top of page

KORTFATTADE FAKTA OM PSYKIATRI

 

Trots att psykiatriker framställer sig som ”auktoriteter” på sinnet och mental hälsa, så finns det ingen vetenskaplig grund för någon av psykiatrins behandlingar eller metoder. Här presenteras konkreta bevis som vederlägger ett flertal av denna pseudovetenskaps främsta anspråk och metoder.

INGA GENETISKA BEVIS
 för psykisk ohälsa

 

”Inga anspråk på en gen för något psykiatriskt tillstånd har stått sig genom tiderna, trots allmän felinformation.” – Dr Joseph Glenmullen, psykiater vid Harvard Medical School

 

”... modern psykiatri har ännu inte på ett övertygande sätt kunnat bevisa att en enda mental sjukdom är genetiskt eller biologiskt orsakad.” – David Kaiser, psykiatriker

 

”Efter fyrtio år har ’biologisk’ psykiatri ännu inte bekräftat att ett enda psykiatriskt tillstånd/diagnos är en avvikelse/sjukdom, eller är någonting ’neurologiskt’, ’biologiskt’, ’kemiskt obalanserat’ eller ’genetiskt’.”  – Dr Fred Baughman Jr, barnneurolog, medlem av American Academy of Neurology

 

Välkommen till KMR - Den internationella övervakaren av psykiatrin
bottom of page