top of page

Explosiv utveckling. 1,6 miljoner tar psykmediciner

Explosiv utveckling. 1,6 miljoner tar psykmedicinerStartFragment

Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Publicerat 14.07.2017 21:03

Medan hela 66 procent, 6,6 miljoner, av Sveriges befolkning tar någon form av receptbelagd medicin så har psykiatrins luddiga diagnoser gjort att minst 20 procent av den vuxna befolkningen tar potentiellt beroendeframkallande, våldsframkallande och personlighetsförändrande psykofarmaka i form av sömnmedel, antidepressiva, lugnande och ADHD-amfetamin.

Har Big Pharma tagit över svensk sjukvård?

Skrämmande siffror. Enligt siffror från Socialstyrelsen så använder 66 procent av befolkningen någon form av receptbelagd medicin. Det var drygt 1,6 miljoner personer i Sverige som hämtade ut en psykiatrisk drog år 2015. (1)

  • 10 procent tar antidepressiva

  • 6 procent tar lugnande, sömnmedel och ångestdämpande

  • 1 procent tar amfetamin, antipsykotika, ångestdämpande

Sammanlagt blir det 1 653 859 personer, cirka 17 procent av den totala befolkningen, minst 20 procent av den vuxna. Och det är absolut mer i år.

Medan utförskrivningen av psykmediciner stagnerat bland äldre så har den stora, närmast explosiva, ökningen skett bland barn och ungdomar. Användningen av antidepressiva bland unga kvinnor slår rekord år efter år – medan den minskar i våra grannländer.

Men även om den stagnerat hos äldre så är förskrivningen skrämmande hög. Ett seminarium i Almedalen tog fram siffror från Socialstyrelsen som visar att en fjärdedel av kvinnorna och en femtedel av männen över 85 år, får antidepressiva medel. Dessa medel ökar fallrisken med 60 procent – närmast katastrofalt alltså.

Men det är inte bara dessa medel som ökar fallrisken, övrig psykofarmaka i största allmänhet gör det.

Var tionde åldring över 75 år får 10 mediciner eller mer. Vissa fick 30 mediciner, vilket närmast får räknas som eutanasi.

70 000 hamnar på sjukhus varje år efter en fallolycka. 70 procent av dessa fallolyckor, alltså 49 000, sker inom vården. 60 procent av dessa orsakas av psykofarmaka, alltså minst 30 000 fall. En stor mängd får psykofarmaka utanför vården, hemma, så siffrorna är säker mycket högre. (2)

Totala kostnaderna för dessa olyckor beräknas till 24 miljarder per år. Seminariehållarna i Almedalen vill lära ut judons fallteknik till åldringarna, vilket naturligtvis är bra och kostnadsbesparande.

Men - om vi istället drar in så gott som all psykofarmaka så sparar vi minst 10 miljarder i direkta sjukvårdskostnader för fallolyckor, och kanske lika mycket till i medicinkostnader.

För det är så att dessa mediciner faktiskt inte gör någon nytta.

Enligt professor Peter Gøtzche så behöver vi bara 2 procent av all psykofarmaka – som idag portioneras ut som godis. Han menar att de inte fungerar, att de är beroendeframkallande och våldsframkallande, och faktiskt dödliga. Han menar också att vi skulle klara oss mycket bättre utan psykiatri.

Och om detta inte vore tillräcklig argument för besparingsivrarna inom vården, så påpekar han att de psykiatriska drogerna dödar 539 000 åldringar i förtid (internationellt sett).

Peter Gøtzche är en av världens mest respekterade oberoende forskare, chef för Nordiska Cochraneinstitutet i Köpenhamn, så man kan inte nonchalera vad han säger. Han har forskat noga i detta.

Och om nu inte detta skulle räcka så vet vi inte vad man skall göra. Då är det bara att inse att Big Pharma tagit över svensk sjukvård – i allians med psykiatrin.

Eller om det är tvärtom!

Se även vår hemsida: www.kmr.nu

Referenser:

Kontaktpersoner

Peter Anstrin

info.kmr@telia.com

Bilder och bilagor

Bilder

Länkar

KMR hemsida

Den internationella övervakaren av psykiatrin

Kommittén för Mänskliga Rättigheter (KMR) grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige för att undersöka och avslöja övergrepp inom psykiatrin och för att rensa upp inom den psykiatriska vården. Syftet är att verka för mänskliga rättigheter inom mentalhälsovården Moderorganisationen heter Citizens Commission on Human Rights – CCHR och är belägen i Los Angeles.

Idag finns det omkring 250 avdelningar över hela världen.

KMR är en registrerad ideell förening i Sverige utan politisk eller religiös inriktning. CCHR startades 1969 i New York av Scientologi-kyrkan och psykiatriprofessor Thomas Szasz, världens mest kända psykiatrikritiker, som skrev 24 böcker om psykiatrins övergrepp, bl.a. den klassiska ”Psykisk sjukdom en myt” som startade reformeringen av psykiatrin på 1960-talet. Thomas Szasz var en drivande kraft för ytterligare reformering av psykiatrin sedan 1960 och var verksam i CCHR fram till sin död 2012.

För mer information gå till: www.kmr.nu www.facebook.com/KMR.nu

Emailadress: info.kmr@telia.com

EndFragment

imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page