top of page

Normal utveckling diagnostiseras som ADHD

En ny mycket stor publicerad studie visar att de yngsta i klassen ”är avsevärt mest benägna att bli diagnostiserade [med ADHD] än sina klasskamrater.” (1) Studien som publicerades i Journal of Child Psychology and Psychiatry omfattade 15,4 miljoner skolbarn från 13 länder på fyra kontinenter. Denna undersökning avfärdar en gång för alla att ADHD är biologisk – men framförallt måste det göras klart: det är inget fel på barnens hjärnor.

Psykiatriker och läkare över hela världen har i själva verket diagnostiserat sen utveckling, eller rättare sagt normal utveckling, som en störning i hjärnan.

Men det värsta är att de gett narkotikaklassificerade droger till många miljoner barn som befinner sig i en utvecklingsfas. När det i själva verket handlar om omognad hos de yngsta i klassen.

Det är stor skillnad på ett barn som föds i början av året och som föds i slutet av året under de första åren i skolan. Detta förklarar naturligtvis varför forskare inte har kunnat hitta någon som helst biologisk markör, blodtest, hjärnskanning eller genetisk test för att diagnostisera ADHD.

Det kan dock verka så när man studerar litteraturen runt ADHD. Färggranna hjärnkartor har uppvisats som påstås visa var ADHD sitter. Kartorna som visas upp och som kommer från National Institute of Mental Health (NIMH) kan vara svår att förstå för en lekman. Studien nämner nämligen inte att förändringarna är extremt små i en mycket liten grupp barn och att hjärnskanning inte kan användas i en läkarmottagning för att bestämma om ett barn har ADHD eller inte. Dessutom har de flesta av barnen som fått hjärnskanning även fått amfetamin innan, vilket är känt för att stoppa tillväxten, vilket naturligtvis också gäller hjärnan.

Allt detta är känt sedan länge, KMR har skrivit om det flera gånger, men diagnoshysterin fortsätter trots det. Även i Sverige finns det undersökningar som visar på detta. I Kanada visar en stor undersökning på 900 000 barn på samma trend. Riskökningen bland de som föddes i december var för pojkar 41 procent och för flickor hela 77 procent. En tidigare studie i USA från 2010 visade att en miljon barn feldiagnostiserats med ADHD då de var yngst i klassen.

Men födelsedatum är inte enda källan till variation när det gäller diagnoser. Nationalitet tycks även spela in. En ny rapport från CDC (Center of Disease Control) visar att var tionde barn i USA fått diagnosen ADHD, medan det i Frankrike är extremt sällsynt med ADHD, knappt en enda procent.

Skillnaden i delstaterna i USA är också extrem. 20 procent av skolbarnen i Virginia har diagnostiserats och behandlats för ADHD. 23 procent i södra USA har fått diagnos medan 4,2 procent i Nevada har fått diagnos (2 procent får amfetamin) och 5,6 procent i Colorado (3,6 procent får amfetamin).

Hur är det då i Sverige?

Jo, det är naturligtvis samma här. 10,4 procent av pojkarna (10-14 år) i Gävle kommun har diagnos medan 2,5 procent får det i Borås. Ett tag hade närmare 16 procent av pojkarna ADHD i Karlsborgs kommun. Är de mer hjärnskadade där än i Borås?

Men fortfarande kommer en del förespråkare för amfetamin att hävda att barn är stökiga i alla åldrar etc. Då har vi en annan undersökning som publicerades i läkartidningen The Lancet i början av 2011. Den visade att av 100 barn med ADHD-diagnos så hade 64 ingen ADHD utan reagerade på tillsatser i maten. Forskarna skrev: ”Vår studie visar avsevärd effekt av ett reducerat intag av livsmedel i en icke utvald grupp av barn med ADHD … vi anser att kostintervention bör beaktas för alla barn med ADHD”. (2)

Språket: Barn från engelsktalande hem i USA är fyra gånger mer benägna att få en ADHD-diagnos, jämfört med hem där engelska än andra språket. (3)

Sedan har vi en annan faktor. Flickor är inte alls benägna att uppvisa ADHD-symtom. Därför menar psykiatrikerna att siffran borde vara mycket högre, eftersom flickorna inte uppvisar symtomen. Men det är ju enbart symtomen som visar att det är ADHD – det finns ju inget biologiskt fel? Barnombudsmannen (BO) har dock utfört en undersökning som skall visa att många fler flickor har ADHD – och få medicin – alltså amfetamin. BO är till för att skydda barnen, inte hjälpa läkemedelsbolagen.

Kön, nationalitet, språk, kommuntillhörighet, diet och nu ålder har visat sig spela en stor roll i vem som får en diagnos. Det antyder att allt utom biologi är involverad.

Det är dags att avsluta detta gigantiska drogexperiment med våra barns hjärnor.

I ett kommande nyhetsbrev skall vi visa hur Big Pharma i allians med psykiatrin och anhöriggrupper tvingade fram behandling med amfetamin vilket startade en mångmiljardindustri.

(3) ADHD by the Numbers: Facts, Statistics, and You, by Kimberly Holland and Elsbeth

 

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA av Scientologi-kyrkan och psykiatriprofessor Thomas Szasz, världens mest kända psykiatrikritiker, och 1972 i Sverige, för att undersöka och avslöja övergrepp mot de mänskliga rättigheterna inom mentalhälsovården och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin

Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Box 6039 , 129 06 Hägersten

imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page