top of page

WHO och FN kräver stopp för övergrepp och psykiatriska tvångsmetoder. Bör psykiatrin skrotas?


Tiotusentals personer tvångsvårdas inom EU (The Lancet)


Var 40:e sekund tvångsintas någon på en psykiatrisk institution; varje år elchockas en miljon människor, många under tvång; 120 miljoner människor använder psykiatriska droger, av vilka 25 miljoner är barn. Bara i år håvar läkemedelsindustrin in 300 miljarder kronor i global försäljning av psykofarmaka med en förväntad ökning på 8,4 % till år 2025. (1) Och ändå kan psykiatrin inte påstå att de har botat en enda person.


Däremot kan man påstå att psykiatrin har begått otroliga övergrepp på patienter under de 150 år den existerat.


Man har slängt patienter i en ormgop, i en säck med rödmyror, satt dem i snurrstolar tills näsan sprang i blod (uppfinnare Darwins farfar), överraskningsbad, iskalla bad, utsatta för hårda vattenstrålar. Fastkedjade, piskade, lobotomerade, opererat bort vartenda möjliga organ i kroppen samt alla tänder (USA); gett dem seg kola som gav dem hål i varenda tand (ursprunget till dagens tandvård), drogat ner dem, gett dem kardiazol-, insulin- och elchocker. Och när inte det hjälpte, tvångssteriliserade (30 000) och eutaniserade dem. I Tyskland tog psykiatrin död på över en kvarts miljon mentalpatienter och förståndshandikappade (T4-projektet). Och det skedde flera år innan judeutrotelsen påbörjades. Psykiatriker var senare konsulter vid utrotningslägren, experter som de var vid massdöd. De uppfann gaskamrarna (kamouflerade duschar). KMR avslöjade att eutanasi även pågick på mentalsjukhus i Sverige under samma tid.


Dagens fastspänningar sker modernt och effektivt – ingen kommer undan.


Men det är som denna historia inte existerat. Det här pågår ju inte längre säger vän till psykiatrin. Nej, men det beror inte på psykiatrin som aldrig reformerats ordentligt. Det beror på omgivande krafter, föreningar likt KMR som kontinuerligt avslöjar övergreppen. För övergreppen fortsätter, om än mer subtilt. Eller kanske inte alltid så subtilt. Men nu är det inte bara kroppen som det begås övergrepp på. Nu är det själen.


Ewa Fröling har nyligen kommit ut med boken ”Att störa ett väsen”. Det är en svidande uppgörelse med svensk psykvård. Den bygger på hennes egna erfarenheter inom psykiatrin.

– Jag kränktes och möttes med förakt. Jag såg fogliga medpatienter gå under i behandlingen. Psykvården är dålig, berättar hon i ett TV-program i augusti i år.


Patienter med självskadebeteende låstes in på rättspsyk tillsammans med gravt kriminella i Sundsvall och fick bära tvångshandskar dygn efter dygn. Socialstyrelsen förklarade detta olagligt – först när SVT uppmärksammade det.


Vi som arbetar inom KMR har i många år kommit i kontakt med anhöriga och förtvivlade patienter som utsatts för sexuella övergrepp i samband med "vård". I början på 90-talet krävde vi att Socialstrelsen skulle verka för en lagändring, där det var förbjudet att ha sexuellt umgänge med patient. Den lagen gick igenom kort efter. Men de sexuella övergreppen fortsätter på psyk.


Läs en brutal skildring av hur psykiskt störd personal inom den psykiatriska vården i Stockholm väljer ut en sårbar och ensam patient för att tillfredsställa sina perverterade lustar.


Länsstyrelsen har publicerat rapporten ”På tal om mänskliga rättigheter”. Rapporten beskriver vad två av FNs granskningsorgan tycker om det svenska arbetet för mänskliga rättigheter i stort. Psykiatrin får svidande kritik. Tvångsmedicinering och tvångs-ECT är faktiskt förbjudna. I princip är psykiatrin ett stort övergrepp (enligt psykiatriprofessor Thomas Szasz, medgrundare till KMR).


Skadorna från ECT kan vara enorma.

• Agnetha från Skaraborg dog efter en serie elchocker hon fick för sin depression – mot sin vilja. Hon dog av epilepsianfall som utvecklades efter elchockerna.

• En annan patient från samma sjukhus begick självmord efter en serie elchocker.

• Stures fru dog efter 15 elchocksbehandlingar. Annette mådde väldigt dåligt och kunde varken äta eller sova. Psykiatrin brakade på med elchocker tills hon avled.

• 34% ökad dödlighet efter ECT-behandling, enligt en rapport från Socialstyrelsen, som de inte längre vill kännas vid. Men vi har en kopia.


Skadestånd

• För ett par år sedan fick Region Stockholm betala över två miljoner kronor till en kvinna som blivit totalt handikappad efter en serie elchocker, med stora minnesluckor, och dessutom våldtagen av en vårdare som även gick in och läste hennes journaler.

• En patient hade blivit injicerad 28 gånger med antipsykotika – mot sin vilja. Han stämde staten och fick skadestånd.


Autentisk bild av en tvångsinjicering


Enligt Länsstyrelsens rapport är ”tvångsmedicinering … och andra övergrepp på hälsan” egentligen förbjudna. FN:s kommitté vill se att all tvångsbehandling i Sverige följs upp samt öka tillgången på alternativ behandling. Men det görs inte.


Antalet tvångsåtgärder noterades för första gången(!) år 2010. Då tvångsvårdades 22% av 52 000 patienter. (11 440)

2013 tvångsvårdades 10 709 personer i hela Sverige.

2016 tvångsvårdades det 12 000 personer.

2017 tvångsvårdades 11 593, varav:

• Antal fastspänningar: 3482

• Isolering: 3522

• Totalt tvångsåtgärder: 8977

2019 utfördes det 13 604 tvångsåtgärder i form av tvångs-ECT, tvångsmedicinering, fastspänning, isolering.

(Inga uppgifter efter detta)


Polisen hinner faktiskt inte med sina vanliga uppdrag då det är så många hämtningar till psykiatrisk tvångsvård av polis, larmade stockholmsspolisen om.


Livsfarligt att vårdas på psyket

Och är det inte övergrepp genom behandling så är det närmast livsfarlig att vistas på psyket. SVT har granskat psykiatriska kliniker. Flera patienter har våldtagits och utsatts för mordförsök av andra patienter. Anorektiker har placerats på samma avdelning som grovt kriminella.


Övergrepp på barn och unga

Om än värre, så har SIS, Statens Institutionsstyrelse fått svidande kritik i en rapport från oktober 2021, alltså förra året, om hur det går till när barn och unga blir isolerade på statliga ungdomshem, vad man kallar avskiljningar. Det är Barnrättsbyrån som i rapporten ”…och jag kunde inte andas” hävdar att personal på statliga ungdomshem, utsätter barn och unga omfattande och farligt våld vid avskiljning, dvs. in i en isoleringscell. Men det sker under regelvidriga förhållanden. Granskningen av 1788 fall mellan 2019 och 2020 visar att i 80 procent av fallen blir de unga nedtryckta mot golvet, vilket innebär att de får andningssvårigheter, och dödsfall har inträffat med denna metod. Ett vittnesmål som även gett underlag till rapportens namn:

”Jag ligger på golvet. Tre män håller fast mig i mina armar och ben. Jag får panik, skriker: ’Släpp mig!’ Jag försöker för mitt liv att ta mig loss. Men ju mer jag kämpar, desto hårdare blir greppen. De säger att jag ska lugna mig, men jag kan inte. Det gör ont överallt och jag kan inte andas.”


Men detta är definitivt inte en nyhet. Redan 2013 rapporterade Socialstyrelsen om omfattande övergrepp och gigantisk neddrogning med psykiatriska droger. SR intervjuar Linda, 20 år, som berättar att hon fått antidepressiva sedan hon var tio år. ”Det var tillfällen då jag var uppe i åtta till tio tabletter om dagen. Det var som de gjorde mig till en zombie. ”

Barnen dog oftare i förtid. KMR granskade vidare och fann att barn som hamnade på hem för vård och boende fick 20 gånger (!) mer psykdroger än andra barn.


WHO fördömer dagens tvångspsykiatri

WHO har släppt en fördömande rapport som slår hårt mot tvångsmässig psykiatrisk praxis, och som rapporten säger "är genomgripande och används allt mer i flera länder runt om i världen, trots bristen på bevis för att det erbjuder några fördelar, och de betydande bevisen för att de leder till fysisk och psykisk skada och till och med död.”[2] Rapporten pekar på FN: s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD) som i huvudsak kräver ett förbud mot” tvångsinläggning på sjukhus och tvångsmässig behandling. ”[3]


WHO pekar i rapporten på en rad FN riktlinjer och resolutioner om mänskliga rättigheter som uppmanar länderna att ta itu med ”olaglig eller godtycklig institutionalisering, övermedicinering och behandlingsmetoder [sett inom området mental hälsa] som inte respekterar ... autonomi, vilja och preferenser.” [4] Människor som utsätts för tvångsmetoder rapporterar känslor av avhumanisering, vanmakt och att de inte respekteras, säger WHO vidare. [5]


Många länder tillåter att elchocker ges till patienter mot deras vilja, vilket utgör tortyr, vilket FN-organ klart har uttalat att så är fallet. WHO-rapporten lyfter specifikt fram problemet med att "tvångsmetoder används i de fall då de är föreskrivna i de nationella [eller statliga] lagarna i länder." [6]


Irland förbjöd i december 2015 tvångsmässiga elchocker.


Flertalet artiklar i dagspressen har påvisat stora brister inom den psykiatriska vården som bland annat handlat om långa väntetider, stor personalomsättning, övergrepp och flertalet självmord i samband med psykiatrisk vård.


Vidare är tvång "inbyggt i mentalhälsosystem, inklusive inom yrkesutbildning, och förstärks genom nationell mentalhälso- och annan lagstiftning." [7]


WHO ser samhällspsykiatri, med ett flertal samarbetande instanser i samhället, såsom läkare, bostads-, arbetsförmedling, socialen m.m., som ett alternativ till avskräckande sjukhusvistelse och det biomedicinska tvånget – psykdroger, elchock och psykokirurgi – för att behandla människors emotionella och mentala problem. Detta skulle kräva en massiv tillförsel av resurser. Kontrollerna finns dock inte för att förhindra missbruk inom psykiatrin i samhället. Större ansvarsskyldighet, inklusive straffrättsliga påföljder, behövs


Individen skall själv få bestämma över sin kropp och hälsa

Artikel 14 i konventionen för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter ger individen rätt att åtnjuta bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa. Den rätten handlar om att individen själv skall få bestämma över och kontrollera sin kropp och hälsa. Tvångsmedicinering, riskfyllda experiment och andra övergrepp på hälsan förbjuds.


Skall då ingen tvångsvård få förekomma?

Vi har redan en lagstiftning som skisserar de något luddiga gränserna; risk för skada och behov av behandling. Troligtvis protesterar ingen mot detta. Debatten handlar istället om hur det skall ske, och om psykiatrin är kompetent att klara dessa gränser och i så fall utan övergrepp på personens kropp och integritet. Hittills har de inte klarat detta.


Skrota psykiatrin?

Regeringens tidigare psykiatrisamordnare Anders Printz gick ut i media 2016 med ett uttalande om att den psykiatriska vården ”utvecklats uppifrån” och inte utifrån patienter och anhöriga. Reformeringar hjälper inte. Han menade att hela den svenska psykiatrin behöver skrotas och byggas om från början.


Referenser:

[2] “Guidance on Community Mental Health Services: Promoting Person-Centered and Rights-Based Approaches,” World Health Organization, 10 June 2021, p. 8, https://www.who.int/publications/i/item/9789240025707 (to download report)

[3] Ibid., p. 4

[4] Op. cit., World Health Organization, p. 5

[5] Ibid., p. 8

[6] Op. cit., World Health Organization, p. 8

[7] Ibid., p. 8


 

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu


Den internationella övervakaren av psykiatrin

Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Box 6039 , 129 06 Hägersten


Comments


imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page