asymtomatisk ADHD. Trots att enda sättet att sätta en diagnos är beteendet. Nå, det finns förklaring till det också. Studien om underdiagnostiserade flickor som Borg Skoglund utförde var finansierad av läkemedelsbolaget Takeda som tillverkar Elvanse, den mest säljande ADHD-amfetaminen, fast det framgick inte. Pensionärer är nästa grupp som får för lite amfetamin. Sett en ADHD-pensionär nyligen? Incitamentet är dock stort. Hon har haft uppdrag för TIO läkemedelsföretag och är delaktig i en mängd olika vinstdrivande ”ADHD-företag”, inklusive det främsta, SMART Psykiatri Sverige AB.

 

ADHD lönsamt

Smart är nog rätt beteckning för verksamheten har visat sig så lönsam att Borg Skoglund haft en årslön 2022, på en nivå som ett statsråd i regeringen – 1 750 000 kronor, eller 146 000 i månaden. Hon slussar med andra ord in barn och övriga i sin egen verksamhet genom att påstå att allt fler barn har ADHD och behöver amfetamin. Men barn har inte ”amfetaminbrist”. I samhället skulle vanligt folk som ger barn amfetamin hamna i fängelse. Det är inga små doser det handlar om, det är 100% rent amfetamin till små kroppar. Det kallas speed, för att tala klarspråk. Man blir inte koncentrerad av amfetamin, man blir fixerad.

 

Ökad risk för hjärt-kärlsjukdom

Borg Skoglund har pushat ADHD-amfetamin i flera år, trots de allvarliga riskerna – som hon öppet negligerat. I en svensk stor studie från KI som publicerats i JAMA, en av världens största läkartidningar, visar forskarna på klara risker med så gott som alla ADHD-droger, även icke-centralstimulantia. Forsarna skrev: ”Resultaten av denna studie tyder på att långvarig exponering för ADHD-läkemedel var associerad med en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom.” (1) ”Experterna” menar att ADHD-droger bör tas livet ut – det blir inte så långt för många. Det finns ett flertal dödsfall även bland barn sedan början av 90-talet som vi skrivit om. (1)

En ny studie visade även att ADHD-droger förändrande hjärnan. Det tyckte Borg Skoglund var positivt!

 Över 2000 till akuten

I tidigare nyhetsbrev rapporterade vi att över 2000 barn och ungdomar överdoserat med ADHD-droger i självdestruktivt syfte mellan 2011 och 2021. Och det eskalerar – 446 unga överdoserade och hamnade på akuten bara under 2022 (GIC). Så gott som inga biverkningsrapporter har skrivits.

 

Det är inte bara amfetamin som är skadligt. Det finns 115 dödsfall totalt i samband med Stratterabehandling rapporterade till FDA, 2004-september 2008. Därefter slutade man rapportera. En svensk 14-årig pojke dog av hjärtstillestånd.


Utesluten ut Vetenskapliga rådet

Men nu har psykiatriker Borg Skoglund blivit utesluten ur Läkemedelsverkets vetenskapliga råd (Dnr:2.4.2-2023- 071287) med beslutet: ”Läkemedelsverket finner att Charlotte Borg Skoglund inte längre kan anlitas som expert i rådet.” Myndigheten finner att ”rådets saklighet och opartiskhet kan komma att ifrågasättas” av hennes medverkan. Och då skall man veta att det är mycket ovanligt att någon blir utesluten. Nu skall bara media fatta detta också.Lotta Borg Skoglund var den "opartiska" psykiatriker som drev på förslaget med utökad förskrivningsrätt av ADHD-amfetamin hos Läkemedelsverket samtidigt som hon var finansiellt knuten till ett flertal läkemedelsbolag som tillverkar dessa ADHD-preparat.

 

Det är svårt att tänka sig att en, som det sägs, opartisk expert i Läkemedelsverkets vetenskapliga råd drivit en kampanj för att få utskrivningen av amfetamin (”ADHD-medicin”) att kraftigt skjuta i höjden. Ändå är det vad som skett. Men kanske är det inte så konstigt när man nu ser expertens intima band till läkemedelsbolagen. De bolag som skulle få kraftigt ökade profiter om expertens kampanj gav resultat.

 

Vi kunde läsa en del om Borg Skoglunds agerande i en DN-artikel i början av 2021 (2). Vi fick då veta att den fråga som hon drev hårdast var just den om utökad förskrivningsrätt. Vi fick också veta att Borg Skoglund ”suttit i rådgivande kommittéer för läkemedelsbolag som Shire, Nordic Drugs, Takeda, Evolan, DNE Pharma och Novartis”.

 

Hösten 2019 drev Skoglund frågan i ett möte med Läkemedelsverkets vetenskapliga råd, men fick inte den överenskommelse hon ville ha: ”Jag stötte ju på oväntat men massivt motstånd av mina allmänläkarkollegor i Rådet” skriver hon i ett familjärt mail till Läkemedelsverkets Bror Jonzon och Rickard Ljung.

 

”Experter” med intressekonflikter

Men Borg Skoglund drev trots det saken vidare. Under våren 2020 fortsatte hon sin kampanj och berättade för Läkemedelsverket (Jonzon/Ljung) att hon har med sig psykiatriker Kerstin Malmberg och ”rådfrågat” psykiatriker Ylva Ginsberg – den senare anställd på Socialstyrelsen. Malmberg och Ginsberg hör också till den lilla inflytelserika skara experter i Sverige som har en lång, lång lista av allvarliga intressekonflikter, kopplingar till de läkemedelsbolag som tillverkar ADHD-droger.

 

Under sommaren 2020 skrev Borg Skoglund ett officiellt förslag till Läkemedelsverket och den 13 november förstärkte hon kampanjen med en artikel i Läkartidningen (3) där hon hänvisade till detta förslag: "Vi har hos Läkemedelsverket föreslagit en utvidgning av förskrivningsrätten för läkemedel vid ADHD.” Vid artikelns slut framgår med all önskvärd tydlighet hennes intima band med de läkemedelsbolag som stod att profitera på förslaget.

 

Men kanske blev det lite väl uppenbart att det här var en kampanj som drevs av personer med allvarliga intressekonflikter, för den 17 februari 2021 fattade Läkemedelsverket beslutet: Det blir ingen utökad förskrivningsrätt!

 

Och nu har Läkemedelsverkets vetenskapliga råd uteslutit henne ur rådet, vilket är väldigt ovanligt.  Men ”experter” som står så nära läkemedelsindustrin skall överhuvudtaget inte ge myndigheter råd, och

dessutom sig själva.

 

Säljer ADHD-diagnoser

En viss kritik har numera även märkts bland hennes kolleger. Under rubriken ”Diagnoserna slår ut psykiatriska vården” i SvD skriver två överläkare i psykiatri:"Psykiatrins pågående diagnosproduktion är ohållbar och oetisk. Inte minst är det problematiskt att vi skapat en kassako för vinstdrivande psykiatriska vårdbolag. De säljer ”neuropsykiatriska utredningar” till privatpersoner och till regionernas psykiatriska mottagningar för dyra pengar." (4)

 

Resultaten

Till slut kan man nämna något om resultaten. Från början utlovades magiska resultat med amfetaminbehandling. Skolresultaten skulle förbättras. Nå, det var en sanning med mycket modifikation, närmast en lögn. I den senaste Pisa undersökningen av skolresultaten som presenterades i november kom Sverige i mitten, på artonde plats, efter Lettland i matematik och i läsförståelse efter Tjeckien. Amfetamin förbättrar inte skolresultaten. Hade man tittat på den största långtidsundersökning som gjorts, MTA-studien, så kunde man efter 16 år utläsa följande slutsats:

”Vi hade trott att barn som medicinerade under en längre tid skulle ha bättre resultat. Det visade sig inte vara fallet. Det fanns inga gynnsamma effekter [av medicinering], inga alls. … Och den upplysningen borde mycket tydligt framföras till föräldrarna.”


(2) ”Adhd-diagnoser ska inte ställas av vinstintressen”, DN-debatt 18 januari 2021, ”Adhd-diagnoser ska inte ställas av vinstintressen” - DN.SE 

(3) Skog LB, Giacobini MB, Sandberg, Replik: Svårt att få ihop logiken i resonemang om ADHD. Läkartidningen 13 november 2020. https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2020/11/replik-svart-att-fa-ihop-logiken-i-resonemang-om-adhd/

 

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu


Den internationella övervakaren av psykiatrin

Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Box 6039 , 129 06 Hägersten


댓글


imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page