top of page

Psykiatriker tvingade TT bryta avtal med KMR – men vilka är det egentligen som begår brott!


5535 psykiatriker anmälda

Psykiatriker trummade upp ett uppbåd mot TT via SVT som fick dem att bryta avtalet med KMR om att publicera pressmeddelande på deras nyhetssajt Via-TT. Detta är absolut ingen stor sak för oss, vi kommer ut ändå, men desto större sak för yttrandefriheten och tryckfriheten. Låt oss se vad de försöker undanhålla!

När VDn för TT Jonas Eriksson, för att försvara sig, pratar om att KMRs kritik mot psykiatrin är ”samhällsfarlig information” så måste någon faktiskt säga ifrån. Vi låter psykiatriprofessor Tomas Szasz, en av världens mest kända psykiatriker tillika psykiatrikritiker och en av grundarna av KMR, göra det:

”Psykiatrin är den enskilt sett mest destruktiva kraft som har påverkat samhället

under de senaste 50 åren.” (sagt under ett föredrag 1994)

KMR anklagas – men för vad? Desinformation tycks vara den enda anklagelsen. Men inga exempel gavs som kunde motbevisas. Inga övriga ”brott” finns. Det är faktiskt förtal. Psykiatrin får tydligen inte kritiseras – dock kritikerna. Vi undrar då vem som far med desinformation – och är samhällsfarlig.

KMRs enda syfte är att övervaka och reformera psykiatrin. Låt oss ta några exempel i ett område där verkliga brott begås.

5535 psykiatriker anmälda

År 2016 anmälde KMR 190 psykiatriker internationellt som förlorade sin licens.

Under KMRs verksamma år har vi varit med om att anmäla 5535 psykiatriker som förlorat sin licens. Och det är inga vanliga ”förseelser” det handlar om, det är allt från droglangning, förskingring, sexuella övergrepp, våld och misshandel och faktiskt en hel del mord. Man räknar med att 10 procent av alla psykologer och psykiatriker i USA har utsatt sina patienter för sexuella övergrepp. Psykiatrin är en av de minsta specialiteterna inom medicinen, men den som begår flest brott. Men det är inte bara utomlands det sker, i Sverige handlar de flesta anmälningarna till IVO om psykiatrin.

Svenska psykiatriker dömda

I Sverige bötfälldes nyligen en chefsöverläkare i psykiatri för dataintrång och felaktig tvångsvård. Han hade flera gånger gått in i patienters journal som han inte behandlade. Han hade blivit anmäld två gånger till åklagare med sex dagars mellanrum. Den andra gången handlade det om att han tvångsvårdat en patient i tio dagar trots att tvångsvården inte förlängts och saknade därmed lagstöd. Patienten skall dessutom ha rymt och återhämtats av polis med handbojor. Chefspsykiatrikern fick böta 40 000 kronor.

I skrivande stund pågår en annan anmälan mot en känd professor i psykiatri. Det är rättspsykiater Sten Levander som kommer att få upp 30 000 kronor i vite om han inte lämnat in begära journaler till IVO – vilket han inte har. Kravet på inlämningen består av anmälan om att professorn skrivit ut orimliga mängder narkotiska preparat. Han har inte brytt sig om att svara IVO eller begära överklagan. Det enda Levander hänvisar till är ”katolsk tystnadsplikt” enligt P4 Malmö. Vitet utdöms senare av Förvaltningsdomstol.

539 000 dör i förtid av psykiatrins droger – varje år!

SVT anklagade KMR indignerat för att påstå att psykiatrin har mördat hundratusentals – ungefär som om det var KMR som hade gjort det. Men ja, psykiatrikerna har faktiskt mördat hundratusentals. Först och främst under andra världskriget, då de helt självmant utrotade så gott som alla mentalsjuka och förståndshandikappade på sjukhusen i Tyskland och angränsade länder – 250 000 patienter.

Men det den oinformerade journalisten på SVT refererade till, var egentligen professor Peter Götzsches uttalande i media om att psykiatrins droger har tagit livet av 539 000 äldre i förtid. KMR bara referererade till det.

Peter Götzsche är en av världens mest respekterade och kunniga oberoende forskare och chef för Nordiska Cochraneinstitutet i Köpenhamn. Han säger även att vi skulle må mycket bättre utan psykiatrin. Borde inte dessa uttalanden väcka en journalists instinkter? Ingen har lyckats vederlägga hans data. Han har studerat detta mycket noggrant och fått ut studier som ingen annan lyckats få tag i från läkemedelsbolagen. Skrämmande läsning.

16 procent av alla svenskar går på psykdroger

Över 1,6 miljoner svenskar hämtade ut ett recept på psykofarmaka 2016 (Socialstyrelsens databas). Om man bara räknar vuxna blir procenttalet mycket högre. Det ökar ständigt dessutom. Många blir kraftigt påverkade av dessa preparat, men tillåts ändå köra bil! Kanske en miljon bilister varje dag!

Något som ökar i takt med recepten är sjukskrivningar och förtidspensioner – i rask takt dessutom. Till den grad att det hotar nationalbudgeten. Blir då ingen bra av psykiatrins droger? Är det till och med så att folk blir beroende, att de blir sämre? För annars skulle väl sjuksiffrorna sjunka. Om man skall ta i beaktande alla de tusentals patienter och anhöriga som kontaktat KMR under åren och som gråter och är vanmäktiga över psykiatrins metoder så är det visst så att folk blir sämre. Media har tagit upp en promille av allt detta. Psykiatrin är en katastrof! Förre Nationella samordnaren för psykiatri gick ut i media i höstas och menade att psykiatrin måste skrotas.

Vansinnesdåden

Vansinnesdåden (våld utan motiv) har sitt ursprung i psykiatrins droger. Så gott som alla skolskjutningar i USA kan kopplas till psykiatrins droger, senast i BBCs One Panorama A Prescription for Murder som sändes den 26 juli i år där man kopplade ihop 28 mord och 33 fall med mordtankar – enbart i UK. KMR har spårat ursprunget till så gott som alla vansinnesdåd i Sverige till psykiatrins droger. Vi har gott om referenser till detta.

Det existerade inget sanslöst våld och skolskjutningar i USA och övriga länder före mitten av 1950-talet då de första psykiatriska drogerna såg ljuset. En bit in på 1960-talet började det sanslösa våldet att öka, för att eskalera rejält efter 1990-talet då SSRI-medlen och ADHD-drogerna kom. Resten är historia.

Självmord

400 patienter inom den psykiatriska vården tar livet av sig varje år – minst en om dagen. Enligt en undersökning som KMR tagit del av så var 68 procent av de unga kvinnor (15-24 år) som begick självmord år 2013 under inverkan av psykofarmaka, hela 41 procent hade använt antidepressiva. Just det som skulle motverka självmordstankar. Inte ett enda fall utreddes av Läkemedelsverket.

Inte EN ENDA biverkningsrapport skrevs.

En undersökning visar att år 2007 begicks 393 självmord som anmäldes till Socialstyrelsen enligt Lex Maria, alltså i samband med vård eller strax därefter.

I 338 av dessa fall (86 %) hade personerna använt psykofarmaka innan. De hade fått i medeltal fyra olika preparat innan.

77% hade använt antidepressiva medel och/eller antipsykotika.

Men inte ett enda fall rapporterades till biverkningsregistret hos Läkemedelsverket. Och det har inte förändrats de efterföljande åren.

Och snart behöver psykiatrin inte rapportera om självmord längre. Så får man nog tolka de nya förordningarna om rapportskyldigheter som lämnar det upp till psykiatrin att bestämma om de gjort fel eller ej!

Enligt en ny rapport så ökar även självmord bland unga kvinnor i USA. [1] Enligt en helt färsk rapport så visar det sig att självmord bland flickor mellan 15 till 19 år är högst på 40 år. För unga män ökade självmorden med 31 procent och för unga kvinnor fördubblades självmorden mellan 2007 och 2015. (5)

Självmordsfrekvensen mellan 1999 och 2014 ökade med hela 24% – från 10,5 till 13,0 per 100 000 av befolkningen.

Och inget annat land använder mer antidepressiva medel. Någon som kopplar?

Antalet amerikaner som tar psykofarmaka har ökat med 23 % mellan åren 2002 och 2013. Kvinnor i åldern 45 år och äldre visade den högsta användningen av dessa mediciner. "[6]

Med mer än 41 miljoner amerikaner som tar minst ett antidepressivt medel, väl dokumenterade att orsaka självmord [2], så kan sambandet mellan ökad psykiatrisk medicinering och de ökande självmorden inte längre ignoreras.

Statistiker visar att utförskrivning till unga i Sverige är skyhögt över våra grannländer.

Självmordsframkallande medel

Om man undrar varför självmorden inte minskar utan tvärtom ökar bland unga så kan det bero på att utskrivningen av antidepressiva till ungdomar (under 25 år) skjutit i höjden trots den fördubblade självmordsrisken.

Cochraneinstitutet analyserade nyligen 70 studier med mer än 18 000 personer och fann ut att de fördubblade risken. (3) I Norge och Danmark sjunker utförskrivingen. I Norge är förskrivningen mindre än hälften av den i Sverige.

Det här betyder att unga i Sverige alltmer får de antidepressiva medel som i de samlade kliniska studierna visat sig öka risken för självmordsbenägenhet, samtidigt som de inte har någon positiv effekt i längden.

Vi kan lägga till att 54 unga (15-24) tagit livet av sig i Sverige under behandling med Fontex/Prozac åren 2006-2015. INGET ENDA av dessa 54 fall fick en biverkningsrapport till Läkemedelsverket; inget av dessa fall utreddes alltså av myndigheten.

Och om nu över 1,6 miljoner svenskar använde psykofarmaka 2016 (enligt Socialstyrelsen) så borde väl det reflekteras i självmordsstatistikerna. Ja, det gör det också. De går inte ner! Psykiatrins droger botar inga självmordsimpulser – snarare framkallar de dem.

Men det slutar inte där.

ADHD droger som självmordsmedel: Media helt tyst.

Vissa fakta är så opassande och obehagliga att ansvariga myndigheter sticker huvudet i sanden, och låtsas som att de inte finns. Som att 131 barn (10-19) i Sverige under 2016 tagit ADHD-droger (Ritalin, Concerta, Elvanse, Strattera) för, som kategorin heter, ”suicidförsök eller överdosering i annat självdestruktivt syfte”. Det är det högsta antalet någonsin. Vi lägger dessa barn till dem som redan tagit överdoser av preparaten under åren 2011-2015 och vi kommer upp till det katastrofalt höga antalet av 710 barn!

Hela tre (3) biverkningsrapporter skrevs – 0,4%.

Vad gör medicinjournalister egentligen? Om KMR kan gräva upp detta med begränsade resurser så borde väl de medicinska journalisterna gräva så det ryker.

När vi tillfrågade Giftinformationscentralen (GIC) i Sverige hur många förgiftningsfall från ADHD-droger som rapporterats totalt så visade det sig att det under åren 2011-2014 inkom 1432 samtal om förgiftningsfall, alltså inklusive suicidförsök. Och samtalen ökade hela tiden, under 2014 inkom hela 389 rapporter om förgiftningsfall med barn. 24 barn fick åka ambulans till akuten.

Det var inte speciellt svårt att få tag i dessa uppgifter. Hela Sveriges samlade journalistkår har inte lyckats där KMR gjorde det.

Och för att ytterligare späda på skandalen så kan vi berätta om alla de barn 0-4 år som fått i sig narkotikaklassade piller av amfetamintyp: Förra året fick 87 barn 0-4 i sig (oftast narkotikaklassad) psykostimulantia enligt uppgifter från Giftinformationscentralen.

Så här kan det låta:

11 månader gammal flicka, fått i sig Elvanse, hyperaktiv, kan inte sova, hög puls, på sjukhus;

9 månader gammal pojke, fått i sig Ritalin, beter sig konstigt, till sjukhus;

2,5-årig pojke tagit Concerta 36 mg, till sjukhus;

1-årig flicka, 20 mg Ritalin, får henne inte i ro, kan inte somna, hysteriska gråtattacker.

ADHD en miljardindustri

När man inser att det såldes ADHD droger för ca 10 miljarder dollar (85 miljarder kr) år 2015 så inser man lättare initiativen, fantasin och drivkraften. (4)

När man inser att det förra året producerades 125 ton amfetamin och amfetaminliknande droger till ADHD-barn och vuxna så tar det sig skrämmande proportioner.

När man inser att dessa 125 ton räcker till 6 miljarder (6000 000 000) doser, främst till barn, så förstår man att något är fruktansvärt fel. Och gör man inte det är allt förlorat. Vi kan inte uppfostra barn på amfetamin. Det går inte.

Det är psykopater och droglangare som föreslår något sådant och lurar föräldrarna att tro att de hjälper barnen. Studie efter studie visar att dessa droger inte hjälper barnen på något sätt, tvärtom blir de sämre – om nu någon skulle undra.

Bakgrunden

Det är medicine journalisten Vanna Beckman (gift med en psykiatriker) och några psykiatriker som gör allt för att stoppa KMRs kommunikationskanaler. Vanna Beckman har till och med skrivit en bok om KMR och dess kritik av psykiatrin.

Hon har försökt stoppa KMR ända sedan vi var med och avslöjade psykiatriprofessor Christopher Gillberg efter att hans fru och kollegor strimlade forskningsmaterialet.

Hon var ledande i kampanjen från Göteborgsfalangen om att inte lämna ut materialet och jobbade hårt mot kammarrättens beslut.

Som tack för det utnämndes hon till Hedersdoktor vid Göteborgs universitet där Gillberg verkade. Det var Gillberg som utnämnde henne. Så går det till inom psykiatrin.

KMR demonstrerar över hela världen. Här i USA.

Vad är KMR?

1969 kontaktades scientologer i New York av anhöriga till en man som blivit intagen och förklarad schizofren pga. av att han "babblade!

Scientologerna kontaktade då psykiatriprofessorn Tomas Szasz som besökte honom på sjukhuset och konstaterade att "babblet" var ungerska. Mannen försökte förtvivlat förklara att det inte var något fel på honom. Tomas Szasz var själv från Ungern. Mannen blev utsläppt.

Tomas Szasz, som betraktas som den främste antipsykiatern genom tiderna, startade då tillsammans med scientologerna Citizens Commission on Human Rights (CCHR) samma år.

1972 startade Kommittén för mänskliga rättigheter (KMR) i Sverige. Namnet "Medborgarnas kommitté för mänskliga rättigheter" var dock upptaget vid denna tid så det fick bli KMR. Vi har ingen anslutning till FN. Dock har KMR fått lovord från FN och ett hundratal andra officiella instanser.

Hundratals officiella erkännanden finns att beskåda på KMRs huvudkontor på Sunset Street i Hollywood.

KMRs syfte är att övervaka och reformera psykiatrin.

Idag finns det 250 avdelningar över hela världen. KMR i Sverige är en registrerad ideell förening, politiskt och religiöst oberoende. Vi har medlemmar från alla kategorier i samhället. Och till skillnad från SVT så har vi ingen religiös åtskillnad.

Och då förstår vi också varför media tappar läsarnas förtroende!

----------------------------------------------------

(1) http://www.cdc.gov/nchs/data/hestat/suicide/rates_1999_2014.htm. (Centers for Disease Control and Prevention [CDC])

(3) The British Medical Journal, 2016, http://www.bmj.com/content/352/bmj.i65

(4) IMH Health Report – Global Use of Medicines Report 2015

imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page