top of page

Chockerande behandling Elchocker har mycket allvarliga biverkningar


”Elbehandlingar mot depression ökar stort”. Så har vi sett ett flertal artikel i media. Det är de psykiatriska PR-organisationerna som slår på trumman, nu när antidepressiva medel inte bara visar sig inte fungera utan dessutom framkallar självmord. Till och med ungdomar elchockas. Många artiklar är i sin naivitet positivt framhållna. Att koppla in en person till eluttaget är destruktivt, rent kriminellt, även om det görs inom ”sjukvården”. Dessutom görs det med tvång.


En ung man med högfungerande autism fick LPT och behandlas under tiden i

psykiatrin med tung antipsykotisk medicin och ECT mot sin vilja. Hans anhöriga

känner inte igen honom efter behandlingen’. I Sverige är det lagligt att

tvångsmedicinera med ECT, men Europarådets kommissionär för mänskliga

rättigheter och Europarådets kommitté mot tortyr har kritiserat Sverige.” (1)


Så skriver tidningen Equal i sitt senaste nummer. Mannen var inte psykotisk eller självmordsbenägen, så det fanns ingen anledning att medicinera honom (han fick hemska biverkningar) eller ge ECT, med tvång dessutom. Autism är ingen indikation för att ge ECT. Anhöriga fick heller inget veta.


Problemet är att patienter och anhöriga undanhålles information – medvetet eller omedvetet. Metoden har mycket svag vetenskaplig bärighet, dåliga resultat och svåra bieffekter. Det gäller till exempel minnesförlust och faktiska dödsfall. Socialstyrelsen undanhåller information som visar på 34% ökade dödsfall efter elchocksbehandling. Människor dör inte direkt av elchocker, de tynar bara bort efteråt, i synnerhet de äldre. Detta stöds av andra undersökningar.


Elchocksbehandlingen (ECT) lanserades i Italien under en tid då fascismen var på frammarsch. En ibland löjeväckande inställning rådde på den tiden, Mussolini hävdade att allt kan lösas med teknik och kraft. Tyskland följde strax efter och sedan Sverige.


Huvuddelen av de ”undersökningar” som ”bevisar” elchockens effektivitet gjordes under denna tidsperiod och i stort sett alla dessa är meningslösa. De svarar inte alls mot de krav som i dag ställs på vetenskapliga rapporter. Resultaten var oftast anekdotiska, det vill säga läkaren beskrev patienten som ”bättre” eller ”återställd”, utan att definiera vad som menades med det. Kontrollgrupper användes dessutom sällan.
Ernest Hemmingway

Den kände författaren Ernest Hemmingway fick sitt minne förstört, sin författarförmåga, inspiration och livslust förstörda efter en serie elchocker, genomförda av psykiatrikerna Rome och Rochester på Mayokliniken i Minnesota. Förnedrad i själen körde han hem från sjukhuset och tog sedan sitt liv efteråt med orden:

”Vad är det för mening med att förstöra mitt huvud och utplåna mitt minne, mitt kapital, och slå ut min verksamhet. Det var en briljant kur men vi förlorade patienten.””Varje läkare som skickar elektricitet genom kroppen vet att det skadar ... Oavsett vad han än säger till dig och vilken propaganda han än sprider, så kommer han inte att ta några elchocksbehandlingar själv eller ge dem till några i sin familj.

Så beskrev Cyril Kolotronics saken i: ”The truth about electro-shock treatments”.


KMR i USA gick ut med ett erbjudande på 10 000 dollar till den psykiater som anmälde sig frivilligt till ECT. Efter fem år var det en psykiater i desperat behov av pengar som anmälde sig. Han övertalades till slut om faran med ECT, och sade nej. Även om vi inte gillar psykiatrin vill vi ju inte skada utövarna.Strömmen vid en elchock tänder en 60-wattslampa. Man kan föreställa sig vad det ställer till med i hjärnan.


Definitivt orsakar ECT skador på hjärnan. Djurförsök har visat blödningar i hjärnan.

Från en genomgång av 500 studier av behandling med ECT framgick det att av alla studier som behandlade inlärningsförmåga, visade samtliga på en försämring efter ECT. Vid en senare undersökning av ECT-patienter som fått ”behandling” 10–15 år tidigare visade tester att deras perceptionsförmåga var dramatiskt försämrad. Författarna Gomer, Goldman och Templer drog slutsatsen att ”elchocksbehandling förorsakar oåterkalleligen hjärnskador”.

Minnesförlusterna är otvetydiga i verkligheten. Studier från Yale University i USA är ett exempel på lärosäten där detta studerats. Andra forskare som Squire och Slanter erhöll resultat om minnesförluster av ECT-behandlingen under en genomsnittlig period på 27 månader. 55 procent av de undersökta patienterna ansåg att de inte hade återfått sina normala minnesfunktioner flera år senare!

En skotsk undersökning visade att 74 procent av patienterna ansåg sig ha fått ”sämre minne” som följd av ECT (Freeman och Kendell). Hela 30 procent ansåg att deras minne påverkats permanent.


Vi har ibland kunnat läsa att hjärnan skapar nya hjärnceller efter ett antal elchocker. Den gör så när allvarliga skador inträffar! Det kallas ärrvävnad. Det är bara ännu ett bevis på elchockernas destruktivitet. Man vet även inom neurologin att patienter med hjärnskador kan uppvisa ett euforiskt tillstånd efter en allvarlig skallskada. De uppvisar ofta en lättsam, obekymrad attityd som på intet sätt motsvarar skadans allvar. Detta tolkar psykiatrikerna som att patienten blivit bättre! Man kan lika gärna slå patienten i huvudet med en gummiklubba och få samma resultat. Efter sex månader, när verkligheten hunnit ikapp, är det dags för en ny serie hjärnskador.


Detta i sin tur visar på psykiatrikernas obotliga brist på empati och medicinsk sakkunskap.

Man kallar det idag för ”elbehandling” för att undvika associationer med dess egentliga uppgift, att framkalla ett rejält epileptiskt anfall. Förr i tiden, innan man lamslog patientens muskler med muskelavslappnande medel, så svimmade folk som såg på. Kroppen kunde nämligen gå upp i en båge, eller spritta omkring som en fisk på land, när psykiatrikerna slog på strömmen. De kunde bryta både ben och tänder. Ett tag gav man dem curare som lamslog andningsorganen, och man fick ge konstgjord andning medan man kopplade in patienten till väggurtaget.


Alternativet

Det första enda acceptabla alternativet till dessa skadliga handlingar är helt enkelt att sluta upp med dem! 

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu


Den internationella övervakaren av psykiatrin

Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Box 6039 , 129 06 Hägersten

Comments


imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page