top of page

MYTEN OM DEN KEMISKA OBALANSEN I HJÄRNAN


Att prata med patienterna är ingen idé, psykiska störningar är ju bara en kemisk obalans i hjärnan. Trauman, stress, mobbning, förtryck, fysiska sjukdomar och sociala faktorer har inte med psykiska störningar att göra, anser psykiatrin.

Teorin om ”den biokemiska obalansen i hjärnan” – att brister och överskott av signalsubstanser i hjärnan orsakar psykiska problem – är psykiatrins största myt. Det är denna pseudovetenskapliga hypotes som banat väg för massiv utskrivning av psykiatriska droger. Man gör allt för att hålla kvar vid denna myt, för det är det enda man har kvar inom psykiatrin – förutom elchocker. Att prata med patienten har man inte tid med. Men nu börjar fasaden rämna.

Ingen har väl undgått påståendena om att personer som är nedstämda, lider av depression, en brist på ämnet serotonin; att barn och vuxna som är okoncentrerade och överaktiva, lider av ADHD, en brist på ämnet dopamin; att personer som har svåra problem med tänkande, känslor och beteende lider av schizofreni, ett överskott på ämnet dopamin. Och att det nu finns effektiva behandlingar mot dessa brister och överskott – ”läkemedel” som rättar till ”den biokemiska obalansen”.

Man kan till och med läsa om det i vårdguiden 1177 där

de skriver: ”Vid en depression kan signalsubstanserna och deras samspel vara i

obalans... Antidepressiva läkemedel påverkar och ökar aktiviteten hos signalsubstanserna, för att skapa balans igen”.

Det står likadant på bipacksedlarna på en mängd olika SSRI-preparat: ”Denna typ av medicin korrigerar den kemiska obalansen i hjärnan som orsakar symtomen på din sjukdom. Depressioner/panikångesttillstånd anses bero på brist på olika signalsubstanser i hjärnan, bl.a. serotonin.”

90% av amerikanerna tror faktiskt att psykiska besvär orsakas av kemiska obalanser i hjärnan. Förmodligen är det samma siffror i Sverige. Varför är det så?

”De antidepressiva medlen korrigerar inte en kemisk obalans, de skapar den.”

– Psykiatriprofessor Thomas Szasz

Teorin om den kemiska obalansen har funnits ett bra tag innan lanseringen av Prozac, men bara som hypotes. Det går nämligen inte att mäta en kemisk obalans i hjärnan. Fast hypotesen blev verklighet och tog fart när Prozac lanserades. Marknadsföringsbyrån (Mad Man) försökte hitta på olika slogans för läkemedelsbolaget som lanserade Prozac. Man lanserade idén att depression orsakades av en kemisk obalans i hjärnan som man inte rådde för och inte kunde göra något åt. Den bet. Hjälplösa människor köpte omedelbart idén om detta och att Prozac kunde rädda dem från denna kemiska obalans. Ivrigt uppbackad av TV-reklam (Talk to your doctor…), köpta läkare och media. Resten är historia.

Psykiatrins budskap (hot) har varit att patienter kan se fram mot en mörk framtid, fylld av elände och även kriminalitet, om de inte tar den kemikalie som rättar till de kemiska störningarna i hjärnan, i en närmast livslång behandling. Det är troligen den största, mest förödande och mest inkomstdrivande pseudovetenskapliga vandringssägen, som vi nu har omkring oss. En bluff som förvandlat övergående psykiska problem till kroniska skador för miljontals människor – och skapat mångmiljardvinster för läkemedelsbolag. En miljon svenskar, flest kvinnor, använder idag antidepressiva. Och nu börjar problemen märkas – de kan inte sluta.

Men nu rämnar fasaden

Psykiatriprofessor Thomas Szasz, en av psykiatrins största kritiker, tillika medgrundare av KMR, sade på ett föredrag i Los Angeles: ”De antidepressiva medlen korrigerar inte en kemisk obalans, de skapar den.”

Visst, medlen skapar en effekt, men det gör även kokain och amfetamin. Men bra bli man inte, man blir bara galen på ett annat sätt. En hög procent blir aggressiva. Tusentals och åter tusentals våldsbrott har orsakats av SSRI-medlen. I så gott som alla skolskjutningar figurerar medlen. (1)

Den brittiske kände psykiatern David Healy jämförde teorin med den kemiska obalansen som orsak till mental sjukdom med den gamla teorin om att masturbation skulle orsaka vansinne. Han menar att det är en myt som läkemedelsbolagen odlat för att kunna sälja sina droger. (Fortune, 15 nov 2005)

New York-psykiatrikern Ron Lifer säger:

”Det finns ingen kemisk obalans. När folk kommer till mig och säger, ’Jag har en kemisk obalans,’ så säger jag, ’Visa mig dina lab-tester.’ De har inga lab-tester. Så var är den kemiska obalansen?”

Biopsykologen Elliot S. Valenstein som skrivit den uppmärksammade boken ”Blaming the Brain” förklarar de mer troliga grunderna bakom teorin med ”kemisk obalans”:

”Man håller fast vid teorierna, inte bara därför att det inte finns någonting annat som kan ersätta dem, utan också därför att de är användbara när det gäller att lansera behandlingar med droger.”

Psykiatriker Peter Breggin, som tillsammans med Thomas Szasz är psykiatrins värsta kritiker, säger rakt på sak:

”Trots över tvåhundra år av intensiv forskning så har ingen vanlig diagnostiserad störning bevisats ha vare sig genetiskt eller biologiskt ursprung. Det inkluderar schizofreni, depression, mano-depressiv störning [bipolär], de olika ångeststörningarna såväl som barndomsstörningar såsom ADHD. För närvarande finns det ingen känd kemisk obalans i hjärnan hos den typiske psykiatriska patienten – fram till dess att de får en psykiatrisk drog.” (Breggin, Brain Disabling Treatments in Psychiatry, s. 5 Springer NY.

Problemet för psykiatrin är nu att bluffen är så grundligt avslöjad att man får ta till den klassiska metoden: Säga att man aldrig sagt vad man tidigare bevisligen sagt!

Som när redaktören för tidskriften Psychiatric Times, den prominente psykiatriprofessorn Ronald Pies, sade att psykiatrin inte kan beskyllas för denna pinsamma vandringssägen: ”Faktum är att idén om den ’kemiska obalansen’ alltid varit en slags vandringssägen – aldrig en teori som på allvar lagts fram av välinformerade psykiatriker.” (Psychiatric Times) ’Välinformerade’ psykiatriker har alltså aldrig fört fram denna teori!

När psykiatrikern David Healy avfärdade teorin om serotoninbrist, som orsak till depression, i British Medical Journal (Serotonin and depression, the marketing of a myth), fick det (i Daily Mail) ledande psykiatriker, som professor David Taylor, att säga:

”Healy lägger fram ett kraftfullt men dåligt underbyggt argument mot något som inte finns och aldrig egentligen funnits: idén att SSRI-preparat ’korrigerar’ en ’obalans’ av serotonin i hjärnan.”

Han menade med andra ord att Healy inte kan argumentera emot något som inte finns (den kemiska obalansen). Här fick vi alltså av en ledande psykiatriker igen veta att den här teorin bara var en teori!

Och ordföranden för brittiska Royal College of Psychiatrists, professor Simon Wessely, tillade:

”De flesta forskare har för länge sedan gått vidare från den gamla serotoninmodellen.”

Den verkade alltså enligt professor Wessely ha funnits, men inte finnas mer.

Den 18 oktober 2005 avslöjade New York Times i en avslöjande lång och sammanfattande artikel, att trots över 30 års ständig och intensiv forskning med kartläggning av hjärnan så har psykiatrikerna inte kunnat fastställa några biologiska orsaker till mentala störningar.

Amerikanska psykiatriförbundets (APA) Public Officer, dr Mark Graff gick ut på CBS Studio i juli 2005 och förklarade deras inställning efter hård kritik från KMR i USA:

”Kemisk obalans är i själva verket en förkortningsterm ... [Kemisk obalans] är ett begrepp som läkemedelsindustrin förmodligen hittat på.”

Han sade vidare att för att mäta en kemisk obalans i hjärnan måste man skära ut en bit av hjärnan, och menade att ”det är ingen bra idé.”

Vad är det då som gör att psykiatrikerna håller fast vid denna idé?

KMR:s ordförande i USA, Bruce Wiseman, fick yttra sig i FOX TV ett kort tag efteråt:

”Psykiatrins teori om ’kemisk obalans’ är bara ett önsketänkande. Den har fullständigt förkastats av forskare, läkare och vetenskapsmän. Den enda anledningen till att den finns är att den drar in miljardtals dollar i försäljning av psykiatriska droger varje år.”

Det finns en mängd undersökningar som visar att stress i omgivningen kan orsaka biologiska förändringar i kroppen. En meta-analys fann att 69 procent av alla kvinnliga patienter som diagnostiserats som psykotiska i över 70 studier hade rapporterat om antingen fysiska eller sexuella övergrepp. Det är mycket möjligt att alla dessa kvinnorna kan ha en kemisk obalans i hjärnan, men det skulle vara oerhört svårt att fastställa om det var på grund av genetiska defekter eller från stress i omgivningen. Om man gjorde en hjänscanning skulle man kunna säkerligen se förändringar i hjärnan hos dessa kvinnor, jämfört med andra kvinnor.

Om det nu skulle finnas en kemisk obalans som de så gärna försöker bevisa med sina färggranna hjärnkartor, så bevisar det ingenting, och definitivt inte orsaken. På en röntgenplåt kan man se ett brutet ben, men inte vad som orsakar den. Vad det gäller den eventuella kemiska obalansen så skulle det i så fall lika gärna kunna vara så att depressionen orsakar den. Hönan eller ägget.

Eftersom hela psykiatrin är uppbyggd på denna teori, från början av 1950-talet så får man nog fråga sig vad som finns kvar av psykiatrin när vandringssägen faller helt. Möjligen bara elchocker, en barbarisk, av FNs tortyrkommission utdömd metod, men av psykiatrin hyllad metod. Vilket definierar psykiatrin som vad…?

Inte som vetenskap, snarare som tro. Psykiatrin har blivit den nya kemiska religionen. Hjärnan har blivit själen och Prozac oblaten. Någon frälsning har vi dock inte sett.

___________________________________________________________________________________

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin Kommittén för Mänskliga Rättigheter Box 6039 , 129 06 Hägersten

imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page