top of page

Antidepressiva skall inte användas vid depression


En ny stor studie bekräftar vad de flesta kritiker sagt i alla år. Antidepressiva fungerar inte och skall inte användas vid egentlig depression då det saknas tillräckliga bevis för fördelar men bevis för skador. Studien är baserad på en grundlig genomgång av befintliga studier. Frågan är om det inte blir värre med antidepressiva.

"Fördelarna med antidepressiva medel verkar vara minimala och förmodligen utan någon betydelse för den genomsnittliga patienten med egentlig depressionsstörning … Antidepressiva medel bör inte användas för vuxna med egentlig depressionsstörningar innan giltiga bevis har visat att de potentiella fördelarna uppväger de skadliga effekterna”.

Så skriver forskarna i sin slutledning. Artikeln publicerades i BMJ Evidence-Based Medicine och skrevs av tunga forskare som Irvan Kirsch vid Harvard, världens främsta expert på placebo och antidepressiva, samt Janus Jakobsen och Christian Gluud vid Centre for Clinical Intervention Research i Köpenhamn.

Forskarna skriver att analyser av de kliniska studierna konstant finner att antidepressiva medel har en liten statistisk fördel jämfört med placebo. Denna effekt är emellertid minimal och skiljer sig inte ens märkbart från placebo. Även om det finns en liten statistisk skillnad, är det förknippat med en bedömning av "ingen förändring." Skillnaden beräknas motsvara mindre än en tvåpunktsskillnad på en 52-punkts skala - annan forskning har funnit att åtminstone en 7-poängsskillnad är nödvändig för att vara kliniskt relevant.

”Den genomsnittliga effekten är minimal och nära noll”, skriver de, och att ”vi fastställde att de skadliga effekterna av antidepressiva översteg de små möjliga välgörande effekterna”.

Tidigare studier har visat att antidepressiva har en effekt, men de har inte talat om hur stor denna effekt är. För patienten spelar den knappast någon roll överhuvudtaget. Det är alltså placeboeffekten som gör verkan, men biverkningarna och utsättningsproblemen slår ut fördelarna även där.

Forskarna kritiserade även de höga nivåerna av partiskhet i befintliga kliniska studier, vilket resulterar i en överskattning av fördelar och minimering av skador. Forskarna skriver att oberoende studier som inte är kopplade till läkemedelsindustrin hittade "ingen signifikant effekt av SSRI-medel", men studier med en "vinstdrivande partiskhet" kunde sannolikt hitta en statistiskt signifikant effekt för antidepressiva medel. Studier, där författare var anställda i läkemedelsföretaget, ” var 22 gånger mindre benägna att ha negativa uttalanden om läkemedlet”, än studier som utförts utan anställda inom läkemedelsindustrin.

Trots detta är användning av antidepressiva utbrett och växer. Forskarna noterar att en av åtta vuxna i USA rapporterade att de tog ett antidepressiva under den senaste månaden, och mer än 60% av dem har tagit läkemedlet i mer än två år.

I Sverige använder närmare en miljon antidepressiva, alltså cirka 10 procent av befolkningen. Till vilken nytta? Psykisk ohälsa, främst depression, sägs öka lavinartat. Blir det alltså värre?

WHO påstår att egentlig (svår) depression drabbar mer än 300 miljoner världen över. Man förstår vilken gigantisk finansiell marknad detta är för tillverkare av antidepressiva. Att de inte fungerar tycks dock inte spela någon större roll.

Alla med diagnosen egentlig depression skall få antidepressiva. Diagnosen fastställs enligt diagnosmanualen DSM-5 och baseras på att nio symtom skall överensstämma med en lista i DSM. Intervjun med patienten tar mellan 15 till 60 minuter i genomsnitt. Det finna inga laboratorietest (blodtest, MRI etc.) eller andra objektiva tester för att validera diagnosen. Om doktorn har en dålig dag eller patienten en ännu sämre, så blir det definitivt antidepressiva – oftast SSRI, otroligt dyra sådana. Men även om så personen har ont i magen och blir deprimerad av detta, eller sörjer bortgången av en anhörig eller kär vän i mer än tre veckor. Eller kanske tonårstjejen eller killen som bli mobbad i skolan. Eller personen som blivit av med sitt jobb.

En vanlig uppfattning är att antidepressiva medel behövs i de svåraste fallen av depression, även om de är ineffektiva för mild till måttlig depression. Men den nuvarande forskningen har inte stött denna hypotes. Forskarna skriver att "det inte finns några tydliga bevis som stöder uppfattningen att antidepressiva medel skulle vara mer fördelaktigt vid svår depression jämfört med mild eller måttlig depression".

En annan viktig sak är att antidepressiva medel ofta föreskrivs för långtidsbehandling, trots brist på rigorösa långtidsstudier - samt bevis på att depressiva symtom kan förvärras genom långvarig antidepressiva användning av antidepressiva medel.. Forskarna skriver att det ”inte finns några bevis för långvarig behandling med antidepressiva medel”.

_________________________________________________________________________________________________

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA av Scientologi-kyrkan och psykiatriprofessor Thomas Szasz, världens mest kända psykiatrikritiker, och 1972 i Sverige, för att undersöka och avslöja övergrepp mot de mänskliga rättigheterna inom mentalhälsovården och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin

Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Box 6039 , 129 06 Hägersten

imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page