top of page

Saffran höjer stämningen och lindrar depressioner

Så här vid juletid kan det vara intressant att nämna att saffran inte bara kan lätta upp stämningen, den kan också lindra rena depressioner. Det finns ett flertal kliniska studier som visar att saffran är effektivt i att höja depressionskänslor.

En studie visar till exempel att saffran var klar bättre än placebo i att förbättra depressiva symtom hos nyblivna mödrar som var deprimerade efter födseln. Mödrar i Iran fick enbart 15 mg saffran dagligen och uppvisade klara förbättringar mot mödrarna i kontrollgruppen som enbart fick placebo.

Det finns flera andra studier som bekräftar detta. Forskare från University of Florida har publicerat en meta-analys på kliniska studier av fem studier med placebo och tre studier med konventionella antidepressiva medel. Man använde 30 mg saffran. Även här visade det sig att saffran var effektivt för milda och måttliga depressioner. (1)

En dubbelblind studie som utfördes 2005 av Akhondzadeh S, vid Roozbeh Psychiatric Hospital i Iran, visade stora skillnader mellan gruppen som fick saffranextrakt och placebogruppen. 30 milligram av saffransextraktet gavs under sex veckor och symtomen på depression minskade avsevärt. Efter 14 dagar var gruppen som åt saffranextrakt fria från depressionssymtom, och det helt utan biverkningar.

Redan för 300 år sedan noterade Carl von Linné att ”saffran muntrar sinnet”. Medeltida svenska läkeböcker skriver att ”Saffran i maten ger hjälper till god sömn” och har ”kramplösande och lugnande effekt”. Och det finns medicinska böcker ända tillbaka till 1400-talet som nämner saffran som effektiv vid nedstämdhet.

Saffransodlingar som är begränsade främst runt Irak och Iran är världens dyraste krydda – ca 60-70 kr/grammet. Det kan förklaras av att det går åt ungefär 100 000-150 000 krokusblommor för att få ihop ett kilo torkad saffran, och att det handplockas. Man har sedan länge använt saffran för att motverka oro och nedstämdhet och direkta depressioner i dessa länder. I Frankrike ger man saffran till ungdomar med känslobesvär.

Man skall inte överdriva intaget, då saffran i höga mängder är giftigt och högsta rekommenderade dos är 1,5 gram. Vid fem gram kan man må riktig illa med blödningar och vid 20 gram är saffran dödlig. Men kostnaden lär väl avskräcka överdoser.

Då närmare en miljon svenskar använder medicinska antidepressiva medel, med kraftiga biverkningar, för symtom som förmodligen bara kan betecknas som nedstämdhet, så kan saffran vara värt att prövas. Ett paket i affären på 0,5 gram (500 mg) kostar bara 30-40 kr.

(1)

imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page