top of page

Ny chockerande studie: 44 gånger större risk att begå självmord efter elchocker


Psykiatriker hävdar att elchocker kan förhindra självmord, men en ny studie visar tydligt att så inte är fallet. Tvärtom framkallar de självmord!

Denna och flera tidigare studier om elchocker och kraftigt ökade självmordsrisker förstärker kraven på ett allmänt och omedelbart förbud.


Sverige är ett av de länder som utför flest elchocker per capita i världen och flest elchocker i Europa. Om det beror på att vi har flest självmord må vara osagt, men värt att undersöka i belysning av denna och tidigare studier. Runt 4000 personer får 30-40 000 elchocker per år i Sverige.

En nyligen publicerad studie i Acta Psychiatrica Scandinavica fann att patienter efter att ha fått elchocker, löper 44 gånger större risk att dö av självmord än övriga befolkningen.[1] Denna studie lägger vikt vid patienters, anhörigas och experternas krav på att ECT ska förbjudas.


Jan Eastgate, ordförande för Citizens Commission on Human Rights International (CCHR), säger:

"Elektrochock är en brutal metod som administreras till över 100 000 amerikaner varje år, inklusive barn i åldrarna 0–5 år. Psykiatriker hävdar ofta att ECT kan förhindra självmord, men denna studie visar tydligt att så inte är fallet. Lägg till detta att elektrochock orsakar minnesförlust och hjärnskador, vilket kan göra personerna oförmögna och driva dem till sådan förtvivlan att de begår självmord.”[2]


Vår dotter tog sitt liv

Vår dotter tog sitt liv efter att ha blivit behandlad med ECT, hon blev 17 år. Det var hemskt att se en helt underbar och livlig person som vår dotter först bli helt tom och känslokall och senare ta sitt liv. Med all info som vi har i dag så hade vi aldrig gått med på ECT-behandling. Ansvarig läkare på BUP i Halmstad bestämde att vår dotter skulle få ECT och hon fick 10 st behandlingar. Hon hade inget fritt val utan blev påtvingad ECT. Informationen vi fick som föräldrar var att ECT skulle rensa bort det negativa i henne. Vi fick ingen information om risken för bestående minnesskador.” – Flickans föräldrar


Psykiatriker vet fortfarande inte hur ECT fungerar, vilken spänning som krävs eller hur många sessioner med ECT som ska utföras. Det är en fråga om ”trial and error” med människoliv.


Den senaste studien av forskare vid Århus Universitet i Danmark visar dock en sak – ECT ökar självmordsrisken markant. De använde ett rikstäckande register och identifierade alla patienter som påbörjade ECT mellan 2006 och 2016. Av patienter som fick elchocker dog 161 av självmord inom två år – elchockspatienter hade en avsevärt förhöjd självmordsfrekvens jämfört med den köns- och åldersmatchade övriga befolkningen.[3]


"Det är sällsynt att se självmordssiffror av den storleken i litteraturen”,skriver forskarna.


Det är sällan som patienter dör eller begår självmord direkt under eller omedelbart efter ECT. Men om det sker efter att de kommit ut från behandlingsrummet räknas ECT inte som orsak och rapporteras ej som sådant. Psykiatrin skyller då på ”den underliggande sjukdomen”, alltså på patienten.


Ett annat viktigt fynd var att risken att dö i självmord var särskilt förhöjd för personer som redan var suicidala – det utmärkande målet för ECT. Detta visar att ECT inte har en speciell självmordsförebyggande effekt för personer som löper störst risk.


Det finns ingen konsensus om att eller hur ECT skulle kunna minska psykiska problem. Proceduren resulterar i skadliga kognitiva effekter som kan pågå i månader eller till och med år, inklusive ihållande minnesförlust hos över en tredjedel av patienterna.


Detta bekräftas av en tidigare studie publicerad i Journal of Clinical Psychiatry 2022, att ECT inte minskar risken för självmord, i motsats till psykiatrins påståenden.

Studien visade att graden av självmord för dem som fick ECT var liknande för dem i kontrollgruppen.

• Frekvensen för dem som hade fått ECT var 137 dödsfall per 10 000 inom 30 dagar efter att de fått det och 804 per 10 000 inom ett år efter ECT.

• Dödsfrekvensen av självmord i kontrollgruppen som ej fått ECT var 138 per 10 000 på 30 dagar och 564 per 10 000 på ett år. [2]

ECT hjälper alltså ej mot självmord. Akut kan chocken avvärja för stunden för den nu förvirrade personen med minnesförlust, men absolut inte i längden.


Enligt studien från 2022 av psykologen John Read och psykiatriprofessor Joanna Moncrieff:

"Med WHO och FN som kräver ett paradigmskifte, bort från medikaliseringen av psykisk ohälsa, och med nya bevis om miljontals människor som kämpar för att bli av med antidepressiva medel och en pågående debatt om värdet och säkerheten av elektrokonvulsiv terapi (ECT), så verkar det lägligt att diskutera dessa två långvariga behandlingar som erbjuds oss av den biologiska psykiatrins ’medicinska modell’ när vi blir ledsna eller deprimerade." [4]


Antidepressiv slogan falsk

Joanna Moncrief orsakade en total skräll inom psykiatrin och övriga forskarvärlden när hon med kolleger i somras publicerade otvetydiga bevis för att depression inte orsakades av en kemisk obalans i hjärnan. Det var en ”slogan” påhittad av läkemedelsbolagen för att sälja mer antidepressiva.


I en intervju i WebMD sa Joanna Moncrieff:

”Slutsatsen är att vi verkligen inte har några bra bevis för att antidepressiva fungerar."

I en studie från 2018 publicerad i BJPsych Bulletin, sa Joanna Moncrief vidare:

"Patienter bör informeras om att det inte finns några bevis för att antidepressiva medel fungerar genom att korrigera en kemisk obalans, och att bevis tyder på att de inte ger någon märkbar fördel jämfört med placebo." [5]


Många medicinska experter bekräftar att det inte finns några medicinska tester (röntgen, blod- eller urinprov, MRI, etc.) som kan bevisa en fysisk källa till människors känslomässiga problem. [6]


Antidepressiva ger beroende och biverkningar, förutom självmord och våld. Och nu när ECT visar sig framkalla självmord har psykiatrin inga nya ”botemedel” – förutom LSD, ketamin, ecstacy, grodgift och hallucinogena svampar – på fullaste allvar.


Kanske vi inte bara behöver diskutera psykiatrins ”botemedel” – kanske det är dags att diskutera psykiatrins existens överhuvudtaget.


En studie från 2016 visade att antidepressiva fördubblar risken för skada relaterade till självmord och våld. Studiens författare menade att det även är troligt att antidepressiva ökar självmord i alla åldrar. (7)


En annan studie 2019 visade att vuxna som börjar med antidepressiva för depression är 2,5 gånger mer benägna att begå självmord jämfört med placebo. Och att antidepressiva ökar självmordsrisken i alla åldrar. (8)


Socialstyrelsen rekommenderar ECT och antidepressiva

Då skall man veta att Socialstyrelsens rekommendationer för behandling av depression i första hand är antidepressiva och när det inte fungerar (vilket det oftast inte gör, varmed psykiatrin skyller på patienten och kallar dem ”behandlingsresistenta”), så rekommenderas elchocker. Vid svår depression och självmordsrisk är ECT första valet.


Ytterligare en studie fann att risken för självmord var likartad hos patienter som behandlades med ECT och i en kontrollgrupp som inte fick ECT.

"ECT verkar inte ha en större effekt på att minska risken för självmord än andra typer av psykiatriska metoder som ges till patienter med liknande risk", skrev dr Watts och kollegor.


I en studie från september 2020 som granskade sjukhusdata från mellan 2006 och 2015, fann man liknande slutsatser. [9] Fynden, som publicerades i Journal of ECT, visade att av 14 810 ECT-patienter var 5,8 gånger fler benägna att ta livet av sig under året efter ECT än av de 58 369 patienter i kontrollgruppen som inte fick ECT. Forskarna konstaterade att det inte fanns några bevis för att ECT minskade risken för självmord. [10]


Med andra ord, ECT kunde inte förhindra självmord, och, extrapolerat från dessa fakta, kunde faktiskt utlösa självmord.


Påståenden från psykiatriska organisationer och myndigheter om att ECT är "livräddande behandling" och att antidepressiva medel korrigerar obalanserade kemikalier eller kemiska meddelanden i hjärnan, är så pass missvisande att det borde utgöra konsumentbedrägeri.


I ett kommande nyhetsbrev skall vi återge en rapport från Socialstyrelsen som visar att dödsfall efter ECT ökar med 34%. Den rapporten gömde de snabbt undan. KMR fick dock en kopia från forskaren/statistikern som utförde studien. De har vetat om detta i snart 30 år.


Ändå satsar politiker miljardbelopp på psykiatrin varje år. Som KMR:s samgrundare, psykiatriprofessor Thomas Szasz, sa: ”Psykiatrin är politik, inget annat än politik.”


Forskare som John Read har noterat att endast 11 placebokontrollerade studier av ECTs effekt någonsin har genomförts, och alla ägde rum före 1985. De flesta var små och fulla av partiska forskningsmetoder (till exempel var ingen av studierna ens dubbelblind). Dessutom, så visade enbart 4 av de 11 studierna att ECT var bättre än placebo (skenbehandling). Ingen frågade heller patienterna vad de tyckte. Inget uppskattande av livskvalitén efteråt. Studierna var små, i genomsnitt 37 personer. De hänvisas till fortfarande.


I ett pressmeddelande sa Read:

"Denna forskning är av den lägsta kvalitén av någon forskning jag har sett under min 40-åriga karriär."


I en nyligen genomförd studie drog Read och andra forskare, inklusive den välkände Harvard-forskaren Irving Kirsch, slutsatsen:

"Det finns inga bevis för att ECT är effektivt för sin målgrupp – äldre kvinnor, eller dess målgrupp för diagnostik – svårt deprimerade personer, eller för suicidala, människor som utan framgång har prövat andra behandlingar först, ofrivilliga patienter eller ungdomar." [11]


Read gick vidare:

"Med tanke på den väldokumenterade höga risken för ihållande minnesstörning är kostnads-nyttoanalysen för ECT fortfarande så dålig att användningen inte kan motiveras vetenskapligt eller etiskt."


Det faktum att elchocker inte förhindrar självmord utan även kan framkalla självmord och orsaka minnesförluster och hjärnskador är naturligtvis ett skäl till att ECT aldrig bör tvingas på patienter – en praxis som FN:s kommitté för tortyr har kallat tortyr.


Ingen skillnad

I skrivande stund publicerades en helt ny forskning om ”Sham-ECT” alltså då man jämför resultaten mellan en kontrollgrupp som fått ECT och en annan som inte fick det, men inte visste om det. Det var en stor dubbelblind studie som publicerades i The Lancet Psychiatry. Deltagare från 25 vårdcentraler i England deltog. Forskarna säger att det var den första studien om Sham-ECT för egentlig (major) depression. (12) Slutkommentaren var:

”Denna studie stödjer inte dess kliniska effektivitet [av ECT] i behandlingen av egentlig (major) depression.”


ALTERNATIV

Vad finns det då för alternativ? Det enda alternativet till att slå någon med en klubba i huvudet (ECT) är att inte göra det. Det enda alternativet till att droga ner någon med sinnesförändrande, beroendeframkallande, självmordsframkallande psykiatriska droger är att inte göra det.

Som professor Moncrieff visat så har kemisk obalans, och därmed hjärnan, inget att göra med depression. Att elchocka hjärnan är bara ett enda stort övergrepp.


Den verkliga källan till mentala störningar ligger i tidiga mentala och fysiska trauman; fysiska olyckor, förluster, mobbning samt senare händelser som påminner om dessa och håller dem vid liv. [13]


Patienter skall aldrig behöva få lyssna på argument om att ECT är "livräddande" eller förhindrar självmord och om de får höra detta bör de anmäla alla ansvariga psykiatriker, sjukhus, psykiatriska föreningar eller anhörigföreningar som förmedlar detta som ett faktum, då det utgör rent konsumentbedrägeri.


Den ultimata lösningen för att skydda patienter är att förbjuda denna föråldrade och skadliga praxis, säger KMR/CCHR, och på så sätt skydda patienternas liv. Om du känner någon vars mor, fru, syster eller far, bror, son, barn eller vän har dödats eller skadats av psykiatrisk "behandling", inklusive elektrochock, vänligen rapportera detta till KMR. Skriv under på upprop tillsammans med tusentals andra för att förbjuda elchocker på KMR.nu / https://www.forbjudelchockertillbarn.se/#1


Fler än 131 000 personer har undertecknat internationella KMR (CCHR) online-petitionen i USA för att förbjuda ECT. https://truthaboutect.org/contact/


Referenser:

Peter Simons, “ECT Does Not Seem to Prevent Suicide,” Mad In America, 17 Feb. 2023, https://www.madinamerica.com/2023/02/ect-does-not-seem-to-prevent-suicide/

[2] John Read, Ph.D., Joanna Moncrief, M.D., “Depression: why drugs and electricity are not the answer,” Psychological Medicine, Cambridge University Press, 1 Feb. 2022, https://www.cambridge.org/core/journals/psychological-medicine/article/depression-why-drugs-and-electricity-are-not-the-answer/3197739131D795E326AE6913720E6E37

[“ECT did not decrease risk for death by suicide compared with other mentalhealth care,” Helio, 20 Jul. 2022,https://www.healio.com/news/psychiatry/20220720/ect-did-not-decrease-risk-for-death-by-suicide-compared-with-other-mental-health-care

[3] Anders Spanggård, Christopher Rohde, Søren Dinesen Østergaard, “Risk factors for suicide among patients having received treatment with electroconvulsive therapy: A nationwide study of 11,780 patients,” Acta Psychiatrica Scandinavica, 29 Jan. 202, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/acps.135363

[5] Salynn Boyles, “Battle Brews Over Antidepressant Use,” Fox News channel, 15June 2005.

Joanne Moncrieff, “Against the stream: Antidepressants are notantidepressants – an alternative approach to drug action and implications for theuse of antidepressants,” BJ Psych Bulletin, Feb. 2018,https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6001865/

[6) “No Medical Tests Exist,” CCHR International,https://www.cchrint.org/psychiatric-disorders/no-medical-tests-exist/

[7] [11]https://www.cchrint.org/2016/10/19/antidepressants-double-suicide-violence/, Andreas Ø Bielefeldt, et al., “Precursors to suicidality and violence onantidepressants: systematic review of trials in adult healthy volunteers,” Journal of the Royal Society of Medicine, Oct. 2016, Vol. 109, No. 10, p. 381, http://jrs.sagepub.com/content/109/10/381.full.

[8] “New study: antidepressants significantly raise the risk of suicide in thetreatment of depression for adults,” Council for Evidence-Based Psychiatry, 25June 2019, http://cepuk.org/2019/06/25/new-study-antidepressants-significantly-raise-risk-suicide-treatment-depression-adults/

[10] Talya Peltzman, Brian Shiner, Bradley V Watts, “Effects of ElectroconvulsiveTherapy on Short-Term Suicide Mortality in a Risk-Matched Patient Population,” JECT, 2020 Sep;36(3):187-192, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32205732/

[11] John Read and Chelsea Arnold, “Is Electroconvulsive Therapy for DepressionMore Effective Than Placebo? A Sys tematic Review of Studies Since 2009,”Ethical Human Psychology and Psychiatry, Volume 19, Number 1, 2017,http://www.ingentaconnect.com/content/springer/ehpp/2017/00000019/00000001/art00002

 

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu


Den internationella övervakaren av psykiatrin

Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Box 6039 , 129 06 HägerstenComments


imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page