top of page

KORTFATTADE FAKTA OM PSYKIATRI

 

Trots att psykiatriker framställer sig som ”auktoriteter” på sinnet och mental hälsa, så finns det ingen vetenskaplig grund för någon av psykiatrins behandlingar eller metoder. Här presenteras konkreta bevis som vederlägger ett flertal av denna pseudovetenskaps främsta anspråk och metoder.

VERKLIG SJUKDOM KONTRA
psykisk "störning"

 

Psykiska störningar är inte medicinska sjukdomar. Det finns inga labbtester, hjärnskanningar, röntgen eller tester för kemisk obalans som kan verifiera att någon som helst mental störning är ett fysiskt tillstånd. Detta innebär inte att människor inte blir deprimerade, eller att folk inte kan uppleva känslomässiga eller psykiska påfrestningar, men psykiatrin har paketerat om dessa känslor och beteenden som ”sjukdom” för att sälja psykofarmaka. Detta är en lysande reklamkampanj, men det är inte vetenskap.

 

”... det återstår ännu för modern psykiatri att komma med övertygande bevisning för att en enda mental sjukdom har genetiska och/eller biologiska orsaker. Patienter har diagnostiserats med ’kemisk obalans’ trots faktumet att det inte finns något test som stöder sådana påståenden, och man har inte heller något verkligt begrepp om hur en korrekt kemisk balans skulle te sig.”   – David Kaiser, psykiatriker

 

Välkommen till KMR - Den internationella övervakaren av psykiatrin

”Det finns ingen biologisk obalans. När folk kommer till mig och säger: ’Jag har en biokemisk obalans’, säger jag: ’Visa mig dina laboratorietester’. Det finns inga laboratorietester. Så vad är den biokemiska obalansen?” – Dr Ron Leifer, psykiater

 

”Alla psykiatriker har det gemensamt att när de fångas med kamera eller mikrofon, så kryper de ihop och erkänner att det inte finns något sådant som kemiska obalanser/sjukdomar, eller undersökningar eller test för dem. Vad de gör i praktiken är att de ljuger i vartenda ett av fallen, upphäver patienternas rätt till informerat samtycke och förgiftar dem under en täckmantel av ’behandling’. Det är rätt och slätt kriminellt.” –Dr Fred A. Baughman, Jr, barnneurolog

 

”Psykiatrin kommer med obevisade påståenden om att depression, bipolär sjukdom, ångest, alkoholism och en mängd andra störningar i själva verket skulle ha biologiska orsaker och förmodligen ett genetiskt ursprung ... Denna typ av tro på vetenskap och framsteg är häpnadsväckande, för att inte säga naiv och kanske rentav illusorisk.” –David Kaiser, psykiatriker

 

Även om ”det inte har rått någon brist på påstådda biokemiska förklaringar till psykiatriska tillstånd ... har inte en enda bevisats. Tvärtom faktiskt. I vartenda fall där man trott sig hitta en sådan obalans visade det sig senare vara fel.” – Dr Joseph Glenmullen, psykiater vid Harvard Medical School

 

”Teorierna vidhålls inte bara för att man inte har något som kan ersätta dem, utan också på grund av de är användbara då man förespråkar behandling med psykofarmaka.”  – Dr Elliot Valenstein, fil.dr, författare till Blaming the Brain

 

”Det finns inget blodprov eller annat biologiskt test för att utröna närvaron eller frånvaron av en psykisk sjukdom, så som det finns för de flesta kroppsliga sjukdomar. Om ett sådant test utvecklades skulle tillståndet upphöra att vara en psykisk sjukdom och skulle istället klassificeras som ett symtom på en kroppslig sjukdom.” – Dr Thomas Szasz, professor emeritus i psykiatri vid New York University Medical School, Syracuse

 

”Jag tror att allmänheten och psykiatrin själv måste inse att DSM-etiketter inte bara är värdelösa som medicinska ’diagnoser’, utan potentiellt kan åstadkomma stor skada – speciellt när de används som ett verktyg för att förvägra individer frihet, eller som vapen av psykiatriker som agerar som inhyrda torpeder för rättsväsendet.”  – Dr Sydney Walker III, psykiatriker

 

”Inga biokemiska, neurologiska eller genetiska markörer har hittats för ADD (Attention Deficit Disorder), trotssyndrom, depression, schizofreni, ångest, tvångsmässigt alkohol- och drogmissbruk, bulimi, spel, eller någon annan så kallad psykisk sjukdom eller störning.” – Bruce Levine, fil.dr, psykolog och författare till Commonsense Rebellion

 

”Till skillnad från medicinska diagnoser som ger en trolig orsak, lämplig behandling och förväntad prognos, är de störningar som ingår i DSM-IV sådant man kommit fram till genom kamratligt samförstånd.” – Tana Dineen fil.dr, kanadensisk psykolog

bottom of page