top of page

Artificiell Intelligens (AI) inom psykiatrin Du sköna ny värld är här


Screening av mental hälsa och övervakning av appar, sociala medier och telefoner används för att övervaka allt beteende, för att sedan genom datorprogrammering kunna förutsäga mentala störningar och behovet av psykiatrisk eller psykologisk intervention.

Av Jan Eastgate, internationell ordförande för KMR (den internationella övervakaren av psykiatrin), 18 maj 2020.

Psykiatrins diagnostiska metoder har länge erkänts som och kritiserats för att vara ungefär lika vetenskapliga som att läsa teblad eller en kristallkula. Det finns inte ett enda fysiskt eller medicinskt test för att bekräfta någon mental störning som anges i Amerikanska Psykiatriförbundets diagnos- och statistikhandbok för psykiska störningar (DSM-5). Psykiatriker röstar bokstavligen fram diagnoser till stor del baserat på godtyckligt beteende. Diagnossystemet tar sig enorm frihet med människors liv och deras sårbarheter.

Statistik samlas in om de ekonomiska kostnaderna för ”obehandlad” psykisk sjukdom, men ingen ifrågasätter sanningen för sådan statistik och varför saker och ting bara blir värre, trots flera miljarder som spenderas på forskning och behandling av mentalhälsofrågor. Med detta kommer en psykiatrisk läkemedelsmarknad, värd över 35 miljarder dollar per år enbart i USA - och dömer konsumenter till en livslång tid av biverkningar och skador, inte långsiktig hjälp.

Nu utgör denna fars - på bekostnad av människors liv - grunden för "artificiell intelligens [AI] inom mental hälsa" screening och diagnostisering - och tar Aldous Huxleys ”Du sköna nya värld” om ett futuristiskt betingat samhälle till en helt ny nivå. Artificiell intelligens (AI) marknadsförs nu som ett sätt att "förhindra" eller snabbt identifiera det "växande" antalet människor, inklusive barn och ungdomar, som sägs vara psykiskt sjuka. Och när de säger "förhindra", kan det inkludera diagnostisering av någon som ”riskerar att bli psykiskt sjuk" och medicinera dem för att förhindra uppkomsten av störningen.

Ett team av forskare från University of Colorado Boulder arbetar för att tillämpa maskinell inlärning av AI inom psykiatri, med en talbaserad mobilapp som kan kategorisera en patients mentala hälsostatus. Peter Foltz, forskarprofessor vid Institute of Cognitive Science och medförfattare till uppsatsen, tror att de ”kan skapa verktyg som gör att de bättre kan övervaka sina patienter.” [betoning tillagd] "Språk är ett viktigt sätt att upptäcka patientens mentala tillstånd", säger Foltz. "Med hjälp av mobila enheter och AI kan vi spåra patienter dagligen och övervaka dessa subtila förändringar." [1]

För att främja detta Du sköna nya nya världsscenario så kan den meddela patientens läkare att göra en checkup om appen upptäcker en oroande förändring. Som Foltz hävdar, eftersom patienter "ofta behöver övervakas med frekventa kliniska intervjuer av utbildade yrkesverksamma", finns det inte tillräckligt med verksam personal, och appen kan hjälpa till. [2]

"Det är ett recept på katastrof”, säger Ann Cavoukian, som tillbringade tre mandatperioder som Ontarios sekretesskommissionär och nu är den speciella inhemska experten som leder Privacy by Design Center of Excellence vid Ryerson University i Toronto. "Jag säger det som psykolog," förklarade hon i en intervju. "Känslan av att ständigt ses eller övervakas är det sista du vill ha." [3]

Foltz och hans kollegor designade mobilappen som tar patienter genom en serie repeterbara verbala övningar, som att berätta en historia och svara på frågor om deras känslomässiga tillstånd. Ett AI-system bedömer sedan dessa ljudklipp (soundbites) som tecken på mentala besvär, både genom att analysera hur de jämför sig med individens tidigare svar, och genom att mäta klippen mot svar från en större patientpopulation. [4]

Teamet bad mänskliga utövare att lyssna på och utvärdera talprover från 225 deltagare - hälften med allvarliga psykiatriska problem; hälften friska frivilliga - på landsbygden i Louisiana och norra Norge. De jämförde sedan resultaten med resultaten från maskininlärningssystemet. Foltz sa: "Vi fann att datorns AI-modeller kan vara minst lika exakta som utövare." [5]

• Foltz hävdar följande exempel - meningar som inte följer ett logiskt mönster kan vara ett kritiskt symptom vid schizofreni. Förändringar i ton eller takt kan leda till mani eller depression, och minnesförlust kan vara ett tecken på både kognitiva och mentala hälsoproblem.

• Henry Nasrallah, en psykiater vid University of Cincinnati Medical Center som också har skrivit om AI:s plats inom området säger, att prata monotont kan vara ett tecken på depression; snabbt tal kan tyda på mani; och osammanhängande ordval kan kopplas till schizofreni. När dessa egenskaper är tillräckligt framträdande kan en mänsklig utövare hämta in dem - men AI-algoritmer, säger Nasrallah, skulle kunna utformas för att flagga signaler och mönster som är för subtila för att människor ska kunna upptäcka dem. [6] (En algoritm är en lista med instruktioner.)

• I en studie med Columbia University-psykiatriker sa en neurovetenskapsman som arbetade med IBM att de med 100 procent säkerhet kunde förutsäga vem bland en grupp med risk-ungdomar som skulle utveckla sin första episod av psykos inom två år. IBM bygger en automatiserad talanalysapplikation som körs från en mobil enhet. Genom att ta ungefär en minuts inspelning av tal så använder systemet avancerad analys av text-till-tal, maskininlärning, naturligt språkbearbetningsteknologi och beräkningsbiologi för att ge en realtidsöversikt över patientens mentala hälsa. [7]

En rapport år 2017 från National Council for Behavioral Health hävdade att USA:s redan ”överbelastade” mentalhälsosystem kan lida brist på så många som 15 600 psykiatriker redan inom fem år. Vissa appar och program för mental hälsa innehåller redan AI - som Woebot - en appbaserad humörspårare och ”kundchatt” som kombinerar AI och principer från kognitiv beteendeterapi - men sa att det troligtvis skulle ta några till tio år innan algoritmer används rutinmässigt i kliniker, enligt psykiatriker som intervjuades av TIME år 2019. [8]

• Woebot är en Facebook-integrerad bot [enhet/programvara som kör kommandon] vars AI är "skicklig i kognitiv beteendeterapi". Den kliniska forskningspsykologen Dr. Alison Darcy utvecklade den AI-drivna kundchatten med ett team av psykologer och AI-experter. Med Woebot utbyter användaren och kundchatten meddelanden. Detta gör det möjligt för AI att "lära sig om människan" och skräddarsy konversationer i enlighet därmed. Eftersom denna teknik är integrerad med Facebook Messenger - en plattform med 1,3 miljarder månatliga användare och inte bunden av medicinska integritetsregler - öppnar Darcy dörren för mentalhälsa för hundratals miljoner människor som annars inte får tillgång. [9] Darcys bakgrund inkluderar flera år i psykiatriska avdelningen vid Stanford School of Medicine och forskarna vid Stanford University School of Medicine studerade effekten av Woebot. [10]

• Companion och mind.me, är appar som kan installeras på en telefon eller smarttelefon. Under tiden den får arbeta i bakgrunden, samlar deras AI in data från användare 24 timmar om dygnet utan direktinmatning. Companion utvecklades i samband med U.S. Department of Veterans Affairs. Dess design "lyssnar" på användarens tal och noterar antalet talade ord och energin och påverkan i rösten. Appen "tittar" också på beteendeindikatorer, inklusive tid, hastighet och varaktighet för en persons engagemang med sin enhet. [11]

Hos IBM använder forskare redan transkript och ljudinspelningar från psykiatriska intervjuer, tillsammans med maskininlärningstekniker, för att hitta mönster i tal för att hjälpa kliniker att förutsäga och övervaka psykos, schizofreni, mani och depression. Det påstås att det bara tar cirka 300 ord för att hjälpa utövare att förutsäga sannolikheten för psykos hos en användare, rapporterar IBM. [12]

Detta är en skrämmande möjlighet och något som KMR tidigare avslöjat - psykiatriker som gissar på om en person kan bli psykiskt störd, vilket kan leda till att kraftfulla antipsykotika föreskrivs för att förhindra uppkomsten av psykos. [13]

Dr. John Torous, ordförande för American Psychiatric Association's Committee on Mental Health Information Technology, instämde i att mental diagnostik inte har kvantifierats tillräckligt bra för att programmera en algoritm (lista med instruktioner). [14]

En översyn gjordes av 28 studier av AI och mental hälsa som använde elektroniska journaler, skalor för värdering av humör, data från hjärnskanning, nya övervakningssystem (t.ex. smartphone, video) och plattformar för sociala medier för att förutsäga, klassificera eller undergruppera mentalhälsosjukdomar inklusive depression, schizofreni eller andra psykiatriska sjukdomar, samt självmordstankar och försök till. Medan studien förutspådde att det kunde vara möjligt att hjälpa mentalhälsoutövare att definiera psykiska sjukdomar mer objektivt än vad som för närvarande görs i DSM-5, identifiera dessa sjukdomar i ett tidigare eller prodromalt [innan uppkomsten av initiala symtom], när ingripanden kan vara mer effektiva och anpassa behandlingar baserade på individens unika egenskaper. Emellertid är försiktighet nödvändig för att undvika övertolkning av preliminära resultat, och mer arbete krävs för att överbrygga klyftan mellan AI i mental hälsoforskning och klinisk vård. [15]

Till och med en artikel i Psychiatry Online påpekar att "Diskussioner om artificiell intelligens inom hälso- och sjukvården har väckt oro över avhumaniseringen av läkande relationer." Men huvudargumentet var att ”datorgenererade rekommendationer kan medföra en falsk auktoritet som skulle åsidosätta expertens mänskliga bedömning” och ”väcker falska förhoppningar om att maskiner kommer att förklara mysterierna om mental hälsa och psykisk sjukdom.” [16] Men den verkliga poängen är dock att DSM-5 och psykiatrins förmåga att diagnostisera någon mental störning inte är baserad på vetenskap; den är baserad på godtyckliga nyanser och AI kommer bara att förvärra detta.

En "maskininlärningsalgoritm" har redan skapats. Som en artikel säger: "I framtiden kan patienter åka till sjukhuset med en bruten arm och lämna anläggningen med en gipsad arm och en anteckning om en obligatorisk psykiatrisession på grund av flaggad självmordsrisk." Enligt preliminära studier kan "förändringar i skrivhastighet, röstton, ordval och hur ofta barnen stannar hemma signalera problem. Det kan finnas så många som 1000 smarttelefonbaserade ”biomarkörer” för depression. ”[17]

Bill gates är inblandad i AI inom mentalhälsovården

Det finns nu en snabb tillväxt på marknaden för "Artificiell intelligens inom mentalhälsovården". De viktigaste aktörerna är IBM Watson AI XPRIZE, Acadia Healthcare Co., Inc., Universal Health Services, Inc. (UHS), Magellan Health Inc., National Mentor Holdings Inc., Behavioral Health Services Inc., Behavioral Health Network Inc., North Range Behavioural Health och Strategic Behavioural Health, LLC. De flesta företag i Global Artificial Intelligence inom mentalhälsovården antar för närvarande nya teknologiska trender på marknaden, enligt en marknadsrapport. [18] Rapporten Artificial Intelligence in Global Health, som publicerades 1 april 2019, finansierades av USAID: s Center for Innovation and Impact och Rockefeller Foundation, i nära samordning med Bill & Melinda Gates Foundation. [19]

I en artikel av Peter Simons i mars 2020 rapporterade han att Kalifornien år 2018 börjat lansera ett nytt mentalhälsoinitiativ. De tekniska företagen i Silicon Valley skapade smartphoneappar som kunde få användarna att söka mentalvård, och staten ville ge stöd. Av de tusentals appar för mental hälsa som finns idag valde staten två. Den första appen heter 7 Cups, av ett företag som heter 7 Cups of Tea. De är inriktade på att ansluta användare av mentalvårdstjänster, i textbaserade chatsessioner, med det de kallar "lyssnare" - frivilliga som är utbildade i "aktiv lyssnande." Men enligt The New York Times har företaget haft problem med lyssnare som har haft olämpliga konversationer med sina klienter samt utredningar av dess påstådda ekonomiska oegentligheter. [20]

"När vi använder vår smartphone och datorer, är våra rytmer, svepvanor, skrivfel och så vidare alla datapunkter som kan sammanställas till ett mentalt hälsoporträtt av användaren, en som skaparna av Mindstrong hävdar framgångsrikt kan diagnostisera" depression, ångest och andra psykiatriska störningar.”

– Peter Simons, författare och akademisk forskare inom psykologi

Det andra företaget som samarbetar med Kalifornien är Mindstrong Health. Deras app, som benämndes Mindstrong den 17 mars 2020, tidigare känd som Health, är tillgänglig i Google Play Store och Apple App Store. Enligt Simons: "Det är Mindstrong-appen som mest väcker spökbilden av Du sköna nya värld, Aldous Huxleys klassiska dystopiska roman om eugenik och psykiatrisk övervakning. På det sätt vi använder vår smartphone och datorer, våra rytmer, svepvanor, skrivfel och så vidare är alla datapunkter som kan sammanställas till ett mentalt porträtt av användaren, något som skaparna av Mindstrong påstår framgångsrikt kan diagnostisera "depression, ångest och andra psykiatriska störningar." [21]

Appen installerar ett speciellt tangentbord på din telefon. På så sätt kan appen spela in information om hur du skriver hela tiden (oavsett om du har appen öppen eller inte). På webbplatsen Mindstrong anges att appen förbinder användare med psykiatriker och "trovärdiga terapeuter." Användare kan videochatta med psykiatriker om receptbelagda läkemedel, även om det är oklart hur ofta det händer, säger Simons. [22]

Som rapporterats i Stat News 2018, ”Lever appen upp till sitt löfte? Det går inte att säga. Nästan ingen utanför företaget har någon aning om det fungerar. ”[23] Mindstrong Health började med Paul Dagum, en Stanford-läkare och forskare som också har avancerade examen i teoretisk fysik och teoretisk datavetenskap. Han är också ägare till många patent för artificiell intelligens - algoritmer som är utformade för att utvärdera stora mängder data för att ge förutsägelser. [24] En annan medgrundare är Richard D. Klausner M.D. som fungerade som verkställande direktör för global hälsa för Bill och Melinda Gates Foundation. [25] Tidigare U.S. National Institute for Mental Health Director, psykiater Thomas Insel är en annan grundare av Mindstrong Health. [26]

År 2013 påpekade Thomas Insel, då avgående direktör för National Institute of Mental Health (NIMH), om bristen på effektivitet hos DSM-5. Han uttalade: ”Även om DSM har beskrivits som en" bibel" för området, är det i bästa fall en ordbok, som skapar en uppsättning etiketter och definierar var och en ... Svagheten är dess brist på giltighet. Till skillnad från våra definitioner av ischemisk hjärtsjukdom, lymfom eller AIDS, är DSM-diagnoserna baserade på en konsensus om kluster av kliniska symptom, inte något objektivt laboratoriemått.”[27]

Två år senare förutspådde han att teknologi skulle förändra mental hälsa. ”I framtiden, när vi tänker på den privata sektorn och vårdforskningen, kanske vi tänker på Apple och IBM mer än Lilly och Pfizer. Här är två fascinerande förhandsgranskningar av denna nya värld som jag noterade under mina resor förra veckan. En var publiceringen av resultat från ett samarbete mellan Columbia University och IBM,” skrev han.

Vidare, "Biomarkörerna för depression och psykos och post-traumatisk stress-störning är sannolikt objektiva mått på kognition och beteende, som kan samlas in av smartphones." [28]

Under 2015 började Insel samarbeta med Verily, ett teknikföretag för biovetenskap som ägs av Googles moderbolag Alphabet, Inc. Efter en kort tid där lämnade han för att tillsammans grunda Mindstrong Health med Dagum. År 2020 utsåg Kaliforniens guvernör Gavin Newsom Insel till en "specialrådgivare" för statens mentalhälsosystem, trots att Thomas Insel förblir president i Mindstrong, som Kalifornien har ingått avtal med. [29]

Inom den allmänna sjukvården är marknaden redan lukrativ - värderad till 2,10 miljarder USD med en förväntad marknad på 36,15 miljarder USD år 2025 och 54,10 miljarder USD år 2026. [30] I februari 2020 rapporterade Mobi Health News att globala investeringar i mental hälsoteknologi nådde 769 miljoner dollar 2019, enligt en studie av investeraren Octopus Ventures. Det har skett en nästan femfaldig ökning av teknisk investering inom mentalhälsoområdet under de senaste sex åren, en ökning med 159 miljoner dollar från 2014. [31] När det gäller AI i mentalhälsoindustrin (psykiatri och psykologi) är detta bara ett annat lukrativt men i slutändan skadligt verktyg som bara framkallar miljontals fler som godtyckligt diagnostiseras, drogas, elchockas och värre.

https://www.cchrint.org/2020/05/19/the-brave-new-world-of-artificial-intelligence-in-mental-health/

Referenser:

References:

[1] “AI in psychiatry: detecting mental illness with artificial intelligence,” Health Europa, 19 Nov. 2019, https://www.healtheuropa.eu/ai-in-psychiatry-detecting-mental-illness-with-artificial-intelligence/95028/

[2] Ibid.

[3] “The Brave New World of Mental Health,” The Washington Spectator, 8 Mar. 2019, https://washingtonspectator.org/the-brave-new-world-of-mental-health/

[4] “Artificial Intelligence Could Help Solve America’s Impending Mental Health Crisis,” TIME, 20 Nov. 2019, https://time.com/5727535/artificial-intelligence-psychiatry/

[5] Op. cit., Health Europa

[6] Op. cit., TIME

[8] Op. cit., TIME

[9] Op. cit., The Washington Spectator

[10] “Entrepreneur of the Week: Dr. Alison Darcy, Woebot Labs, Inc.,” The Longevity Network, 18 Jul. 2017, https://www.longevitynetwork.org/spotlight/entrepreneur-of-the-week/alison-darcy-woebot-labs-inc

[11] Op. cit., The Washington Spectator

[14] Op. cit., TIME

[15] S. Graham, et al., “Artificial Intelligence for Mental Health and Mental Illnesses: an Overview,” Current Psychiatry Reports, 2019 Nov 7;21(11):116. doi: 10.1007/s11920-019-1094-0, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31701320

[20] “Mental Health Apps: AI Surveillance Enters Our World,” Mad in America, 21 Mar. 2020, https://www.madinamerica.com/2020/03/mental-health-apps-ai-surveillance/

[21] Ibid.

[22] Ibid.

[24] Op. cit., Mad in America

[28] Thomas Insel, “Post by Former NIMH Director Thomas Insel: Look who is getting into mental health research,” NIMH, 31 Aug. 2015, https://www.nimh.nih.gov/about/directors/thomas-insel/blog/2015/look-who-is-getting-into-mental-health-research.shtml

[29] Op. cit., Mad in America

[31] “Global investment in mental health technology surges above half a billion pounds,” Mobile Health News, 3 Feb. 2020, https://www.mobihealthnews.com/news/europe/global-investment-mental-health-technology-surges-above-half-billion-pounds

______________________________________________________________________________________

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin Kommittén för Mänskliga Rättigheter Box 6039 , 129 06 Hägersten

imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page