top of page

Ny studie: Psykiatriska diagnoser är vetenskapligt värdelösa


Psykiatriker på 1950-talet röstar fram psykiska sjukdomar genom handuppräckning.

Ett system som fortfarande lever kvar.

Samtidigt som de psykiatriska diagnoserna sjukförklarar en allt större del av samhället så konstaterar en ny studie som publicerats i flera vetenskapliga tidskrifter (1) att psykiatriska diagnoser är vetenskapligt värdelösa som verktyg för att identifiera psykiska störningar. I en rent förödande kritik förkastas hela den psykiatriska diagnostikmetoden.

Studien, ledd av forskare från University of Liverpool, analyserade de viktigaste kapitlen i den senaste utgåvan av den allmänt använda diagnosbibeln, Diagnostic and Statistical Manual (DSM), om "schizofreni", "bipolär sjukdom", "depression", "ångeststörningar" och "traumarelaterad störningar.

DSM skapades för att rädda psykiatrin på 1950-talet då försäkringsbolag och statens sjukförsäkringssystem inte ville betala ut pengar till det flum som kännetecknar psykiatrin. Man försökte då efterlikna de medicinska läkarna som hade diagnoser på riktiga fysiska sjukdomar som kunde påvisas med tester – men framförallt – läkarna fick betalt. Mentala problem omvandlades då till sjukdomar med statistiska nummer och namn. Det såg vetenskapligt ut och psykiatrin fick sina pengar. Alla diagnoser röstades fram genom handuppräckning. Idag använder så gott som alla psykiatriker DSM.

Läkemedelsbolagen sponsrade utgivaren av DSM, Amerikanska Psykiatriförbundet, APA, med miljonbelopp då de såg potentialen. Alla psykiska "sjukdomar" skulle då naturligtvis behandlas med "mediciner". En lönsam investering.

Den första upplagan av DSM listade 60 psykiska sjukdomar. Idag finns det över 340 sjukdomar och störningar i DSM. Så gott som alla skall behandlas med psykiatriska droger och idag är Psyko Pharma en mångmiljardindustri.

Man gjorde helt enkelt en lista över psykiska problem, inklusive deras symtom, och sjukförklarade dem. De viktigaste resultaten av forskningen var:

• Olika sorters beslutsregler gäller för de psykiatriska diagnoserna.

• Det finns ett enormt överlapp i symtom mellan diagnoser.

• Nästan alla diagnoser maskerar rollen av trauma och olyckliga omständigheter.

• Diagnoser berättar lite om den enskilda patienten och vilken behandling de behöver.

Författarna drar slutsatsen att diagnostisk etikettering representerar "ett opålitligt kategoriindelat system".

Ledforskaren Dr Kate Allsopp, University of Liverpool, sa:

"Även om diagnostiska etiketter skapar illusionen av en förklaring är de vetenskapligt meningslösa och kan skapa stigma och fördomar. Jag hoppas att dessa ändringar kommer att uppmuntra psykiatriska yrkesverksamma att tänka sig bortom diagnoser och överväga andra förklaringar av mentala problem, såsom trauma och andra negativa livserfarenheter. "

Professor Peter Kinderman, University of Liverpool, sa:

"Denna studie ger ännu mer bevis på att den biomedicinska diagnostiska metoden i psykiatri inte passar för ändamålet. Diagnoser rapporteras ofta och okritiskt som ’verkliga sjukdomar’ och görs faktiskt på grundval av internt inkonsekventa, förvirrade och motsägelsefulla mönster av i stort sett godtyckliga kriterier. Diagnossystemet förutsätter felaktigt att all stress resulterar från störningar och sjukdomar, och är starkt beroende av subjektiva bedömningar om vad som är normalt. "

Professor John Read, University of East London, sa:

"Kanske är det dags att vi slutade att låtsas att medicinliknande klistermärken bidrar till någonting för vår förståelse av de komplexa orsakerna till mänsklig nöd eller vilken typ av hjälp man behöver när man är i nöd."

Referenser:

University of Liverpool (https://www.liverpool.ac.uk/)

"Heterogeneity in psychiatric diagnostic classification". Kate Allsopp, John Read, Rhiannon Corcoran, Peter Kinderman. Psykiatriforskning. doi: 10.1016 / j.psychres.2019.07.005 (https://doi.org/10.1016/j.psychres.2019.07.0055)

____________________________________________________________________________________________________

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA av Scientologi-kyrkan och psykiatriprofessor Thomas Szasz, världens mest kända psykiatrikritiker, och 1972 i Sverige, för att undersöka och avslöja övergrepp mot de mänskliga rättigheterna inom mentalhälsovården och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin

Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Box 6039 , 129 06 Hägersten

imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page