top of page

CCHR/KMR lovordar studie som motbevisar att "kemisk obalans" orsakar depression.


En historisk studie motbevisar att en "kemisk obalans" orsakar depression – en vetenskapligt meningslös teori som har vilselett konsumenter i långt över 30 år, samtidigt som den drivit upp försäljningen av antidepressiva läkemedel till över 15 miljarder dollar (150 miljarder kronor) per år.

– Jan Eastgate, President CCHR (KMR) International 22 juli 2022


(Huvudorganisationen Citizens Commission on Human Rights (CCHR) finns i USA och som i Sverige heter Kommittén för Mänskliga Rättigheter (KMR).


En avgörande studie har avslöjat en av de största marknadsföringskampanjerna för psykiatri i modern historia – att en "kemisk obalans i hjärnan orsakar depression" som kräver antidepressiva medel för att korrigera den.

Forskare vid University College London (UCL) granskade 17 stora studier publicerade under flera decennier och fann inga övertygande bevis som stödde den teorin.[1] Forskningen bekräftar vad CCHR/KMR har avslöjat sedan slutet av 1980-talet: teorin om kemisk obalans har alltid varit en marknadsföringskampanj utan grund i vetenskap. Faktum är att myten om kemisk obalans har hjälpt till att driva global försäljning av antidepressiva läkemedel till 15,6 miljarder dollar per år. I ljuset av studiens fördömande resultat, kallade media detta ett "15 miljarder dollar-fiffel".[2]


"Mental Health Watchdog [CCHR] tvingades säga "Vad var det jag sa!" om depressionens kemiska obalans"

– The European Times.”


Som The European Times kommenterade: "Det här är det mycket obekväma ögonblicket för alla de som ignorerade det eller försökte förlöjliga varningarna, där övervakaren av psykiatrin [CCHR/KMR] som har varnat för den här saken i minst 33 år, kunde berätta för dem: ”Vad var det jag sa!'”[2a]


Huvudforskaren professor Joanna Moncrieff sa: "Populariteten för teorin om "kemisk obalans" har sammanfallit med en enorm ökning av användningen av antidepressiva medel."[3]


Även om teorin går tillbaka till 1950-talet, användes den i slutet av 1980-talet för att lansera det första SSRI-antidepressiva medlet, Prozac (fluoxetin) som nästa "revolution inom mentalvårdsbehandling" och marknadsfördes i mer än 90 länder. År 2005 tog mer än 54 miljoner människor över hela världen antidepressiva medel för att behandla en obefintlig kemisk obalans.[4] Den siffran nästan fördubblades till 100 miljoner 2016.[5] I USA idag tar häpnadsväckande 45 miljoner amerikaner i alla åldrar antidepressiva läkemedel, varav 2,1 miljoner är i åldern 0-17, enligt statistik som CCHR erhållit från IQ Via dataspårning.


Studien, publicerad i Molecular Psychiatry, säger att allmänheten felaktigt har blivit förledd att tro att abnormiteter i serotonin eller andra biokemiska abnormiteter är ansvariga för deras humör. Tanken att depression är resultatet av en kemisk obalans har påverkat människors beslut om huruvida de ska ta eller fortsätta med antidepressiva läkemedel och "kan avskräcka människor från att avbryta behandlingen, vilket kan leda till livslångt beroende av dessa läkemedel."[6]


Forskarna varnar: ”I synnerhet är tanken att antidepressiva läkemedel fungerar på samma sätt som insulin för diabetes helt missvisande. Vi förstår inte exakt vad antidepressiva läkemedel gör med hjärnan, och att ge människor den här sortens desinformation hindrar dem från att fatta ett välgrundat beslut om huruvida de ska ta antidepressiva eller inte."[7]


Christopher Lane, Ph.D., författare till bloggen Side Effects beskrev studien som "ett avgörande slag mot serotoninhypotesen om depression."[8]


SSRI-antidepressiva medel, som Prozac, Zoloft och Effexor, har inget annat bevisat sätt att arbeta, sa professor Moncrieff och kollegor. "Tusentals lider av biverkningar från antidepressiva medel, inklusive allvarliga abstinenseffekter som kan uppstå när människor försöker stoppa dem, men förskrivningsfrekvensen fortsätter att stiga."


I en artikel publicerad i The Conversation den 21 juli 2022 rapporterade Moncrieff och forskarkollegan, Mark Horowitz, en av grundarna av ett företag som syftar till att hjälpa människor att säkert sluta med onödiga antidepressiva läkemedel i Kanada, fler risker: "Läkemedelsförsök visar att antidepressiva medel knappt är särskiljbara från placebo när det gäller att behandla depression. Antidepressiva medel verkar också ha en generaliserad känslodövande effekt som kan påverka människors humör, även om vi inte vet hur denna effekt uppstår eller mycket om det.”[9]


Vidare, "serotoninteorin om depression har varit en av de mest inflytelserika och omfattande undersökta biologiska teorierna om ursprunget till depression. Vår studie visar att denna uppfattning inte stöds av vetenskapliga bevis. Den ifrågasätter vidare grunden för användningen av antidepressiva läkemedel."


Lägg till detta, "De flesta antidepressiva som nu används antas verka via sina effekter på serotonin. Vissa påverkar även hjärnkemiskt noradrenalin. Men experter är överens om att bevisen för inblandning av noradrenalin i depression är svagare än för serotonin." SNRI-antidepressiva medel inkluderar desvenlafaxin (Pristiq); duloxetin (Cymbalta), levomilnacipran (Fetzima) och nenlafaxin (Effexor XR).


”Pillerförskrivande psykiatriker har varit medvetna i åratal om att depression inte orsakas av låga serotoninnivåer, trots det fortsätter de att förskriva pillren”, sa Dr. Jonathan Raskin, professor i psykologi från State University of New York, till media.[10]


Den desinformation som ges konsumenter tas upp i en annan studie som professor Moncrieff också forskar om. Publicerad i april 2022 i SSM-Mental Health och med titeln "Är den kemiska obalansen en ’urban legend’ [vandringssägen]"? Forskare granskade mycket citerade recensioner av orsakerna till depression, många refererade artiklar som diskuterade depression och serotonin samt flera läroböcker publicerade mellan 1990 och 2012. Alla läroböcker som undersöktes och nästan alla akademiska artiklar stödde teorin om kemisk obalans trots bristen på bevis: "Fynden tyder på att serotonin-teorin stöddes av det professionella och akademiska samhället", skrev författarna. "Analysen tyder på, trots protester om motsatsen, att professionen har ett visst ansvar för spridningen av en teori som inte stöds empiriskt och massiva utskrivandet av antidepressiva medel som den har inspirerat."[11] Detta var som svar på "ledande psykiatriker som antydde att teorin om kemisk obalans var en "urban legend" som aldrig togs på allvar av den psykiatriska professionen." Men de nuvarande bevisen visar att "denna ståndpunkt är uppenbart falsk."[12]


En historia av mörkläggning

Sedan 1989, efter godkännandet av Prozac i USA, har CCHR/KMR avslöjat lögnen om den kemiska obalansen och den otjänst konsumenterna utsattes för som blev tillsagda detta.


1992 anmälde KMR i Sverige tillsammans med Eli Lillys tidigare VD, John Virapen, psykiatriprofessor Anders Forsman till överåklagare Östberg då Forsman hade tagit emot mutor, 50 000 kr svart via Schweiz av Eli Lilly för att snabbehandla registreringen av Prozac/Fontex. Virapen hade redan fått sparken och var sur på företaget och kontaktade KMR i Sverige. ”Snabbbehandlingen” tog sex månader mot normalt ett par år. Eli Lilly skickade även ”kvinnliga sekreterare” till Forsman för att underlätta registreringen samt bjöd honom på restaurang.


Orsakar våld

1991 hjälpte CCHR till att inleda en rådgivande panel hos Food and Drug Administration (FDA) om bevisen för att Prozac kunde framkalla våldsamt och självmordsbeteende.[13] Upptäckten av detta hade potential att negativt påverka den nyligen lanserade marknadsföringen av idén att en kemisk obalans orsakade depression, om de läkemedel som ordinerats för att behandla den kemiskt kan framkalla våld. Det var inte förvånande att psykiatrikerna i panelen, genomsyrade som de var av ekonomiska intressekonflikter med tillverkare av antidepressiva läkemedel, förkastade bevisen. 1997 avslöjade den internationella psykofarmakologexperten, professor och psykiater, David Healy, obalansbegreppet i sin bok The Antidepressant Era. Han sa att det fanns gott om bevis som bekräftar att läkare använde idén om en underliggande kemisk obalans eller serotoninavvikelse för att motivera förskrivningen av antidepressiva medel.[14] I sin bok Let Them Eat Prozac skrev Healy att även på 1970-talet drog forskningen slutsatsen att vad det än var för orsak till depression så var det inte sänkt serotonin.[15]


Teorin om "kemisk obalans" kunde potentiellt skapa andra farliga idéer som att "hypotesen om serotoninbrist" kunde vara ansvarig för våldsamt beteende - snarare än de droger som används för att behandla det.[16] Psykiatriker och kollegor fortsatte att förkasta bevisen på att antidepressiva medel kan framkalla våldsamma biverkningar hos vissa personer som tar dem, medan omfattande användning av antidepressiva medel har sammanfallit med ökat meningslöst våld i skolor och i samhället.

2001 vittnade Healy i en rättegång i Cheyenne, Wyoming, som involverade Donald Schell, 60, som hade tagit Paxil (paroxetin) i bara 48 timmar när han sköt och dödade sin fru, sin dotter, sitt barnbarn och sig själv.

Healy sa att hans egna studier visade att SSRI kan orsaka 1 av 4 friska frivilliga att bli upprörda och i vissa fall suicidala. Tillverkarens interna dokument som exponerades i rättegången visade att företaget var medvetet om att ett litet antal människor kunde bli upprörda eller våldsamma från Paxil. Trots denna kunskap innehöll Paxil förpackningar vid den tiden ingen varning om självmord, våld eller aggression, vilket gjorde företaget ansvarigt, enligt en jurydom som tillerkände Schells överlevande familj 6,4 miljoner dollar.[17]

FDA åtgärdade senare detta för alla antidepressiva läkemedel. CCHR:s onlinerapport How Psychiatric Drugs Create Violence & Suicide är en resurs som beskriver mer än 30 studier och över 60 fall av masskjutningar och våldshandlingar som begåtts av personer som tar eller drar sig tillbaka från receptbelagda psykofarmaka. Till exempel publicerade British Medical Journal: "Gärningsmän av skolskjutningar och liknande händelser har ofta rapporterats vara användare av antidepressiva läkemedel..."[18]


De växande bevisen för dess potentiella risker gjorde ingenting för att avskräcka marknadsföringen av teorin om kemisk obalans och behovet av att fler människor bestämde sig för att ta antidepressiva eller andra personlighetsförändrande medel.


Konsumentbedrägeri

"En annons direkt till konsument från 2003 berättade för konsumenterna att "även om orsaken inte är känd, kan depression vara relaterad till en obalans av naturliga kemikalier mellan nervceller i hjärnan" och att "receptbelagda Zoloft fungerar för att korrigera denna obalans." Som studien publicerad i SSM-Mental Health konstaterar: "Detta budskap spreds på populära webbplatser" och via "bästsäljande böcker, såsom ”Listening to Prozac” av Peter Kramer.[19]


År 2004 publicerade CCHR en serie med 20 häften på 17 språk om olika aspekter av tvångspsykiatrin, som var och en innehöll ett viktigt meddelande till läsarna på omslagets insida:


• TEORIN OM ATT PSYKISKA STÖRNINGAR ÄR FRÅN EN ‘KEMISK OBALANS’ I HJÄRNAN ÄR OBEVISAD ÅSIKT, INTE FAKTA. En rådande psykiatrisk teori (nyckeln till försäljning av personlighetsförändrande läkemedel) är att psykiska störningar beror på en kemisk obalans i hjärnan. Som med dess andra teorier finns det inga biologiska eller andra bevis som bevisar detta. Representant för en stor grupp medicinska och biokemiexperter, Elliot Valenstein, Ph.D., författare till Blaming the Brain säger: "[Det finns inga tester tillgängliga för att bedöma den kemiska statusen hos en levande persons hjärna.]"


I en publicerad studie samma år rådde Jonathan Leo, docent i anatomi vid Western University of Health Sciences, patienter: "Om en psykiater säger att du har brist på en kemikalie, be om ett blodprov och notera psykiaterns reaktion. Antalet människor som tror att forskare har bevisat att deprimerade människor har lågt serotonin är ett strålande bevis på marknadsföringens kraft."[20]


Under 2005 fortsatte exponeringen av bedrägeriet med kemisk obalans, särskilt som FDA då hade gjort en omvändning på sin utfrågning 1991 om Prozac och i oktober 2004 hade beordrat en Black Box Label (högsta varningen) på så gott som alla antidepressiva förpackningar för att varna för att medlen kunde orsaka självmord.


En representant för People Magazine ringde CCHR för en kommentar och uppmanades att göra som Jonathon Leo föreslog – kontakta American Psychiatric Association (APA) president för att fråga vilken test psykiatriker litade på för att bekräfta en kemisk obalans. Folk fick erkännandet från dr Steven Sharfstein, dåvarande APA-president, att: "Vi har inte ett rent labtest" för att fastställa en kemisk obalans i hjärnan.[21]


Sedan följde dr Mark Graff, ordförande för Public Affairs i APA och berättade för CBS Studio 2 News att teorin "troligen härrörde från läkemedelsindustrin". "Vi har inga tester för att göra det, då måste du förmodligen ta ut en bit av hjärnan ur någon - ingen bra idé," sa han.[22]


Vid vilken tidpunkt APA kunde och borde ha satt stopp för bedrägeriet, men gjorde det inte.


I december samma år fann professorer och forskare Jonathon Leo och Jeffrey Lacasses artikel, "Serotonin and Depression: A Disconnect Between the Advertisements and the Scientific Literature", publicerad i PLoS Medicine, upprepade bevis, som Christopher Lane nyligen skrev, "att FDA hade godkänt marknadsföringen av SSRI med två fraser fortfarande i starkt konjunktiv form (önskvärd form) – att depression "kan bero på en serotoninbrist" och att SSRI-effekt, "blygsamt" utkonkurrerande placebo och antogs vara kopplad till potentiering (stegring) av serotoninaktivitet. Men forskningen i sig kunde inte identifiera den exakta mekanismen."[23] Lane noterade vidare: "FDA hade accepterat ett ambitiöst språk som att medlen "hjälper till att återställa hjärnans kemiska balans" och "föra serotoninnivåerna närmare det normala", även om båda påståendena var och förblir vetenskapligt meningslösa." "Det finns inget sådant som en vetenskapligt etablerad korrekt ’balans’ av serotonin," varnade Lacasse och Leo.[24]


2010 utfärdade Andrew Scull, professor i sociologi vid University of California, San Diego, en svidande tillrättavisning om teorin:

"Patienter och deras familjer lärde sig att tillskriva psykisk sjukdom felaktig hjärnbiokemi, defekter av dopamin eller brist på serotonin. Det var biobabbel lika djupt vilseledande och ovetenskapligt som psykobabblet det ersatte, men som marknadsföringsexemplar var det ovärderligt.”[25]


Det fanns psykiatriker som försökte ta avstånd från skandalen och skylla på läkemedelsindustrin snarare än psykiatriker. 2011 reagerade Ronald Pies, chefredaktör emeritus för Psychiatric Times på en rapport som CCHR hade publicerat om den kemiska obalansen och hävdade att ingen välinformerad psykiater någonsin hade trott på den kemiska obalansen myt, och kallade det en "urban legend".


En "dekalfras för stötfångare”

Han gick ännu längre och skrev: "Det är en slags fras på dekaler som sätts på stötfångare, vilket sparar tid och låter läkaren skriva ut receptet samtidigt som han känner att patienten har "utbildats". Om du tänker att det här är lite lathet från läkarens sida, så har du rätt. Men för att vara rättvis, kom ihåg att läkaren ofta försöker träffa de andra tjugo deprimerade patienterna i sitt väntrum.”[26]


Men Moncrief och kollegor vederlägger detta och säger: "Tyvärr, hävdade Pies, och menade att detta inte hade blivit allmänt förstått, och att ’motståndare till psykiatrin falskt tillskriver uttrycket till psykiatrikerna själva.’ Enligt Pies hade teorin enbart spridits av läkemedelsindustrin, och bör förkastas till soptunnan för dåligt informerade och illvilliga karikatyrtecknare'.”


Men det var heller inte sant.


I en patientbroschyr från APA från 2005 fortsatte APA-föreningen – som representant för dess medlemskap – att upprepa teorin och förklarade att "antidepressiva medel kan ordineras för att korrigera obalanser i nivåerna av kemikalier i hjärnan."[27]


APA säger fortfarande till allmänheten att "skillnader i vissa kemikalier i hjärnan kan bidra till symtom på depression"[28]


Lane, som skrev i Psychology Today 2016, tog upp Pies påstående att det bara var läkemedelsindustrin som spred den kemiska obalansen "urban legend". Pies gjorde sådana påståenden "även när en framtida president för APA (Nada Stotland) var upptagen med att hävda att antidepressiva medel "återställer hjärnkemin till det normala" och en ledande psykiater för anhörigförening National Alliance for the Mentally Ill (Peter Weiden) hävdade att äldre antipsykotiska läkemedel "korrigerar hjärnkemi", medan nyare behandlingar "tycks göra ett bättre jobb med att balansera alla hjärnkemikalier, inklusive dopamin och serotonin."[29]


Och som Lacasse och Leo framförde: "Pies anklagar läkemedelsföretagen för att ha fört vilseledande reklam om kemisk obalans, men erkänner i efterskott att han borde ha sagt något tidigare, men misslyckas med att nämna att han fick betalt för att hjälpa dem att marknadsföra sina produkter vid den tidpunkt då annonser löpte." Vidare, "således, även om vi inte vet varför Ronald Pies själv inte uttalade sig om frågan om kemisk obalans för decennier sedan, bör läsarna vara medvetna om hans tidigare ekonomiska relation med läkemedelsföretag."

Pies har mottagit finansiering från GlaxoSmithKline, Abbot Laboratories och Janssen Pharmaceuticals – tillverkarna av Paxil, Wellbutrin, Lamictal, Depakote och Risperdal. I flera år annonserades Paxil och Wellbutrin om att korrigera en kemisk obalans i hjärnan.[30]


Pies fortsatte att försvara professionen men ändrade senare sin ståndpunkt något:

”Han erkände att många psykiatriker använder den kemiska obalansförklaringen. Han fortsatte dock med att hävda att psykiatriker inte helt tror på det, så de ’känner sig obekväma och lite generade’ när de gör det, säger SSM-Mental Health-studien.

Obekväma och generade?


Den prioriterade oron borde ha varit att miljontals människor ljögs för och har fortsatt att förledas till denna dag i tron att deras känslomässiga omvälvningar i livet är kemiskt orsakade, vilket blockerar vägar som kan erbjuda verklig återhämtning.


Psykiatriker som Australiens professorer Patrick McGorry och Ian Hickie fortsätter att försvara sitt revir och avfärdar Londons collegestudie som irrelevant. Hickie hade en gång genomfört en klinisk prövning som innebar att ge antidepressiva medel till äldre som "var i riskzonen" för depression – alltså droga ner dem innan de ens bekräftades vara "deprimerade."[31]


Som svar på London College-studien försvarade han: "Det har upprepade gånger visat sig att om du ökar koncentrationen av serotonin eller noradrenalin eller dopamin, ser du en antidepressiv effekt."


McGorry, som praktiserade för-medicinering av tonåringar och vuxna "med risk" att utveckla "psykos" med antipsykotika, vill inte att folk ska sluta ta sina antidepressiva medel. Han hävdade, "det finns många läkemedel som vi har inom medicinen överlag som är mycket effektiva, men vi är fortfarande osäkra exakt varför de är effektiva, men det är en separat fråga," sa han.[32]

Detta doftar av fler teorier som konsumenterna förväntas tro på – ingen vet hur antidepressiva medel "fungerar", men ta dem ändå.


CCHR har alltid föreskrivit att ingen plötsligt ska sluta ta läkemedlen på grund av allvarliga abstinenseffekter och att de endast ska avbryta under medicinsk övervakning.


Dr. Moncrieff säger, att berätta för patienterna att deras beteende är resultatet av en kemisk obalans förmedlar "budskapet att vi är maktlösa att förändra oss själva eller våra situationer. När saker går fel övertalar det oss att vi behöver ett piller för att rätta till dem. Detta tillvägagångssätt kan tilltala vissa människor, och jag nedsätter inte på något sätt de som valde att följa det. Men det är viktigt att alla vet hur lite bevis det finns som stödjer det.”[33]


Faktum är att SSRI "mirakelpiller" nu erkänns att inte vara mer effektiva än placebo.[34]


Men för att spåra deras användning i USA tillhandahåller CCHR statistik på sin webbplats: www.cchrint.org. Ta till exempel tre av de mest sålda antidepressiva medlen:


• Antalet amerikaner i alla åldrar som tar Prozac (inklusive dess generiska version, fluoxetin) i USA ökade med 27 % mellan 2006 (4 451 617) och 2020 (5 655 422).[35]


• Användningen av Lexapro (inklusive dess generiska version, escitalopram) ökade med 37 % 2006 (5 957 349) och 2020 (8 170 580)[36]


• För Zoloft (inklusive dess generiska version, sertralin) skedde en ökning med 61,6 % mellan 2006 (5 843 138) och 2020 (9 447 275).[37]


WHO kritiserar den biologiska psykiatrin

Webbplatsen innehåller också en sida med citat från experter som avfärdar teorin om kemisk obalans som falsk. Det är inte förvånande, med tanke på graden av oärlighet i detta bedrägeri med kemiska obalanser, att WHO och FN har kritiserat misslyckandet i den biologiska modellen som åberopas på det mentala hälsoområdet. Den 6 juli 2020 talade Dr. Dainius Pūras, en psykiater och FN:s särskilda rapportör för rätten till hälsa, till FN:s råd för mänskliga rättigheter och meddelade att dominansen av den biomedicinska modellen har resulterat i en övermedikalisering och institutionalisering. Han varnade för de överdrivna fördelarna med psykiatrins droger och betonade att deras effektivitet inte är jämförbar med andra läkemedel som är nödvändiga för vissa fysiska tillstånd, som till exempel antibiotika mot bakterieinfektioner. Vidare, "det finns inga biologiska markörer för psykiska hälsotillstånd."[38]


I februari 2022 rapporterade FN:s människorättskommissionär att det finns en övertro på psykiatriska läkemedel som är ett "betydligt hinder för förverkligandet av rätten till hälsa."[39]


Den kemiska obalansen har varit ett av de viktigaste hindren.Referenser:

[1] Joanna Moncrieff, Ruth E. Cooper, Tom Stockmann, Simone Amendola, Michael P. Hengartner and Mark A. Horowitz, “The serotonin theory of depression: a systematic umbrella review of the evidence,” Molecular Psychiatry, 20 July 2022, https://www.nature.com/articles/s41380-022-01661-0

[2] https://www.prnewswire.com/in/news-releases/antidepressant-drugs-market-size-to-reach-usd-21-004-8-million-by-2030-at-cagr-3-0-valuates-reports-839380083.html; “A $15 billion hustle? Expert says pill-prescribing psychiatrists KNEW that depression isn’t caused by low serotonin levels – as landmark study shows that pricy drugs do little to help mental health,” Daily Mail, 21 July 2022, https://www.dailymail.co.uk/news/article-11035903/Expert-says-psychiatrists-KNOW-theory-low-serotonin-levels-cause-depression-incomplete.html

[2a] “Mental Health Watchdog forced to say ‘I told you’ about depression chemical imbalance,” The European Times, 24 July 2022, https://www.europeantimes.news/2022/07/mental-health-watchdog-forced-to-say-i-told-you-about-chemical-imbalance/

[3] Op. cit., Daily Mail, 21 July 2022

[4] Melissa Braddock, “Prozac: Purpose Antidepressant,” Chemical & Engineering News, 20 June 2005, https://cen.acs.org/articles/83/i25/Prozac.html

[5] “How do antidepressants trigger fear and anxiety?” Science News, 24 Aug. 2016, https://www.sciencedaily.com/releases/2016/08/160824135045.html

[6] Op. cit., Molecular Psychiatry, 20 July 2022

[7] Jacqui Wise “‘No convincing evidence’ that depression is caused by low serotonin levels, say study authors,” BMH, 2022, https://www.bmj.com/content/378/bmj.o1808

[8] Christopher Lane, Ph.D., “A Decisive Blow to the Serotonin Hypothesis of Depression: An exhaustive new review debunks the ‘chemical imbalance’ theory of depression,” Psychology Today, 19 July 2022, https://www.psychologytoday.com/us/blog/side-effects/202207/decisive-blow-the-serotonin-hypothesis-depression

[10] Op. cit., Daily Mail, 21 July 2022

[11] Ang B., Horowitz M. & Moncrieff J., “Is the chemical imbalance an ‘urban legend’? An exploration of the status of the serotonin theory of depression in the academic literature,” SSM – Mental Health (2022), https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/10147405/

[12] Ibid.

[14] Op. cit., SSM – Mental Health (2022)

[15] Dr. David Healy, Let Them Eat Prozac, (New York University Press, New York, 2004), p. 12

[17] “Will $6.4 Million Verdict Open a New Mass Tort?” Lawyers Weekly, 9 July 2001, https://www.fitzgeraldlaw.com/paxil-maker-held-liable-in-murder-suicide

[18] CCHR’s report, Psychiatric Drugs Create Violence and Suicide, Los Angeles, 2018, p. 31, https://www.cchrint.org/pdfs/violence-report.pdf

[19] Op. cit., SSM – Mental Health (2022)

[20] Kelly Patricia O’Meara, Psyched Out: How Psychiatry Sells Mental Illness and Pushes Pills That Kill (Author House, 2006), pp. 47-48, citing Jonathan Leo, “The Biology of Mental Illness,” 2004

[21] People Magazine, 11 July 2005

[22] Interview of Dr. Mark Graff on CBS Studio 2, July 2005

[23] Op. cit., Psychology Today, 19 July 2022

[24] Ibid.

[27] Op. cit., SSM – Mental Health (2022)

[28] “Depression is probably not caused by a chemical imbalance in the brain – new study,” The Conversation, 21 July 2022, https://theconversation.com/depression-is-probably-not-caused-by-a-chemical-imbalance-in-the-brain-new-study-186672

[29] Christopher Lane, “Psychiatry’s Many Conflicts of Interest: A review of “Psychiatry Under the Influence,” Psychology Today, 13 Feb. 2016, https://www.psychologytoday.com/us/blog/side-effects/201602/psychiatrys-many-conflicts-interest

[30] Jeffrey R. Lacasse and Jonathan Leo, “Antidepressants and the Chemical Imbalance Theory of Depression: A Reflection and Update on the Discourse,” Florida State University Libraries, 2015

[32] Oliver Gordon, “How does depression work? Analysis finds it’s not caused by low serotonin,” ANC News, 22 July 2022, https://www.abc.net.au/news/2022-07-22/low-serotonin-reuptake-inhibitors-depression-review/101262660

[33] Joanne Moncrief, “The Chemical Imbalance Theory Of Depression: Still Promoted But Still Unfounded,” 1 May 2014, https://joannamoncrieff.com/2014/05/01/the-chemical-imbalance-theory-of-depression-still-promoted-but-still-unfounded/

[38] “The world must change the way mental health challenges are addressed, UN expert says,” UN Human Rights Office of the High Commissioner, 6 July 2020, https://previous.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26039&LangID=E

[39] Annual report of the UN High Commissioner for Human Rights and reports of the Office of the High Commissioner and the Secretary-General, 49th session, 28 Feb.–1 Apr. 2022


För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu


Den internationella övervakaren av psykiatrin

Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Box 6039 , 129 06 Hägersten


Comments


imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page