top of page

Den galna psykiatrin!

Vill ersätta antidepressiva med LSD, ecstacy, svampar och ketamin


En psykiatriker injicerar LSD i munnen på en testperson


Genom att stapla misslyckande på misslyckande och jaga efter en jackpott på flera miljarder dollar, så försöker psykiatrin och läkemedelsindustrin ersätta de misslyckade antidepressiva medlen med de tidigare förbjudna hallucinogenerna. Det pågår en intensiv forskning i många länder på LSD, ketamin, svampar och meskalin.


Trenden i forskning om psykedeliska droger för att behandla beteendemässiga och känslomässiga problem som ett alternativ till antidepressiva medel tyder på ett behandlingsmisslyckande. Antidepressiva läkemedel har nu bekräftats vara ineffektiva och ett misslyckande och nu kommer äldre, misskrediterade metoder, såsom LSD, ecstacy, ketamin, meskalin och psilocybin, att ersätta dem. Psykiatrin har inget annat i pipelinen.


Att återvända till tonerna av psykologen Timothy Leary´s slogan "Turn on, Tune in, Drop out” från 1960- och 70-talen är ett försök att ingjuta tidigare misslyckanden och farliga biverkningar inom mentalhälsovården idag. "Dåliga idéer blir inte bättre med tiden", sägs det.


Hallucinogener förbjöds över hela världen på 1960- och 1970-talen av goda skäl. Medicinska experter noterade att LSD framkallade en "psykotisk psykedelisk upplevelse som kännetecknas av intensiv rädsla till gränsen av panik, paranoida misstankar eller storslagna vanföreställningar, giftförvirring, avpersonalisering" och ”alla dessa kan vara av kraftfull magnitud."[1]Omfattande psykedelisk forskning bedrivs i flera länder, även i Sverige. I skrivande stund pågår LSD-experiment på råttor vid Lunds universitet för att se hur man kan bota depression. Forskare studerar hur LSD påverkar råttors hjärnor genom att operera in elektroder i deras hjärnor och sedan får dem att springa runt, runt. ”Vad som händer i deras medvetande vet vi inte alls”, säger Pär Halje, neurofysiolog vid Lunds universitet. Ja, då vet man åtminstone det. Faktum är att man inte alls vet vad som händer, bara att något händer. Människor är inte råttor, dessutom är det avancerat djurplågeri.


I våras startade Karolinska en studie med hallucigenen psilocybin från svamp på deprimerade patienter. Anledningen är att antidepressiva inte fungerar, säger de.


I Schweiz, där LSD först upptäcktes 1943 av Albert Hofmann, samlade en relativt nyligen genomförd konferens forskare, psykologer och psykiatriker från hela världen i Lausanne för att diskutera hallucinogener som ett alternativ till antidepressiva medel. En teori som diskuterades var att när patienten tar LSD eller MDMA (även känd som ecstasy), går patienten in i ett modifierat medvetandetillstånd som "underlättar skapandet av nya kopplingar mellan personens nervceller."


”Obevisade teorier lägger felaktigt livets upp- och nedgångar vid hjärnans altare när i själva verket psykedeliska droger har använts tidigare för att efterlikna psykoser och för experiment med tankekontroll. De skulle sätta en farlig trend om de användes idag”, säger Jan Eastgate, ordförande för KMR:s huvudkontor, CCHR International. (Citizens Commission on Human Rights International).

Konferensen, som nästan 200 personer från hela Europa deltog i, erbjöd fortbildningspoäng till psykologer och psykiatriker, vilket förstärkte användningen av fler sinnesförändrande kemikalier, medan tyngdpunkten för den nyvunna uppmärksamheten på dessa hallucinogena droger är i grunden baserad på vinstmotiverade teorier, inte vetenskapliga fakta. [2]


The Telegraph i Storbritannien rapporterade nyligen att framtiden för behandling av depression sannolikt kommer inom psykedelia, inklusive "date rape drogen” ketamin, samt psilocybin, den aktiva ingrediensen i magiska svampar. Med detta kom det förutsägbara tillägget att "forskare är fortfarande inte helt säkra på hur [psilocybin] fungerar." En teori som erbjuds för ketamin är att det "kan" hjälpa till att reparera "skadade kopplingar mellan celler som är inblandade i humöret.” [3] Men forskare förstår faktiskt inte hur ketamin fungerar mot depression.[4] Alla som använt droger vet att man först får en ”high” men som sedan byts ut mot en ”low”, vilket innebär att man måste ha en ny starkare dos. I längden blir det bara en ”low” och ingen ”high”.


Jansen har redan börjat annonsera om sin ”ketamin-medicin” Spravato i svenska läkartidningar med helsidor som en antidepressiv, så de tror starkt på den – ekonomiskt alltså. Annonsen utlovar omöjliga saker och har blivit anmäld. I övrigt bedövar man elefanter och hästar med ketamin. Människor får kraftiga hallucinationer. Dödsfall har inträffat.Jan Eastgate påpekar att "dessa teorier om ’celler som är inblandade i humöret’ tar sin egen fart, upprepade så ofta att konsumenterna tror att de är fakta, vilket inträffade med SSRI antidepressiva marknadsföringsbedrägeri i början av 90-talet, då det hävdades att dessa korrigerade en ’kemisk obalans i hjärnan’, en teori som nu grundligt avslöjats som felaktig." Ljuger man tillräckligt mycket och ofta så tror folket på det, lovade propagandaminister Goebbels.


Fantastiska vinster utlovas

Ändå, trots deras sedan länge etablerade risker, främjas hallucinogener med lockelsen om fantastiska vinster i bioteknologiska företag som föreställer sig en George Orwell-utopisk Brave New World. I februari 2021 rapporterade U.S. News att fler psykedeliska företag börsnoteras:

"Konkurrensen mellan dussintals biofarmaceutiska företag är hård. Många söker mer kapital för att genomföra dyra och långa läkemedelsprövningar och utveckla immateriella rättigheter för att syntetisera molekylerna för att hjälpa till att behandla olika psykiska störningar. De företag som först kan ta ut sina psykedeliska droger på marknaden kommer att dyka upp ur flocken och sannolikt kan slå en home run." [5]


Media antydde att Johnson & Johnson – ett företag som har betalat ut miljontals dollar i civila uppgörelser i relation till dess antipsykotiska läkemedel, Risperdal, vilket orsakar förödande negativa effekter – kan ha "kickstartat psykedeliska medicinens mittfåra när dess ketaminliknande drog, ” fick ett godkännande från FDA för att behandla depression.[6] (Deras dotterbolag Jansen har nu lanserat ketamin på svenska marknaden enligt annonsen ovan.)


LSD som mindcontrol

Läkemedelsbolaget Eli Lilly, som idag tillverkar Prozac, skrev i ett memorandum år 1954 att de skulle kunna tillverka ”tonvis med LSD” för att tillfredsställa CIA:s önskemål.


Sandoz var det läkemedelsbolag som fick kontraktet med CIA – med villkoret att Sandoz rapporterade till CIA vilka fler som köpte LSD.


Minst ett 80-tal universitet, 12 sjukhus, 44 institutioner, 3 fängelser och många hundra psykiatriker var på 1950- och 60-talen engagerade i att finna sätt att manipulera människors tänkande med LSD, på uppdrag av CIA. Enbart vid institutionerna var över 200 psykiatriker engagerade. Detta vid sidan av alla privatpraktiserande psykiatriker som använde LSD. Man tror att 40 000 människor världen över utsattes för LSD-experiment under 1950 och 60-talen.


John Lennon sade 1980: ”Vi får inte glömma att tacka CIA och deras armé för LSD. Det är vad folk glömmer, att de hittade på LSD för att kontrollera folk.” Strax därefter sköts han ihjäl utanför sitt hem av Mark Chapman, som hade fått psykiatrisk behandling på Hawaii innan han sköt Lennon. Enligt vissa teorier blev Chapman hjärntvättad och besatt av att döda Lennon. Han hörde röster som sa ”döda honom, döda honom”. Klassisk mindcontrol – om nu så var fallet.I Norge använde man så kallade ”krigsbarn” för att experimentera på. 50 krigsbarn eller

”tyskebarn” som de också kallades, krävde under hösten år 2000 ersättning från norska staten på grund av experiment som de utsattes för. De fick LSD och meskalin i höga doser. Minst tre av barnen dog under de hemska experimenten.

Många tusen personer har fått psykiatrisk LSD-behandling i Skandinavien. Minst 3000 i Norge och 400 i Danmark. De försökte även bota ”sexuella perversioner” med LSD. Även alkoholister fick en dos LSD,


LSD-experiment försiggick även i Sverige, bland annat i Lund där psykiatriker gav 11 kvinnor LSD i samband med psykoterapi. Det finns ganska tydliga tecken på att CIA var inblandad eller åtminstone kände till försöken, då LSD:n kom från läkemedelsbolaget Sandoz. Alla försöken var dock misslyckade och i slutet av 60-talet förbjöds LSD. På 1950-talet hade LSD hyllats som ett mirakelmedel under en Nobelprisutdelning.


Det enda man lär sig från historien är att man inte lär sig något. Och dåliga idéer blir inte bättre med åren.


Inte förvånande var att en artikel, publicerad i American Psychiatric Associations tidskrift Psychiatric Services år 2020, uttryckte:

"Psykiatriker borde vara en integrerad del i modeller för psykedeliska recept och patienthantering ... Om psykedeliska droger blir godkända som behandlingsmetoder, bör psykiatriker ansvara för deras förskrivning och hanteringen av patienter som får dem." Vidare, "Med tanke på psykedelians stigmatisering som en potentiell mekanism för ’sinneskontroll’, till stor del ett resultat av statliga experiment med ämnen, kommer etisk praxis att kräva att psykiatriker är så informativa och transparenta som möjligt med patienter angående psykedeliska effekter innan de administreras."


Förvånansvärt nog betonar den att informerat samtycke kan äventyras av drogerna:

"På grund av potentialen för psykedeliska droger att störa logiken i ens tankeprocess, kan patienter förlora förmågan att förstå information som ges till dem eller att rationellt hantera information för att göra ett medicinskt beslut under en session. Därför måste förfarandet med informerat samtycke som genomförs före sessionen fastställa en patients önskemål i vissa scenarier som kan uppstå."

Att störa patienternas tankeprocesser till en punkt där de inte kan förstå viktig information om sin egen sjukvård, väl och ve? Är detta terapeutiskt? Möjligen för den person som fakturerar och skriver ut drogen.


Artikeln fortsätter: "Patienter bör förstå att de kan riskera att skada sig själva eller andra (t.ex. på grund av paranoia, agitation eller försök att röra sig när de är desorienterade). Patienter bör veta att de i sådana fall kanske inte har kapacitet att förvägra ansträngningar för att minska risken för skada (t.ex. fastspänning eller, mindre troligt, applicering av lugnande medel). Att fastställa patientens preferenser och utbilda patienten om risken för oönskade händelser innan sessionen är nödvändiga för att minska risken för oväntade resultat och påståenden om felbehandling eller misshandel.” [Betoning tillagd] [7]


Istället för att avvärja psykedelisk drogforskning, så har amerikanska psykiatriförbundet, APA, anammat den och hoppat på vad som alltmer marknadsförs som en potentiellt lukrativ trendvåg. Dess Work Group on Biomarkers and Novel Treatments (en del av APA:s forskningsråd) har redan publicerat en detaljerad rapport om den kliniska tillämpningen av psykedeliska droger vid psykiatriska störningar. Colin Reiff, MD, en klinisk biträdande professor i psykiatri vid New York University Langone Health, betonade att APA-arbetsgruppen anser att "bevisen är tillräckligt starka för att vi är redo att gå bortom små studier finansierade av privata grupper eller filantropi. Det här området behöver stöd från National Institutes of Health [NIH] det största forskningsinstitutet i världen."

Dr William McDonald vid Late-Life Depression vid Emory University och en medlem av APA-arbetsgruppen, föreslog också att National Institute of Mental Health (NIMH) eller National Institute on Drug Abuse (NIDA) skulle vara värd för ett symposium där de ska föreslå vad de förväntar sig att forskare ska få för federal finansiering. Ett internationellt symposium om psykedelisk forskning rekommenderades också i jakten på den heliga gralen av sinnesförändrande droger.[9]


APA:s diagnosbibel, Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorder (DSM) har redan faktureringskoder för hallucinogena störningar relaterade till LSD, MDMA, ketamin, magiska svampar (psilocybin), peyote (meskalin). Som sådan kan effekterna av att på ett lagligt sätt få patienter att fastna på dessa droger såsom "terapi" bortförklaras med en annan störning = mer dollar i psykiatrikers fickor.[10] APA har som främsta mål att främja sina medlemmars ekonomi. Det är verkligen ingen ideell samling människor.


Utan tvekan, understödd av psykiatrins fascination för ännu en utlovad men misslyckad kategori av "mirakeldroger", inbjuder bioteknologiska företag med fokus på psykedeliska droger, potentiella investerare att investera i den växande psykedeliska läkemedelsindustrin. Psykiatriker omfamnar detta med ungefär lika stor oro över de negativa effekterna på samhällets psykiska hälsa som att investera i Sinaloa drogkartell.


Med marknadsföring finns det en förväntad psykedelisk industri på 7 miljarder dollar, vilket ger betydande vinster till de redan 80 miljarder dollar per år som spenderas på världsomspännande försäljning av psykiatriska läkemedel. [11] Enbart den globala antidepressiva marknaden uppskattades till 5,2 miljarder dollar år 2019. [12]


"Psykedelia kommer att störa mångmiljarddollars alkohol-, tobaks-, läkemedels- och hälso- och friskvårdsindustrin", enligt ett investeringsbolag.[13]


På 1960-70-talen gick hallucinogener snabbt från psykiaterns soffa till gatorna. Att legalisera läkemedlen för receptbelagd mental hälsa idag kommer oundvikligen att göra detsamma. Ungefär en femtedel av de globala droganvändarna konsumerade psykedeliska droger som magiska svampar (20 %) eller LSD (19,7 %), enligt 2017 års statistik.[14]


Ett Ontario-baserat företag som är engagerat i produktion, tillväxt och försäljning av "magisk tryffel" till den lagliga rekreationsmarknaden i Nederländerna utfärdade detta uttalande: "Vi planerar för och tror på en hel värld där vuxna en dag lagligt kan ha förmåga att få tillgång till naturligt förekommande psilocybin."


Som en förberedelse för storskalig användning meddelade ett annat bioteknikföretag som utvecklar psykedeliska "läkemedel" att deras Psychedelics Genetic Test Kit nu är tillgänglig för försäljning i USA. Testkitet analyserar DNA-biomarkörer tillsammans med förundersökningar av mental hälsa – med godtyckliga, subjektiva, ej vetenskapligt baserade frågor – för att, som det påstås, ge insikter om potentialen för frånvaron eller negativa reaktioner vid användning av hallucinogena droger.


I USA ger ett 150-timmars utbildningsprogram, som börjar i januari 2022, deltagarna certifiering som en "psykedelisk assisterad terapileverantör", som marknadsför den lönsamma idén: "accelerera din terapipraktik med kraften av psykedelisk medicin."


Men vissa experter på mental hälsa har uppmanat till återhållsamhet. Allen Frances, professor emeritus och tidigare ordförande för psykiatri vid Duke University, varnade för att nya behandlingar "aldrig är så underbara som de först verkar" och "Alla nya behandlingar inom medicin har alltid haft en tillfällig gloriaeffekt i kraft av att de är nya och genom att lova mer än de kan leverera", sa dr Frances.[15]


Amerikanska läkemedelsverket, FDA, har redan gett tre psykedeliska droger, inklusive MDMA (ecstacy) och psilocybin, en "Breakthrough Therapy Designation" som kan påskynda framtida godkännande av dessa sinnesförändrande droger. Kliniska prövningar av LSD för "assisterad terapi för ångest" och en annan som använder mindre mängder LSD, känd som mikrodosering, finns redan för ADHD, även om psykiatriker medger att de inte ens har några vetenskapliga eller medicinska tester för att bekräfta en diagnos av ADHD, det är enbart baserat på subjektiva kriterier, man kan kalla det godtycke. [16]


Ecstacy hyllades enormt av psykoterapeuterna på 1980-talet som använde det tillsammans med terapi. Det skulle rädda världsfreden och spruckna förhållanden, menade de. Därefter blev även det ännu en gatudrog och därefter kom alla Ravepartyn.


Mikrodosering

Mikrodosering är redan vanligt – att använda låga doser psykedeliska medel som LSD och psilocybinsvampar i sin dagliga eller veckovisa rutin, vilket har marknadsförts som "förbättrade nivåer av kreativitet, energi, fokus och förbättrad relationsförmåga." Med andra ord, istället för att få tillgång till sina inneboende förmågor inom dessa områden, ta en sinnesförändrande drog, eller teoretiskt sett, en klunk whisky varje morgon – en praxis som skulle betraktas som missbruk. Och i motsats till de marknadsförda "fördelarna" med att "tända på" kan det försämra fokus, ökad ångest, försämrat humör och energi, förvirring, desorientering, rusande tankar och dåligt minne. Lägg till detta att mikrodosering faktiskt är olagligt.[17] Ordet ”mikrodosering” är dessutom felaktigt, då dessa användare tar LSD så gott som dagligen. LSD ackumuleras i fettvävnaderna och kan ge upphov till flashbacks åratal efteråt, vilket är känt för alla som tagit LSD.Som en artikel påpekade nyligen, "Trots konsekvenserna mikrodoserar professionella för att förbättra sin prestation på arbetsplatsen. San Francisco blev världens psykedeliska huvudstad på 1960-talet. Nu är Silicon Valley dess hemstad, det globala centrumet för högteknologi och innovation. Med denna spännande korrelation kanske det inte är någon överraskning att staden leder mikrodoseringsrörelsen.” [18]


En studie gjordes på detta fenomen med mikrodosering för att se om man blev mer kreativ. 20 vuxna blev uppdelade med olika doser av LSD (6,5, 13 eller 26 mikrogram LSD eller en placebo) under kontrollerade former med test. Vad de fann var att mikrodosering inte åstadkom mycket. Deltagarna kände sig mer kraftfulla och ökad sällhet (bliss), men också ökad ångest. De såg ingen ökad kognitiv förbättring, inget förbättrat arbetsminne, inte heller gjorde de bättre ifrån sig på olika sociala tester. Det fanns även direkt negativa effekter med mikrodosering. De tog ”längre tid på sig för att utföra kreativa tester” och gav ”lägre positiv gradering på bilder med positivt emotionellt innehåll”. (18A)


Detta visste man om redan på 1960-talet. Droger gör så att man känner sig bättre men agerar sämre. Världen skulle frälsas med droger, medan missbrukarna knappast kunde ta hand om sig själva.


Den 5 november 2021 varnade Forbes att även om forskning om psykedelia "aldrig har eftersträvats så ivrigt, är det inte ett universalmedel, och det kommer inte utan risker." "[Psykedelisk] terapimissbruk - inklusive terapeuter och läkare som har sex med klienter – har en historia som sträcker sig tillbaka till LSD:ns tidiga dagar...", skrev Will Hall, terapeut och överlevare efter terapimissbruk. "Riskerna är betydligt högre när en klient är under påverkan av en psykedelisk [drog]." [19]


"Psykedeliska ämnen kan bokstavligen göra folk inkapabla", säger Dr. Clancy Cavnar, en klinisk psykolog. [20]


Psykiatrin har staplat den ena misslyckade behandlingsmetoden efter den andra på varandra under ett sekel med närmast exstatiska lovord om dess fungerbarhet. När de nu åter lovordar en förödande behandlingsmetod som LSD så är det nog bara en tidsfråga innan stapeln välter.References:

[1] “CCHR Launches Report on Failed Mental Health Programs & Psychedelics Rebirth,” CCHR International, 16 Aug. 2021, https://www.cchrint.org/2021/08/16/cchr-launches-report-on-failed-mental-health-programs-psychedelics-rebirth/, citing: Wayne O. Evans, Ph.D. and Nathan S. Kline, M.D., Psychotropic Drugs in The Year 2000: Use by Normal Humans (Springfield, Illinois: Charles C. Thomas Publisher, 1971), p. 89

[2] PSYCHIATRY: LSD instead of antidepressants: the promising bet of young researchers, 20 Minutes, 1 Nov. 2021

[3] “A world without antidepressants: the new alternatives to prescription pills,” The Telegraph, 18 Oct. 2021, https://www.telegraph.co.uk/health-fitness/mind/world-without-antidepressants-new-alternatives-prescription/

[5] Ellen Chang, “More Psychedelic Companies Are Going Public: The number of psychedelic companies going public is expected to increase in 2021,” U.S. News, 2 Feb. 2021, https://money.usnews.com/investing/stock-market-news/articles/more-psychedelic-companies-are-going-public

[7] Brian Holoyda, M.D., M.P.H., “Psychedelic Psychiatry: Preparing for Novel Treatments Involving Altered States of Consciousness,” Psychiatric Services, 14 Oct. 2020, https://ps.psychiatryonline.org/doi/10.1176/appi.ps.202000213

[9] Nick Zagorski, “Psychedelics for Psychiatric Disorders: More Research Needed,” Psychiatric News, 13 Apr. 2020, https://psychnews.psychiatryonline.org/doi/10.1176/appi.pn.2020.4a14

[11] https://www.cchrint.org/2021/03/02/cchr-warns-against-7-billion-psychedelic-drug-push-to-treat-mental-issues/, citing: $7 billion from Derek Beres, “How will psychiatrists administer psychedelic treatments?” Big Think, 1 Feb 2021, https://bigthink.com/mind-brain/psychiatrists-psychedeli-therapy

[15] Rachel Nuwer, “A Psychedelic Drug Passes a Big Test for PTSD Treatment,” The New York Times, 3 May 2021, https://www.nytimes.com/2021/05/03/health/mdma-approval.html

[16] “CCHR Warns Against $7 Billion Psychedelic Drug Push to Treat Mental Issues,” CCHR International, 2 Mar. 2021, https://www.cchrint.org/2021/03/02/cchr-warns-against-7-billion-psychedelic-drug-push-to-treat-mental-issues/

[19] Amanda Siebert, “Psychedelic Therapy Is Hyped, But It’s Not Risk-Free: How Therapy Abuse Can Retraumatize Clients,” Forbes, 5 Nov. 2021, https://www.forbes.com/sites/amandasiebert/2021/11/05/psychedelic-therapy-is-hyped-but-its-not-risk-free-how-therapy-abuse-can-retraumatize-clients/?sh=2f5d40b158c4

[20] Ibid.


 

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu


Den internationella övervakaren av psykiatrin

Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Box 6039 , 129 06 HägerstenimagesCALOQXUG.jpg
bottom of page