top of page

Politiker vill ge mer droger till barnen


I ett märkligt utspel i SVT, som spred sig i media, sade Annie Lööf att hon i princip tycker att övriga Sverige skall dela ut lika mycket amfetamin och antidepressiva till barn som på Gotland där de fullständigt öser ut amfetamin och psykiatriska droger. Där var sjätte flicka (14-19 år) nu får legala droger. Tillsammans med liberalerna satsar de nu 900 miljoner under tre år på att korta köerna i övriga kommuner så att fler barn skall få amfetamin och antidepressiva, som bevisligen är självmordsframkallande i dessa åldrar. Kortare köer betyder obligatoriskt mer droger. Någon annan ”behandling” förekommer knappast.

Det finns absolut inget som visar att barn blir bättre av att slussas till psykiatrin. Att bli påverkad av amfetamin är inte att bli bättre. Tvärtom, redan för ett par år sedan berättade svensk media yrvaket om det katastrofala missbruk som sprider sig i spåren av förskrivningen av ADHD-droger.

Vi fick ta del av ”nyheterna” att unga delar de legalt utskrivna drogerna emellan sig [1]. Något som KMR har varnat för ända sedan 1988 och även informerat media om. Vi fick veta att de av psykiatriker utskrivna pillren sniffas och injiceras: "I takt med att fler får ADHD-läkemedel utskrivet har ett missbruk av medicinerna kunnat konstateras. Tabletterna, som normalt ska sväljas genom munnen, både sniffas och injiceras i vissa fall.” [2] Och man har börjat berätta om dödsfallen som skett från missbruket av ”ADHD-preparaten” [3].Eftersom ADHD inte finns i medicinsk mening så har man, på samma sätt som psykiatrin gjorde i början av 1900-talet när inga ville veta av dem, skylla all psykisk sjukdom och störningar på generna. Det fanns inga belägg för det då, och det finns inga nu heller, men det ledde till en rasbiologisk katastrof. Vi vet ännu inte vad detta leder till idag.

Psykologen Lars Lundström har varit en flitig debattör och kritiker av amfetaminbehandlingen. Han skriver i psykologtidningen:

– Som gotlänning måste jag ju dessutom ifrågasätta varför vi ohotat mest i Sverige diagnostiseras som genetiskt avvikande för att sedan behandlas kemiskt.

Han säger vidare:

– Att allt fler mår psykiskt allt sämre kan knappast vara genetiskt betingat. Kan tänka att utifrån ökande erfarenheter måste man ifrågasätta den ensidiga propagandan för adhd som uteslutande ett ärftligt neuropsykiatriskt funktionshinder samt även den skenande medicineringen med narkotikaklassade preparat. Kanske det blivit alltför uppseendeväckande manipulativt hur experter som betalats av industrin ogenerat anställs av en myndighet som huvudsakligen finansieras av den industri som myndigheten förväntas kontrollera.

Lars Lundströms artikel blev den mest lästa artikeln i Psykologtidningen någonsin. Den lästes över 12 000 gånger i mars 2018.

I en rapport krävde Dainius Püras, FN:s särskilde hälsorapportör, att världens regeringar och psykiater beslutsamt reformerar den gravt försummade psykiatrin, och stoppar den biologiska psykiatrins ”medicinska grindvakter” som har lagt beslag på makt och beslutsfattande inom den psykiska hälsovården med understöd av läkemedelsindustrin.

Det vi ser är något som läkemedelsbolag och ”experter” knutna till Socialstyrelsen och Läkemedelsverket sagt inte kunde ske. Föräldrar har från psykiatrin fått ”fakta” berättade om ”Ingen risk för beroende eller missbruk” (Agneta Hellström, ADHD-center Stockholm). Vi har av Socialstyrelsen fått höra att ”… det är viktigt att känna till att medicineringen med de doser som används inte ger någon euforisk upplevelse och att någon benägenhet för doshöjning inte förekommer” (Kadesjö, Socialstyrelsen). Karin Bojs i DN och en lång rad av andra journalister har förmedlat läkemedelsbolagens propaganda om att ”missbrukare bli drogfria av medicin” [4]. Läkemedelsbolaget Janssen (tillverkar Concerta) har i en propagandafilm, där man säger sig ta död på ”fördomar om ADHD”, påstått att det är en myt att ”metylfenidat är beroendeframkallande” då ”personer som behandlas korrekt inte löper större risk att utveckla ett missbruk än andra” (Janssen, Myter om icke-behandlad ADHD).

Man har sålt in den legala langningen av centralstimulantia genom att sprida den falska idén att drogerna, för personer som fått beteckningen ADHD, fungerar på ett helt annorlunda sätt än för dem utan en sådan beteckning. Det finna absolut inget fysiskt/medicinskt fel på barnen, men det är etiketten/diagnosen som är viktig. Utan den kan inte läkemedelsbolagen kränga amfetamin. Man har spritt idén att Ritalin, Concerta, Elvanse, hos personer med en ADHD-diagnos rättar till en ”biokemisk obalans” i hjärnan, normaliserar en brist på dopamin, på samma sätt som den gamla föreställningen att antidepressiva rättar till en brist på serotonin. En helt igenom falsk, och numera grundligt motbevisad teori [5].

De berättelser som media publicerat är förstås bara några spridda delar av de verkliga förhållandena. De förhållanden som KMR under en lång följd av år beskrivit. Där 100-talet sidor om hur unga vuxna blir ”tjackade” på Ritalin, Concerta, borde ha öppnat ögonen på många i ansvarig ställning [6]. Där en lång följd av våldsdåd begåtts av personer som fått de bevisligen våldsframkallande drogerna [7]. Där kvinnor blivit utsatta för grova våldtäkter av män som fått Ritalin, Concerta [8] och där preparaten konstaterats ofta finnas med i bilden när unga begår sexövergrepp.

När ser vi media skriva om att 10 % av de unga (15-24 år) som 2015 begick självmord, gjorde med de legalt utskrivna drogerna i kroppen?

När så den braskande nyheten släpptes att ADHD-droger förändrar hjärnan på barn, kom en medicinsk grindvakt ut i form av en psykiater som hävdade att det var bara bra och att mer amfetamin behövs.

Men när någon vågar drista sig i media, såsom Niclas Wahlgren nyligen, om att ADHD kan hanteras utan droger, att träning är bra, då kopplas återigen de medicinska grindvakterna in, såsom i Aftonbladet som körde upp en stor artikel med närmast krigsrubriker och menar att Wahlgrens uttalande orsakat en proteststorm. Den bestod av tre personer, en från ordförande i Attention, föreningen som har sponsrats med en miljon av ett läkemedelsbolag som tillverkar amfetamin, en rabiat psykiater som kräver mer amfetamin och någon anhörig.

Till skillnad från andra kritiker backade inte Wahlgren utan vidmakthöll sina åsikter. Fler sådana personer med integritet.

[1] SR, ADHD-medicin alltmer populär drog hos unga, 11 januari 2017, http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6605775

[2] SR, ADHD-mediciner missbrukas mer än man trott, 11 januari 2017,

[3] SR, Fick adhd-medicin trots missbruk, 12 januari, 2017, http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6597759

[4] Bojs, Missbrukare bli drogfria av medicin, DN, 3 november 2002,

[5] KMR, Nu faller psykiatrins teori om den ”kemiska obalansen” – Del ll, 29 maj 2015, https://www.kmr.nu/single-post/2015/05/15/NU-FALLER-PSYKIATRINS-TEORI-OM-DEN-”KEMISKA-OBALANSEN”

[6] Sammanställning av svenska ”brukares” berättelser om Ritalin, Concerta, 2007-2010, http://jannel.se/concrit.Apr2010.pdf

[7] KMR, Ännu ett vansinnesdåd på ADHD-drogen Concerta, 11 januari 2013, http://www.kmrsverige.nu/pressrel_2013_01_11-annu-ett-vansinnesdad-pa-adhd-drogen-concerta.htm

[8] KMR, Toppsykiatriker skrev ut hästdoser Ritalina i det värsta våldtäktsfallet någonsin, 15 mars 2013, http://www.kmrsverige.nu/pressrel_2013_03_15-toppsykiatriker-skrev-ut-hastdoser-ritalina-i-det-varsta-valdtaktsfallet-nagonsin.htm

_____________________________________________________________________________________________

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA av Scientologi-kyrkan och psykiatriprofessor Thomas Szasz, världens mest kända psykiatrikritiker, och 1972 i Sverige, för att undersöka och avslöja övergrepp mot de mänskliga rättigheterna inom mentalhälsovården och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin

Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Box 6039 , 129 06 Hägersten

imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page