top of page

Negativa händelser i barndomen starkt kopplade till psykisk ohälsa som vuxen


Barn och ungdomar som mobbas digitalt kan till och med bli psykotiska.

 

En studie med svenska data som publicerades i JAMA visar helt klart, och återigen, att psykisk ohälsa och sjukdom inte har med obalans i hjärnkemin att göra. En japansk studie bekräftar att negativa händelser i ungdomen, såsom mobbning, är orsak till psykisk ohälsa senare i livet.

 

Negativa upplevelser i barndomen är kraftigt förknippade med en signifikant ökad risk för depressiva, ångest- och stressrelaterade störningar, visar data från en svensk stor registerstudie av tvillingar. (1) Varje ytterligare negativ upplevelse ökade risken med 52 %.

 

Det visade sig att kopplingarna höll även efter kontroll av genetiska och miljömässiga orsaker.

 

”Ingripande som riktar sig mot negativa barndomsupplevelser, inklusive primär prevention och ökad tillgång till effektiv terapi mot trauman, kan resultera i minskade risker för framtida psykisk ohälsa”, rekommenderade författaren Hilda Björk.

 

Forskarna använde ett rikstäckande svenskt tvillingregister med mer än 25 000 enäggstvillingar. Man frågade efter negativa upplevelser i barndomen, inklusive familjevåld, emotionell misshandel eller försummelse, fysisk försummelse, fysisk misshandel, sexuella övergrepp, våldtäkt och hatbrott samt mobbning.

 

Tidigare forskning har visat ett definitivt samband mellan övergrepp i barndomen och en ökad risk för psykiatriska störningar i vuxen ålder, men bevis på detta samband i studier som justerat för oordning i familjelivet saknas ”fullständigt” skriver forskarna.

 

Bland urvalet av 25 000 tvillingpar rapporterade 9750 deltagare utsatthet för minst en negativ upplevelse i barndomen, medan 2000 rapporterade utsatthet för tre eller fler händelser. Mer än 2300 deltagare fick en psykiatrisk diagnos som vuxen. Forskarna fann att varje ytterligare negativ upplevelse gav barn en 52 % större risk för en psykiatrisk störning som vuxen.

 

Barn som utsattes för sexuella övergrepp, jämfört med de som inte var det, hade upp till 200 % högre risk för någon psykiatrisk störning.

 

Denna undersökning bekräftar återigen att psykiatrins grundläggande tes, att depression och psykiska störningar som skulle orsakas av obalans i hjärnkemin, är helt fel. Det enda den tesen till för, är att kunna sälja kraftigt beroendeframkallande och skadlig psykofarmaka. Och om det skulle finnas en obalans så orsakas den av de negativa upplevelserna, men framförallt av psykiatrins droger.

 

En japansk studie visar att mobbning ökar risken för framtida psykoser. Forskarna studerade 3171 japanska ungdomar i två grupper, de som inte blivit mobbade som unga och de som blivit det. De fann att de som blivit mobbade i tidiga tonåren upplevde närmast psykotiska symtom, inte långt från schizofreni. Forskarna understryker vikten av att bekämpa mobbning i skolan. (2)

 

Det finns en mängd studier som visar att traumatiska händelser ligger till grund för psykisk ohälsa. Varken psykiatrin eller psykologin kan hantera detta. Den enda metod som är direkt inriktad på att utplåna traumatiska händelser från sinnet är Dianetik. (3)

 

 

 

 

 

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu


Den internationella övervakaren av psykiatrin

Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Box 6039 , 129 06 Hägersten


 


Comments


imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page