Artificiell Intelligens (AI) inom psykiatrin Du sköna ny värld är här


Screening av mental hälsa och övervakning av appar, sociala medier och telefoner används för att övervaka allt beteende, för att sedan genom datorprogrammering kunna förutsäga mentala störningar och behovet av psykiatrisk eller psykologisk intervention.

Av Jan Eastgate, internationell ordförande för KMR (den internationella övervakaren av psykiatrin), 18 maj 2020.

Psykiatrins diagnostiska metoder har länge erkänts som och kritiserats för att vara ungefär lika vetenskapliga som att läsa teblad eller en kristallkula. Det finns inte ett enda fysiskt eller medicinskt test för att bekräfta någon mental störning som anges i Amerikanska Psykiatriförbundets diagnos- och statistikhandbok för psykiska störningar (DSM-5). Psykiatriker röstar bokstavligen fram diagnoser till stor del baserat på godtyckligt beteende. Diagnossystemet tar sig enorm frihet med människors liv och deras sårbarheter.

Statistik samlas in om de ekonomiska kostnaderna för ”obehandlad” psykisk sjukdom, men ingen ifrågasätter sanningen för sådan statistik och varför saker och ting bara blir värre, trots flera miljarder som spenderas på forskning och behandling av mentalhälsofrågor. Med detta kommer en psykiatrisk läkemedelsmarknad, värd över 35 miljarder dollar per år enbart i USA - och dömer konsumenter till en livslång tid av biverkningar och skador, inte långsiktig hjälp.

Nu utgör denna fars - på bekostnad av människors liv - grunden för "artificiell intelligens [AI] inom mental hälsa" screening och diagnostisering - och tar Aldous Huxleys ”Du sköna nya värld” om ett futuristiskt betingat samhälle till en helt ny nivå. Artificiell intelligens (AI) marknadsförs nu som ett sätt att "förhindra" eller snabbt identifiera det "växande" antalet människor, inklusive barn och ungdomar, som sägs vara psykiskt sjuka. Och när de säger "förhindra", kan det inkludera diagnostisering av någon som ”riskerar att bli psykiskt sjuk" och medicinera dem för att förhindra uppkomsten av störningen.

Ett team av forskare från University of Colorado Boulder arbetar för att tillämpa maskinell inlärning av AI inom psykiatri, med en talbaserad mobilapp som kan kategorisera en patients mentala hälsostatus. Peter Foltz, forskarprofessor vid Institute of Cognitive Science och medförfattare till uppsatsen, tror att de ”kan skapa verktyg som gör att de bättre kan övervaka sina patienter.” [betoning tillagd] "Språk är ett viktigt sätt att upptäcka patientens mentala tillstånd", säger Foltz. "Med hjälp av mobila enheter och AI kan vi spåra patienter dagligen och övervaka dessa subtila förändringar." [1]

För att främja detta Du sköna nya nya världsscenario så kan den meddela patientens läkare att göra en checkup om appen upptäcker en oroande förändring. Som Foltz hävdar, eftersom patienter "ofta behöver övervakas med frekventa kliniska intervjuer av utbildade yrkesverksamma", finns det inte tillräckligt med verksam personal, och appen kan hjälpa till. [2]

"Det är ett recept på katastrof”, säger Ann Cavoukian, som tillbringade tre mandatperioder som Ontarios sekretesskommissionär och nu är den speciella inhemska experten som leder Privacy by Design Center of Excellence vid Ryerson University i Toronto. "Jag säger det som psykolog," förklarade hon i en intervju. "Känslan av att ständigt ses eller övervakas är det sista du vill ha." [3]

Foltz och hans kollegor designade mobilappen som tar patienter genom en serie repeterbara verbala övningar, som att berätta en historia och svara på frågor om deras känslomässiga tillstånd. Ett AI-system bedömer sedan dessa ljudklipp (soundbites) som tecken på mentala besvär, både genom att analysera hur de jämför sig med individens tidigare svar, och genom att mäta klippen mot svar från en större patientpopulation. [4]

Teamet bad mänskliga utövare att lyssna på och utvärdera talprover från 225 deltagare - hälften med allvarliga psykiatriska problem; hälften friska frivilliga - på landsbygden i Louisiana och norra Norge. De jämförde sedan resultaten med resultaten från maskininlärningssystemet. Foltz sa: "Vi fann att datorns AI-modeller kan vara minst lika exakta som utövare." [5]

• Foltz hävdar följande exempel - meningar som inte följer ett logiskt mönster kan vara ett kritiskt symptom vid schizofreni. Förändringar i ton eller takt kan leda till mani eller depression, och minnesförlust kan vara ett tecken på både kognitiva och mentala hälsoproblem.

• Henry Nasrallah, en psykiater vid University of Cincinnati Medical Center som också har skrivit om AI:s plats inom området säger, att prata monotont kan vara ett tecken på depression; snabbt tal kan tyda på mani; och osammanhängande ordval kan kopplas till schizofreni. När dessa egenskaper är tillräckligt framträdande kan en mänsklig utövare hämta in dem - men AI-algoritmer, säger Nasrallah, skulle kunna utformas för att flagga signaler och mönster som är för subtila för att människor ska kunna upptäcka dem. [6] (En algoritm är en lista med instruktioner.)

• I en studie med Columbia University-psykiatriker sa en neurovetenskapsman som arbetade med IBM att de med 100 procent säkerhet kunde förutsäga vem bland en grupp med risk-ungdomar som skulle utveckla sin första episod av psykos inom två år. IBM bygger en automatiserad talanalysapplikation som körs från en mobil enhet. Genom att ta ungefär en minuts inspelning av tal så använder systemet avancerad analys av text-till-tal, maskininlärning, naturligt språkbearbetningsteknologi och beräkningsbiologi för att ge en realtidsöversikt över patientens mentala hälsa. [7]

En rapport år 2017 från National Council for Behavioral Health hävdade att USA:s redan ”överbelastade” mentalhälsosystem kan lida brist på så många som 15 600 psykiatriker redan inom fem år. Vissa appar och program för mental hälsa innehåller redan AI - som Woebot - en appbaserad humörspårare och ”kundchatt” som kombinerar AI och principer från kognitiv beteendeterapi - men sa att det troligtvis skulle ta några till tio år innan algoritmer används rutinmässigt i kliniker, enligt psykiatriker som intervjuades av TIME år 2019. [8]

• Woebot är en Facebook-integrerad bot [enhet/programvara som kör kommandon] vars AI är "skicklig i kognitiv beteendeterapi". Den kliniska forskningspsykologen Dr. Alison Darcy utvecklade den AI-drivna kundchatten med ett team av psykologer och AI-experter. Med Woebot utbyter användaren och kundchatten meddelanden. Detta gör det möjligt för AI att "lära sig om människan" och skräddarsy konversationer i enlighet därmed. Eftersom denna teknik är integrerad med Facebook Messenger - en plattform med 1,3 miljarder månatliga användare och