top of page

22 604 saknade biverkningsrapporter om skador från ADHD-preparat – bara för år 2022


Över 170 000 personer i Sverige, varav hälften är barn och ungdomar, får amfetamin och amfetaminliknande preparat för sin ADHD. Men är de verkligen så säkra och effektiva som påstås? Inte om man läser rapporten från en skribent och researcher som granskat den här miljardindustrin i grunden. Tvärtom är det ganska allvarliga skador, vilket KMR varnat för sedan 1988. Men detta ligger dolt i register som både Socialstyrelsen och Läkemedelsverket vet om, men låtsas som att de inte gör det. Det är därför vi får läsa och höra i media att de är ”säkra och effektiva”. Myndigheterna sträcker sig dock till att försiktigt nämna att det kan finnas ”viss underrapportering”.


Vi går tillbaka till år 2012. Och vi finner att psykiatriker vid den tiden tvingades berätta om ”otillräcklig klinisk effekt” och skadeverkningar av preparat med metylfenidat, som Concerta/Ritalina för att få skriva ut rent amfetamin såsom Elvanse. Idag behöver psykiatriker inte alls berätta om tidigare misslyckade behandlingsförsök med Concerta/Ritalina och dess skadeverkningar.


Alltså inga biverkningsrapporter trots många tusen allvarliga skadeverkningar!


Läkemedelsverket fick 2012 in 720 rapporter där psykiatriker berättar om hur dåligt preparat som Concerta/Ritalin fungerar och vilka svåra intolerabla biverkningar dessa gett.


Men borde vi nu inte se den dubbla mängden skaderapporter när nu utskrivningen av preparat som Concerta/Ritalin (metylfenidat) fördubblats sedan 2012? Det borde vi, men förra året, 2022, inkom noll (0) rapporter om ”otillräcklig klinisk effekt” av metylfenidat till Läkemedelsverket, och sammanlagt inkom enbart 38 biverkningsrapporter om samma preparat.

Här är innehållet i 25 av rapporterna (3,5 procent) från 2012:

• ”Medicineringsförsök … med metylfenidat (Concerta och Ritalin i olika varianter) i dos upp till 240mg/d [den vanliga dygnsdosen är ca 30 mg/d] utan att ha uppnått stabil och bra effekt, och sedan även med Strattera som blivit dock utsatt efter några dagar p.g.a. kraftiga biverkningar.”

• ”Pat. som provat Concerta, Ritalin och Strattera har provats med viss effekt men att biverkningar … omöjliggjort en vettig dosering.”

• Strattera … högt blodtryck, Ritalin … biverkningar i form av isoleringstendens … känslomässigt avstängd … panikångestattacker.”

• ”Prövat … Concerta, Ritalin … Skakningar, andningssvårigheter. Slöhet och ep-anfall av Strattera.”

• ”Concerta i hög dos … ångest och nedstämdhet, högt blodtryck … Ritalin alltmer dysforisk sinnesstämningsmässigt, hopplöshet, trötthet …”

• ”Concerta omväxlande med Equasym … blivit forcerad, taggig, irriterad och dysforisk.”

• ”Concerta … gav som biverkan panikattacker och hjärtklappning … Ritalin … huvudvärk och humörsvängningar.”

• ”Concerta men fick förhöjd ångest. Även provat Ritalina men fick förhöjd pulsfrekvens och andningssvårigheter. Strattera hade ingen effekt.”

• ”Har provat flertal metylfenidat-preparat (Concerta, Ritalin) med svåra biverkningar som följd. Även provat Strattera med svåra biverkningar.”

• ”Metylfenidat i form av Concerta och Ritalin … tilltagande ångestattacker, nedstämdhet, döds - och suicidtankar.”

• ”Concerta … Ritalin … Allt jämnt kvarstående koncentrationssvårigheter och i takt med ökande dos mer påträngande biverkningar.”

• ”Concerta. Ingen effekt. Blev hyperaktiv plågades av huvudvärk, lättirriterad och aggressiv … Ritalin … buksmärtor.”

• ”Concerta … betydliga biverkningar framförallt när effekten avtog … kallsvettig, fick frossa, ångest och suicidtankar … likadant på Ritalin. Strattera … orolig, fick ångest och kände sig som i ett rus.”

• ”Har provat Concerta, Ritalin, Strattera och Voxra. Samtliga har givit intolerabla biverkningar.”

• ” … aggressiv vid intag av Metylfenidat … Strattera … resulterade i oacceptabel hjärtklappning.”

• ”Concerta och Ritalina som båda gav intolerabla biverkningar i form av humörsvängningar, nedstämdhet, ångest och oro … prövat Strattera som även den i modesta doser gav intolerabla biverkningar och helt utebliven effekt.”

• ”Provat andra metylfenidat men dålig effekt & försämrats av dessa … inlagd på tvångsvård efter suicidförsök.”

• ”Strattera … oacceptabel biverkning i form av aggressivitet … Concerta med gränspsykotiska biverkningar.”

• ”Ritalin och Concerta men tyvärr fått svår ångestförstärkning av dessa preparat.”

• Prövat metylfenidat … men mycket svår ångest då läkemedlet gått ut på eftermiddag/kväll. Prövat atomoxetin utan effekt men svår ångest som biverkan.”

• ”Ritalin … ångestpåslag, svettningar … Concerta fått depression, ilska och känsla av att vara iakttagen.”

• ”Strattera … så småningom … mer och mer uppvarvad och okoncentrerad… Concerta … ännu mer uppvarvad och okoncentrerad och blev aggressiv … Ritalin … fungerade … effekten försvann … Medikinet … uppvarvad och agiterad.”

• ”Concerta och Medikinet … ökad ångest … av Concerta … även blivit lite paranoid … Strattera, förfärligt illamående.”

• ” … tilltagande livsleda och självmordstankar som prompt försvunnit bara 2 dagar efter att … slutat med Concerta.”

Detta är alltså bara 25 rapporterade biverkningar. Men de trollades bort. Hur kommer det sig att alla dessa uppriktiga, allvarliga berättelser om ADHD-preparatens otillräckliga kliniska effekter och skadeverkningar år 2012 inkom till Läkemedelsverket, men att de inte gör det nu? Skillnaden är att psykiatriker då var tvungna att inge rapporter om biverkningar om de ville skriva ut amfetamin. När de inte var tvungna och tjänade på det – blev det inga rapporter - trots 22 604 biverkningar.

Janne Larsson

skribent/researcher

 

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu


Den internationella övervakaren av psykiatrin

Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Box 6039 , 129 06 HägerstenComments


imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page