top of page

Ny forskning: Psykiatriska diagnoser skadar hälsan


Närmare två av tio (20%) i Europa och USA har en psykiatrisk diagnos. Nu visar svensk forskning att en psykiatrisk diagnos vid 18 års ålder minskar hälsotillståndet drastiskt hos personen. Mellan 18 och 30 års ålder ökar dödsfall, sjukhusvistelse och sjukfrånvaro såväl som arbetslöshet samt risken för att förbli ogift samt skilsmässa. En stor anledning till detta är stigmatisering och psykiatriska droger. Det är inte ”den underliggande sjukdomen” som psykiatrin påstår. Det är diagnosen som stigmatiserar, omyndigförklarar och mer eller mindre dumförklarar folk.


Hur påverkar det patienterna att få en psykiatrisk diagnos? Svensk forskning har belyst detta. Forskarna följde svenska män födda under perioden 1971 - 1983 som stod på gränsen till en psykiatrisk diagnos. Vissa läkare gav psykiatriska diagnoser medan andra läkare inte gav diagnoser. (1)


Uppföljningen visade att de män som fått diagnoser hade högre sannolikhet för dödsfall, sjukhusvistelse, sjukskrivning, arbetslöshet och att förbli ogifta. Särskilt signifikant var antalet sjukdagar, som nästan fördubblades för de som fick diagnosen jämfört med de som inte fick diagnosen. Att diagnoser kan orsaka skada beror på att de leder till först och främst stigmatisering och sedan medicinering med skadliga psykoaktiva droger.


Nedan: statistiker om hälsotillstånd efter psykiatrisk diagnos
 

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu


Den internationella övervakaren av psykiatrin

Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Box 6039 , 129 06 HägerstenComments


imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page