top of page

WHO Pressrelease

Ny WHO-vägledning syftar till att sätta stopp för kränkningar av mänskliga rättigheter inom mentalhälsovården

WHO Pressrelease

Globalt sett fortsätter majoriteten av mentalvården att tillhandahållas på psykiatriska sjukhus, och kränkningar av mänskliga rättigheter och tvångsmetoder är alltför vanliga. Men att tillhandahålla samhällsbaserad mentalvård som både respekterar mänskliga rättigheter och fokuserar på tillfrisknande visar sig vara framgångsrikt och kostnadseffektivt, enligt ny vägledning som nyligen släppts av Världshälsoorganisationen WHO.

WHO Guidance
.pdf
Download PDF • 2.24MB

Mentalvård som rekommenderas i den nya vägledningen bör vara lokaliserad i samhället och bör inte bara omfatta mentalvård utan också stöd för det dagliga livet, såsom att underlätta tillgången till boende och kopplingar till utbildning och arbetsförmedlingar.


WHO:s nya "Guidance on community mental health services: promoting person-centred and right-based approaches" bekräftar vidare att mentalvård måste grundas på en mänsklig rättsbaserad strategi, som rekommenderas av WHO:s omfattande handlingsplan för mental hälsa 2020-2030 godkänd av Världshälsoförsamlingen i maj 2021.


Mycket snabbare övergång till omgjorda mentalvårdstjänster krävs


"Denna omfattande nya vägledning (Vägledning om samhällsbaserad mentalvårdstjänster: främjande av personcentrerade och rättsbaserade tillvägagångssätt) ger ett starkt argument för en mycket snabbare övergång från mentalvårdstjänster som använder tvång och nästan uteslutande fokuserar på användning av medicin för att hantera symtom på psykiska hälsotillstånd, till ett mer holistiskt synsätt som tar hänsyn till de specifika omständigheterna och individens önskemål och erbjuder en mängd olika tillvägagångssätt för behandling och stöd, säger Dr Michelle Funk från Institutionen för mental hälsa och substansanvändning (the Department of Mental Health and Substance Use), som ledde utvecklingen av vägledningen.


Sedan Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Convention on the Rights of Persons with Disabilities) (CRPD) antogs 2006, har ett ökande antal länder försökt reformera sina lagar, policyer och tjänster relaterade till mentalvård. Men hittills har få länder etablerat de ramar som är nödvändiga för att möta de långtgående förändringar som krävs av internationella människorättsstandarder. Rapporter från hela världen visar att allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter och tvångsmetoder fortfarande är alldeles för vanliga i länder med alla inkomstnivåer. Exempel är tvångsintagning och tvångsbehandling; manuell, fysisk och kemisk begränsning; ohygieniska levnadsförhållanden; och fysisk och verbala övergrepp.


Majoriteten av statens budget för mental hälsa går fortfarande till psykiatriska sjukhus

Enligt WHO:s senaste uppskattningar spenderar regeringar mindre än 2 % av sina hälsobudgetar på mental hälsa. Merparten av de rapporterade utgifterna för mental hälsa tilldelas psykiatriska sjukhus, förutom i höginkomstländer där siffran är cirka 43 %.

Den nya vägledningen, som i första hand är avsedd för personer med ansvar för att organisera och leda mentalvården, presenterar detaljer om vad som krävs inom områden som mentalvårdslagstiftning, policy och strategi, tjänsteleverans, finansiering, arbetskraftsutveckling och civilsamhällets deltagande i för att mentalvården ska följa CRPD.

Den innehåller exempel från länder däribland Brasilien, Indien, Kenya, Myanmar, Nya Zeeland, Norge och Storbritannien på samhällsbaserade mentalvårdstjänster som har visat god praxis när det gäller icke-tvingande metoder, samhällsinkludering, respekt för människors lagar och kapacitet (dvs. rätten att fatta beslut om sin behandling och sitt liv).


Tjänsterna inkluderar krisstöd, mentalvårdstjänster som tillhandahålls inom allmänna sjukhus, uppsökande tjänster, understödda boendemetoder och stöd från kamratgrupper. Information om finansiering och resultat av utvärderingar av de tjänster som presenteras ingår. Kostnadsjämförelser som tillhandahålls visar att de samhällsbaserade tjänsterna som visas upp ger goda resultat, föredras av tjänsteanvändare och kan tillhandahållas till jämförbara kostnader som vanliga mentalvårdstjänster.

"Omvandlingen av tillhandahållandet av mentalvårdstjänster måste dock åtföljas av betydande förändringar inom den sociala sektorn", säger Gerard Quinn, FN:s särskilda rapportör för rättigheter för personer med funktionsnedsättning. "Tills det händer kommer den diskriminering som hindrar människor med psykiska tillstånd att leva ett fullvärdigt och produktivt liv att fortsätta."

 

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu


Den internationella övervakaren av psykiatrin

Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Box 6039 , 129 06 Hägersten


Comments


imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page