top of page

Psykiatrisk forskning

Frågan är vilka som egentligen är psykiskt störda

Världsdagen för psykisk hälsa (World Mental Health Day) infaller varje år den 10 oktober. Syftet är att öka medvetenheten om frågor kopplade till psykisk hälsa i hela världen. Vi ifrågasätter och ökar medvetenheten om psykiatrisk kompetens och existensberättigande.


Psykiatrin har spenderat 100 miljoner kronor på forskning på möss, fiskar och apor; 16 miljoner kronor på att studera elektriska ålars beteende; 15 miljoner för att studera norska råttungar; 30 miljoner för att studera depression hos sångfåglar och 127 miljoner för att studera gnagare för att förstå varför barn blir deprimerade – men misslyckas totalt med att hitta orsaken till depression och psykisk ohälsa.


Under de senaste 75 åren har många miljarder slösats bort på att studera hjärnan i ett fåfängt försök att förstå mänskligt beteende när inte en enda psykisk störning – än mindre en kemisk obalans – fysiskt kan identifieras som existerande i eller orsakas av hjärnan.


Faktiskt ända sedan gamla grekernas tid har man letat efter orsaker till psykiskt lidande i olika delar av kroppen, det har varit gallan, hjärtat och obalans i de fyra kroppsvätskorna: blod, slem samt gul och svart galla. Psykiatrin har inte avancerat nämnvärt, för idag letar man fortfarande i hjärnan och hävdar att det är obalans i kemikalierna. Nu har den myten avslöjats som falsk, men fortfarande insisterar man på att psykiska störningar kommer från hjärnan. Än har man inte hittat ett enda bevis för detta, trots otaliga experiment på människor och djur till oändliga kostnader och lidande.


Man kan se det på resultaten. Ingen blir bättre och den psykiska ohälsan bara ökar.


Internationella KMR (CCHR) har spårat forskning och utgifter i USA. Allting är ju extremt där, men kan absolut relateras till andra länder, även Sverige (psykiatriker här blåste marijuanarök på råttor och fann att ryggen blev varm). Läs om experiment på zebrafiskar, gnagare, sångfåglar och ödlor för att förstå psykiskt lidande – hos människan!


Bakgrunden till dessa djurexperiment är att psykiatrin anser människan vara ett själlöst djur utan fri vilja. De kanske vill ha det så, men om man definierar själva ordet psyk-iatri så betyder det läkandet av själen. Och den är inte kroppen eller hjärnan.


CCHR International har skickat officiella brev till organisationer och federala samt internationella myndigheter som övervakar psykiska hälsofrågor, inklusive psykiatrisk forskning, och kräver att de tar bort allt från sina webbplatser om att en kemisk obalans i hjärnan ligger till grund för psykiska störningar. Detta efter en studie som publicerades tidigare i år i den medicinska tidskriften Molecular Psychiatry där forskare vid University College London (UCL) drog en rungande slutsats att det inte finns något orsakssamband mellan en påstådd "kemisk obalans" i hjärnan och depression. Vilket blev en av de mest delade artiklarna bland 21 miljoner på internet med över en miljon läsningar redan en vecka efter publicering. [1]


Samtidigt har CCHR granskat skattebetalarnas utgifter för psykiatrisk forskning och funnit mer än 10 miljoner dollar (100 miljoner kronor) bara under år 2022 som National Institute of Mental Health (NIMH)** har avsatt till forskning av hjärnfunktionen hos gnagare, djur, sångfåglar och fiskar ­– i ett försök att förstå mänskligt beteende. Någon som kan förstå det?


I brevet, som skickats till byråer som NIMH, står det att "det psykiatriska samfundet visste för länge sedan att historien om depression med låg serotoninhalt var osann, men berättade för allmänheten annat, vilket skapade en falsk tro som många miljoner patienter agerade på. Detta är inte bara ett misslyckande med att ge patienter den information som behövs för att göra ett ’informerat val’, utan ur juridisk synvinkel är det här ett fall där en patient ljugits för – konsumentbedrägeri. Den lögnen får inte längre förevigas.”


Brevet kolliderar med miljardtals kapitalintresserade dollar som fortfarande spenderas på att försöka "bevisa" idén att en teori om kemisk obalans styr våra liv.


Inom psykiatrin ses allt från själen till mänskliga känslor och beteende felaktigt som hjärnbaserat, vilket kräver kemiska eller elektriska "interventioner" för att kontrollera men aldrig bota problemen med sjuka individer.


Vi ifrågasätter varför skattebetalarnas pengar fortfarande slösas bort på studier som följer denna eller liknande teorier. År 2022 gav NIMH 317 894 dollar till forskare som studerade möss för en "molekylär grund för etiologin (orsak) till depressiva sjukdomar" och hävdade att "manifestationen av depression tros bero på obalansen av neurotransmittorer i hjärnan."


Som Robert Lanza, M.D., Chief Scientific Officer vid Astellas Institute for Regenerative Medicine och adjungerad professor vid Wake Forest University School of Medicine, påpekade, erkänner det nuvarande vetenskapliga paradigmet inte livets andliga dimension.

"Vi får höra att vi bara är aktiviteten av kol och vissa proteiner; vi lever ett tag och dör" och (som psykiatriker antyder) "Allt man vet om "själen" kan man lära sig genom att studera hjärnans funktion."[2]


De har hållit på med detta sedan slutet av 1800-talet men inte kommit någonstans. Deras aktuella favoritidé, ”kemisk obalans i hjärnan” som hållit dem uppe i över 30 år föll i bitar nyligen. Nu har de ingen förklaringsmodell, bara droger för att döva problemen, som frodas under drogdimmorna, och som då och då slår ut i sanslöst våld.


För år 2022 begärde NIMH en budget på 2,2 miljarder dollar, en ökning med 107,7 miljoner dollar jämfört med räkenskapsåret 2021. NIMH främjar en massiv investering i genetisk forskning, inklusive insamling av mer än 2000 donerade hjärnor i ett försök att koppla samman biologiska mekanismer till "schizofreni."[3]


År 1999 var den årliga NIMH-budgeten $860 miljoner. Dagens budget är 157% högre, medan befolkningstillväxten bara var 21% under samma period.[4] Och den psykiska ohälsan mångfaldigt större.


Att enbart forska efter en biologisk grund för mänskligt lidande gynnar enbart 35 miljarder dollar per år i försäljning av psykiatriska läkemedel, då nya läkemedel endast utvecklas för att möta den biologiska inställningen till psykiska problem.

Sedan 1997, när försäljningen av psykofarmaka översteg 1,5 miljarder dollar, har det skett en ökning med 2233% i sådan försäljning.


Gnagare, fåglar, djur och finansiellt slöseri

Det finns en olycksbådande sida av psykiatrisk forskning som kräver allas vaksamhet.


CCHR avslöjar det massiva slöseri som finns inom psykiatrisk forskning. Många NIMH-anslag visade sig vara löjliga och slösaktiga - allt finansierat på skattebetalarnas bekostnad.


För att försöka förstå mänskligt beteende spenderade NIMH 1 505 326 dollar för att undersöka beteendet hos norska råttungar i 21 år; en 30-årig studie genomfördes om fåglars "vokalinlärning" till en kostnad av $3 156 044. En annan 11-årig studie som kostade $1 395 953 undersökte "hjärnbasen för röstkommunikation" hos sångfåglar och "vokala signaler i hjärnan hos zebrafinkar."


Ett $771 805, 15-årigt forskningsprojekt kallat "Psychobiological Studies of Reproductive Behavior" studerade whiptail-ödlor för att få insikt i "hur gener och miljö interagerar i utvecklingen av beteende." Elektriska fiskars beteende studerades i 21 år till en kostnad av $1 631 035.


Mer än 20 år senare har saker och ting inte blivit bättre. Ett urval av cirka 20 NIMH-finansierade mentala hälsorelaterade studier enbart under 2022 visar att över 10,6 miljoner dollar tilldelades för att studera möss, zebrafiskar, fåglar och apor. Mycket av det är ett försök att koppla hjärnceller och aktivitet till mänskligt beteende.


Vissa av studierna gör fördömande erkännanden av tidigare upptäckter för att motivera sin finansiering, som att nuvarande mediciner för depression "till stor del upptäcktes av en lyckoträff och agerar ospecifikt, vilket leder till oönskade biverkningar förutom underoptimal effektivitet." 71 992 $ tilldelades för att studera möss för att förbättra detta.


En annan studie konstaterade att "endast 60-70% av patienter med egentlig (major) depression svarar på antidepressiva, och de som svarar har bestående funktionsnedsättningar och återfall." På grund av detta misslyckande studeras de hjärnförändringar som är förknippade med "ångest/depressionsliknande beteende" hos möss.


Några av de andra löjliga studierna inkluderar:

• $3 167 713: Forskare kommer att tackla de "vetenskapliga utmaningarna genom experiment mellan arter (möss, icke-mänskliga primater och människor) och enheter av analyser (gener, molekyler, celler, kretsar, fysiologi, beteende och självrapportering) i "närmande-undvikande beteenden och i sjukdomsfysiologin för depression och ångestsyndrom."


• $687 798: Att studera alla neurala mekanismer kopplade till sociala interaktioner genom att observera detta hos arter, såsom fåglar, fladdermöss, gnagare, hunddjur (köttätande djur som inkluderar vargar, schakaler, rävar, prärievarg och tamhund), katter, hästdjur (hästar) och primater (apor).


• 681 098 $: Makaker (medelstora, huvudsakligen skogslevande apor) kommer att placeras i ett stort bursystem där de kommer att utföra en födosöksuppgift där de naturligt går igenom olika beteenden. Forskare kommer sedan att koppla dessa med hjärnaktivitet till att bättre förstå beteendekontroll.


• $249 000: Att studera de teoretiska funktionerna hos "schizofreni-associerade gener" med hjälp av zebrafisk som modellsystem.


• $540 419: Att studera möss för att avslöja orsakssamband mellan hjärnans mekanismer och beteende, "för att förbättra diagnostik, förebyggande och behandlingsstrategier inom psykiatrin."


• $438 223: Att studera beteenden hos sångfåglar för att bättre förstå depression, ångest och autismspektrumstörningar.[5] Detta följer på en annan studie 2021 av vitstrupig sparv, en vanlig nordamerikansk sångfågel, för att koppla gener till socialt beteende till en kostnad av $269 150.


• $756 552: En studie av zebrafisk för att förstå autismspektrumstörning.


• $387 500: Möss i bur studerades för beteendeförändringar som påminner om hög ångest, depression och social minnesförlust. "De nya insikterna kommer att hjälpa till att utveckla terapeutiska strategier för psykisk ohälsa."


• 127 710 $: Tillämpning av gnagarmodeller för att studera varför "en del barn med hög risk för depression utvecklar en störning, medan andra förblir psykopatologifria", så att "nya interventioner mot depression kan utvecklas" eftersom "De neurobiologiska och genetiska mekanismer som leder till deras sårbarhet eller motståndskraft fortfarande är oklara."


• $248 949: För att avgöra varför "flera psykiatriska störningar kan försämra beslutsfattande". Under konflikter, ska en "konfliktuppgift" tillämpas på "törstiga, fritt agerande möss" för att "aktivt välja mellan att söka vattenbelöning eller undvika bestraffning från en signalerande fotspark genom att förflytta sig till en säkerhetsplattform."


• 247 791 $: Använda "optisk avbildning av agerande zebrafiskar" i hopp om att få kunskap för att utforma nya behandlingar för vanliga psykiatriska störningar.


• $175 036: Möss valdes ut för att studera orsakerna bakom motgångar i barndomen, såsom försummelse och övergrepp som riskfaktorer för självmord.


Under de senaste 75 åren har många miljarder dollar slösats bort på att studera hjärnan i ett försök att förstå mänskligt beteende när inte en enda psykisk störning – än mindre en kemisk obalans – fysiskt kan identifieras som existerande i eller orsakas av hjärnan.


Allmänheten har förletts att tro att en diagnos av en psykisk störning är detsamma som en medicinsk diagnos av sjukdom, vilket inte stämmer. Detta är allmänt känt bland psykiatriker, men inte något de erkänner, helt enkelt för att det är grundbulten som hela psykiatrin bygger på. Faktum är att de psykiska störningar som ingår i psykiatrins Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) har avgjorts av psykiatriker som röstar genom handuppräckning(!) om vad de anser eller inte anser vara en psykisk störning.


Psykiatern Allen Frances, ordförande för DSM-IV Task Force bekräftade:

"Det finns inga objektiva tester inom psykiatrin - inga röntgen-, laboratorie- eller undersökningsfynd som definitivt säger att någon har eller inte har en psykisk störning..."[ 6]


Det är med andra ord inget fysiskt.


Till och med Thomas Insel, tidigare chef för NIMH, medgav:

"Till skillnad från våra definitioner av hjärtsjukdom, lymfom (tumör i lymfsystemet) eller AIDS, så är DSM-diagnoserna baserade på en konsensus om kluster av symtom, inte någon objektiv laboratorieåtgärd."[7]


Efter decennier av att studera insekter, däggdjur, fåglar och fiskar i ett försök att förstå mänskligt beteende och känslor, har NIMH visat sig vara ett otvetydigt misslyckande i att uppnå förebyggande, diagnos och behandling av "psykiska störningar."


CCHR har skrivit till NIMH som en av organisationerna och krävt att de tar bort alla hänvisningar till lögnen om den kemiska obalansen från sin webbplats. Den bör också sluta finansiera forskning om detta eller versioner av det.


1999 kommenterade psykiatern David Kaiser:

"Det har slått mig med våldsam ironi att psykiatrin bokstavligen har tappat förståndet (lost their mind) ... området har gått in i ett slags vanföreställning, vars huvudsakliga grundsatser består av en särskilt skadlig biologisk determinism och en pseudovetenskaplig förståelse av mänsklig natur och psykisk sjukdom.”[8]


FN:s särskilde rapportör för allas rätt till hälsa, Dainius Pūras, har krävt en förändring i mentalvården runt om i världen, och uppmanar länderna och psykiatriker att agera med mod för att reformera ett krisdrabbat system som bygger på föråldrade attityder. Han anser att den nuvarande modellen inte fungerar och att ”mentalhälsan är i händerna på ”biomedicinska dörrvakter.”

”Det finns nu otvetydiga bevis på misslyckandena i ett system som förlitar sig för tungt på den biomedicinska modellen för mentalvård, som innebär en överdriven användning av psykofarmaka, och ändå fortsätter dessa mönster”.


Inget har förändrats. Psykiatrins misslyckande på forskningsmarknaden indikerar starkt ett behov av att stänga NIMH-plånboken. NIMH och andra mentalvårdsmyndigheter, finansierade av skattebetalarnas pengar, måste också hållas ansvariga för att ge konsumenter vilseledande information, som att en kemisk obalans eller hjärnans "dysfunktion" är orsaken till mentalt lidande.


Och då har vi inte ens pratat om tusentals djurs lidande.


* NIMH, National Institute of Mental Health, är USA:s största federala institut för forskning av mentala störningar.


Referenser:

[1] Moncrieff, J. et al, “The serotonin theory of depression: a systematic umbrella review of the evidence,” Molecular Psychiatry, July 20, 2022,

[2] Robert Lanza, MD, “Does The Soul Exist? Evidence Says ‘Yes’: New scientific theory recognizes life’s spiritual dimension,” Psychology Today, 21 Dec. 2011, https://www.psychologytoday.com/us/blog/biocentrism/201112/does-the-soul-exist-evidence-says-yes

[3] https://www.nimh.nih.gov/about/budget/fy-2022-budget-congressional-justification

[4] Erica Goode, “Tireless, Outspoken and Atypical, Mental Health Chief Rocks the Boat,” The New York Times, 15 June, 1999; 1999 population: 279,181,581; 2022 population: 338,289,857

[5] https://reporter.nih.gov/search/kn3-BHeUfE2VtD-GZLNvpg/project-details/1031199

[7] https://www.cchrint.org/psychiatric-disorders/psychiatristsphysicians-on-lack-of-any-medicalscientific-tests/; Christopher Lane, “The NIMH Withdraws Support for DSM-5: The latest development is a humiliating blow to the APA,” Psychology Today, 4 May 2013, https://www.psychologytoday.com/us/blog/side-effects/201305/the-nimh-withdraws-support-dsm-5

[8] David Kaiser, M.D., “Commentary: Against Biologic Psychiatry,” Psychiatric Times, Dec. 1996, https://www.psychiatrictimes.com/view/commentary-against-biologic-psychiatry

 

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu


Den internationella övervakaren av psykiatrin

Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Box 6039 , 129 06 HägerstenKommentare


imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page