top of page

Miljontals ungdomar på våldsframkallande psykiatriska droger – en generation försökskaniner


Pekka-Eric Auvinen som sköt ihjäl åtta samt sig själv i en skola i Finland hade själv publicerat meddelanden om att de psykiatriska drogerna gjorde honom aggressiv.
"Sammanfattningsvis är att bevisen för framkallat våld och självmord av psykiatriska droger inte längre kan ignoreras av mentalvårdsindustrin och av våra domstolar, som får dåliga råd av psykiatriker och psykologer som vill beskydda sin bransch."

– Jan Eastgate, ordförande för internationella KMR (CCHR)


Media börjar nu erkänna riskerna med massdrogning av amerikanska ungdomar och de fruktansvärda våldsdåd som följt i dess kölvatten. Över sex miljoner ungdomar får psykiatriska droger – bara i USA. Och ingenstans inträffar det fler skolskjutningar och sanslöst våld bland ungdomar än där. 90 procent av alla psykiatriska preparat är dokumenterat våldsframkallande.


Psykiatriska droger från sex år – blev masssmördare

Vi skall följa ett aktuellt fall, Nikolas Cruz, som sköt ihjäl 17 och skadade 17 vid en skolskjutning den 14 februari 2018. Det var den värsta skolskjutningen i USA:s historia. I skrivande stund pågår en rättegång med 91 vittnen, inklusive de 17 som skadades, som skall avgöra om han får dödsstraff eller livstids fängelse. Nikolas Cruz är ett skolexempel på en sönderpsykiatriserad skolungdom. Psykiatriska droger och ”terapier” från han var sex år upp till han gick sönder och kallblodigt sköt ihjäl och skadade sina klasskamrater.


Under hela augusti 2022 såg vi artiklar i media som höjde en röd flagga om riskerna för de över sex miljoner barn och ungdomar i USA som tar psykiatriska preparat. En expert beskriver massdrogningen och polyfarmacin som att skapa "en generation av försökskaniner."


Nikolas Cruz fick ett batteri av psykiatriska droger. När han var nio fick han en ADHD-diagnos med Focalin Rx, en stimulantia, samt Strattera. De justerades upp och ner i takt med hans utbrott. Vid tio års ålder hotade han med att knivhugga sin lärare. Han fick Risperdal, därefter Intuniv. Han fick ytterligare diagnoser, OCD samtidigt som han fick gruppterapi och antidepressiva, etc, etc.


New York Times rapporterade: "... många psykiatriska läkemedel som vanligtvis skrivs ut till ungdomar är inte godkända för personer under 18 år. Och de ordineras i kombinationer som inte har studerats för säkerhet eller för deras långsiktiga inverkan på den utvecklande hjärnan." [1]


Samtidigt avslöjar rättegången, som avgör en potentiell dödsdom eller livstids fängelse för Nikolas Cruz, de chockerande detaljerna om hans 16 år av psykiatrisk behandling, inklusive psykofarmaka sedan sex års ålder. Detta är ingen ursäkt, men dock en förklaring som kan förhindra framtida våldsdåd.


En reporter från The New York Post frågade: "Varför ignoreras uppenbara skador på barn så länge?" och kommenterade, "Det här är skrämmande. Det här är en travesti." Men som journalisten också påpekade, "Detta är ett mycket gammalt, känt problem."[2]

Och det är det. CCHR har avslöjat det kemiska övergreppet på barn sedan starten 1969.

New York Post och andra medier började rapportera om detta i slutet av 1990-talet och början av 2000 med reportrar som Kelley O'Meara (tidigare med Insight Magazine) och Douglas Kennedy från Fox News som var den första att sprida nyheten om psykiatriska droger som är kopplade till våld, efter en ström av skolskjutningar.[3] Vissa psykiatriker har, och fortsätter att vara, särskilt rättframma om de vålds- och självmordsframkallande effekterna av psykiatriska droger. Men majoriteten av dem inom mentalvårdsbranschen har varit tysta och föredrar att stödja den utbredda nerdrogningen av barn snarare än att erkänna de dokumenterade riskerna.Uppmärksammade fall som Nikolas Cruz drar upp frågan i rampljuset, men även då misslyckades de inblandade psykiatrikerna med att erkänna den potentiella skadan som deras behandling kan ha orsakat, inte bara för Cruz utan för samhället i stort som han orsakade förödelse i. Cruz hade erkänt sig skyldig 2021, men i utfrågningen i augusti 2022 som hölls för att avgöra om han skulle få dödsstraff eller livstids fängelse, så vilade försvarsadvokater till stor del på bevisen från psykiatriker och psykologer som behandlade Cruz från så ung ålder. De hävdade att hans behandling var "inkonsekvent" – men diskuterade aldrig det potentiella våldet och de självmordsframkallande effekterna av droger som ofta ordinerats honom. Det var faktiskt lika mycket en rättegång om psykiatrins misslyckande som det handlade om tonåringens sinnestillstånd. Eller borde ha varit det.


Skolskjutningarnas gemensamma nämnare

CCHR har nyligen granskat 125 skolskjutningar och andra handlingar av sanslöst våld som begåtts sedan slutet av 1980-talet. Personerna har haft en historia av psykiatrisk behandling, inklusive att ta eller nyligen sluta med psykofarmaka. Många av dem utförda av tonåringar och unga vuxna. Så gott som alla hade ingen historia av våld innan de kom i kontakt med psykiatrin. De uppvisar en skrämmande gemensam nämnare genom deras lugna och disassocierade uppträdande när de utför sina handlingar. Det väcker frågor om det alarmerande antalet studier och fallrapporter som dokumenterar hur de sinnes- och känslomässiga bedövande effekterna av dessa droger bidrar till våld och självmord.


Till exempel undersökte en studie från 2010 som publicerades i tidskriften Psychiatry hur SSRI-antidepressiva medel hade associerats med ”läkemedelsframkallad likgiltighet”, både i beteendemässiga och känslomässiga termer, vilket tyder på att kopplingen var ”kännetecknad av låg insikt hos de drabbade, särskilt barn och ungdomar.”[4]


Känslomässig avtrubbning är en vanlig effekt av antidepressiva läkemedel, vilket innebär dämpade känslomässiga reaktioner, vilket även innebär att man känner mindre empati för andra.


Studier från Oxford University har visat att mellan 46% och 71% av användare av antidepressiva läkemedel har upplevt känslomässig avtrubbning under behandlingen.[5] De lägger sig som en slöja över alla emotioner, vilket gör att man blir likgiltig för konsekvenser. Kopplat med ett latent aggressivt, destruktivt drag så resulterar det lätt i våldsdåd.


Även om inte alla som tar antidepressiva eller andra psykotropa läkemedel kommer att bruka våld eller bli mördare, är det en olycklig säkerhet att en viss procentandel kommer att göra det. Och det är den skrämmande bristen på känslor man läser om i berättelserna om dessa mördare som ställer allt på kant.


Skrämmande kyla

I analysen av de 125 fallen ovan, var det en man som hade ordinerats tre olika psykiatriska droger, som "dödade med en beräknad kyla", berättade vittnen. När ett offer bad, "Don´t kill me, don´t kill me," sa han till dem, "Ah, shut up", och sköt honom till döds, sköt sedan lugnt en annan samtidigt som han sa: "Bye-Bye."


Denna frånvaro av känslor har rapporterats i många fall:

• Skolans beteendetjänstemän (behavior officer) beskrev en 15-åring som "lugn" samma dag han han dödade fyra och skadade åtta andra på skolan.

• En 21-åring gick "lugnt" in på ett torg och knivhögg och sårade shoppare med en machete, berättade vittnen.

• En före detta marinsoldat, 23 år gammal, "plockade sina offer efter behag på ett lugnt sätt", vilket avslutade fyra oskyldiga människors liv. Under rättegången kom han inte ihåg varför han gjorde detta.

• En äldre man beskrevs prata "lugnt" och "utan uttryck" när han mördade sju arbetskamrater.

• En annan, som hade varit under psykiatrisk behandling i decennier, postade en video innan han dödade 10 och skadade 13 andra, och påstod att de som behandlade honom ”är människor som skulle hjälpa mig. De gjorde mig värre. De gjorde mig farligare än någon kunde föreställa sig.”[6]


Angående gärningsmännens död i dessa 125 dokumenterade fall:

• 18 av dem mellan 12 och 24 år begick självmord under brottet.

• I minst 12 av dessa fall, där den psykiatriska drogen namngavs, var antidepressiva det som använts, samtidigt som Food and Drug Administration (FDA) varnar för utskrivning till denna åldersgrupp på grund av risken att framkalla suicidalt beteende.

• Ytterligare 28 som begick självmord var vuxna mellan 25 och 64 år.

• Ytterligare 17 dödades av tillkallad räddningspersonal vid brottet, oftast polis – varav tre av dem var mellan 17 och 20 år – och deras handlingar kan förklaras som "självmord genom polis".


Totalt kunde cirka 50 % av fallen i urvalet ha drivits till självmord av sinnesförändrande substanser och/eller år av misslyckad psykiatrisk sjukhusvistelse, utvärderingar och behandling.


Eftersom de som skriver ut drogerna vägrar att inse sådana risker, blir användaren inte klokare på att en rasande och irrationell dödsdrift, med en känslomässig domning över själva handlingen, och en vilja att dö för det, kan vara drogframkallad.


Drogandet av vår barn- och ungdomar borde vara en opartisk tvåpartsfråga som måste tas upp av alla federala och statliga lagstiftare.


En studie publicerad 2020 i tidskriften Pediatrics fann att 40,7 % av personer i åldrarna 12 till 24 som ordinerats ett läkemedel för ADHD också ordinerades minst en annan medicin för depression, ångest eller annan humör- eller beteendestörning. Studien fann mer än 50 olika psykotropa läkemedel förskrivna i sådana kombinationer, och en granskning av The New York Times 2022 fann att ungefär hälften av läkemedlen inte godkänts för användning hos ungdomar, även om läkarna kan förskriva efter eget gottfinnande. en praxis som kallas "off-label" [7]

Det betyder att FDA inte har avgjort att läkemedlet är säkert och effektivt för icke godkänd användning.[8] Även om tillverkare är förbjudna att marknadsföra off-label-användningar, kan läkare ordinera mediciner för off-label-användning.[9]


Läkare som behandlade Cruz gav honom en uppsjö av diagnoser – varav ingen kunde underbyggas medicinskt eller vetenskapligt och som aldrig öppnade dörren för att stävja hans ökande aggressiva tendenser – samtidigt som de skrev ut antipsykotika, ADHD-stimulerande medel och antidepressiva medel. Redan 2014 berättade han för skolkuratorer och en psykiater om sina drömmar om att döda, förutom uttalandet att han skulle knivhugga en lärare. Men en annan psykiater som behandlade Cruz mellan 2012 och 2017 vittnade om att han inte var medveten om att Cruz övervägde att bli en masskjutare och hävdade: "Det finns ingenting i journalen som skulle tyda på det överhuvudtaget."[10] Under nio år har Cruz också regelbundet fått hundratals timmars terapisessioner från Henderson Behavioral Health.[11]Psykiatriker är notoriskt inkompetenta när det gäller att förutsäga farlighet – vilket de till och med erkänner – men i vissa fall verkar det som att en patient kunde ha suttit på psykiaterns soffa med ett AK-47-gevär fastspänt på axeln och varningstecknen skulle ha ignorerats eller inte följs upp även om det uppmärksammats. De som behandlar Cruz borde verkligen ha varit medvetna om den decennier gamla kontroversen kring psykiatriska droger som är kopplade till våld. Till exempel, i en studie från 2006 som publicerades i tidskriften Public Library of Science Medicine, fastställde Dr. David Healy och hans kollegor att SSRI-antidepressiva medel kan öka risken för våld hos personer som tar dem. De tittade specifikt på paroxetin (Paxil) och drog slutsatsen:

"I kliniska studier av paroxetin kodades aggression och våld vanligen under rubriken fientlighet. Denna kodningsterm inkluderar mord, mordhandlingar och mordtankar såväl som aggressiva händelser och uppförandestörningar..."[12]


Forskare som granskade FDA:s rapporteringssystem för biverkningar identifierade 31 receptbelagda mediciner som var oproportionerligt associerade med våld. Av dessa var 25 (80 %) psykofarmaka. Deras resultat, publicerade i Public Library of Science ONE, inkluderade 11 antidepressiva medel, sex lugnande/sömnmedel, fyra antipsykotika, tre läkemedel för behandling av ADHD och en känslostabiliserare. Fall av våld inkluderade: mord, fysiska övergrepp, fysisk misshandel, mordtankar och fall som beskrivs som våldsrelaterade symptom.[13]


Tidningen TIME sammanställde en lista över de 10 mediciner som producerar mest våldsamt beteende. Inte överraskande, så återfinns fem antidepressiva på denna lista. Och ALLA utom ett enda av dessa 10 medel inkluderar preparat som används av psykiatriker för att behandla sina patienter. [13A]


Myndigheterna måste vara uppmärksamma på dessa allvarliga faror och hur de utsätter samhället för risker. Vad som är tydligt i de 125 fallrapporter som CCHR granskade är att det finns få bevis för att toxikologiska tester genomförs vid varje våldsfall för att fastställa eventuella mönster av drogpåverkan. Detta måste förändras.


Databanker som granskar SSRI-användning och avtändningsrelaterade självmord, mord, övergrepp och bisarra beteenden ökar medvetenheten om våld i samband med antidepressiva. FDA och Health Canada rapporter om RxISK som hittade:

• 80 mord associerade med Zoloft-användning,

• 50 associerade med Effexor,

• 29 associerade med Cymbalta.

"Medicincocktails ökar risken för våld som en bieffekt", enligt den Focus-publicerade studien.[20]


En expert vittnade om att Cruz möjligen inte har tagit psykofarmaka några månader före skottlossningen, men ingen ifrågasatte vad psykiatriker har vetat i årtionden: att psykiatriska läkemedel, särskilt antidepressiva medel, har långvariga effekter även efter utsättning. Till exempel har forskare funnit att symtom efter abstinens från antidepressiva läkemedel "kan pågå flera månader till år." Symtom inkluderar stört humör, känslomässig labilitet (lätt föränderlig eller instabil), irritabilitet och dålig stresstolerans.[21] Faktum är att abstinensen kan ge än värre biverkningar, men det beror alltså på preparaten.


Domstolar har erkänt sambandet mellan psykiatriska droger och våld:

• I september 2009 drog domaren Robert Heinrich i Manitoba, Kanada slutsatsen att en 15-åring var påverkad av Prozac när han stack in en niotums kökskniv i bröstet på en nära vän. Även om mördaren erkände sig skyldig till andra gradens mord, citerade domaren drogens biverkningar som en anledning att inte ta upp fallet till vuxendomstol och att utdöma ett straff på 10 månader utöver de två år som redan tillbringats i fängelse. "Han hade blivit irriterad, rastlös, upprörd, aggressiv och oklar i sitt tänkande", sa domaren. "Det var i det tillståndet han överreagerade på ett impulsivt, explosivt och våldsamt sätt. Nu när hans kropp och själ är fria från alla effekter av Prozac, är han helt enkelt inte samma ungdom till beteende eller karaktär.”[22]


• I ett annat fall, 2001, tilldelade en jury i Wyoming 8 miljoner dollar till den avlidne Donald Shells släktingar, som fastställde att han gick på en skjutrunda efter att ha tagit det antidepressiva medlet paroxetin (Paxil) i två dagar och dödat sin älskade fru, sin dotter och hans nio månader gamla barnbarn innan han tog livet av sig. Juryn fastställde att paroxetin "kan orsaka att vissa människor blir mordiska och/eller självmordsbenägna" och att läkemedlets tillverkare var 80 % ansvarig för de efterföljande handlingarna.[23]


Summan av kardemumman är att bevisen på psykotropiskt drogframkallat våld och självmord inte längre kan ignoreras av mentalvårdsindustrin och av våra domstolar, med dåliga råd från psykiatriker och psykologer som skyddar sina branscher. Detta är i synnerhet så, att när läkemedel är godkända av FDA går de igenom fyra kliniska faser, den sista, även känd som "övervakning efter marknadsföring", är där läkemedlet observeras för dess effekter på patienter när läkemedlet har lagts ut på marknaden.[24]

Vid den tidpunkten blir landets medborgare en gigantisk försökskanin. Läkemedelsbolagen gör allt för att dölja och förneka kopplingar till våldstendenser. Förmodligen har detta bidragit till att en nation som vi nu ser plågas av ökande våldsdåd som, i vissa procent av de människor som begår dem, har påverkats av psykiatrins droger.


För att få informerat samtycke och skydda barn bör alla konsumenter och föräldrar vara medvetna om dessa fakta. Förskrivare av läkemedel bör också vara medvetna om sitt ansvar. "Varje dag kan recept på antidepressiva läkemedel leda till brottsliga eller civila statliga eller federala missförhållanden. Många av dessa påståenden är baserade på bristen på doktrin om informerat samtycke och kretsar kring orsakselementet av felbehandling”, rapporterar The Focus-artikeln.


Som vi länge har upprepat bör ingen plötsligt sluta ta ett receptbelagt psykofarmaka utan medicinsk rådgivning och övervakning. Det kan resultera i oväntade och oönskade lösningar som vi sett ovan. Det är dock inte ”den underliggande sjukdomen som kommit till ytan” som de skyller på.


New York Posts reporter, Karol Markowicz, kommenterade: "Dessa är våra barn, och de förtjänar mycket mer vård och uppmärksamhet än de erbjuds av det medicinska etablissemanget. Först budet gäller: skada inte. Men först, sluta göra barn illa.”[25]


Vi kunde inte vara mer överens.


Referenser:

(Om länken inte fungerar, kopiera och klistra in i webläsaren.)

[1] “This Teen Was Prescribed 10 Psychiatric Drugs. She’s Not Alone,” The New York Times, 27 Aug. 2022, https://www.nytimes.com/2022/08/27/health/teens-psychiatric-drugs.html

[2] Karol Markowicz, “The NY Times suddenly discovered we’re giving kids dangerous drugs,” New York Post, 29 Aug. 2022, https://nypost.com/2022/08/29/the-ny-times-suddenly-discovered-were-giving-kids-dangerous-drugs/

[3] https://www.cchrint.org/cchrs-exposure-of-antidepressant-risks-false-marketing-of-the-chemical-imbalance-theory/

[4] Randy A. Sansone, MD and Lori A. Sansone, MD, “SSRI-Induced Indifference,” Psychiatr, Oct. 2010, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2989833/

[5] “Emotional Blunting: Causes, Symptoms & Treatment,” Very Well Mind, 9 Nov 2021, https://www.verywellmind.com/can-antidepressants-make-you-feel-emotionally-numb-1067348, citing: Goodwin GM, Price J, De bodinat C, Laredo J. Emotional blunting with antidepressant treatments: A survey among depressed patients. J Affect Disord. 2017;221:31-35. doi:10.1016/j.jad.2017.05.048

[6] https://www.cchrint.org/2022/04/20/frank-james-the-prophet-of-doom/, citing: Ben Chapman, Joseph De Avila, Omar Abdel-Baqui, “Brooklyn Subway Shooting Suspect Frank James Arrested, in Custody,” The Wall Street Journal, 13 Apr. 2022, https://www.wsj.com/articles/brooklyn-shooting-latest-police-hunt-person-of-interest-as-busy-new-york-rush-hour-gets-under-way-11649844816?mod=Searchresults_pos5&page=1; Deepa Shivaram, “Brooklyn subway shooting suspect Frank James makes his first court appearance,” NPR, 14 Apr. 2022, https://www.npr.org/2022/04/14/1092851922/brooklyn-subway-shooting-suspect-frank-james-court-appearance; Miranda Devine, “Suspect Frank James was spewing racist hate years before Brooklyn subway shooting,” New York Post, 13 Apr. 2022, https://nypost.com/2022/04/13/suspect-frank-james-was-spewing-racist-hate-well-before-brooklyn-shooting/

[7] “This Teen Was Prescribed 10 Psychiatric Drugs. She’s Not Alone,” New York Times, 27 Aug. 2022, https://www.nytimes.com/2022/08/27/health/teens-psychiatric-drugs.html

[8] https://www.fda.gov/patients/learn-about-expanded-access-and-other-treatment-options/understanding-unapproved-use-approved-drugs-label

[9] Deborah Giorgi-Guarnieri, M.D., J.D, “Clinician Liability in Prescribing Antidepressants,” Focus (Am Psychiatr Publ), 6 Nov. 2019, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7011303/

[10]“Psychiatrist who treated Cruz says he never received school’s warning letter,” Local 10 News, 26 Aug. 2022, https://www.local10.com/news/local/2022/08/26/psychiatrist-who-treated-cruz-says-he-never-received-schools-letter-warning-of-obsession-with-guns-killing/

[11] Megan O’Matz, Mental health provider had long history with Parkland shooter. Was agency negligent?” 16 Jan. 2019, https://www.sun-sentinel.com/local/broward/parkland/florida-school-shooting/fl-ne-henderson-cruz-civil-suit-20190116-story.html

[12] https://www.cchrint.org/cchrs-exposure-of-antidepressant-risks-false-marketing-of-the-chemical-imbalance-theory/; David Healy, Andrew Herxheimer, David B. Menkes, “Antidepressants and Violence: Problems at the Interface of Medicine and Law,” PLoS Medicine, Vol. 3, Issue 9, Sept. 2006.

[13] Thomas J. Moore, Joseph Glenmullen, Curt D. Furberg, “Prescription Drugs Associated with Reports of Violence Towards Others,” PLoS ONE, Dec. 2010, Vol. 5, Issue 12, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3002271/

[14] https://www.cchrint.org/2013/01/23/cchr-exposes-psychiatrys-military-spending-to-create-drugged-out-super-soldiers-by-kelly-omeara/

[15] “The CIA’s Secret Quest For Mind Control: Torture, LSD And A ‘Poisoner In Chief’” NPR, 20 Nov. 2020, https://www.npr.org/2020/11/20/937009453/the-cias-secret-quest-for-mind-control-torture-lsd-and-a-poisoner-in-chief

[16] Stephen Kinzer in Prisoner in Chief: Sydney Gottlieb and the CIA Search for Mind Control, (Henry, Holt & Company, New York, 2019) p. 36

[17] Mind control documents from Operation Artichoke (used in the museum)

[18] https://thehmn.tumblr.com/post/183055058233/the-hypnosis-murders-this-is-one-of-those-cases

[19] https://a-study-in-crime.tumblr.com/post/649339349653241856/embed

[20] Deborah Giorgi-Guarnieri, M.D., J.D, “Clinician Liability in Prescribing Antidepressants,” Focus (Am Psychiatr Publ), 6 Nov. 2019, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7011303/

[21] https://www.cchrint.org/psychiatric-drugs/side-effects-can-persist/

[22] “‘Prozac defence’ stands in Manitoba teen’s murder case,” National Post (Canada) 7 Dec. 2022, https://nationalpost.com/news/canada/prozac-defence-stands-in-manitoba-teens-murder-case

[23] https://www.cchrint.org/psychiatric-drugs/drug_warnings_on_violence/recent-murdersmurder-suicides/, citing David Healy, Andrew Herxheimer, and David B. Menkes, “Antidepressants and Violence: Problems at the Interface of Medicine and Law,” PLoS Medicine, Sept. 2006, 3(9): e372, https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.0030372.

[24] https://meridienresearch.net/will-guinea-pig-participate-medical-research-study/

[25] Karol Markowicz, “The NY Times suddenly discovered we’re giving kids dangerous drugs,” New York Post, 29 Aug. 2022, https://nypost.com/2022/08/29/the-ny-times-suddenly-discovered-were-giving-kids-dangerous-drugs/

 

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu


Den internationella övervakaren av psykiatrin

Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Box 6039 , 129 06 Hägersten

Comments


imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page