top of page

KORTFATTADE FAKTA OM PSYKIATRI

 

Trots att psykiatriker framställer sig som ”auktoriteter” på sinnet och mental hälsa, så finns det ingen vetenskaplig grund för någon av psykiatrins behandlingar eller metoder. Här presenteras konkreta bevis som vederlägger ett flertal av denna pseudovetenskaps främsta anspråk och metoder.

PSYKISKA STÖRNINGAR
röstas fram

 

Psykiatrins diagnostiska kriterier röstas bokstavligen fram och förs in i amerikanska psykiatriförbundets Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders – DSM (psykiatrins diagnoshandledning över psykiska störningar).Det man röstar fram är ett system för klassificering av symptom som är drastiskt annorlunda och främmande för allt vad medicin heter. Ingen av diagnoserna stöds av objektiva belägg för fysisk åkomma, sjukdom eller vetenskap.


”Det finns inga objektiva tester inom psykiatrin, ingen röntgen, inga laboratorietester, eller undersökningsresultat som definitivt

Välkommen till KMR - Den internationella övervakaren av psykiatrin

Psykiatrins fakturerings-”Bibel”, den Diagnostiska och statistiska handledning över psykiska störningar (DSM)

avgör om en person har eller inte har en psykisk störning.”– Allen Frances, före detta ordförande för arbetsgruppen för DSM-IV

 

”DSM-IV är en fabrikation genom vilken psykiatrin försöker bli accepterad inom medicinen i allmänhet. De insatta vet att DSM-IV är mer ett politiskt än vetenskapligt dokument ... men trots dess stora brister har den blivit en bibel och inkomstbringande bestseller.”
– Loren Mosher, läkare och professor i klinisk psykiatri

 

”Saker kommer inte med i DSM baserat på blodprov eller hjärnskanningar eller fysiska rön. Det baseras på beskrivningar av beteende. Och det är så hela det psykiatriska systemet fungerar.” – Dr Colin Ross, psykiater

 

”Vi kan tillverka tillräckligt många olika diagnoser för normal ombytlighet i humör och tanke, för att ständigt förse människor med medicin ... Men när det handlar om att tillverka sjukdom, är psykiatrikerna mästarna.” – Dr Stefan Kruszewski, Harvard-utbildad psykiater i Pennsylvania, 2004

 

”Kort sagt, hela den här affären med att skapa psykiatriska ’sjukdoms’-kategorier, formalisera dem genom allmän överenskommelse och därefter ge dem diagnostiska koder, vilket sedan leder till att de används för att debitera försäkringsbolagen, är inget annat än ett omfattande lurendrejeri som ger psykiatrin ett pseudovetenskapligt sken.” Förövarna smörjer förstås kråset på allmänhetens bekostnad.” – Dr Thomas Dorman, specialist på invärtes sjukdomar och medlem av Royal College of Physicians i Storbritannien, ledamot av Royal College of Physicians i Kanada

bottom of page