top of page

Små barn 0-5 år elchockas


Socialstyrelsen har utfärdat nya riktlinjer för att barn skall elchockas i Sverige – som prioritet. Samtidigt har KMR i USA fått fram nya unika uppgifter om att barn i åldrarna 0-5 år får elchocker. Dessa uppgifter har hållits hemliga. Men efter information från KMR har redan hälften av delstaterna meddelat att de skall lagstifta mot detta.

Socialstyrelsens riktlinjer för hur man skall behandla personer med depression och ångest skall snart lanseras. Det har varit på gång länge, men kritiken har gjort att de skjutit på det. Remissrundan var starkt kritisk.

Det finns verkligen anledning till det. Bland annat föreslår man att deprimerade barn och unga som inte svarar på annan behandling skall elchockas. Dessutom ges denna behandlingsmetod högsta prioritet.

Elchocker använder upp till 450 volt genom hjärnan – 33 gånger mer än vad som användes i det beryktade Abu Ghraib fängelset i Bagdad där USA torterade fångar med elchocker.

USA använde el som tortyr

Enligt amerikanska läkemedelsverket, FDA, så kan ECT orsaka kognitiv skada, minnesstörningar, långvariga epileptiska anfall, tandskador, maniska symtom, andningsproblem, försämring av psykiatriska symtom och dödsfall. En tredjedel av patienterna får permanent minnesförlust och många få se sin IQ sänkt.

Elchocker beskrevs som tortyr ”i sken av behandling” i en rapport år 2013 som publicerades av United Nations High Commissioner for Human Rights Committee Against Torture.

Ökad dödlighet

En annan rapport som KMR fått tag i, som en statistiker utfört på Socialstyrelsen, visade att dödligheten bland patienterna ökade med 34 procent i elchockstäta län. Patienterna dör inte på elchocksbordet (som dock måste vara isolerat, annars dör patienten direkt av elchocken) utan ett tag efteråt, de tynar bort, främst äldre. Den undersökningen vill de inte veta av längre. Den ”finns inte” när man frågar efter den. Den har gömts undan. KMR har dock en kopia.

En artikelserie i USA TODAY från 7 december 1995 om elchocker visade att i genomsnitt en person av 200 dör ett tag efter elchocksbehandling. Amerikanska psykiatriförbundet (APA) hade uppgivit ett dödsfall på 10 000 vid elchocksbehandling. Journalisten Dennis Cauchon hade i fyra månader studerat 250 vetenskapliga artiklar, intervjuat patienter, anhöriga och besökt mentalsjukhus och sett elchocker utföras innan han publicerade materialet. Detta var en av de mest omfattande och uppmärksammade artikelserier i tidningens historia. Cauchon fann att dödsfallen för äldre som får ECT är 50 gånger högre än vad Amerikanska Psykiatriförbundet (APA) anger på sitt formulär (Informed consent) som patienterna får skriva på innan de får ECT.

Det finns inga som helst kontrollerade studier över effekterna elchocker har på barn och en växande hjärna. Trots det kör Socialstyrelsen över oppositionen och förespråkar det i riktlinjerna. Det finns med andra ord inget vetenskapligt stöd, så istället stödjer man sig på den obskyra termen ”beprövad erfarenhet” som egentligen inte skall användas längre. ”Man frångår därför principen om att ta stöd av forskningen”, säger psykologen Gunnar Bohman vid Stockholms universitet.

Det finns så många hål i Socialstyrelsens resonemang att man får beundra dem för att inte ha trillat igenom själva. Hur kan man medvetet försvara – och rekommendera – en metod som framkallar epileptiska grand mal anfall hos barn, med ström tillräckligt för att tända en 60-wattslampa och som beskrivs som tortyr i sken av behandling av FN.

Docent i neurologi, dr Robert Grimm, säger:

”En del av medicinen, neurologin, strävar efter att förhindra epileptiska grand mal konvulsioner medan en annan del, psykiatrin, använder epileptiska grand mal konvulsioner som ’behandling’. Är inte detta ett underligt etiskt dilemma?”

Psykiatrin skickar ibland fram personer i media som fått elchocker och tycker att de fungerar. ”Visserligen har jag tappat minnet, men det är det värt!” säger nästan alla. Det är lite av Stockholmssyndromet över detta. Man kan lika väl slå dem i huvudet med en gummiklubba. Det är välkänt inom neurologin att hjärnskador kan framkalla en slags eufori. Psykiatrin misstolkar dock detta som att patienten blivit av med depressionen! Sex månader senare har hjärnskadan lagt sig – och det är dags för en ny serie elchocker.

Socialstyrelsen säger att det gäller barn där ingen annan behandling fungerar. Fungerar!? Ingen behandling inom psykiatrin fungerar! Men om nu ingen behandling inom psykiatrin fungerar så är det väl dags att skrota psykiatrin och ta fram alternativa lösningar. För de finns.

Dessutom har Socialstyrelsen skrivit i riktlinjerna att antidepressiva bör erbjudas vid lindrig depression. Detta för att förhindra självmord. Har man då inte läst på burkarna? Där står det tydligt en varning för att antidepressiva kan framkalla självmordstankar hos barn och unga!

Spädbarn elchockas

KMR i USA (CCHR) har helt nyligen fått fram dokument som visar att 11 delstater i USA ger barn elchocker. I fem av dessa delstater ges elchocker till barn från åldrarna 0-5 år. CCHR har redan skickat ut information om detta till alla 11 delstaterna och hälften har redan svarat att de kommer att införa lagstiftning som förbjuder elchocker till barn.

Det är nog bara en tidsfråga innan Socialstyren, viljelösa som de är, styrda av andra intressen än allmänhetens bästa, lanserar nya riktlinjer – för spädbarn.

Det går även att läsa mer om detta på www.elchocker.se
 

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA av Scientologi-kyrkan och psykiatriprofessor Thomas Szasz, världens mest kända psykiatrikritiker, och 1972 i Sverige, för att undersöka och avslöja övergrepp mot de mänskliga rättigheterna inom mentalhälsovården och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin Kommittén för Mänskliga Rättigheter Box 6039 , 129 06 Hägersten

imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page