top of page

Nu faller det psykiatriska korthuset


"Det är hög tid att informera allmänheten om att denna tro inte är grundad i vetenskap."

– Psykiatriprofessor Joanna Moncrieff, University College of London


Med myten om kemisk obalans avslöjad kommer flera avslöjanden om psykiatriska felaktigheter och direkta lögner. Denna gång handlar det om sanslöst våld.


Med avslöjandet av myten om att "kemisk obalans i hjärnan orsakar psykiska störningar", har KMR tittat på andra vilseledande påståenden från den psykiatriska-farmaceutiska industrin. Ett av dem är 30 års förnekande av att antidepressiva framkallar våldsamt beteende och självmordsbeteende samtidigt som läkemedelsmyndigheter i allt högre grad varnar för dessa risker – utan effektiva åtgärder. Vilket inneburit att sanslöst våld ökat dramatiskt under dessa år.


Nyligen släppte internationella KMR (CCHR i USA) sina senaste siffror om varningar från globala läkemedelsmyndigheter över risker av psykotropa (personlighetsförändrande) mediciner, och rapporterade en ökning med 34 procent gällande varningar om våldsrelaterade biverkningar och en 27-procentig ökning av självskade- och självmordseffekter sedan juni 2017. 630 officiella varningar från myndigheter har nu registrerats utan att effektiva åtgärder vidtagits.


Dessa siffror ställer frågan om huruvida den psykiatriska-farmaceutiska industrin (Psyko Pharma) har vilselett konsumenter under de senaste 30 åren om de potentiella vålds- och självmordsframkallande effekterna av psykofarmaka, på samma sätt som patienter lurades att tro att en kemisk obalans i hjärnan orsakar psykiska störningar, och att drogerna skulle korrigera det.


Forskare vid University College London (UCL) motbevisade nyligen (19 juli) den trettio år gamla teorin att en hjärnbaserad kemisk abnormitet orsakar depression.[1]


Sedan början av 1990-talet har läkemedelsindustrin spridit denna påhittade teori, samtidigt som de förnekar att de droger som används för att "behandla" depression kan framkalla våldsamt och självmordsbeteende.


Nå, det var och är en ren och klar lögn!


De officiella varningarna om våld har utfärdats av myndigheter som Food and Drug Administration (FDA) och dess motsvarigheter i länder som inkluderar Australien, Kanada, Danmark, Irland, Europeiska unionen, Nya Zeeland och Storbritannien.


Sedan juni 2017 har det också skett:

• 112 % ökning av varningar om psykofarmaka kopplade till beroende eller abstinens,

• 32,5 % ökning av varningar för emotionella problem,

• 19 % ökning av dödsfall eller ökad risk för död.


En kronologi av mörkläggning och åtgärder som vidtagits för att avslöja det

Samtidigt som dessa uppdaterade läkemedelssiffror släpptes har internationella CCHR också publicerat en kronologi på sin webbplats över de åtgärder som har vidtagits sedan 1989 för att säkerställa att patienter och deras familjer informerades om den kemiska obalansens charlatanism och den desinformation som härrör från detta om antidepressivas effektivitet. Det har förekommit en chockerande felaktig framställning av fakta i årtionden, ända sedan det första SSRI-antidepressiva medlet, fluoxetin (Prozac) lanserades och marknadsfördes som effektivare än äldre antidepressiva medel, med färre biverkningar.


Så övertygande var marknadsföringen att Newsweek rapporterade 1990 att den "hade så bra press att till och med friska människor bad om det."[2] Men, som senare rapporterats i studier, kunde SSRI-medlen göra att en av fyra friska frivilliga blev agiterade och i vissa fall självmordsbenägna.[3] En viss procent blev direkt våldsbenägna. Siffran 5 procent har nämnts, vilket räcker för att skapa rubriker åt sensationslysten media i årtionden. Över 40 miljoner amerikaner använder antidepressiva.


CCHR i USA har utkämpat en kamp för att avslöja sanningen om detta i över 30 år. En av dess första åtgärder var att CCHR hjälpte till att instifta och delta i en utfrågning den 20 september 1991, inom FDA Psychopharmacological Drugs Advisory Committee (PDAC) om självmordslänken till den då nysläppta Prozac. Kommittéledamöterna – fyllda med ekonomiska intressen i tillverkare av dessa läkemedel – avfärdade idén. Under utfrågningen sa verkställande direktören för den av läkemedelsföretagen finansierade patientföreningen, National Depressive and Manic-Depressive Association (NDMDA), som senare blev Depression and Bipolar Support Alliance (DBSA) – att hon nyligen hade lärt sig att depression och mani (nu känd som bipolär sjukdom) var resultatet av en "kemisk obalans i hjärnan."[4]


Hon blev senare kritisk mot CCHR för att ha ifrågasatt detta, och hävdade att de hade "vilsefört människor om den kemiska naturen hos dessa sjukdomar", när föreningen och psykiatriker i själva verket förespråkade ett helt påhittat koncept, som inte backades upp av vetenskapen.


Antidepressiv-våldsamma motreaktioner

Det skulle ta 14 år innan CCHR blev bekräftad då ordföranden för American Psychiatric Association (APA), Steven Sharfstein, 2005 medgav att det inte fanns något labbtest för att hitta eller bekräfta en kemisk obalans i hjärnan. Det tog ytterligare 17 år att vidare bekräftas av den banbrytande UCL-studien nyligen publicerad i Molecular Psychiatry (19 juli 2022) där forskare motbevisade teorin och påstod:

"Det är hög tid att informera allmänheten om att denna tro inte är grundad i vetenskap."[5]


Det tog alltså 30 år innan myten sprack. Men det var redan hög tid att detta borde skett år 1991 när FDA:s PDAC-utfrågningen hölls, och om det hade gjorts, hade det kunnat förhindra att denna myt fortsatt att tillämpas på patienter och personer med psykiska besvär. Det hade även förhindrat tiotusentals våldsdåd och vansinnesdåd, däribland majoriteten av alla skolskjutningar.


CCHR presenterade bevis för FDA vid utfrågningen, tillsammans med dussintals offer för antidepressiva. Mike Donnelly, en framgångsrik affärsman och familjefar från södra Florida, vittnade om att han två år tidigare hade ådragit sig en massiv huvudskada som krävde rehabilitering och att han inte kunde arbeta. Eftersom han kände sig orolig för detta, remitterades han till en psykiater ”som förklarade, utan några vetenskapliga tester, att jag hade en kemisk obalans i min hjärna på grund av huvudtrauma och som kunde korrigeras genom att ta USA:s nya undermedel, Prozac, och visade mig Newsweek tidningen som propagerade för detta på omslaget."


Han vittnade vidare: "Jag har funnit att psykiatriker missbrukar detta generaliserade uttalande om en kemisk obalans i hjärnan som ett sätt att skriva ut dessa psykiatriska droger och ett sätt att starta den psykiatriska svängdörren, bara gå in och ut, in och ut, och ibland är problemet att du aldrig kommer ut."


Donnelly upplevde förödande bedövande effekter av drogen och sa till panelen av psykiatriker: "Jag kände att jag bokstavligen tappade min själ, oförmögen till några känslor överhuvudtaget" och blev intensivt självmordsbenägen – utan någon tidigare psykisk sjukdomshistoria.


Newsweeks förstasidesartikel var övertygande: "Prozac: A Breakthrough Drug for Depression" som ”gör patienter - och läkare - lyckliga." Visst var tillverkaren nöjd. Prozac-försäljningen nådde 125 miljoner dollar 1988 och ökade till 350 miljoner dollar 1989 (mer än som spenderades på alla antidepressiva bara två år tidigare). [6] 1996 uppnådde försäljningen 2,36 miljarder dollar. 40 miljoner människor gick på Prozac. Året innan patentet gick ut 1997 sålde Eli Lilly Prozac för 3 miljarder dollar. Man måste förstå intresset.


Men istället för ett mirakelpiller eller ”lyckopiller” med minimala biverkningar hade FDA i mitten av 1990 registrerat mer än 14 000 biverkningar från Prozac.[7] Långt mer än någon annan medicin i historien. Om man tar hänsyn till undersökningsresultat som visar att endast 1 till 10 % av biverkningarna rapporteras till FDA, var situationen så potentiellt livshotande att CCHR ansökte om att få det antidepressiva medlet borttaget från marknaden. FDA avvisade detta – ett beslut som applåderades av APA och en annan Big Pharma-finansierad patientförening, National Mental Health Association (NAMH).[8]


Ett år efter sin lysande omslagsartikel verkade Newsweek ompröva sin inställning. I en berättelse från mars 1991 med rubriken "Prozac Backlash", avslöjade tidningen skräckhistorier från Prozac-konsumenter, och rapporterade: "Mängder av olyckliga patienter lämnar in stämningar mot tillverkaren Eli Lilly och söker enorma summor för olyckor som de skyller på Prozac."[9] Och den 28 januari 2010 rapporterade tidningen vidare: "Varför är antidepressiva medel inte bättre än placebo."[10]


Psychology Today tog upp hur Pfizer – tillverkaren av ett annat SSRI-antidepressivt läkemedel, Zoloft – hade varit spetsen för reklam för att en kemisk obalans i hjärnan orsakade depression. Även om det inte är sant, som Psychology Today rapporterade, "Icke desto mindre kom allmänheten – översvämmad av direktreklam till konsumenter i USA – att tro att depression och andra psykiska sjukdomar helt enkelt återspeglade en obalans mellan vissa kemikalier i hjärna.”[11]


Zoloft fick stor spridning i reklam med en eländigt deprimerad äggformad person som sa ”Jag är hellre fet än deprimerad”. (Man ökade ordentligt i vikt av antidepressiva.) Pfizers TV-reklam angav senare att depression kan bero på en kemisk obalans och att "Zoloft arbetar för att korrigera denna obalans."[12] FDA förhindrade inte att sådana falska påståenden gjordes, på samma sätt som de hade försummat våldets allvar och samband med självmord. ”Dock varnade FDA Pfizer 2005 för att de negligerade att nämna biverkningar från Zoloft som ”risken för förvärrad depression eller självmordsbeteende.”

Dessförinnan hade de annonserat Zoloft som ”bra för allting”, även diskning.


1989, strax efter att Prozac introducerades på marknaden, vittnade CCHR vid en rättsläkares undersökning av Joseph Wesbeckers död, som tog Prozac när han gick på en mordisk skjutrunda som dödade åtta och skadade 12 i Standard Gravure-tryckeriet i Louisville, Kentucky. Liksom CCHR undrade psykiatern som hade ordinerat Prozac till Wesbecker, över drogens potentiella roll i att påverka hans beslut att döda.[13] Dessa sanslösa brott var mycket sällsynta vid denna tid. Wesbecker-fallet markerade starten på en våg av sanslöst våld med mord och massskjutningar.


Wesbecker-fallet startade en våg av vansinnesbrott som håller på än idag. Före detta fall var det bara ett fåtal vansinnesbrott och de hade varit på andra psykiatriska droger.


CCHR kontaktade familjerna till Wesbeckers offer och 10 av dem skrev under ett brev som uppmanade till en kongressutredning av Prozac.[14] Detta ledde till PDAC-utfrågningen 1991.


Donnellys vittnesmål före förhandlingen – tillsammans med många andra – var skrämmande. Medan han tog antidepressiva läkemedlet sa han: "Jag ville kasta mig under vårt företags stora lastbil när de körde ut för att jobba. Jag fantiserade om att dricka ogräsmedel, kasta mig på högspänningsledningar, att springa över polisens övningsskjutbana under full eld, försöka ta en pistol från en polismans bälte i en fullsatt butik..." Han beskrev också de skrämmande abstinenseffekterna från Prozac - en annan negativ effekt som den psykiatriska läkemedelsindustrin förnekade vid den tiden.


Expertvittnesmål stämde överens med de våldsamma riskerna, som Martin Teicher, en forskare vid McLean Hospital, i Belmont, Massachusetts, knuten till Harvard Medical School, avslöjat. Han hänvisade till sin artikel i februari 1990 där han och två andra rapporterade att sex patienter hade utvecklat intensiva tvångstankar om självmord efter att ha tagit Prozac. Två patienter sa att de tänkte köpa en pistol för första gången; en annan fantiserade om att ta livet av sig i en gasexplosion eller bilolycka. Teicher sa att studiens resultat var relevanta eftersom den typ av tvångsmässigt självmordsbeteende han observerade hos sina patienter "inte liknade något som de någonsin upplevt varken innan eller sedan. Det verkade verkligen vara något utanför det förväntade mönstret.”[15]


Intressekonflikter förnekar konsumenter sanningen

Men psykiatriker varnade PDAC för att alla ändringar i Prozac-märkningen skulle undergräva allmänhetens förtroende för psykiatriska droger. Kommittén röstade enhälligt för att antidepressiva medel inte orsakade självmord och våldsamt beteende.


En av PDAC-medlemmarna var Jeffrey Lieberman, M.D., som hade ekonomiska band till minst ett dussin psykiatriska läkemedelstillverkare. Han skulle bli ordförande för Amerikanska psykiatriföreningen (APA) mellan åren 2013 och 2014. Men år 2022 avsattes han som ordförande för psykiatri vid Columbia University College of Physicians and Surgeons i New York City på grund av rasistiska kommentarer han gjorde om hudfärgen på en afroamerikansk modell, Nyakim Gatwech. I ett inlägg på sociala medier som verkade vara genomsyrat av eugenik, ifrågasatte han om hennes färg kan vara ett "naturfreak", vilket satte igång en storm av tillrättavisning.[16]


Under FDA-utfrågningen påpekade han att "inga trovärdiga bevis existerade för att associera ökad suicidalitet vid användning av antidepressiva läkemedel i allmänhet, och då i samband med fluoxetin [Prozac] i synnerhet", vilket lämnade det och andra antidepressiva medel kvar på marknaden för att skapa våldsbenägna människor och sanslöst våld i decennier.


Så sent som 2012 förespråkade Lieberman fortfarande den kemiska teorin om psykiska störningar och sa: "Så i ett tillstånd som depression eller mani, som uppstår vid bipolär sjukdom, har du en störning i neurokemin i den del av hjärnan som reglerar känslor.”[17] Rent psykobabbel alltså.


Betraktad som en av eliterna inom amerikansk psykiatri, främjade Lieberman också andra ogrundade teorier, som att gener är huvudorsaken till psykiska störningar[18] och en av de mest bedrövliga lögnerna (utan en gnutta vetenskapliga bevis eller medel för att ens testa det), att hjärnan "inhyser den mänskliga själen."[19]


Efter PDAC-utfrågningen skulle det ta CCHR och andra 13 år av idogt arbete för att tvinga FDA att utfärda en Black Box-varning på etiketterna om självmord, som den begränsade vid den tiden till personer yngre än 18 år, men som senare utökades till att omfatta personer upp till ålder 24. Ungefär som att den risken skulle upphöra vid ett visst klockslag.


Vilket återspeglas av att självmord i USA stadigt går upp, längs med den ökande utskrivningen av antidepressiva. Även i Sverige ökar självmorden bland unga kvinnor under flera år i rad.


CCHR skapar en databas för biverkningar av psykiatriska droger

CCHR gick längre för att tillhandahålla bättre information till allmänheten och utvecklade en sökbar databas för psykiatriska läkemedelsbiverkningar online – med alla biverkningar avkodade från Medwatch, FDA:s databas för rapportering av läkemedelsbiverkningar. CCHR dokumenterade också varningar från läkemedelsmyndigheter som publicerade allt på sin webbplats. Och 2017 publicerade CCHR en resurs med studier och varningar om hur psykiatriska droger skapar våld och självmord.


I juni 2017 hade CCHR sammanställt 409 myndighetsvarningar som går tillbaka till 1989. Med den nysläppta uppdateringen så har websajten idag dokumenterat 630 officiella varningar. Detta inkluderar 31 ytterligare varningar som hittades före juni 2017 och som inte hade varit tillgängliga tidigare och ytterligare 190 sedan dess – en ökning med 43 %.

630 officiella varningar – och inga åtgärder.


Lägg till detta ytterligare ett missvisande påstående som avfärdar den ursprungliga marknadsföringen av SSRI-preparat – att de var effektivare än äldre antidepressiva läkemedel: Prozacs tillverkare, Eli Lilly, hävdade att antidepressiva läkemedlet var effektivt hos 70 till 80 % av patienter som lider av "svår depressiv sjukdom."[20]


Liksom teorin om kemisk obalans var också detta missvisande. Årtionden senare motbevisades den effekten eftersom studier visade att upp till 46 % av patienterna som tog drogerna fann dem ineffektiva. I augusti 2022 förstärkte British Medical Journal detta i en publicerad studie som fann att 85 % av personer som tar antidepressiva upplever samma effekt som av ett placebo-piller. Studien granskade 232 randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade prövningar av läkemedelsterapi för allvarlig depressiv sjukdom som lämnats in av läkemedelsutvecklare till FDA mellan 1979 och 2016, omfattande 73 388 vuxna och barn deltagare.[21]


FDA, som får 45 % av sin budget från användaravgifter som läkemedels- och medicintekniska företag betalar när de ansöker om godkännande av en apparat eller ett läkemedel – behöver en översyn. Den är lika medskyldig som den psykiatriska-farmaceutiska industrin i att vilseleda konsumenter om myten om kemisk obalans. Den har godkänt farliga antidepressiva medel och hållit kvar dem på marknaden, samtidigt som de vet att de inte bara är ineffektiva utan också kan framkalla våldsamt och självmordsbeteende. Detta förnekar personer som söker hjälp, till deras rätt till informerat samtycke och kan hindra dem från att söka icke-invasiv och icke-skadlig alternativ medicinsk eller annan hjälp.


Rätten att vägra

På grund av risken för allvarliga abstinenseffekter bör ingen sluta plötsligt ta drogerna. Utsättande bör endast göras under medicinsk övervakning.

I juni 2021 utfärdade WHO en vägledning (Guidance on Community Mental Health Services: Promoting Person-Centered and Rights-Based Approaches), som rekommenderade att länder måste säkerställa att "informerat samtycke" finns på plats och att "rätten att neka intagning och behandling respekteras också.” Vidare, "Människor som vill sluta med psykofarmaka bör också aktivt stödjas för att göra det, och flera nya resurser har utvecklats för att stödja människor att uppnå detta."[22]


CCHR/KMR kräver att dessa rättigheter implementeras globalt och uppmanar till åtgärder vid konsumentbedrägerier och personskador där patienter har skadats på grund av psykiatrins felaktiga uppgifter.


Referenser:

[1] Joanna Moncrieff, Ruth E. Cooper, Tom Stockmann, Simone Amendola, Michael P. Hengartner and Mark A. Horowitz, “The serotonin theory of depression: a systematic umbrella review of the evidence,” Molecular Psychiatry, 20 July 2022, https://www.nature.com/articles/s41380-022-01661-0

[2] “Prozac: A Breakthrough Drug for Depression,” Newsweek, 26 Mar. 1990

[5] Andrew Gregory, “Little evidence that chemical imbalance causes depression, UCL scientists find,” The Guardian, 20 July 2022, https://www.theguardian.com/society/2022/jul/20/scientists-question-widespread-use-of-antidepressants-after-survey-on-serotonin

[6] Op. cit., Newsweek, 26 Mar. 1990

[8] Ibid.

[9] “A Prozac Backlash,” Newsweek, 31 March 1991, https://www.newsweek.com/prozac-backlash-201268

[10] “Why Antidepressants Are No Better Than Placebos,” Newsweek, 28 Jan 2010, https://www.newsweek.com/why-antidepressants-are-no-better-placebos-71111

[11] Mark L. Ruffalo, M.S.W., D.Psa “The Story of Prozac: A Landmark Drug in Psychiatry: Prozac changed the way we think about depression and the human mind,” Psychology Today, 1 Mar. 2020, https://www.psychologytoday.com/us/blog/freud-fluoxetine/202003/the-story-prozac-landmark-drug-in-psychiatry

[12] Jeffrey R Lacasse and Jonathan Leo, “Serotonin and Depression: A Disconnect between the Advertisements and the Scientific Literature,” PLoS Medicine, Dec. 2005, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1277931/

[14] Op. cit., Washington Post, 14 Aug 1991

[17] Phillip hickey, Ph.D., “Psychiatry DID Promote the Chemical Imbalance Theory,” MAD, 6 June 2014, https://www.madinamerica.com/2014/06/psychiatry-promote-chemical-imbalance-theory/

[20] Op. cit., Washington Post, 14 Aug 1991

[21] Marc B Stone, et al., “Response to acute monotherapy for major depressive disorder in randomized, placebo controlled trials submitted to the US Food and Drug Administration: individual participant data analysis,” BMJ, 2 Aug. 2022, https://www.bmj.com/content/378/bmj-2021-067606


 

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu


Den internationella övervakaren av psykiatrin

Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Box 6039 , 129 06 Hägersten


Comments


imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page