top of page

Hermann Göring som psykpatient i Sverige. Krävde att bli friskförklarad, annars skulle Hitler inte v

.

HERMANN GÖRING (1893-1946)

Hermann Göring var Hitlers högra hand och spelade en mycket stor, för att inte säga avgörande roll för nazismens maktövertagande. Han startade tillsammans med Himmler och Heydrich de första koncentrationslägren för krigsfångar. Detta kan man läsa om i svenska uppslagsverk.

Vad man dock inte får läsa om är hans långvariga morfinmissbruk och den omfattande psykiatriska behandling han fick på tre svenska sjukhus. KMR har fått tag på hans journal (1) vilket är en smått fantastisk läsning. Hans paranoida läggning tar sig uttryck i våldsamma utbrott inne på sjukhusen.

Faktum är att det bara är ett fåtal böcker som tar upp detta i detalj. Av dessa är det ännu färre som kopplar ihop morfinmissbruket och den psykiatriska behandlingen med vad som senare skulle utspelas i Europa vilket resulterade i miljontals döda. En svensk psykiatriprofessor skulle förmodligen ha kunnat påverka historien på ett markant sätt - men avstod.

Göring blev morfinist efter en skada han ådrog sig som pilot under första världskriget. En österrikisk kirurg hade gett honom morfin mot smärtorna och under de följande 20 åren skulle han föra en ojämn kamp mot morfinet. Sommaren 1919 flydde han till Sverige och gifte sig med Karin Fock. Efter några år i Italien, Österrike och Tyskland återvände de till Sverige där han alltmer hängav sig åt sitt missbruk.

I början av augusti 1925 blev han intagen på Aspuddens sjukhem för avgiftning efter ett våldsamt återfall. I journalen kan man läsa:

”Morfinist sedan hösten 1923, varit uppe i 70-75 cgm, gjort försök med falska recept, men avslöjats; eucodal upp till 30 ampuller som ersättning för morfinet. Brutit upp medicinskåpet och själv tagit eucodal ... ursinnig, hotat med värja (värjkäpp), måste övermannas; enl. läkaren ”ytterst farlig och opålitlig.”9

Han blev våldsam och sex skötare kunde inte stoppa honom. Han flyttades till Katarina sjukhus den 1 september där han ”blir orolig, förorättad, protesterar mot interneringen, ämnar kalla advokat, talför, hotfull mot manl. personal.” Därefter flyttas han den 2 september till Långbro sjukhus där han kollapsar helt, försöker ta livet av sig och blir förklarad psykotisk:

”…besvärlig, stönar, gråter, ångest, tröttsam, ständiga önskemål, irriterad, lätt suggererad (NaCl [koksalt] häver smärtorna), olustig, talför, utsatt för ”konspiration från judarna” och hätsk mot dr Eneström för interneringen. E. mutad av judarna, suicidtankar, själv en ”politiskt död man om interneringen blev känd i Tyskland” (vår betoning) ex. gm. hans förra sköterska, hysterisk läggning, egocentrisk, självöverskattande, judehatare, vigt sitt liv åt kampen mot judarna, varit Hitlers närmaste man, hallucinatorisk (såg Abraham och Paulus ”den farligaste jude som existerat”, Abraham vinkade med en revers och lovade 3 kameler, om kampen mot judarna uppgavs), en judisk läkare ville skära ut hans hjärta, suicidförsök (hängning och strypning), hotfull, m.m.”

Nu kommer vi till en intressant fas i historien. Den 7 oktober skrevs han ut från Långbro sjukhus. I och med att hans ”politiska karriär skulle vara över om interneringen blev känd” så övertalade han överläkare Kinberg att skriva ut ett intyg. Det löd så här:

”Jag intygar härmed att kapten H. von Göring togs in på Långbro sjukhus på egen begäran; att han varken vid intagning eller utskrivning uppvisade några tecken på mental sjukdom; och att vid utskrivandet han ej uppvisar några som helst tecken på sjukdom.”

Långbro sjukhus, 7 oktober 1925

Olof Kinberg, professor

Denne omstridde psykiatriprofessor skulle alltså ha kunnat ändra på världshistorien om han hade underlåtit att skriva detta intyg. Naturligtvis var Göring spritt språngande galen, både före, under och efter sjukhusvistelsen. Förmodligen skulle inte ens Hitler ha velat kännas vid honom om han hade känt till detta.

Olof Kinberg var Sveriges förste rättspsykiater och mycket omstridd. Han ville at alla kriminella skulle sinnesundersökas och vurmade för sterilisering av kriminella och blev till sist tvungen att avgå (han blev faktiskt avsatt) efter en långvarig och hätsk mediadebatt där han kallade en riksdagsledamot ”en brednäbbad psyiatriätare som ser hospitalet skymta vid horisonten”.

Men detta, att skriva ut ett friskintyg på en av världens största krigsförbrytare, hann han tydligen med.

Referenser:

Ett sekel med psykiatrin – del 1 – sid 219 - Kapitel 6 Nazistiska ledare som psykiatriska patienter – av Peter Anstrin. Uppdaterad januari 2018.

 

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA av Scientologi-kyrkan och psykiatriprofessor Thomas Szasz, världens mest kända psykiatrikritiker, och 1972 i Sverige, för att undersöka och avslöja övergrepp mot de mänskliga rättigheterna inom mentalhälsovården och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin

Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Box 6039

129 06 Hägersten

imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page