top of page

FN:s särskilde rapportör: ”Världen behöver en revolution inom psykiatrin”


GENÈVE - FN:s särskilde rapportör för allas rätt till hälsa, Dainius Pūras, har krävt en förändring i mentalvården runt om i världen, och uppmanar länderna och psykiatriker att agera med mod för att reformera ett krisdrabbat system som bygger på föråldrade attityder. Han anser att den nuvarande modellen inte fungerar och att ”mentalhälsan är i händerna på biomedicinska dörrvakter.

”Vi behöver lite av en revolution i mentalvården för att avsluta årtionden av försummelse, missbruk och våld ”, sade Pūras efter att ha presenterat sin rapport till UN Human Rights Council i Genéve.

”Psykisk hälsa är grovt försummad inom hälso- och sjukvårdssystemen runt om i världen. Där system för mental hälsa finns, är de segregerade från annan hälsovård och bygger på föråldrad praxis som kränker mänskliga rättigheter.”

”Jag uppmanar länder att överge traditionella metoder och tänkande och möjliggöra en övergång till ett rättsbaserat tillvägagångssätt, viket borde vara gjort för länge sedan. Status quo är helt enkelt oacceptabelt.”

Han tillade: ”Lagar för mental hälsa och behandlingsmetoder är i kris – inte en kris av kemiska obalanser, men av maktobalanser. Vi behöver djärva politiska åtaganden, brådskande politiska svar och omedelbara korrigerande åtgärder.”

Dainius Pūras sa att det fins ett ”Stort omättat” behov av rättsbaserad vård och stödjande åtgärder. ”Framsteg har hindrats av enorma maktobalanser i de system som för närvarande används för lagstiftning, tillhandahållande av vård, medicinsk utbildning och forskning. Andra stora hinder innefattar dominansen hos den biomedicinska modellen, med sitt överdrivna beroende av medicineringen och den ”ensidiga” användningen av bevis, som förvanskar kunskapen om mental hälsa.”

”Det finns nu otvetydiga bevis på misslyckandena i ett system som förlitar sig för tungt på den biomedicinska modellen för mentalvård, som innebär en överdriven användning av psykofarmaka, och ändå fortsätter dessa mönster”.

”Detta mönster förekommer i länder över hela det nationella inkomstspannet. Det visar på ett misslyckande i att ta hänsyn till lagtexterna, till bevis och rösterna från de som drabbats och ett misslyckande att respektera, skydda och uppfylla rätten till hälsa.”

I sin rapport varnar Pūras för att makt och beslutsfattande inom mental hälsa i huvudsak är i händerna på ”biomedicinska dörrvakter”, särskilt de som representerar biologisk psykiatri.

Dessa ”dörrvakter”, som stöds av läkemedelsindustrin, behåller denna makt genom att följa två föråldrade begrepp: att människor som upplever mental stress och diagnostiseras med ”psykiska störningar” är farliga, och att biomedicinska ingrepp är medicinskt nödvändiga i många fall.

”Dessa begrepp upprätthåller stigmatisering och diskriminering, liksom de tvångsmetoder som fortsätter att vara allmänt accepterade i mentalvårdssystemen idag ”, understryker Pūras, som kräver ett ”paradigmskifte” för att se till att FN: s Konvention för Rättigheter för Personer med Funktionshinder följs.” (UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities) Det är nu av yttersta vikt att fastställa de grundläggande orsakerna till misslyckande och att kartlägga en väg framåt och nå överenskommelse om det bästa sättet att göra detta ”, sa han

”Nya tankesätt måste penetrera den offentliga sektorn och mental hälsa måste integreras i hela den allmänna politiken. Vi behöver djärva handlingar från maktens korridorer, speciellt inom det psykiatriska yrket och dess ledarskap, säger experten.

”Förmyndarmentalitet och överdrivna medicinrelaterade metoder måste ge plats för deltagande, psykosocial omsorg och stöd i samhället. Kostnadseffektiva alternativ med framgångsrika resultat existerar och används över hela världen idag - de behöver bara uppmärksammas och underhållas.”Dainius Pūras betonade att psykosocial stress alltid kommer att vara en del av de mänskliga erfarenheterna, särskilt i ljuset av växande kristillstånd, ojämlikhet och diskriminering.

--------------------

En särskild rapportör är en oberoende expert som utsetts av FN:s Råd för Mänskliga Rättigheter för att hjälpa länder och andra genom att främja och skydda rätten till det högsta uppnåeliga hälsotillståndet (rätten till hälsa). Dainius Pūras (Litauen) är en läkare med anmärkningsvärd expertkunskap om psykisk hälsa, barnhälsa och folkhälsopolitik. Han är professor och chef för Centrum för Barnpsykiatrisk Socialpediatri vid Vilnius universitet och undervisar vid Medicinska Fakulteten, Institutet för Internationella Relationer och statsvetenskap, samt vid Filosofiska Fakulteten i Vilnius Universitet i Litauen.

De särskilda rapportörerna är del av det som är känt som ”Special Procedures of the Human Rights Council.” Särskilda procedurer, den viktigaste delen av de oberoende experterna inom FN: s Mänskliga Rättigheter Systemet som är det allmänna namnet på rådets oberoende fakta- och övervakningsmekanism som tar sig an, antingen specifika landssituationer eller problem om ett specifikt tema i alla delar av världen.

Dessa experter arbetar frivilligt. De är inte FN-personal och får inte lön för sitt arbete. De är inte beroende av någon regering eller organisation och tjänar i kraft av sin individuella ställning.

 

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA av Scientologi-kyrkan och psykiatriprofessor Thomas Szasz, världens mest kända psykiatrikritiker, och 1972 i Sverige, för att undersöka och avslöja övergrepp mot de mänskliga rättigheterna inom mentalhälsovården och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin

Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Box 6039 , 129 06 Hägersten

imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page