top of page

Gigantiskt missbruk av ADHD-amfetamin. Föräldrarna snattar från barnen. Barnen säljer vidare.


Det förekommer en omfattande illegal hantering av barnens amfetamintabletter. Lärare och föräldrar snattar ur barnens amfetaminburkar och eleverna säljer eller byter bort sina egna tabletter. Det är mest synligt i USA där 6,5 miljoner barn har ADHD-diagnos och 4-5 miljoner knaprar amfetamin ”legalt”. Problemet är så stort att USA:s regering har varnat för hanteringen. I dag tillverkas det 150 ton ADHD-amfetamin per år, varav en hel del inte kan spåras.


I Sverige säger Socialstyrelsen att ”ADHD-läkemedel från sjukvården felanvänds”. Det är först och främst inget läkemedel, det är narkotika, och det kallas missbrukas, inte felanvänds. ADHD-drogerna läcker som ett såll från sjukvården, precis som metadon. Dessa naiva ”experter” påstod, innan detta uppdagades, att ett sådant missbruk som i USA aldrig skulle inträffa i Sverige. År 2000 beslagtog polisen 150 ADHD-tabletter, 9700 tabletter år 2016 och 7000 tabletter år 2018. (1) Sedan lades locket på. Inga fler uppgifter finns.


Fem miljoner amerikaner missbrukar receptbelagda receptbelagd narkotikaklassad stimulantia skriver Hälsodepartementet i USA. 16 miljoner (6,6%) amerikaner får stimulantia på recept. 400 000 har blivit ”receptberoende”. (2) 77,6% av missbrukarna använde ADHD-droger. Från ett anonymt frågeformulär till föräldrarna uppdagades det att 16% använde barnens ADHD-droger. Många hade blivit inspirerade av TV-programmet Desperate Housewives.

En rektor för en skola i Utah, USA, fick 30 dagars fängelsevistelse för att ha ersatt elevernas Ritalinatabletter med sockertabletter. Det var inte av omtänksamhet om eleverna han gjorde detta. Han använde tabletterna själv.

Uppskattningsvis en halv miljard amfetamintabletter konsumeras varje år av miljontals skolbarn som likt ”Gökboet” varje dag står uppradade för att få sina tabletter av föräldrar, läraren eller skolsköterskan.


Och missbruket är omfattande. Eleverna säljer det vidare till andra elever som skall ha dem till lördagspartyt. Själva köper de prylar. Föräldrar, rektorer och lärare snattar ur elevernas amfetaminburkar, ungefär som ungar som snattar ur föräldrarnas kakburkar. Problemet är faktiskt så stort att FN såväl som USA:s regering varnat för missbruket och handeln i flera år. I Sverige varnar kriminalvården att dömda interner med ADHD-diagnos säljer sitt amfetamin vidare. Psykiatrin klarar inte av kontrollen. (3)

En som varit dömd för flera brott och som sålt sin medicin i många år är Stefan som egentligen heter något annat. Han säger till SVT Kristianstad:

– Det är mycket slapphet från läkarnas sida när det gäller läkemedelshantering. Problemet med det är att det är alldeles för många som säljer sin medicin vidare, säger Stefan.


Forskare tror att 43% av collegestudenterna använder ADHD-droger, främst Adderall, för att förbättra sina studieresultat. 66 % till 91% av de som missbrukar ADHD-droger på college säger att de fått det av en vän eller anhörig som har recept.

Amerikanska Riksrevisionsverket (GAO) startade en undersökning på federal nivå för att undersöka omfattningen av missbruksproblemet. ”Praktiskt taget varenda informationskälla tillgänglig, bekräftar vad U.S. Drug Enforcement Administration, statliga och lokala polisväsen samt media dokumenterat: en omfattande stöld och ett missbruk av Ritalina och liknande droger inom skolor i hela landet,” sade undersökningskommitténs ordförande Henry Hyde. Och detta var år 2000. Missbruket har eskalerat sedan dess. Exakta siffror är svåra att få.

Produktionen av ADHD-amfetaminer i USA fördubblades bara under senaste årtiondet. 11% av alla barn och ungdomar har fått en ADHD-diagnos. Majoriteten använder narkotikaklasssificerade ADHD-droger (methylphenidat, amfetamin, metamfetamin, lisdexamfetamin).


Idag produceras det cirka 50 ton av dessa ADHD-droger per år. En fördubbling från år 2006.


Närmare 20 miljoner recept för olika sorters amfetamin för att behandla ADHD skrevs ut under år 2000, en ökning med över 90 procent från år 1995 då det skrevs ut 11 miljoner recept. År 2019 skrevs det ut 24 miljoner recept – enbart för Adderall. Ritalina är det mest populära så minst en fördubbling.

Ritalina med det generiska namnet metylfenidat är ett amfetaminlikt narkotiskt preparat vars produktion regleras av DEA, Drug Enforcement Administration, och endast får produceras upp till en viss kvota. Denna kvota har DEA ökat med 650% från 1990 till år 2000. Från år 1993 till år 2000 har kvotan för rent amfetamin ökat med 3750 %. Mer än 80 % av all användning av amfetamin i USA är för behandling av ADHD. Idag tillverkas alltså 50 ton(!) amfetamin av olika sorter till ADHD-barn.

Psykiatrikerna påstår att 3-5% av alla skolbarn lider av denna epidemiska sjukdom. I verkligheten uppgår denna siffra inte sällan till 20 % och i vissa städer med hög afroamerikansk befolkning har den slagit rekord med hela 60 % - då det inte kunde bevisas att det var 80 % som några bland lärarna påstod.

Hanteringen är olika från delstat till delstat, ibland från skolområde till skolområde. I delstaten Maine fick majoriteten av över 6000 elever ta sina egna tabletter då de skall tas flera gånger under dagen.

I Utah, där rektorn blev dömd till fängelse, är restriktionerna mycket hårda. Drogerna låses in och endast två skolanställda har nycklar, rektorn och skolsköterskan. Frestelsen blev alltså för stor för den rektor som hamnade i fängelse. Naturligtvis är detta inte en enstaka händelse. I Georgia utredde polisen två stölder av 400 amfetamintabletter i en skola. 300 av dem togs från ett låst rum utan tecken på inbrott, säger polisen som inte misstänker eleverna.

En 52-årig tekniklärare togs med handen i kakburken i en skola i Michigan då händelsen videofilmades när han stal Ritalina från ett låst skåp. Läraren som arbetat i skolan i 24 år fick lika många dagar i fängelset.

I Indiana skickade man brev till föräldrarna i en skola för att spåra en ”stor mängd” tabletter som försvunnit ur ett låst skåp. En sjuksköterska i en annan skola beordrades till behandling och böter på 1300 dollar då hon stulit amfetamintabletter från sex elever.

National Institute on Drug Abuse rapporterade att föräldrar från flera delstater hamnat på behandlingsprogram efter de snattat av sina barns amfetamintabletter. I Missouri uppstod det en prekär situation då föräldrarna utnyttjat sina barn för att få fler recept.

När DEA undersökte skolor i tre delstater fann man ett antal ”chockerande tillfällen” av skolanställda som stal amfetamintabletter systematiskt, inklusive en rektor som krävde att få kopior på alla elevers recept. Recept som man senare fann på 60 olika apotek.

DEA kräver nu att anställda inom skolväsendet sköter övervakningen av drogdistributionen till eleverna bättre. De har inte tillräckligt med anställda för att klara av denna omfattande hantering, säger man. DEA-agenter upptäckte även att elever delade ut tabletter på väg till skolan samt elever som låtsades att de svalde tabletterna men istället sålde dem till andra klasskamrater.

”Det är ju förbaskat självklart,” säger Gretchen Faussner på DEA. ”Folk ser på det som en medicin och oroar sig inte över att det är en drog som kan missbrukas. En del säger: ’Om det ges till en sexåring så kan det väl inte vara så farligt?’ Den sortens tänkande fördunklar själva sakfrågan och gör dem mer obetänksamma än de annars skulle vara.”

Många experter menar nu att pillerhanteringen kommer att leda in till allvarligare missbruk. DEA upptäckte att 30 till 50 procent av ungdomar i behandlingscenter i Indiana, South Carolina och Wisconsin hade använt Ritalina för att bli höga, även om det inte var deras favoritdrog.

DEA har haft sin radar inställd på drogmissbruk bland eleverna i mer än sex år med allt fler bevis för ungdomar som sniffar krossade amfetamintabletter för att få en större kick. Det har då liknande effekt som kokain. På gatorna kallas de ”Smarties” då de pastellfärgade tabletterna liknar godistabletterna med samma namn. De färgas för att det skall se ut som godis och göra det lättare för barn att ta dem! De kallas även ”Vitamin R”. Tabletterna säljs för mellan 3 till 20 dollar per styck. På apoteket kostar de mindre än en dollar.

Två 14-åriga skolelever från Illinois berättade för TV-programmet NBC i Chicago att de blivit erbjudna 20 dollar styck för sina tabletter. De berättade att de flyttade till en annan skola då det blev känt att de gick på amfetamin. Skolkamraterna krävde att få tabletterna av dem och hotade dem när de inte fick dem.

Flera elever har anmälts till polisen för att ha sålt sina tabletter. En undersökning av 6000 skolor i Massachusetts fann att 13 % av högskoleeleverna och nära 4 % av eleverna i mellanstadiet hade använt Ritalina utan recept.

En mindre undersökning av 651 elever i Wisconsin och Minnesota, som publicerades i Journal of School Psychology, visade ett omfattande drogmissbruk med det amfetamin som används vid ADHD. 34 % av elever mellan 11 och 18 år som tog amfetamin för sin ADHD, berättade att de blivit tillfrågade om de ville sälja eller byta sina tabletter. 53 % av eleverna som inte fick amfetamin rapporterade att vissa elever gav bort eller bytte sina tabletter. Undersökningen visade även att 26 % fick tabletterna från skoladministratör och 13 % fick dem från skolsköterskan. 41 % berättade att de doserade själva.

Det har börjat komma en hel del dödsfall från denna drog. I synnerhet när barnen snortade Ritalina precis som kokain. Missbruket är så stort att antalet sjukhusrelaterade överdoser av Ritalina i åldrarna 10 till 14 år hade ökat med 1000 procent under en sexårsperiod enligt sjukhustatistik. Ett tag nådde ritalinaöverdoseringarna samma nivå som kokainförgiftningar i samma åldersgrupp.

I Sverige säger ”experterna” att ett sådant missbruk aldrig skulle inträffa här. Men titta på metadonbehandlingen. Det har rapporterats om en omfattande handel av metadon på svarta marknaden. Om narkomaner som kräkts upp metadonet efteråt och sålt det vidare. Om förfalskade urinprov, etc. Och det är verkligen inte psykiatrikernas förtjänst att bevakningen är som den är, det är allmänheten och myndigheterna i Sverige som inser att det här är starka varor som psykiatrikerna inte klarar av att hantera själva. Om psykiatrikerna skulle få bestämma så hade all narkotika släppts lös. Det visar historien genom flera olika exempel. Se bara på psykiatriker Åhström på 1960-talet som skrev ut miljontals doser amfetamin till 150 narkomaner som åkte skytteltrafik till hans mottagning - med taxi - för att hämta fler recept - som de kunde sälja på Sergels torg. Det lade grunden till dagens drogproblem.

I nutid experimenterar psykiatrin med starka hallucigena droger som LSD, ecstacy och ketamin. De ger sig inte.

Men det är inte själva hanteringen det handlar om. Själva sakfrågan är denna: Varför behövs det en så rigorös övervakning - och varför stjäl/säljer man det från första början? Hur kommer det sig att folk riskerar att relegeras från skolan eller avskedas från sin lärartjänst för några små tabletter. Varför hamnar föräldrar på rehabiliteringshem. Jo, det är narkotiska preparat som ger en kick, ett narkotiskt rus, som man blir starkt beroende av, som man måste ha mer av - och som man ger små barn och ungdomar.
 

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu


Den internationella övervakaren av psykiatrin

Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Box 6039 , 129 06 HägerstenComments


imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page