Sten Levander mister sin läkarlegitimation – överklagan nekas


Sten Levander, Sveriges mest kända rättspsykiater, blir av med sin läkarlegitimation för gott efter att Högsta förvaltningsdomstolen nyligen nekat överklagan. Levander blev anmäld till HSAN – Hälso och Sjukvårdens ansvarsnämnd, av IVO för att ha distribuerat gigantiska doser narkotiska preparat till missbrukare, kriminella och gängledare i Skåne. En missbrukare fick 11 900 tabletter på kort tid. Sten Levander överklagade till Förvaltningsrätten som avslog överklagan. Då överklagade han till Högsta förvaltningsdomstolen, som nu gjorde det helt klart att Levander är ”olämplig att utöva läkaryrket”.

Sten Levander framförde i förvaltningsrätten sina skäl till varför han skulle få fortsätta som läkare. Han hävdade att ”han var den person som har längst erfarenhet i världen av att behandla vuxna ADHD-patienter” (dvs. distribuera amfetamin). Han är dessutom den som forskat mest om ADHD i Sverige och världen”.

Levander hade gett kriminella hästdoser av amfetamin, utan journalföring, eller mycket bristfällig sådan. Han menade att de var i behov av dessa höga doser livet ut och han var den enda som kunde förse dem med det, då ”vården är ovetenskaplig”. Han har förmodligen distribuerat hundratusentals amfetamintabletter.

Sten Levander, 79 år, är professor emeritus i rättspsykiatri i Lund. Han har varit ”expertvittne” i flera uppmärksammade brottsfall. Efter att han pensionerades övergick han till privatpraktik och sysslade med att skriva ut narkotikaklassificerade preparat till kriminella. Han ”behandlade” dem med enorma doser narkotika, främst amfetamin, ”annars skulle de självmedicinera”. Och enligt honom själv:

”Planen var att patienterna skulle uppfatta mig som deras ’consilieri’, rådgivare, med lojalitet mot dem och inte mot ett samhälle som alltför ofta behandlar dem väldigt illa.”

Amfetamin är en av de mest våldsframkallande drogerna och som vi sett så har kriminaliteten och våldet ökat katastrofalt i Skåne de senaste åren. Levander inriktade sig på missbrukare, kriminella och gängledare. Åklagaren i Malmö kunde tydligen inte se sambandet för de lade ner en polisanmälan mot Levander gällande denna enorma narkotikadistribution.

Positiv till lobotomier och droger

För de som inte känner till denna professor kan det kanske vara bra att nämna några av Levanders ”höjdpunkter”.

Levander har ett förflutet i Norge som ”norsk professor” och har varit verksam där i tio år, dock med mycket blandade resultat. För alla gillade honom verkligen inte.

”Denne mannen er farlig”, sa Åge Stavsoien, talesman för patientföreningen Norsk Förening för Mental Hälsa, i början på 1990-talet i en intervju i en norsk tidning och syftade på Sten Levander och hans vurm för lobotomi under sin verksamhetstid i Norge under senare delen av 1980-talet. Lobotomi var förbjudet i Norge men praktiserades fortfarande i Sverige, om än i smyg, så norska patienter skickades till Sverige av Levander, något som Stavsoien protesterade mot.

”Levander är så blind i sin tro på psykokirurgi att han inte vill höra på några invändningar mot denna behandling. Det är inte minst hans totala arrogans som gör honom till en farlig person.”

När han flydde från Norge till Sverige efter uppmärksamheten så började han omedelbart att propagera för att ge kriminella ”värstingar” amfetamin. Det var i samband med socialens seglats till Västindien med ett gäng ”värstingar” som det blossade upp i media.

Levander föreslog strax efter sin norska professorsutnämning att mycket unga barn ska ”sållas ut” om man på oklara grunder kan misstänka att de kommer att bli kriminella.

Vilket påminner om koncentrationsläger och i sig skulle vara kriminellt!

Han har synts i media i röran med rättegången mot Breivik där han sjukförklarade både Breivik och de psykiatriker som förklarat honom frisk. Själv ansåg han Breivik ”vara tokig”. Det är i alla fall en diagnos som den normala svensken kan förstå. I övrigt ville han röntga hjärnan på Breivik för att leta efter någon kriminell avvikelse.

Han hade lika stor vurm för amfetamin som lobotomi. Vad det gäller lobotomi så skrev ha så sent som 2010 i en debattartikel i Läkartidningen:

“Lobotomier fungerade ganska bra på sin tid, kanske till och med bättre än dagens läkemedel vid schizofreni.”

Levander skrev även underlaget till Socialstyrelsens kunskapsdokument om centralstimulantia och vuxna, vilket resulterat i dagens gigantiska distribution av amfetamin till barn och ungdomar. Och han lever verkligen upp till sina egna rekommendationer, som vi skall se.

Hans åsikter ter sig underliga i ett demokratiskt samhälle, men de förklarar hans personlighetstyp:

”Med större manöverutrymme för individerna (frihet) ökar antalet personer som visar upp symtom. I det totalkontrollerade samhället finns få personlighetsstörda individer.” (Levander, Socialstyrelsen, 1999)

När han hamnade i slagsmål i kön på IKEA då någon trängde sig före honom kommenterade han detta i Aftonbladet 2001:

”Människor ska svara aggressivitet med aggressivitet. Det är det normala”.

Då kallade han sig själv ”alfahanne”.

Gigantisk förskrivning till kriminella

Men detta är inget mot vad som kom i dagen efter att apotekare och vårdgivare anmälde Sten Levander till IVO som i sin tur anmälde honom till HSAN och krävde att de återkallade hans läkarlegitimation. På 36 sidor anges skälen till detta och det är en ganska makaber läsning om en person som totalt tappat omdömet och säger sig gå efter ”sin egen vetenskap” i vad som liknar en dåres försvarstal.

IVO skriver: ”Sten Levander har i vart fall uppvisat sådan oskicklighet i sin yrkesutövning att den kan befaras få betydelse för patientsäkerheten … samt kan på annat sätt befaras vara olämplig att utöva läkaryrket.”

Anmälningar till IVO från apotek och vårdgivare ger bakgrunden till detta. Levander vägrar att skicka in journaler till IVO, mest därför att han inte fört några, eller mycket knapphändiga sådana. Efter påminnelse från IVO meddelar han att han inte hunnit och att han inte var ”särskilt motiverad till det heller”. Man kan dock se vad han förskrivit via apoteken – allt centralstimulerande, så gott som identiskt med amfetamin.