top of page

917 barn/unga på sjukhus efter överdoser av ”ADHD-preparat”/antidepressiva i självdestruktivt syfte


En ny undersökning (data från Giftinformationscentralen) visar att enbart under 2021 hamnade 917 barn och unga (10-19) på sjukhus – oftast via ambulans – efter att ha tagit överdoser av antidepressiva eller ”ADHD-preparat” i självdestruktivt syfte. ALLA fall skulle ha rapporterats till och utretts av Läkemedelsverket. Men bara 4 (!) av dessa, alltså 0,4 %, kom till Läkemedelsverkets kännedom i en biverkningsrapport. Psykiatrin rapporterar inte och Läkemedelsverket och Socialstyrelsen gör inget åt det. Absolut inget görs, år efter år.


· 15-årig kille tagit 4 g sertralin, ramlat ihop i hemmet, hallucinationer, skakig.

· 15 årig tjej, en hel förpackning fluoxetin totalt 2g, hundra stycken, illamående, ser likblek ut.

· 17-årig kille, 90 voxra 150 mg, krampat 2 gånger hemma, blivit vit, krampat nu igen på akuten.

· 16-årig tjej, har i suicidsyfte tagit 60 mg mirtazapin, 160 mg fluoxetin.

· 14 årig tjej, ipren 5 st, 400 mg, sertralin 4, 50 mg quetiapin, 50 mg x 2 propavan 3 oxascand 2 st, yr, illamående, skakig.· 12-årig tjej, Elvanse 40 mg 10 stycken. Intag igår kväll nu hallucination + hjärtklappning.

· 17-årig tjej, Concerta depot, många burkar, 9 burkar utskrivet nyligen+ ambulansen har hittat 16 tomma burkar.

· 16-årig kille, Elvanse, 20 st 50 mg igår kl 23 = 1 g, Varit hög och hallucinerat, vaken hela natten och aktiv forcerad i talet.

· 14-årig tjej, äter regelbundet elvanse 50 mg och sertralin 100 mg. tagit mer än 50 tabl sammanlagt.

· 17-årig tjej, Elvanse, hjärtstopp, medvetslös började krampa slutade andas.


Det är bara några av de 917 barn och unga (10-19) som under 2021 tagit överdoser av ”ADHD-preparat” eller antidepressiva i självskadligt syfte eller självmordssyfte och hamnat på sjukhus.


ALLA dessa fall skulle ha rapporterats i en biverkningsrapport – 0,4 % rapporterades

De här barnen har inte gjorts till del av någon ”säkerhetsuppföljning” eller någon utredning. De har fullständigt osynliggjorts. De har alltså i bara 0,4 % av fallen rapporterats i en biverkningsrapport. ALLA fall skulle enligt gällande regler ha rapporterats (1, 2, 3). Vi ser ett system för biverkningsrapportering som är i fullständig kollaps, år efter år.


Och ändå stod vår tidigare socialminister i riksdagen för några år sedan (4) och framhöll – i vad som verkade vara ett uppriktigt tal – den stora vikten av biverkningsrapportering för patientsäkerheten.

Hon berättade: ”En pusselbit i detta är att inrapportering av biverkningar ska fungera klanderfritt.” Och: ”Alla biverkningsrapporter ska skickas till Läkemedelsverket. Det är obligatoriskt för hälso- och sjukvården…”


Och vi ser ovan vad som hänt sedan dess.

Socialstyrelsens och Läkemedelsverkets svek

Det har varit Socialstyrelsens och Läkemedelsverkets uppgift att se till att vända den här tragiska utvecklingen med ett stort antal barn och unga som tar ”ADHD-preparat” och antidepressiva i självskadligt syfte. Men i stället för att åstadkomma ett fungerande ”klanderfritt” system för biverkningsrapportering med åtföljande utredning, har man valt att gömma, osynliggöra, trolla bort, alla dessa ovan beskrivna fall.

Det är ett svek mot barnen. Socialstyrelsen och Läkemedelsverket känner till att mindre än en procent av allvarliga fall runt barn och unga, inom det ovan beskrivna området, blir rapporterade och utredda. Man fortsätter att låta läkemedelsindustrins psykiatriska ”experters” falska PR-bild få styra utvecklingen – man utökar förskrivningen ytterligare, vidtar inga skyddsåtgärder – och ser till att vi får en ständigt stigande trend av avsiktliga överdoser av ”ADHD-preparat” och antidepressiva i självdestruktivt syfte. Allt medan mantrat är att dessa preparat är ”säkra och effektiva” för barn.


Janne Larsson


(1) Läkemedelsverket, Rapportera misstänkta biverkningar, oönskade effekter, tillbud och olyckor, Rapportera misstänkta biverkningar | Läkemedelsverket / Swedish Medical Products Agency (lakemedelsverket.se)

(2) Läkemedelsverket, Information från Läkemedelsverket, Ledarsida, nr 2, 2016.

(3) Läkemedelsverket, Årsrapport för misstänkta biverkningar 2020, sidan 1 och 6), Årsrapport för misstänkta biverkningar 2020 (lakemedelsverket.se) (besökt 190621)


 

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu


Den internationella övervakaren av psykiatrin

Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Box 6039 , 129 06 Hägersten
Comments


imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page