top of page

ADHD-amfetamin till krigströtta soldater i Mellanöstern samt skoltrötta elever


Captagan Amfetamin har använts för olika syften. Dess egenskaper gör soldater orädda och samvetslösa. I Mellanöstern har det blivit en enorm marknad och krigsdrog. Hundratals miljoner tabletter av ADHD-amfetaminet Captagon cirkulerar idag över hela Mellanöstern. Captagon är en gammal ADHD-drog. Den har nu blivit världens främsta marknad för syntetiska droger, med största produktionen i Syrien, statsunderstödd.

Missbruket har spridit sig till övriga länder i Mellanöstern. Främst i Saudiarabien, även om man försöker tysta ner det, men även Libanon, Jordanien och Egypten, i så gott som alla länder i Mellanösterna hittar man Captagon. Men främst i krigsdrabbade områden. IS-krigare använder Captagon för att orka mer och våga mer. En Syrisk krigare berättar i BBC TV att han utan vidare kunde tillfångata och döda tio män på en gång. Så gott som alla syriska krigare och IS-krigare använder Captagon, vilket förklarar deras grymheter.

 

Captagon var en gång det varumärkesskyddade namnet på en receptbelagd stimulantia tillverkad av det tyska företaget Degussa Pharma Gruppe. På 1960-talet ordinerades Captagon till personer med narkolepsi och till barn för vad som då kallades MBD (Minimal Brain Dysfunction) (idag ADHD). I små till måttliga doser orsakar Captagon ökningar av hjärtfrekvens, kroppstemperatur, energi, uthållighet, humör, andning och blodtryck. Högre doser ger effekter som eufori och en känsla av oövervinnlighet. Det är det som gör dem så populära i krigstider.

 

Företaget slutade tillverka Captagon i slutet av 1980-talet men 2011 började det dyka upp på den illegala marknaden igen. Kostnaden är från 10 kr per tablett upp till 200 kr för bra kvalitet.

Captagon har främst använts under krig. Men nu börjar missbruket sprida sig till andra grupper. I Mellanöstern är det ofta unga människor som står inför hög stress i skolor och jobb, arbetslöshet och begränsat med underhållning eller andra aktiviteter. Frågan är om det kommer att sprida sig till andra länder i världen. I december 2023 beslagtog tyska tullen 250 kilo Captagontabletter värda 650 miljoner kronor. Man vet inte om det var avsett för Tyskland eller en transitsändning. Man tror att Captagon-tillverkare skickar sina varor till europeiska länder först och sedan till Mellanöstern. Denna metod minskar tulltjänstemännens misstänksamhet. 

 

Beslagen har ökat katastrofalt.

 

2015: Ett rekordbeslag gjordes i juni på det lilla öriket Bahrain utanför Saudiarabien. Man fann 24 miljoner Captagon-piller värda 530 miljoner dollar (ca fem miljarder kronor).

2019: Grekiska myndigheter beslagtog 4,8 miljoner Captagon-tabletter från en försändelse.

2020: 84 miljoner Captagon-piller beslagtogs i Italien, som tros vara en stor omlastningsplats, värderad till mer över en miljard euro.

2021: april 2021 beslagtog saudiska tulltjänstemän i hamnstaden Jeddah mer än 5 miljoner piller gömda i granatäpplen.

2021: Tyska tjänstemän beslagtog 234 kilo Captagon-tabletter från Österrike och sedan 170 kilo piller i en relaterad brottsbekämpande åtgärd.

2022: Bara från januari till april 2022 beslagtog den jordanska armén 17 miljoner Captagon-piller.

2022: Saudiarabiens myndigheter beslagtog 46 miljoner Captagon-piller gömda i mjöl.

2023: Åttiosex miljoner piller (13 ton) beslagtogs i Dubai.

 

Historisk användning av amfetamin i krigstider

Japan: Under andra världskriget fick japanska kamikazepiloter i Stilla havet metamfetamin för att eliminera rädsla när de utförde sina attacker. Efter kriget upplevde civilbefolkningen i Japan svåra svårigheter med brist på mat och bostäder. Metamfetamin som ursprungligen tillverkades för militären fanns kvar på apotek för civilbefolkningen. Ett utbrett missbruk följde som till slut avskaffades med obligatoriska lagar om sjukhusvistelse för dem som befanns vara beroende, om de vägrade slängdes de in i fängelse. Det tog inte lång tid innan det nationella missbruket var över.


Amerika: Miljontals doser av amfetaminet Benzedrine delades ut till amerikanska soldater under andra världskriget för att hjälpa dem att hålla sig vakna under långvariga strider eller bombuppdrag. Efter kriget marknadsfördes läkemedlet som en behandling mot depression inom psykiatrin och blev snart en omfattande missbruksdrog som förbjöds 1970. Barn fick det för nästäppa. Kändisar som Jack Kerouac och Marilyn Monroe rapporterades använda denna drog.
Tyskland: Metamfetamin anses vara en av de värsta våldsframkallande och droger av alla. Den gavs under andra världskriget till tyska soldater under namnet Pervitin. 250 000 krigströtta soldater fick sammanlagt 200 miljoner tabletter. Man trodde att de skulle kriga bättre och längre. Blitzkrigen kunde ske tack vare Pervitin, då soldater kunde marschera dag och natt. Men faktum är att de blev kraftigt drogberoende och många kollapsade. Det finns teorier om att det var en av anledningarna till att Tyskland senare förlorade kriget.

Pervitin fanns även på svenska apotek fram till 1953 då det avregistrerades.

Hitler gick själv på Pervitin och kokain och det kan säkerligen förklara mycket av hans drogpersonlighet. Hans osammanhängande tal, hallucinationer och uppeldande tal var ett resultat av hans enorma drogkonsumtion. Han gick på sammanlagt minst 72 men sannolikt 92 droger och mediciner, vilket skulle ta livet av vilken annan människa som helst. Han använde opiater, belladonna skopolamin, strykning, bolmört m.m. Det var hans psykiatriorienterade livläkare dr Morell som gav honom dessa.


• Andra användningsområden är rehabiliteringscenter i Thailand för elefanter under 90-talet. De blev aggressiva då de fick amfetamin för att kunna arbeta längre.

• På 1960-talet fanns det annonser som förespråkade amfetamin för ”skoltrötta elever med skolneuroser”.

• Under samma årtionde var amfetamin flitigt använt bland yrkeschaufförer och nattarbetare.

 

• Det mest våldsframkallande och beroendeframkallande metamfetaminet har nu börjat användas för ADHD-barn i USA under varumärket Desoxyn.

 

Kan man dra paralleller med dagens skoltrötta elever och kollapsande skola. Om inte annat förklarar dessa krigsdroger mängden vansinnesbrott och skolskjutningar där merparten använt ADHD-droger innan de iskallt skjutit ihjäl sina skolkamrater.

 

 

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu


Den internationella övervakaren av psykiatrin

Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Box 6039 , 129 06 Hägersten 

Comments


imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page