top of page

Svensk chef för stort läkemedelsbolag: Jag mutade psykiatriker som skulle registrera Prozac!


När varningarna för antidepressiva nu äntligen börjar komma ut i media bekräftar det vad Kommittén för Mänskliga Rättigheter (KMR) sagt sedan slutet av 1980-talet! Redan år 1988 berättade vi att dessa piller framkallar vålds- och självmordsbeteende. Vi skickade utförlig dokumentation om detta till Läkemedelsverket i början av 1990-talet när Prozac skulle registreras. Där avfärdades dokumentationen som ”ovetenskaplig”.

Snart 30 år senare har Läkemedelsverket ännu inte erkänt faran med antidepressiva medel. Trots att många forskare, läkare och även psykiatriker varnat för dem. Det finns anledningar till det som vi skall se.

I så gott som alla skolskjutningar är antidepressiva och/eller Ritalina med i bilden. Alla förövare vi kunnat få ut dokument om hade tagit endera eller bägge.

Kommittén för Mänskliga Rättigheter (KMR) har ända sedan slutet av 1980-talet varnat för de skadliga effekterna av antidepressiva. Med anledning av att så mycket våld och elände följde i dess spår kallade vi dem ”mördarpiller”. På bara några år efter registreringen i USA hamnade Prozac på toppen av biverkningslistan. Ledande psykiatriker har ända sedan dess ljugit för allmänheten och påstått att de nya antidepressiva medlen var ”säkra och effektiva”. Trots att de på så gott som varenda packsedel antidepressiva står att de kan framkalla självmordsimpulser.

Antidepressiva medel har enligt alla samlade hållbara bevis inte någon mer positiv effekt än sockerpiller. Det har heller inte ”lindriga biverkningar” som påstås – de har en stor mängd mycket allvarliga skadeverkningar, som patienter försökt berätta om i åratal. Dessutom är de i allra högsta grad beroendeframkallande – de patienter som försökt sluta med pillren kan vittna om hur fruktansvärt svårt det är. KMR har varnat för detta år efter år.

Men läkemedelsbolagen har undanhållit information om dess skadeverkningar och ljugit om att de fanns. De har mutat läkare och läkemedelsverk över hela världen.

Ett exempel är Sverige. I början på 1990-talet kontaktade den förre VD:n för Eli Lilly i Sverige KMR. Som chef för Eli Lilly i Sverige mutade han själv läkare. När Prozac, som tillverkas av Eli Lilly, skulle registreras i Sverige så tog han reda på vilken psykiatriker som skulle testa medlet, och kontaktade honom. Psykiatrikern ifråga var Anders Forsman i Göteborg, idag Sveriges mest kända professor i rättspsykiatri. Virapen bjöd på middagar och ”sände kvinnliga medarbetare” till honom för att ”underlätta” arbetet. Virapen berättade även att han lät skicka 25 000 kronor vid två tillfällen till Forsman via Schweiz, oskattade. Vilket var ”otänkbart” enligt dåvarande Läkemedelsverk när det fanns etiska medarbetare. Testningen gick på rekordtid, några månader istället för ett eller två år.

Ett tag efter det kom Virapen i onåd av andra orsaker och fick sparken. Han kontaktade då KMR och berättade sin historia och tillsammans kontaktade de överåklagare Eric Östberg. – Han tog ärendet direkt när han läste den fax som John Virapen hade med sig som han fått från Anders Forsman där det stod att han [Forsman] ”skulle agera som smörjmedel i processen [för att får Prozac registrerat]”, säger Peter Anstrin på KMR som följde med upp till Eric Östberg.

– Det är som att sträcka ut handen och få den avhuggen, sade Östberg när han läste faxen.

Han åtog sig fallet direkt men efter ett tag kom han fram till att han inte kunde åtala Forsman pga. att Forsman agerat som ”konsult”, en personkategori som inte omfattades av den dåvarande mutlagstiftningen. Forsman erkände dock att han tagit emot pengarna, skattefritt, men det var då redan preskriberat. Forsman kom undan. – Men han blev som en blöt fläck när jag konfronterade honom med anklagelserna, berättade Östberg för Peter Anstrin senare. Fast han var mest rädd om sin nyvunna professorstitel, ”Vad skall hända med den?” sade han ömkligt.

– Detta fall ledde i alla fall till att det blev en ändring i mutlagen och hade det hänt idag skulle han blivit fälld. KMR fick faktiskt en liten ovation på Institutet för Mutor när denna lagändring presenterades år 1999, berättar Peter Anstrin som personligen blev inbjuden. En hel sal var full med politiker, beslutsfattare och andra som nu plötsligt omfattades av lagändringen. Justitieministern inledde.

Under ett samtal med Peter Anstrin efter besöket hos Eric Östberg berättade John hur han själv och andra svenska läkemedelsbolag bjudit svenska läkare på gratis mutresor till Västindien. Officiellt kallades de för utbildningsresor, men det var inte många timmars utbildning. Istället var det sprit och betalda kvinnor. De blev fullständigt köpta och när de kom hem skrev de ut recept på färdigtryckta receptblock med reklampennor från företaget. – De var köpta och det var många kända namn, berättade John som själv varit med och bjudit in dem.

Han fick sina order från ovan. ”De instruerade oss att aldrig prata om biverkningar. Vi skulle koncentrera oss på FAB – Feature-Advantages-Benefits. De har inte lika många säljare idag, de behövs inte längre, de har redan lyckats rekrytera läkarkåren.”

Och myndigheterna är inte mycket bättre, enligt Virapen. Om de hade velat hade många tragedier kunnat undvikas. – Det är inte mycket att vänta sig när det övervakande organet, Läkemedelsverket, helt är betalt av de som de skall övervaka. Läkemedelsindustrin betalar Läkemedelsverkets alla utgifter inklusive löner.

John Virapen hade kommit över att han fått sparken, men han hade redan hunnit få djup insikt i en verksamhet som inte sätter människan i första rummet. ”Jag kan inte göra mycket, jag har bara ett vapen. Det är ni som kan sprida informationen. Ni måste själva ta ansvar för er hälsa.”

John Virapen är författare till två böcker: "Rubio talar ut" och "Piller och profiter". Han har föreläst internationellt på olika konferenser och mässor. Virapen avled hastigt för ett par år sedan.

 

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA av Scientologi-kyrkan och psykiatriprofessor Thomas Szasz, världens mest kända psykiatrikritiker, och 1972 i Sverige, för att undersöka och avslöja övergrepp mot de mänskliga rättigheterna inom mentalhälsovården och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin

Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Box 6039 , 129 06 Hägersten

imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page